Категорія
        013. Смертність населення за причинами смерті в м. Києві у 2015-2019 роках
Показники
        Темп зміни показника (у %) з 2018 до 2019
        діапазон:
        -
        +2,6 р.
        Україна 20182
        діапазон:
        Темп зміни показника (у %) з 2015 до 2019
        діапазон:
        -
        +2,1 р.
        Кількість померлих, (осіб) 2015
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2016
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2017
        діапазон:
        -
        Кількість померлих, (осіб) 2018
        діапазон:
        Кількість померлих, (осіб) 2019 1
        діапазон:
        -
        н/д
        На 100 000 наявного населення 2015
        діапазон:
        На 100 000 наявного населення 2016
        діапазон:
        На 100 000 наявного населення 2017
        діапазон:
        -
        На 100 000 наявного населення 2018
        діапазон:
        На 100 000 наявного населення 2019 1
        діапазон:
        -
        н/д
О`бєкти
        Усього
        Інфекційні та паразитарні хвороби
        у т.ч туберкульоз
        Злоякісні новоутворення
        у т.ч. органів травлення
        органів дихання
        Хвороби ендокринної системи та розлади живлення
        у т. ч. цукровий діабет
        Хвороби крові та кровотворних органів
        Психічні розлади
        Хвороби нервової системи
        Хвороби системи кровообігу
        у. т. ч. ішемічна хвороба серця
        інфаркт міокарду
        цереброваскулярні хвороби
        інсульти
        Хвороби органів дихання
        у т.ч. пневмонії та грип
        Хвороби органів травлення
        у т.ч. виразка шлунку та 12-палої кишки
        Хвороби сечостатевої системи
        Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
        Хвороби кістково-м’язової системи та суглобів
        Вроджені аномалії
        Окремі стани в перинатальному періоді
        Травми та отруєння
        у т.ч. нещасні випадки пов’язані з транспортом
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Кількість померлих, (осіб) 2015 Кількість померлих, (осіб) 2016 Кількість померлих, (осіб) 2017 Кількість померлих, (осіб) 2018 Кількість померлих, (осіб) 2019 1 На 100 000 наявного населення 2015 На 100 000 наявного населення 2016 На 100 000 наявного населення 2017 На 100 000 наявного населення 2018 На 100 000 наявного населення 2019 1 Темп зміни показника (у %) з 2015 до 2019 Темп зміни показника (у %) з 2018 до 2019 Україна 20182
1 Усього
30425
30666
30808
32231
33137
1047.6
1054.6
1050.2
1092.7
1117.1
6.6
2.2
1485.7
2 Інфекційні та паразитарні хвороби
498
485
485
501
475
17.5
16.87
17.5
17.27
16
-8.6
-7.4
22.6
3 у т.ч туберкульоз
166
167
138
137
138
5.82
5.8
5.11
4.72
4.65
-20.1
-1.5
9.4
4 Злоякісні новоутворення
5424
5293
5335
5477
5700
190.53
184.11
184.82
188.8
192.2
0.9
1.8
199.7
5 у т.ч. органів травлення
2131
2117
1815
1930
2049
66.1
68.01
62.9
66.6
69.08
4.5
3.7
68.4
6 органів дихання
715
676
724
710
753
24.52
23.53
25.21
24.57
25.39
3.5
3.3
35.4
7 Хвороби ендокринної системи та розлади живлення
152
147
165
175
135
5.28
5.11
5.72
6.03
4.55
-13.8
-24.5
5.7
8 у т. ч. цукровий діабет
133
134
156
156
122
4.68
4.66
5.43
5.38
4.11
-12.2
-23.6
5.1
9 Хвороби крові та кровотворних органів
20
20
22
12
32
0.69
0.7
0.81
0.41
1.08
56.5
+2,6 р.
0.6
10 Психічні розлади
1
1
-
2
-
0.03
0.03
-
0.07
-
-
-
3.2
11 Хвороби нервової системи
116
138
117
115
133
4.08
4.8
4.11
3.96
4.48
9.8
13.1
12
12 Хвороби системи кровообігу
19600
19574
19601
20427
21309
688.51
680.86
676.51
704.05
718.38
4.3
2
1000.8
13 у. т. ч. ішемічна хвороба серця
15384
15292
15379
16079
16744
540.43
531.92
530.42
552.2
564.48
4.5
2.2
696.2
14 інфаркт міокарду
1065
1046
1064
1100
н/д
37.4
36.38
36.8
37.81
н/д
-
-
24.4
15 цереброваскулярні хвороби
3404
3427
3379
3424
3451
119.6
119.2
116.9
118.01
116.34
-2.7
-1.4
194.9
16 інсульти
2510
2479
2415
2493
н/д
88.2
86.13
83.6
85.68
н/д
-
-
82.5
17 Хвороби органів дихання
624
736
665
744
842
21.94
25.6
22.3
25.57
28.39
29.4
11
33.3
18 у т.ч. пневмонії та грип
461
532
504
570
657
16.23
19.3
17.18
19.63
22.15
36.5
12.8
15.5
19 Хвороби органів травлення
1389
1338
1441
1599
1482
48.8
46.54
50.3
55.11
49.96
2.4
-9.3
61.5
20 у т.ч. виразка шлунку та 12-палої кишки
167
136
217
171
195
5.87
5.33
6.9
5.9
6.57
11.9
11.4
4.8
21 Хвороби сечостатевої системи
239
200
232
273
219
8.39
6.96
8.1
9.41
7.38
-12
-21.6
6.4
22 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
18
34
33
48
39
0.62
1.18
1.25
1.65
1.31
+2,1 р.
-20.6
1.4
23 Хвороби кістково-м’язової системи та суглобів
37
25
23
22
35
1.27
0.87
0.78
0.76
1.18
-7.1
55.3
1.1
24 Вроджені аномалії
91
79
66
79
66
3.18
2.75
2.25
2.68
2.23
-29.9
-16.8
3.1
25 Окремі стани в перинатальному періоді
166
119
133
117
100
4.68
4.14
4.53
4.03
3.37
-28
-16.4
3.2
26 Травми та отруєння
1593
1522
1504
1512
1436
53
52.94
53.4
52.1
48.41
-8.7
-7.1
79.6
27 у т.ч. нещасні випадки пов’язані з транспортом
243
237
268
201
185
8.46
8.15
9.3
6.92
6.24
-26.2
-9.8
10.5