Категорія
      1. Основні показники здоров'я населення Києва 2019 р
        002. Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування закладів охорони здоров’я в межах адміністративни
        004. Розподіл постійного населення м. Києва за віком станом на 1 січня 2009 - 2019 років
        005. Народжуваність, смертність та природний приріст населення м. Києва та України у 1992, 2010-2019 роках
        006. Народжуваність, смертність та природний приріст населення за районами м. Києва у 2018-2019 роках
        007. 2 Враховано дані судмедекспертизи. Середня очікувана тривалість життя при народженні
        008. Демографічне навантаження на населення м. Києва у віці 16-59 років у 2009-2019 роках (на початок року)
        009. Смертність дітей у віці до 1 року у м. Києві та Україні у 2010-2019 роках (на 1000 народжених живими)
        010. Кількість померлих дітей у віці до 1 року та у перинатальному періоді за місцем реєстрації та спостереження вагітних жін
        011. Смертність дітей у віці до 1 року за місцем реєстрації та спостереження вагітних жінок в м. Києві у 2019 році (на 1000 ж
        012. Перинатальна смертність за місцем реєстрації та спостереження вагітних жінок в м. Києві у 2019 році
        013. Смертність населення за причинами смерті в м. Києві у 2015-2019 роках
        015. Загальна захворюваність дорослого населення в м. Києві за класами хвороб та окремими нозологіями (за даними закладів, пі
        016. 1 За оперативною інформацією.
        017. Первинна захворюваність дорослого населення в м. Києві за класами хвороб та окремими нозологіями (за даними закладів, пі
        018. 1 За оперативною інформацією.
        095. Показник захворюваності та смертності населення м. Києва по окремим хворобам у 2018-2019 роках
        096. Захворюваність населення м. Києва на соціально значущі хвороби у 2015-2019 роках
        097. Захворюваність населення на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями в м. Києві у 1985, 2010-2019 роках (на 100
        098. Показники активного туберкульозу в м.Києві за 2010-2019 роки (на 100 000 населення)
        099. Захворюваність на активний туберкульоз окремих вікових груп населення в м. Києві у 2015-2019 роках
        100. Захворюваність на розлади психіки та поведінки, внаслідок уживання психоактивних речовин, в м. Києві та Україні у 2015-2
        101. Поширеність розладів психіки та поведінки, внаслідок уживання психоактивних речовин, в м. Києві та Україні у 2015-2019 р
        102. Травматизм в м. Києві у 2015-2019 роках
        103. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за їх характером серед всього населення в м. Києві у 2015-2019 роках
        104. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за районами м. Києва де стався нещасний випадок серед всього населення в м.
        105. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за їх характером серед дорослого населення (18 років і старші) в м. Києві у
        106. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за районами м. Києва, де стався нещасний випадок, серед дорослого населення
        107. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за їх характером серед дітей у віці 0-17 років в м. Києві у 2015-2019 роках
        108. Розподіл травм, нещасних випадків та отруєнь за районами м. Києва, де стався нещасний випадок, серед дітей у віці 0-17 р
        109. Результати первинних оглядів для визначення інвалідності серед дорослого населення в м. Києві у 2015-2019 роках
        110. Інвалідність серед дітей (0-17 років) за класами хвороб в м. Києві у 2018-2019 роках
        111. Інвалідність серед дітей (0-17 років) в розрізі районів м. Києва у 2017-2019 роках (на 10 000 дітей у віці 0-17 років)
      Загальна і первинна захворюваність
        076. Загальна і первинна захворюваність працездатного населення в місті Києві в 2019 (УСІ ХВОРОБИ)
        080. Загальна і первинна захворюваність населення пенсійного віку в місті Києві в 2019 (УСІ ХВОРОБИ)
        084. Загальна і первинна захворюваність серед дітей (0-17 років) в 2019 1 році (ВСЬОГО)
        088. Загальна і первинна захворюваність серед дітей віком 0-14 рокiв в місті Києві в 2019 1 році (УСІ ХВОРОБИ)
        092. Загальна і первинна захворюваність серед дітей віком 15-17 років в м. Києві в 2019 1 роцi (ВСЬОГО)
Показники
        2015
        діапазон:
        2016
        діапазон:
        2017
        діапазон:
        2018
        діапазон:
        2019
        діапазон:
        923,0 1
        Чисельність наявного населення на 01.11.2019 (за даними ГУС в м. Києві)
        діапазон:
        Темп зміни показника (у %) з 2010 до 2019
        діапазон:
        -
        +1,3 р.
        +1,4 р.
        +1,5 р.
        -1,8 р.
        -1,9 р.
        Темп зміни показника (у %) з 2018 до 2019
        діапазон:
        -
        +2,6 р.
        Зареєст­ровано новона­роджених в органах РАГСу
        діапазон:
        Україна 20182
        діапазон:
        Темп зміни показника (у %) з 2015 до 2019
        діапазон:
        -
        +2,1 р.
        Україна 2018
        діапазон:
        н/д
        Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного району на 01.11.2019 Всього
        діапазон:
        Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного району на 01.11.2019 Діти 0-17 років
        діапазон:
        Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного району на 01.11.2019 Дорослі 18 років і старші
        діапазон:
        Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного району на 01.11.2019 з них працездатне 18-60 р.
        діапазон:
        Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного району на 01.11.2019 з них 60 р. та старші
        діапазон:
        Усього осіб
        діапазон:
        Усього %
        діапазон:
        У тому числі населення у віці 0-15 осіб
        діапазон:
        У тому числі населення у віці оків %
        діапазон:
        У тому числі населення у віці 16-59 років осіб
        діапазон:
        У тому числі населення у віці 16-59 років %
        діапазон:
        У тому числі населення у віці 60 і старші осіб
        діапазон:
        У тому числі населення у віці 60 і старші %
        діапазон:
        м. Київ Осіб народжених живими
        діапазон:
        м. Київ Осіб кількість померлих
        діапазон:
        м. Київ Осіб природний приріст
        діапазон:
        м. Київ На 1000 населення народжених живими
        діапазон:
        м. Київ На 1000 населення кількість померлих
        діапазон:
        м. Київ На 1000 населення природний приріст
        діапазон:
        Україна На 1000 населення народжених живими
        діапазон:
        Україна На 1000 населення кількість померлих
        діапазон:
        Україна На 1000 населення природний приріст
        діапазон:
        Осіб народжених живими 2018
        діапазон:
        Осіб народжених живими 2019
        діапазон:
        Осіб кількість померлих 2018
        діапазон:
        Осіб кількість померлих 2019
        діапазон:
        Осіб природний приріст 2018
        діапазон:
        Осіб природний приріст 2019
        діапазон:
        На 1000 населення 1 народжених живими 2018
        діапазон:
        На 1000 населення 1 народжених живими 2019
        діапазон:
        На 1000 населення 1 кількість поме 2018
        діапазон:
        На 1000 населення 1 кількість рлих 2019
        діапазон:
        На 1000 населення 1 природний приріст 2018
        діапазон:
        На 1000 населення 1 природний приріст 2019
        діапазон:
        м.Київ обидві статі
        діапазон:
        м.Київ чоловіки
        діапазон:
        м.Київ жінки
        діапазон:
        Україна обидві статі
        діапазон:
        Україна чоловіки
        діапазон:
        Україна жінки
        діапазон:
        Країни ЄС обидві статі
        діапазон:
        Країни ЄС чоловіки
        діапазон:
        Країни ЄС жінки
        діапазон:
        На 100 осіб постійного населення у віці 16-59 років Загальне навантаження
        діапазон:
        На 100 осіб постійного населення у віці 16-59 років у тому числі особами у віці 0-15 років
        діапазон:
        На 100 осіб постійного населення у віці 16-59 років у тому числі особами у віці 55 (60) років і старші 1
        діапазон:
        Смертність дітей у віці до 1 року м. Усього
        діапазон:
        Смертність дітей у віці до 1 року <
        діапазон:
        иїв без іногородніх
        діапазон:
        7,10 1
        Смертність дітей у віці до 1 року Україна
        діапазон:
        Смертність дітей за періодами життя ранній неонатальний м. Київ
        діапазон:
        Смертність дітей за періодами життя ранній неонатальний Україна
        діапазон:
        Смертність дітей за періодами життя неонатальний м. Київ
        діапазон:
        Смертність дітей за періодами життя неонатальний Україна
        діапазон:
        Смертність дітей за періодами життя постнеонатальний м. Київ
        діапазон:
        Кількість жінок, вагітність яких закінчилась мертво- народженням згідно місця реєстрації
        діапазон:
        Кількість жінок, вагітність яких закінчилась мертво- народженням згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        у тому числі антенатально згідно місця реєстра­Ції
        діапазон:
        у тому числі антенатально згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        Кількість померлих дітей у віці до 1 року згідно місця реєстра­ції
        діапазон:
        Кількість померлих дітей у віці до 1 року згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        у тому числі у періоді неонатальному (0-27 діб) згідно місця реєстра­ції
        діапазон:
        у тому числі у періоді неонатальному (0-27 діб) згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        у тому числі у періоді постнеонатальному (28 діб - 1 рік) згідно місця реєстра­ції
        діапазон:
        у тому числі у періоді постнеонатальному (28 діб - 1 рік) згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        у тому числі інтранатально згідно місця реєстра­Ції
        діапазон:
        у тому числі інтранатально згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        у тому числі у періоді в ранньому неонатальному ( 0-6 діб) згідно місця реєстра­ції
        діапазон:
        у тому числі у періоді в ранньому неонатальному ( 0-6 діб) згідно місця спосте­реження
        діапазон:
        Смертність дітей у віці до 1 року згідно місця реєстрації
        діапазон:
        Смертність дітей у віці до 1 року згідно місця спостере­ження
        діапазон:
        у тому числі неонатальна згідно місця реєстрації
        діапазон:
        у тому числі неонатальна згідно місця спостере­ження
        діапазон:
        у тому числі постнеонатальна згідно місця реєстрації
        діапазон:
        у тому числі постнеонатальна згідно місця спостере­ження
        діапазон:
        у тому числі рання неонатальна згідно місця реєстрації
        діапазон:
        у тому числі рання неонатальна згідно місця спостере­ження
        діапазон:
        Перинатальна смертність згідно місця реєстрації
        діапазон:
        Перинатальна смертність згідно місця спостереження
        діапазон:
        У тому числі Мертвонароджуваність згідно місця реєстрації
        діапазон:
        У тому числі Мертвонароджуваність згідно місця спостереження
        діапазон:
        У тому числі Рання неонатальна смертність згідно місця реєстрації
        діапазон:
        У тому числі Рання неонатальна смертність згідно місця спостереження
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2015
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2016
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2017
        діапазон:
        -
        Кількість померлих, (осіб) 2018
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2019 1
        діапазон:
        -
        н/д
        На 100 000 наявного населення 2015
        діапазон:
        На 100 000 наявного населення 2016
        діапазон:
        На 100 000 наявного населення 2017
        діапазон:
        -
        На 100 000 наявного населення 2018
        діапазон:
        На 100 000 наявного населення 2019 1
        діапазон:
        -
        н/д
        Кількість зареєстрованих випадків захворювань - усього 2015
        діапазон:
        Кількість зареєстрованих випадків захворювань - усього 2016
        діапазон:
        Кількість зареєстрованих випадків захворювань - усього 2017
        діапазон:
        Кількість зареєстрованих випадків захворювань - усього 2018
        діапазон:
        Кількість зареєстрованих випадків захворювань - усього 2019 1
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2015
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2016
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2017
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2018
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2019 1
        діапазон:
        Темп зміни показника (у%) з 2015 до 2019
        діапазон:
        -
        -2 р.
        -3,2 р.
        Темп зміни показника (у%) з 2018 до 2019
        діапазон:
        -
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2015
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2016
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2017
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2018
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2019 1
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2018 [1]
        діапазон:
        2018 Зареєстровано захворювань усього Кіль­кість випадків
        діапазон:
        2018 Зареєстровано захворювань усього На 10 тис. всього населення
        діапазон:
        2018 в т.ч. вперше в житті Кіль­кість випадків
        діапазон:
        2018 в т.ч. вперше в житті На 10 тис. всього населення
        діапазон:
        2018 Перебувають під диспансерним наглядом на кінець року Кіль­кість осіб
        діапазон:
        2018 Перебувають під диспансерним наглядом на кінець року Питома вага від всього зареєст­рованих
        діапазон:
        2018 Пролі­ковано в стаціо­нарі Кіль­кість осіб
        діапазон:
        н/д
        2018 Смер­тність На 100 тис. всього насе­лення
        діапазон:
        н/д
        2019 Зареєстровано захворювань усього Кіль­кість випадків
        діапазон:
        2019 Зареєстровано захворювань усього На 10 тис. всього населення
        діапазон:
        2019 в т.ч. вперше в житті Кіль­кість випадків
        діапазон:
        2019 в т.ч. вперше в житті На 10 тис. всього насе­лення
        діапазон:
        2019 Перебувають під диспансерним наглядом на кінець року Кіль­кість осіб
        діапазон:
        2019 Перебувають під диспансерним наглядом на кінець року Питома вага від всього зареєст­рованих
        діапазон:
        2019 Пролі­ковано в стаціо­нарі Кіль­кість осіб
        діапазон:
        н/д
        2019 Смер­тність 1 На 100 тис. всього насе­лення
        діапазон:
        н/д
        м. Київ 1985
        діапазон:
        м. Київ 2010
        діапазон:
        м. Київ 2011
        діапазон:
        м. Київ 2012
        діапазон:
        м. Київ 2013
        діапазон:
        м. Київ 2014
        діапазон:
        м. Київ 2015
        діапазон:
        м. Київ 2016
        діапазон:
        -
        м. Київ 2017
        діапазон:
        м. Київ 2018
        діапазон:
        м. Київ 2019
        діапазон:
        -
        Темп зміни показника (у %) з 1985 до 2019
        діапазон:
        +1,8 р.
        +7 р.
        Захворюваність 2015
        діапазон:
        Захворюваність 2016
        діапазон:
        Захворюваність 2017
        діапазон:
        Захворюваність 2018
        діапазон:
        Захворюваність 2019
        діапазон:
        Захворюваність Україна 2018
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року 2015
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року 2016
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року 2017
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року 2018
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року 2019
        діапазон:
        Контингент хворих на кінець року Україна 2018
        діапазон:
        Україна 2015
        діапазон:
        Україна 2016
        діапазон:
        Україна 2017
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2015
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2016
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2017
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2019 1
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2015
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2016
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2017
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2018
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2019 1
        діапазон:
        Темп зміни показника з 2015 до 2019
        діапазон:
        Темп зміни показника з 2018 до 2019
        діапазон:
        На 10 000 всього населення 2015
        діапазон:
        На 10 000 всього населення 2016
        діапазон:
        На 10 000 всього населення 2017
        діапазон:
        На 10 000 всього населення 2018
        діапазон:
        На 10 000 всього населення 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм Усього 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм Усього 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм виробничі 2018
        діапазон:
        -
        Кількість випадків травм виробничі 2019 1
        діапазон:
        -
        Кількість випадків травм не пов’язані з виробництвом 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм не пов’язані з виробництвом 2019 1
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші Усього 2018
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші Усього 2019 1
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші виробничі 2018
        діапазон:
        -
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші виробничі 2019 1
        діапазон:
        -
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші не пов’язані з виробництвом 2018
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші не пов’язані з виробництвом 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм побутові 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм побутові 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм вуличні 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм вуличні 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм дорожньо- транспортні 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм дорожньо- транспортні 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм шкільні 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм шкільні 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм спортивні 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм спортивні 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм інші 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм інші 2019 1
        діапазон:
        Кількість випадків травм Усього На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм побутові На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм вуличні На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм дорожньо- транспортні На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм шкільні На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм спортивні На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Кількість випадків травм інші На 10 000 дітей у віці 0-17 років
        діапазон:
        Усього 2015
        діапазон:
        Усього 2016
        діапазон:
        Усього 2017
        діапазон:
        Усього 2018
        діапазон:
        Усього 2019
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2015
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2016
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2017
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2018
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2019
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів Усього 2018
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів Усього 2019
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2018
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2019
        діапазон:
        -
        Питома вага 2018
        діапазон:
        Питома вага 2019
        діапазон:
        0J_
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років Усього 2018
        діапазон:
        _ 16_
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років Усього 2019
        діапазон:
        _ 15
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2018
        діапазон:
        _ 0Д_
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2019
        діапазон:
        -
        _ 0,2
        Інвалідність 2017
        діапазон:
        Інвалідність 2018
        діапазон:
        Інвалідність 2019
        діапазон:
        • ••
        Первинна інвалідність 2017
        діапазон:
        Первинна інвалідність 2018
        діапазон:
        Первинна інвалідність 2019
        діапазон:
        • ••
        Абсолютні числа Всього зареєстровано
        діапазон:
        Абсолютні числа У т.ч. вперше виявлені
        діапазон:
        Абсолютні числа Перебувають під диспансерним наглядом
        діапазон:
        Показники Загальна захворюванiсть на 10000 населення
        діапазон:
        Показники Первинна захворюванiсть на 10000 населення
        діапазон:
        Показники Відхилення показника у % від даних попередн. року Загальна захворюванiсть
        діапазон:
        Показники Відхилення показника у % від даних попередн. року Первинна захворюванiсть
        діапазон:
        Показники Відхилення показника у % від середньоміськ.пок-ка Загальна захворюванiсть
        діапазон:
        Показники Відхилення показника у % від середньоміськ.пок-ка Первинна захворюванiсть
        діапазон:
        0. 00
        Показники Відхилення показника у % від Охоплення диспансерним наглядом (у % до зареєст рованих)
        діапазон:
О`бєкти
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Чисельність наявного населення на 01.11.2019 (за даними ГУС в м. Києві) Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного Чисельність наявного населення, яке мешкає на території обслуговування ЗОЗ в межах адміністративного Усього осіб Усього % У тому числі населення у віці 0-15 осіб У тому числі населення у віці оків % У тому числі населення у віці 16-59 років осіб У тому числі населення у віці 16-59 років % У тому числі населення у віці 60 і старші осіб У тому числі населення у віці 60 і старші % м. Київ Осіб народжених живими м. Київ Осіб кількість померлих м. Київ Осіб природний приріст м. Київ На 1000 населення народжених живими м. Київ На 1000 населення кількість померлих м. Київ На 1000 населення природний приріст Україна На 1000 населення народжених живими Україна На 1000 населення кількість померлих Україна На 1000 населення природний приріст Осіб народжених живими 2018 Осіб народжених живими 2019 Осіб кількість померлих 2018 Осіб кількість померлих 2019 Осіб природний приріст 2018 Осіб природний приріст 2019 На 1000 населення 1 народжених живими 2018 На 1000 населення 1 народжених живими 2019 На 1000 населення 1 кількість поме 2018 На 1000 населення 1 кількість рлих 2019 На 1000 населення 1 природний приріст 2018 На 1000 населення 1 природний приріст 2019 м.Київ обидві статі м.Київ чоловіки м.Київ жінки Україна обидві статі Україна чоловіки Україна жінки Країни ЄС обидві статі Країни ЄС чоловіки Країни ЄС жінки На 100 осіб постійного населення у віці 16-59 років Загальне навантаження На 100 осіб постійного населення у віці 16-59 років у тому числі особами у віці 0-15 років На 100 осіб постійного населення у віці 16-59 років у тому числі особами у віці 55 (60) років і стар Смертність дітей у віці до 1 року м. Усього Смертність дітей у віці до 1 року < иїв без іногородніх Смертність дітей у віці до 1 року Україна Смертність дітей за періодами життя ранній неонатальний м. Київ Смертність дітей за періодами життя ранній неонатальний Україна Смертність дітей за періодами життя неонатальний м. Київ Смертність дітей за періодами життя неонатальний Україна Смертність дітей за періодами життя постнеонатальний м. Київ Кількість випадків травм 2015 Кількість випадків травм 2016 Кількість випадків травм 2017 Кількість випадків травм 2018 Кількість випадків травм 2019 1 На 10 000 всього населення 2015 На 10 000 всього населення 2016 На 10 000 всього населення 2017 На 10 000 всього населення 2018 На 10 000 всього населення 2019 1 Кількість випадків травм Усього 2018 Кількість випадків травм Усього 2019 1 Кількість випадків травм виробничі 2018 Кількість випадків травм виробничі 2019 1 Кількість випадків травм не пов’язані з виробництвом 2018 Кількість випадків травм не пов’язані з виробництвом 2019 1 На 10 000 населення у віці 18 років і старші Усього 2018 На 10 000 населення у віці 18 років і старші Усього 2019 1 На 10 000 населення у віці 18 років і старші виробничі 2018 На 10 000 населення у віці 18 років і старші виробничі 2019 1 На 10 000 населення у віці 18 років і старші не пов’язані з виробництвом 2018 На 10 000 населення у віці 18 років і старші не пов’язані з виробництвом 2019 1 Кількість випадків травм побутові 2018 Кількість випадків травм побутові 2019 1 Кількість випадків травм вуличні 2018 Кількість випадків травм вуличні 2019 1 Кількість випадків травм дорожньо- транспортні 2018 Кількість випадків травм дорожньо- транспортні 2019 1 Кількість випадків травм шкільні 2018 Кількість випадків травм шкільні 2019 1 Кількість випадків травм спортивні 2018 Кількість випадків травм спортивні 2019 1 Кількість випадків травм інші 2018 Кількість випадків травм інші 2019 1 Кількість випадків травм Усього На 10 000 дітей у віці 0-17 років Кількість випадків травм побутові На 10 000 дітей у віці 0-17 років Кількість випадків травм вуличні На 10 000 дітей у віці 0-17 років Кількість випадків травм дорожньо- транспортні На 10 000 дітей у віці 0-17 років Кількість випадків травм шкільні На 10 000 дітей у віці 0-17 років Кількість випадків травм спортивні На 10 000 дітей у віці 0-17 років Кількість випадків травм інші На 10 000 дітей у віці 0-17 років Інвалідність 2017 Інвалідність 2018 Інвалідність 2019 Первинна інвалідність 2017 Первинна інвалідність 2018 Первинна інвалідність 2019
1 Голосіївський район
254301 (002. . Чисел.)
254301 (002. . Чисел.)
48560 (002. . Чисел.)
205741 (002. . Чисел.)
147635 (002. . Чисел.)
58106 (002. . Чисел.)
2 КНП «ЦПМСД № 1» Голосіївського району
123826 (002. . Чисел.)
23042 (002. . Чисел.)
100784 (002. . Чисел.)
72800 (002. . Чисел.)
27984 (002. . Чисел.)
3 КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району
130475 (002. . Чисел.)
25518 (002. . Чисел.)
104957 (002. . Чисел.)
74835 (002. . Чисел.)
30122 (002. . Чисел.)
4 Дарницький район
346263 (002. . Чисел.)
346263 (002. . Чисел.)
89850 (002. . Чисел.)
256413 (002. . Чисел.)
184819 (002. . Чисел.)
71594 (002. . Чисел.)
5 КНП «ЦПМСД № 1» Дарницького району
54412 (002. . Чисел.)
8100 (002. . Чисел.)
46312 (002. . Чисел.)
30930 (002. . Чисел.)
15382 (002. . Чисел.)
6 КНП «ЦПМСД № 2» Дарницького району
171050 (002. . Чисел.)
44050 (002. . Чисел.)
127000 (002. . Чисел.)
90057 (002. . Чисел.)
36943 (002. . Чисел.)
7 КНП «ЦПМСД № 3» Дарницького району
63510 (002. . Чисел.)
17000 (002. . Чисел.)
46510 (002. . Чисел.)
34762 (002. . Чисел.)
11748 (002. . Чисел.)
8 КНП «ЦПМСД» Дарницького району
57291 (002. . Чисел.)
20700 (002. . Чисел.)
36591 (002. . Чисел.)
29070 (002. . Чисел.)
7521 (002. . Чисел.)