Категорія
      1. Основні показники здоров'я населення Києва 2019 р
        002. Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування закладів охорони здоров’я в межах адміністративни
        004. Розподіл постійного населення м. Києва за віком станом на 1 січня 2009 - 2019 років
        005. Народжуваність, смертність та природний приріст населення м. Києва та України у 1992, 2010-2019 роках
        006. Народжуваність, смертність та природний приріст населення за районами м. Києва у 2018-2019 роках
        007. 2 Враховано дані судмедекспертизи. Середня очікувана тривалість життя при народженні
        008. Демографічне навантаження на населення м. Києва у віці 16-59 років у 2009-2019 роках (на початок року)
        009. Смертність дітей у віці до 1 року у м. Києві та Україні у 2010-2019 роках (на 1000 народжених живими)
        010. Кількість померлих дітей у віці до 1 року та у перинатальному періоді за місцем реєстрації та спостереження вагітних жін
        011. Смертність дітей у віці до 1 року за місцем реєстрації та спостереження вагітних жінок в м. Києві у 2019 році (на 1000 ж
        012. Перинатальна смертність за місцем реєстрації та спостереження вагітних жінок в м. Києві у 2019 році
        013. Смертність населення за причинами смерті в м. Києві у 2015-2019 роках
        015. Загальна захворюваність дорослого населення в м. Києві за класами хвороб та окремими нозологіями (за даними закладів, пі
        016. 1 За оперативною інформацією.
        017. Первинна захворюваність дорослого населення в м. Києві за класами хвороб та окремими нозологіями (за даними закладів, пі
        018. 1 За оперативною інформацією.
        095. Показник захворюваності та смертності населення м. Києва по окремим хворобам у 2018-2019 роках
        096. Захворюваність населення м. Києва на соціально значущі хвороби у 2015-2019 роках
        097. Захворюваність населення на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями в м. Києві у 1985, 2010-2019 роках (на 100
        098. Показники активного туберкульозу в м.Києві за 2010-2019 роки (на 100 000 населення)
        099. Захворюваність на активний туберкульоз окремих вікових груп населення в м. Києві у 2015-2019 роках
        100. Захворюваність на розлади психіки та поведінки, внаслідок уживання психоактивних речовин, в м. Києві та Україні у 2015-2
        101. Поширеність розладів психіки та поведінки, внаслідок уживання психоактивних речовин, в м. Києві та Україні у 2015-2019 р
        102. Травматизм в м. Києві у 2015-2019 роках
        103. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за їх характером серед всього населення в м. Києві у 2015-2019 роках
        104. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за районами м. Києва де стався нещасний випадок серед всього населення в м.
        105. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за їх характером серед дорослого населення (18 років і старші) в м. Києві у
        106. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за районами м. Києва, де стався нещасний випадок, серед дорослого населення
        107. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за їх характером серед дітей у віці 0-17 років в м. Києві у 2015-2019 роках
        108. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за районами м. Києва, де стався нещасний випадок, серед дітей у віці 0-17 р
        109. Результати первинних оглядів для визначення інвалідності серед дорослого населення в м. Києві у 2015-2019 роках
        110. Інвалідність серед дітей (0-17 років) за класами хвороб в м. Києві у 2018-2019 роках
        111. Інвалідність серед дітей (0-17 років) в розрізі районів м. Києва у 2017-2019 роках (на 10 000 дітей у віці 0-17 років)
      2. Основні показники діяльності закладів охорони здоров'я, медичні кадри (Київ 2019)
        112. Кадрова характеристика лікарів (на кінець року)
        125. Кількість лікарів (без зубних)
        140. Кадрова характеристика медичного персоналу в Центрах первинної медико-санітарної допомоги
        141. Кадрова характеристика медичного персоналу в Консультативно-діагностичних центрах районів
        142. Мережа лікарських амбулаторій в складі Центрів первинної медико-санітарної допомоги на кінець 2019 року
        143. Кадрова характеристика лікарів, які надають первинну медико-санітарну допомогу
        152. Медичні кадри, забезпеченість ними населення та їх квалі фі кат ці йні категорії в 2017-2018 роках загальної практики
        157. Посади медичних праттівників та забезпеченість ними населення, укомплектованість штатних посад фізичними особами терапев
        160. Медичні кадри, забезпеченість ними населення та їх квалі фі кат ці йні категорії в 2017-2018 роках терапевти дільничні
        171. Кадрова характеристика середніх медпрацівників (на кінець року)
        186. Середній медичний персонал
        200. Виїзди бригад Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва у 2018-2019 роках (за даними Центру е
        202. Число відвідувань лікарів, включаючи профілактичні, відвідування вдома, на госпрозрахунку та відвідування до стоматологі
        204. Робота денних стаціонарів в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 роках
        206. Робота денних стаціонарів в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 роках
        208. Робота стаціонарів вдома в м. Києві у 2018-2019 роках
        210. Проліковано осіб пенсійного віку в денних стаціонарах та стаціонарах вдома м. Києва у 2018-2019 роках
        212. Профілактичні огляди ветеранів війни за 2019 рік (за даними Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни)
        213. Медична реабілітація ветеранів війни за 2019 рік (за даними Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни)
        214. Ліжковий фонд та його використання в закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я м. Києва за 2018-2019 роки
        216. Ліжковий фонд та його використання за профілями ліжок в закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я за 2018-
        219. Використання лікарняних ліжок іногородніми та сільськими мешканцями в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 рок
        222. Виписано хворих, померло, середня тривалість лікування (в днях) та летальність (у %) за окремими захворюваннями в стаціо
        227. Структура і показники хірургічної допомоги в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 роках
        228. Загальна кількість операцій та післяопераційна летальність в закладах охорони здоров'я м. Києва у 2018-2019 роках
        230. Термінова хірургічна допомога в м. Києві у 2015-2019 роках
        233. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при гострій непрохідності кишок1 у 2018 - 2019 роках
        234. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при гострому апендициті у 2018 - 2019 роках
        235. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при проривній виразці шлунку та 12-палої кишки у 2018 - 2019 р
        236. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при шлунково-кишковій кровотечі1 у 2018 - 2019 роках
        237. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при защемленій грижі у 2018 - 2019 роках
        238. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при гострому холециститі у 2018 - 2019 роках
        239. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при гострому панкреатиті у 2018 - 2019 роках
        240. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при травмах внутрішніх органів у 2018 - 2019 роках
        241. Окремі показники надання акушерської допомоги в пологодопоміжних закладах м.Києва у 2019 році
        242. Кількість проведених абортів та застосованих методів контрацепцій в розрізі районів м. Києва у 2018-2019 роках
        243. Діяльність діагностичних відділень закладів охорони здоров’я м. Києва за 2015-2019 роки
        244. Доступність медичних технологій
Показники
        2015
        діапазон:
        2016
        діапазон:
        2017
        діапазон:
        2018
        діапазон:
        -
        Всього по району
        17. 6
        23. 7
        2019
        діапазон:
        923,0 1
        Чисельність наявного населення на 01.11.2019 (за даними ГУС в м. Києві)
        діапазон:
        Темп зміни показника (у %) з 2010 до 2019
        діапазон:
        -
        +1,3 р.
        +1,4 р.
        +1,5 р.
        -1,8 р.
        -1,9 р.
        Темп зміни показника (у %) з 2018 до 2019
        діапазон:
        -
        +2,6 р.
        Зареєст­ровано новона­роджених в органах РАГСу
        діапазон:
        Україна 20182
        діапазон:
        Темп зміни показника (у %) з 2015 до 2019
        діапазон:
        -
        +2,1 р.
        Україна 2018
        діапазон:
        н/д
        Забезпеченість штатними посадами (на 10 000 насалення>
        діапазон:
        Всього на обліку
        діапазон:
        Профіль ліжок
        діапазон:
        2018 2019

        81.4 84.8
        31.8 32.6
        31.7 31.9
        0.0 0.0
        10.6 12.2
        57.7 56.0
        34.7 48.6
        31.3 36.1
        29.3 34.1
        75.1 92.7
        35.6 34.3
        55.4 54.8
        41.7 42.0
        48.9 47.3
        37.9 37.4
        69.7 70.9
        68.2 71.3
        20.5 21.5
        111.3 83.7
        15.7 15.6
        42.5 40.2
        44.3 42.0
        16.2 14.6
        42.1 41.4
        42.3 41.7
        31.8 31.2
        53.1 58.0
        54.4 59.8
        46.3 41.3
        31.6 27.7
        45.6 77.1
        31.7 32.8
        1.8 1.8
        1.1 1.5
        2.3 2.3
        1.6 1.8
        Число ліжок, що

        факт.розгорнуті
        та згорнуті на
        ремонт
        Середнє

        число днів
        роботи
        ліжка
        Середнє число

        Обіг ліжка
        За звітний період

        померло
        Кількість пологів
        діапазон:
        Кількість померлих вагітних, роділь та породіль в акушерському стаціонарі
        діапазон:
        -
        Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного району на 01.11.2019 Всього
        діапазон:
        Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного району на 01.11.2019 Діти 0-17 років
        діапазон:
        Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного району на 01.11.2019 Дорослі 18 років і старші
        діапазон:
        Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного району на 01.11.2019 з них працездатне 18-60 р.
        діапазон:
        Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного району на 01.11.2019 з них 60 р. та старші
        діапазон:
        Усього осіб
        діапазон:
        Усього %
        діапазон:
        У тому числі населення у віці 0-15 осіб
        діапазон:
        У тому числі населення у віці оків %
        діапазон:
        У тому числі населення у віці 16-59 років осіб
        діапазон:
        У тому числі населення у віці 16-59 років %
        діапазон:
        У тому числі населення у віці 60 і старші осіб
        діапазон:
        У тому числі населення у віці 60 і старші %
        діапазон:
        м. Київ Осіб народжених живими
        діапазон:
        м. Київ Осіб кількість померлих
        діапазон:
        м. Київ Осіб природний приріст
        діапазон:
        м. Київ На 1000 населення народжених живими
        діапазон:
        м. Київ На 1000 населення кількість померлих
        діапазон:
        м. Київ На 1000 населення природний приріст
        діапазон:
        Україна На 1000 населення народжених живими
        діапазон:
        Україна На 1000 населення кількість померлих
        діапазон:
        Україна На 1000 населення природний приріст
        діапазон:
        Осіб народжених живими 2018
        діапазон:
        Осіб народжених живими 2019
        діапазон:
        Осіб кількість померлих 2018
        діапазон:
        Осіб кількість померлих 2019
        діапазон:
        Осіб природний приріст 2018
        діапазон:
        Осіб природний приріст 2019
        діапазон:
        На 1000 населення 1 народжених живими 2018
        діапазон:
        На 1000 населення 1 народжених живими 2019
        діапазон:
        На 1000 населення 1 кількість поме 2018
        діапазон:
        На 1000 населення 1 кількість рлих 2019
        діапазон:
        На 1000 населення 1 природний приріст 2018
        діапазон:
        На 1000 населення 1 природний приріст 2019
        діапазон:
        м.Київ обидві статі
        діапазон:
        м.Київ чоловіки
        діапазон:
        м.Київ жінки
        діапазон:
        Україна обидві статі
        діапазон:
        Україна чоловіки
        діапазон:
        Україна жінки
        діапазон:
        Країни ЄС обидві статі
        діапазон:
        Країни ЄС чоловіки
        діапазон:
        Країни ЄС жінки
        діапазон:
        На 100 осіб постійного населення у віці 16-59 років Загальне навантаження
        діапазон:
        На 100 осіб постійного населення у віці 16-59 років у тому числі особами у віці 0-15 років
        діапазон:
        На 100 осіб постійного населення у віці 16-59 років у тому числі особами у віці 55 (60) років і старші 1
        діапазон:
        Смертність дітей у віці до 1 року м. Усього
        діапазон:
        Смертність дітей у віці до 1 року <
        діапазон:
        иїв без іногородніх
        діапазон:
        7,10 1
        Смертність дітей у віці до 1 року Україна
        діапазон:
        Смертність дітей за періодами життя ранній неонатальний м. Київ
        діапазон:
        Смертність дітей за періодами життя ранній неонатальний Україна
        діапазон:
        Смертність дітей за періодами життя неонатальний м. Київ
        діапазон:
        Смертність дітей за періодами життя неонатальний Україна
        діапазон:
        Смертність дітей за періодами життя постнеонатальний м. Київ
        діапазон:
        Кількість жінок, вагітність яких закінчилась мертво- народженням згідно місця реєстрації
        діапазон:
        Кількість жінок, вагітність яких закінчилась мертво- народженням згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        у тому числі антенатально згідно місця реєстра­Ції
        діапазон:
        у тому числі антенатально згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        Кількість померлих дітей у віці до 1 року згідно місця реєстра­ції
        діапазон:
        Кількість померлих дітей у віці до 1 року згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        у тому числі у періоді неонатальному (0-27 діб) згідно місця реєстра­ції
        діапазон:
        у тому числі у періоді неонатальному (0-27 діб) згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        у тому числі у періоді постнеонатальному (28 діб - 1 рік) згідно місця реєстра­ції
        діапазон:
        у тому числі у періоді постнеонатальному (28 діб - 1 рік) згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        у тому числі інтранатально згідно місця реєстра­Ції
        діапазон:
        у тому числі інтранатально згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        у тому числі у періоді в ранньому неонатальному ( 0-6 діб) згідно місця реєстра­ції
        діапазон:
        у тому числі у періоді в ранньому неонатальному ( 0-6 діб) згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        Смертність дітей у віці до 1 року згідно місця реєстрації
        діапазон:
        Смертність дітей у віці до 1 року згідно місця спостере­ження
        діапазон:
        у тому числі неонатальна згідно місця реєстрації
        діапазон:
        у тому числі неонатальна згідно місця спостере­ження
        діапазон:
        у тому числі постнеонатальна згідно місця реєстрації
        діапазон:
        у тому числі постнеонатальна згідно місця спостере­ження
        діапазон:
        у тому числі рання неонатальна згідно місця реєстрації
        діапазон:
        у тому числі рання неонатальна згідно місця спостере­ження
        діапазон:
        Перинатальна смертність згідно місця реєстрації
        діапазон:
        Перинатальна смертність згідно місця спостереження
        діапазон:
        У тому числі Мертвонароджуваність згідно місця реєстрації
        діапазон:
        У тому числі Мертвонароджуваність згідно місця спостереження
        діапазон:
        У тому числі Рання неонатальна смертність згідно місця реєстрації
        діапазон:
        У тому числі Рання неонатальна смертність згідно місця спостереження
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2015
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2016
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2017
        діапазон:
        -
        Кількість померлих, (осіб) 2018
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2019 1
        діапазон:
        -
        н/д
        На 100 000 наявного населення 2015
        діапазон:
        На 100 000 наявного населення 2016
        діапазон:
        На 100 000 наявного населення 2017
        діапазон:
        -
        На 100 000 наявного населення 2018
        діапазон:
        На 100 000 наявного населення 2019 1
        діапазон:
        -
        н/д
        Кількість зареєстрованих випадків захворювань - усього 2015
        діапазон:
        Кількість зареєстрованих випадків захворювань - усього 2016
        діапазон:
        Кількість зареєстрованих випадків захворювань - усього 2017
        діапазон:
        Кількість зареєстрованих випадків захворювань - усього 2018
        діапазон:
        Кількість зареєстрованих випадків захворювань - усього 2019 1
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2015
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2016
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2017
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2018
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2019 1
        діапазон:
        Темп зміни показника (у%) з 2015 до 2019
        діапазон:
        -
        -2 р.
        -3,2 р.
        Темп зміни показника (у%) з 2018 до 2019
        діапазон:
        -
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2015
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2016
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2017
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2018
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2019 1
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2018 [1]
        діапазон:
        2018 Зареєстровано захворювань усього Кіль­кість випадків
        діапазон:
        2018 Зареєстровано захворювань усього На 10 тис. всього населення
        діапазон:
        2018 в т.ч. вперше в житті Кіль­кість випадків
        діапазон:
        2018 в т.ч. вперше в житті На 10 тис. всього населення
        діапазон:
        2018 Перебувають під диспансерним наглядом на кінець року Кіль­кість осіб
        діапазон:
        2018 Перебувають під диспансерним наглядом на кінець року Питома вага від всього зареєст­рованих
        діапазон:
        2018 Пролі­ковано в стаціо­нарі Кіль­кість осіб
        діапазон:
        н/д
        2018 Смер­тність На 100 тис. всього насе­лення
        діапазон:
        н/д
        2019 Зареєстровано захворювань усього Кіль­кість випадків
        діапазон:
        2019 Зареєстровано захворювань усього На 10 тис. всього населення
        діапазон:
        2019 в т.ч. вперше в житті Кіль­кість випадків
        діапазон:
        2019 в т.ч. вперше в житті На 10 тис. всього насе­лення
        діапазон:
        2019 Перебувають під диспансерним наглядом на кінець року Кіль­кість осіб
        діапазон:
        2019 Перебувають під диспансерним наглядом на кінець року Питома вага від всього зареєст­рованих
        діапазон:
        2019 Пролі­ковано в стаціо­нарі Кіль­кість осіб
        діапазон:
        н/д
        2019 Смер­тність 1 На 100 тис. всього насе­лення
        діапазон:
        н/д
        м. Київ 1985
        діапазон:
        м. Київ 2010
        діапазон:
        м. Київ 2011
        діапазон:
        м. Київ 2012
        діапазон:
        м. Київ 2013
        діапазон:
        м. Київ 2014
        діапазон:
        м. Київ 2015
        діапазон:
        м. Київ 2016
        діапазон:
        -
        м. Київ 2017
        діапазон:
        м. Київ 2018
        діапазон:
        м. Київ 2019
        діапазон:
        -
        Темп зміни показника (у %) з 1985 до 2019
        діапазон:
        +1,8 р.
        +7 р.
        Захворюваність 2015
        діапазон:
        Захворюваність 2016
        діапазон:
        Захворюваність 2017
        діапазон:
        Захворюваність 2018
        діапазон:
        Захворюваність 2019
        діапазон:
        Захворюваність Україна 2018
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року 2015
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року 2016
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року 2017
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року 2018
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року 2019
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року Україна 2018
        діапазон:
        Україна 2015
        діапазон:
        Україна 2016
        діапазон:
        Україна 2017
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2015
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2016
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2017
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2019 1
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2015
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2016
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2017
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2018
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2019 1
        діапазон:
        Темп зміни показника з 2015 до 2019
        діапазон:
        Темп зміни показника з 2018 до 2019
        діапазон:
        На 10 000 всього населення 2015
        діапазон:
        На 10 000 всього населення 2016
        діапазон:
        На 10 000 всього населення 2017
        діапазон:
        На 10 000 всього населення 2018
        діапазон:
        На 10 000 всього населення 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм Усього 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм Усього 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм виробничі 2018
        діапазон:
        -
        Кількість випадків травм виробничі 2019 1
        діапазон:
        -
        Кількість випадків травм не пов’язані з виробництвом 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм не пов’язані з виробництвом 2019 1
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші Усього 2018
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші Усього 2019 1
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші виробничі 2018
        діапазон:
        -
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші виробничі 2019 1
        діапазон:
        -
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші не пов’язані з виробництвом 2018
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші не пов’язані з виробництвом 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм побутові 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм побутові 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм вуличні 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм вуличні 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм дорожньо- транспортні 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм дорожньо- транспортні 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм шкільні 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм шкільні 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм спортивні 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм спортивні 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм інші 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм інші 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм Усього На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм побутові На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм вуличні На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм дорожньо- транспортні На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм шкільні На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм спортивні На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм інші На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Усього 2015
        діапазон:
        Усього 2016
        діапазон:
        Усього 2017
        діапазон:
        Усього 2018
        діапазон:
        Усього 2019
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2015
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2016
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2017
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2018
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2019
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів Усього 2018
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів Усього 2019
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2018
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2019
        діапазон:
        -
        Питома вага 2018
        діапазон:
        Питома вага 2019
        діапазон:
        0J_
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років Усього 2018
        діапазон:
        _ 16_
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років Усього 2019
        діапазон:
        _ 15
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2018
        діапазон:
        _ 0Д_
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2019
        діапазон:
        -
        _ 0,2
        Інвалідність 2017
        діапазон:
        Інвалідність 2018
        діапазон:
        Інвалідність 2019
        діапазон:
        • ••
        Первинна інвалідність 2017
        діапазон:
        Первинна інвалідність 2018
        діапазон:
        Первинна інвалідність 2019
        діапазон:
        • ••
        Система ДОЗ 2018
        діапазон:
        Система ДОЗ 2019
        діапазон:
        Система ДОЗ +(-)
        діапазон:
        -
        м. Київ - територія (система МОЗ) 2018
        діапазон:
        м. Київ - територія (система МОЗ) 2019
        діапазон:
        м. Київ - територія (система МОЗ) +(-)
        діапазон:
        -
        Посади медичних працівників штатні 2018
        діапазон:
        1170. 75
        Посади медичних працівників штатні 2019
        діапазон:
        Посади медичних працівників зайняті 2018
        діапазон:
        Посади медичних працівників зайняті 2019
        діапазон:
        563. 75
        Укомплектованість штатних посад фізичними особами 2018
        діапазон:
        Укомплектованість штатних посад фізичними особами 2019
        діапазон:
        76. 06
        67 .65
        Забезпеченість штатними посадами (на 10 000 населення) 2018
        діапазон:
        Забезпеченість штатними посадами (на 10 000 населення) 2019
        діапазон:
        штатні 2018

        Всього по району
        Всього лікарів (фізичних осіб) 2018
        діапазон:
        Всього лікарів (фізичних осіб) 2019
        діапазон:
        Забезпеченість на 10 000 населення 2018
        діапазон:
        4 .73
        Забезпеченість на 10 000 населення 2019
        діапазон:
        0. 00
        Мають кваліфікаційні категорії Всього
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в тому числі вишу
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в тому числі першу
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в тому числі другу
        діапазон:
        Підлягало атестації 2018
        діапазон:
        3 69
        Підлягало атестації 2019
        діапазон:
        % атестованих до тих, що під­лягали атестації 2018
        діапазон:
        66. 67
        100 .00
        % атестованих до тих, що під­лягали атестації 2019
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в тому числі 222222222 вишу
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в таму числі 222222222 вишу
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в таму числі першу
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в таму числі другу
        діапазон:
        Лікарі 2017
        діапазон:
        Лікарі 2018
        діапазон:
        Лікарі 2019
        діапазон:
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2017
        діапазон:
        -
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2018
        діапазон:
        -
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2019
        діапазон:
        -
        Кількість підрозділів Всього
        діапазон:
        Кількість підрозділів з них сімейної медицини
        діапазон:
        Лікарі штатні посади
        діапазон:
        Лікарі зайняті посади
        діапазон:
        Лікарі фізичні особи
        діапазон:
        Середній медичний персонал штатні посади
        діапазон:
        Середній медичний персонал зайняті посади
        діапазон:
        Середній медичний персонал фізичні особи
        діапазон:
        Всього лікарі ПМСД 2017
        діапазон:
        Всього лікарі ПМСД 2018
        діапазон:
        Всього лікарі ПМСД 2019
        діапазон:
        в тому числі Лікарі загальної практики 2017
        діапазон:
        в тому числі Лікарі загальної практики 2018
        діапазон:
        в тому числі Лікарі загальної практики 2019
        діапазон:
        в тому числі Терапевти дільничні 2017
        діапазон:
        в тому числі Терапевти дільничні 2018
        діапазон:
        в тому числі Терапевти дільничні 2019
        діапазон:
        в тому числі Педіатри дільничні 2017
        діапазон:
        в тому числі Педіатри дільничні 2018
        діапазон:
        в тому числі Педіатри дільничні 2019
        діапазон:
        2018
        діапазон:
        Система ДОЗ + (-)
        діапазон:
        -
        Всього медичних працівників (фізичних осіб) 2018
        діапазон:
        Всього медичних працівників (фізичних осіб) 2019
        діапазон:
        Пі длягало атестації 2018
        діапазон:
        Пі длягало атестації 2019
        діапазон:
        Кількість здійснених виїздів Усього 2018
        діапазон:
        Кількість здійснених виїздів Усього 2019
        діапазон:
        Кількість здійснених виїздів на 1 000 населення 2018
        діапазон:
        Кількість здійснених виїздів на 1 000 населення 2019
        діапазон:
        у тому числі до осіб у віці 18 років і старші усього 2018
        діапазон:
        у тому числі до осіб у віці 18 років і старші усього 2019
        діапазон:
        у тому числі до осіб у віці 18 років і старші на 1 000 населення 2018
        діапазон:
        у тому числі до осіб у віці 18 років і старші на 1 000 населення 2019
        діапазон:
        у тому числі до дітей у віці 0-17 років усього 2018
        діапазон:
        у тому числі до дітей у віці 0-17 років усього 2019
        діапазон:
        у тому числі до дітей у віці 0-17 років на 1 000 населення 2018
        діапазон:
        у тому числі до дітей у віці 0-17 років на 1 000 населення 2019
        діапазон:
        Загальна кількість виїздів з приводу захворювань 2018
        діапазон:
        Загальна кількість виїздів з приводу захворювань 2019
        діапазон:
        на 1 000 населення 2018
        діапазон:
        на 1 000 населення 2019
        діапазон:
        На неекстрені та непрофільні виклики загальна кількість 2018
        діапазон:
        На неекстрені та непрофільні виклики загальна кількість 2019
        діапазон:
        На неекстрені та непрофільні виклики питома вага (%) 2018
        діапазон:
        На неекстрені та непрофільні виклики питома вага (%) 2019
        діапазон:
        з них на непрофільні виклики загальна кількість 2018
        діапазон:
        з них на непрофільні виклики загальна кількість 2019
        діапазон:
        з них на непрофільні виклики питома вага (%) 2018
        діапазон:
        з них на непрофільні виклики питома вага (%) 2019
        діапазон:
        з них на неекстрені виклики загальна кількість 2018
        діапазон:
        з них на неекстрені виклики загальна кількість 2019
        діапазон:
        з них на неекстрені виклики питома вага (%) 2018
        діапазон:
        з них на неекстрені виклики питома вага (%) 2019
        діапазон:
        Число відвідувань - усього 2018
        діапазон:
        Число відвідувань - усього 2019
        діапазон:
        Число відвідувань на 1 мешканця 2018
        діапазон:
        -
        Число відвідувань на 1 мешканця 2019
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок усього 2018
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок усього 2019
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок у т.ч. для дітей 2018
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок у т.ч. для дітей 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих усього 2018
        діапазон:
        Проліковано хворих усього 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих в тому числі дорослих 2018
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих в тому числі дорослих 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих в тому числі у т.ч. дітей 2018
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих в тому числі у т.ч. дітей 2019
        діапазон:
        -
        Іроліковано хворих усього 2019
        діапазон:
        -
        Іроліковано хворих в тому числі дорослих 2018
        діапазон:
        -
        Іроліковано хворих в тому числі дорослих 2019
        діапазон:
        -
        Іроліковано хворих в тому числі у т.ч. дітей 2018
        діапазон:
        -
        Іроліковано хворих в тому числі у т.ч. дітей 2019
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок 2018
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих 2018
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих 2019
        діапазон:
        -
        Проведено ліжко-днів 2018
        діапазон:
        -
        Проведено ліжко-днів 2019
        діапазон:
        -
        Середнє число днів роботи ліжка 2018
        діапазон:
        -
        Середнє число днів роботи ліжка 2019
        діапазон:
        -
        Середня тривалість лікування хворого 2018
        діапазон:
        -
        Середня тривалість лікування хворого 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих - усього, осіб 2018
        діапазон: