Категорія
        Stations
Показники
        StationCode

        AVER05
        MLOM09
        MLOM16
        MLOM22
        MLOM27
        MLOM28
        MLOM30
        MLOM32
        MLOM33
        PKOL07
        PKOL09
        PKOL10
        PKOL11
        PKOL15
        PKOL16
        PKOL18
        PKOL19
        PKOL20
        PKOL21
        VPAR3011
        AVER07
        AORM01
        AORM02
        AORM03
        AORM04
        AORM05
        AORM06
        AORM07
        AORM08
        AORM09
        AORM10
        AORM11
        AORM12
        AORM13
        AORM14
        AORM15
        AORM16
        AORM17
        AORM18
        AORM19
        AVER01
        AVER02
        AVER03
        AVER04
        AVER06
        AVER08
        AVER09
        AVER10
        AVER11
        AVER12
        AVER13
        AVER14
        AVER15
        MLOM01
        MLOM02
        MLOM03
        MLOM04
        MLOM05
        MLOM06
        MLOM07
        MLOM08
        MLOM10
        MLOM11
        MLOM12
        MLOM13
        MLOM14
        MLOM15
        MLOM17
        MLOM18
        MLOM19
        MLOM20
        MLOM21
        MLOM23
        MLOM24
        MLOM25
        MLOM26
        MLOM29
        MLOM31
        PKOL01
        PKOL02
        PKOL03
        PKOL04
        PKOL05
        PKOL06
        PKOL08
        PKOL12
        PKOL13
        PKOL14
        PKOL17
        XXGS04
        XXGS05
        XXGS06
        XXGS07
        XXGS08
        XXGS11
        XXGS13
        XXGS17
        XXGS19
        XXGS20
        XXGS21
        XXGS22
        XXGS23
        XXGS25
        XXGS26
        XXGS27
        XXGS28
        XXGS29
        XXGS30
        XXGS31
        XXGS32
        XXGS33
        XXGS34
        XXGS36
        XXGS37
        XXGS40
        XXGS42
        XXGS44
        XXGS45
        XXGS46
        XXGS47
        XXGS48
        XXGS49
        XXGS52
        XXGS53
        XXGS54
        XXGS55
        XXGS56
        YBGK01
        YBGK02
        YBGK03
        YBGK04
        YBGK05
        YBGK06
        YBGK07
        YBGK08
        YBGK09
        YBGK10
        YBGK11
        YBGK12
        YBGK13
        YBGK14
        YBGK15
        YBGK16
        YBGK17
        YBGK18
        YBGK19
        YBGK20
        YBGK21
        YBGK22
        YBGK23
        YBGK24
        YBGK25
        YBGK26
        YBGK27
        YBGK28
        YBGK29
        YBGK30
        YBGK31
        YBGK32
        YBGK33
        YBGK34
        YBGK35
        YBGK36
        YBGK37
        YBGK38
        YBGK39
        YBGK40
        YBGK41
        YBGK42
        YBGK43
        YBGK44
        YBGK45
        YBGK46
        YBGK47
        YBGK48
        YBGK49
        YBGK50
        YBGK51
        YBGK52
        YBGK53
        YBGK54
        YBGK55
        YBGK56
        YBGK57
        YBGK58
        YBGK59
        YBGK60
        YBGK61
        YBGK62
        YBGK63
        YBGK64
        YBGK65
        YBGK66
        YBGK67
        YBGK68
        YBGK69
        YBGK70
        YBGK71
        YBGK72
        YBGK73
        YBGK74
        YBGK75
        CruiseCode

        AORM0X
        MLOM16
        PKOL20
        VPAR30
        AVER07
        XXGS0X
        YBGK0X
        StationName
        діапазон:
        PP2-SSS
        PP2
        1302а
        1302б
        1302г
        1306а
        1306б
        рейдочи
        1325а
        JobDate

        23.09.1998
        JobTime

        15:20
        Latitude

        43 22,34
        43 57
        43 10
        41 54
        41 29
        41 52
        41 48
        43 50
        43 11
        43 06
        43 43
        41 20
        41 19
        41 40
        48 15
        42 30
        43 01,12
        48 36 8
        43 50,02
        43 53,07
        3 мили к бер.от
        44 04,08
        44 09,07
        44 07,03
        43 11,1
        44 24
        44 26,13
        43 00
        43 34,13
        2 мили на ЮЮВ
        41 30
        41 30,12
        41 24,13
        41 20,28
        41 21,05
        41 21,15
        41 23,15
        41 25,15
        41 27,2
        41 29,2
        41 30,4
        44 52,03
        44 53,07
        44 56,05
        44 56,15
        44 57,15
        44 59
        44 0,08
        45 01
        45 02
        45 03,05
        45 05
        45 07
        45 09,1
        45 08
        45 07,05
        45 5,08
        45 03
        43 02
        45 00
        44 57
        44 26,01
        44 28,08
        44 28,12
        44 28,13
        44 28,1
        44 28,05
        44 27,1
        44 27,07
        44 26,1
        44 25,08
        44 25,07
        44 25,05
        44 29,08
        44 29,07
        44 29,05
        44 29,1
        44 29,15
        44 29,12
        44 33,03
        44 36,13
        44 38,12
        44 39,15
        44 40,02
        44 39,13
        44 40,03
        44 41,05
        44 41,15
        44 44,02
        44 44,05
        44 44,08
        44 44,13
        44 45
        44 29,02
        44 29,03
        44 28
        44 27,13
        44 27,15
        44 27,05
        44 26,08
        44 34,03
        44 35,13
        44 37,1
        44 39,1
        44 40,2
        44 42,05
        44 43,03
        44 49
        44 49,05
        44 49,12
        44 49,13
        44 50
        44 50,02
        44 50,03
        44 49,08
        44 49,15
        44 49,1
        44 48,07
        44 47,12
        44 47,1
        Longitude

        28 25,58
        30 55
        28 51
        28 43
        29 05
        31 12
        93 42
        33 25
        33 56
        36 17
        40 07
        39 20
        39 30
        39 09
        38 30
        34 00
        37 54,08
        38 18
        38 37,07
        39 03,12
        39 08,03
        33 59,1
        33 56,1
        33 57,03
        33 58,1
        34 11,1
        34 11,03
        29 40
        31 02
        33 05
        37 12
        35 49,08
        39 43
        29 10
        29 0,18
        29 13 1
        29 28,13
        29 21,07
        29 15 40
        29 13,02
        29 03,1
        28 56,83
        28 50
        28 45
        31 34,07
        31 57,1
        32 05
        32 06,15
        32 10
        32 12,05
        32 13
        32 15
        32 16
        32 20
        32 22,02
        32 19,01
        32 16,01
        32 14,02
        32 13,05
        32 07
        32 02,1
        32 00
        31 55
        31 21,06
        33 36,13
        33 37
        33 37,03
        33 37,07
        33 37,08
        33 37,15
        33 38,08
        33 38,13
        33 38,1
        33 39
        33 36,05
        33 36
        33 35,08
        33 34,03
        33 33,07
        33 32,13
        33 32,03
        33 30,12
        33 30,02
        33 29,1
        33 28,12
        34 21,03
        34 03,07
        34 24,1
        34 25,03
        34 25,05
        34 25,13
        34 26,13
        34 27,07
        34 32,03
        34 32,13
        34 32,15
        34 33,05
        34 34,05
        33 36,12
        33 36,15
        33 37,02
        33 37,12
        33 38,03
        33 38,05
        33 36,02
        33 29
        34 21,07
        34 23,07
        34 23,15
        34 28,02
        34 32
        34 54,05
        34 55,05
        34 55,1
        34 56,03
        34 56,12
        34 57,1
        34 57,13
        34 58,02
        34 58,08
        34 58,12
        34 58,15
        34 59,05
        35 0,02
        35 02,12
        35 04
        35 05
        SeaDepth
        діапазон:
        Device

        empty
        трубка
        Length/weight

        240 см
О`бєкти
        1
        121
        100
        101
        102
        103
        104
        105
        106
        108
        107
        109
        110
        111
        114
        112
        113
        115
        116
        117
        118
        119
        122
        124
        125
        126
        120
        123
        202
        164
        165
        166
        167
        168
        169
        170
        171
        172
        173
        174
        175
        176
        177
        178
        179
        180
        181
        182
        183
        184
        185
        186
        187
        188
        189
        190
        191
        192
        193
        194
        195
        196
        197
        198
        199
        200
        201
        127
        128
        129
        130
        131
        132
        133
        134
        135
        136
        137
        138
        139
        140
        141
        142
        143
        144
        145
        146
        147
        148
        149
        150
        151
        152
        153
        154
        155
        156
        157
        158
        159
        160
        161
        162
        163
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        42
        43
        44
        45
        46
        47
        48
        49
        50
        86
        88
        87
        89
        90
        69
        70
        71
        72
        73
        74
        75
        76
        78
        77
        79
        80
        81
        82
        83
        84
        85
        51
        52
        53
        54
        55
        56
        57
        58
        59
        60
        61
        62
        63
        64
        65
        66
        67
        68
        91
        92
        93
        94
        95
        96
        97
        98
        99
        2
        3
        4
        5
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА CruiseCode StationCode StationName JobDate JobTime Latitude Longitude SeaDepth Device Length/weight
1 1
AORM0X
AORM01
PP2-SSS
23.09.1998
15:20
43 22,34
28 25,58
20
empty
2 2
AORM0X
AORM02
PP2
3 3
AORM0X
AORM03
201
4 4
AORM0X
AORM04
101
5 5
AORM0X
AORM05
102
6 6
AORM0X
AORM06
302
7 7
AORM0X
AORM07
301
8 8
AORM0X
AORM08
303
9 9
AORM0X
AORM09
304
10 10
AORM0X
AORM10
305
11 11
AORM0X
AORM11
402
12 12
AORM0X
AORM12
401
13 13
AORM0X
AORM13
500
14 14
AORM0X
AORM14
501
15 15
AORM0X
AORM15
502
16 16
AORM0X
AORM16
503
17 17
AORM0X
AORM17
504
18 18
AORM0X
AORM18
902
19 19
AORM0X
AORM19
901
20 20
AVER07
AVER01
586
43 57
30 55
empty
1 2 3 4 5 6 7