Категорія
        Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами (тис грн.) (НДДКР)
        Видатки спеціального фонду за кодами економічної класифікації видатків державного бюджету (Витрати)
        ІТГІП НАН України надходження коштів спеціального фонду
        Проекти ТГІП НАН України, профінансовані на конкурсній основі за кошти загального фонду державного бюджету (конкурс)
Показники
        КЕКВ
        діапазон:
        2014
        діапазон:
        2015
        діапазон:
        2016
        діапазон:
        2017
        діапазон:
        -
        2018
        діапазон:
        2015 р.
        діапазон:
        2016 р.
        діапазон:
        2017 р.
        діапазон:
        2018 р.
        діапазон:
        Джерело фінансування

        Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541230
        Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541030
        Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541031
        Період виконання

        2018-2019
        2017-2018
        2014-2015
        2018-2018
        2014-2014
        2015-2015
        2015-2019
        2015-2016
        2016-2020
        Надходження коштів спеціального фонду, грн.
        діапазон:
        В тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, грн.
        діапазон:
        Сума фінансування (в тис. грн)
        діапазон:
О`бєкти
        Видатки на відрядження
        Оплата послуг (крім комунальних)
        Всього
        - з них за рахунок державного бюджету
        власні кошти
        кошти вітчизняних замовників
        - з них кошти організацій державного сектору
        - з них кошти організацій підприємницького сектору
        кошти іноземних джерел
        Заробітна плата
        Нарахування на оплату праці
        Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
        Оплата теплопостачання
        Оплата водопостачання та водовідведення
        Оплата електроенергії
        Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
        Інші поточні видатки (в т.ч. сплата податків)
        Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
        ВСЬОГО:
        2015 р.
        2016 р.
        2017 р.
        2018 р.
        2013 р.
        2014 р.
        Створення когнітивних засобів забезпечення процесів проведення інформаційно-аналітичного аналізу науково-технічних досягнень
        Просторове моделювання та прогнозування антропогенного впливу на локальні геоекосистеми
        Космічний моніторинг геоекологічного стану морських вод і прибережних територій Азово-Чорноморського регіону, комплексна оцінка та прогнозування
        Створення інформацйійних та геолого-еколномічних моделей комплексного та еколого-безпечного використання мінеральної сировини у розвинутих та нових гірничодобувних районах"
        Асиміляційний потенціал геологічного середовища при відновленні гірничовидобувних районів України
        Інформаційні технології управління смиттєзвалищами в забезпеченні сталого регіонального розвитку е
        Оцінка екологічного стану складових природно – заповідного фонду
        Обгрунтування геолого-економічних та еколого-геологічних параметрів безпечного розвитку гірничо-добувних районів України (на прикладі Донбасу та Кривбасу
        Розробка програмно-методичного забезпечення для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт геофізичного приладобудування
        за рахунок коштів бюджету
        - з них кошти організації сектору вищої освіти
        - з них кошти приватних некомерційних організацій
        кошти інших джерел
        2012 р.
        Створення мережецентричної онтографічної інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішення командирами тактичної ланки (взвод, рота, батальйон)
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА 2014 2015 2015 р. 2016 2016 р. 2017 2017 р. 2018 2018 р. КЕКВ
1 Всього
11302.2
11936.3
46578.7
50677.4
32051.5
2 за рахунок коштів бюджету
11302.2
11636.3
15684
13511.5
18291.9
3 - з них за рахунок державного бюджету
11302.2
11636.3
15684
13511.5
18291.9
4 власні кошти
-
5 кошти вітчизняних замовників
30894.7
37165.9
13759.6
6 - з них кошти організацій державного сектору
30884.7
37165.9
13649.6
7 - з них кошти організацій підприємницького сектору
10
110
8 - з них кошти організації сектору вищої освіти
9 - з них кошти приватних некомерційних організацій
10 кошти іноземних джерел
11 кошти інших джерел
300
12 Заробітна плата
51300
367120
3931825.84
985768.35
2111
13 Нарахування на оплату праці
17801.1
80766
811005.98
216869.03
2120
14 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
46613.74
3970.3
294552.62
135413.3
2210
15 Оплата послуг (крім комунальних)
11375.31
100981.2
22912692.24
5735833.27
2240
16 Видатки на відрядження
0
0
2250
17 Оплата теплопостачання
10811.79
3999.5
1775.72
2271
18 Оплата водопостачання та водовідведення
95.57
609.88
1200.71
448.01
2272
19 Оплата електроенергії
3398.41
26325.16
51741.06
15179.5
2273
20 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2600000
3090000
5200000
2281
1 2 3