Категорія
        018. 1 За оперативною інформацією.
Показники
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2015
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2016
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2017
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2018
        діапазон:
        На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2019 1
        діапазон:
        Темп зміни показника (у%) з 2015 до 2019
        діапазон:
        -
        -3,2 р.
        Темп зміни показника (у%) з 2018 до 2019
        діапазон:
        -
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2015
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2016
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2017
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2019 1
        діапазон:
        Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2018 [1]
        діапазон:
О`бєкти
        Хвороби органів дихання
        Хвороби органів травлення
        Хвороби сечостатевої системи
        Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
        Травми та отруєння
        з них пневмонії
        алергічний риніт
        хронічний бронхіт
        бронхіальна астма
        з них виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки
        гастрит та дуоденіт
        жовчнокам’яна хвороба
        хвороби підшлункової залози
        з них атопічний дерматит
        контактний дерматит
        Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
        з них ревматоїдний артрит
        сольові артропатії
        артрози
        деформуючий артроз
        системний червоний вовчак
        анкілозуючий спондиліт
        з них хронічний гломерулонефрит
        інфекції нирок
        камені нирок і сечоводів
        цистит
        в т.ч. гіперплазія передміхурової залози 2
        Вагітність, пологи та післяпологовий період 3
        Вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення
        холецистит. холангіт
        хвороби передміхурової залози [2]
        жіноча безплідність [3]
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2015 Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2016 Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2017 Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2018 [1] Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань 2019 1 На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2015 На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2016 На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2017 На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2018 На 10 000 населення у віці 18 років і старші 2019 1 Темп зміни показника (у%) з 2015 до 2019 Темп зміни показника (у%) з 2018 до 2019
1 Хвороби органів дихання
60062
626443
600470
579287
514315
2596.8
2698.6
2570.2
2471.6
2180.7
-16
-11.8
2 з них пневмонії
7083
7076
6994
6914
7525
30.6
30.4
29.9
29.5
31.9
4.2
8.1
3 алергічний риніт
2902
2611
2804
2866
2778
12.6
11.2
12
12.2
11.8
-6.3
-3.3
4 хронічний бронхіт
5536
6356
5604
4991
4200
23.9
27.4
24
21.3
17.8
-25.5
-16.4
5 бронхіальна астма
676
727
712
625
689
2.9
3.1
3
2.7
2.9
-
7.4
6 Хвороби органів травлення
59992
60093
61363
54087
41945
259.4
258.9
262.7
230.8
177.9
-31.4
-22.9
7 з них виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки
2471
2125
2016
1788
1492
10.7
9.2
8.6
7.6
6.3
-41.1
-17.1
8 гастрит та дуоденіт
8983
9258
8778
8127
6650
38.8
39.9
37.6
34.7
28.2
-27.3
-18.7
9 жовчнокам’яна хвороба
2225
2171
1979
1644
1604
9.6
9.4
8.5
7
6.8
-29.2
-2.9
10 холецистит. холангіт
11465
11101
11319
9031
7171
49.6
47.8
48.4
38.5
30.4
-38.7
-21
11 хвороби підшлункової залози
7899
7783
7734
6851
5446
34.1
33.5
33.1
29.2
23.1
-32.2
-20.9
12 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
83701
85470
84962
81914
79814
361.9
368.2
363.7
349.5
338.4
-6.5
-3.2
13 з них атопічний дерматит
378
353
406
410
469
1.6
1.5
1.7
1.8
2
25
11.1
14 контактний дерматит
6624
6856
7099
6924
6866
28.6
29.5
30.4
29.5
29.1
1.7
-1.4
15 Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
74510
75863
75187
71275
67812
322.2
326.8
321.8
304.1
287.5
-10.8
-5.4
16 з них ревматоїдний артрит
841
719
785
636
863
3.6
3.1
3.4
2.7
3.7
2.8
37
17 сольові артропатії
1201
1182
1078
923
886
5.2
5.1
4.6
3.9
3.8
-26.9
-2.6
18 артрози
12747
12553
12558
13282
13369
55.1
54.1
53.8
56.7
56.7
2.9
-
19 деформуючий артроз
5804
5491
5761
5767
5209
25.1
23.6
24.7
24.6
22.1
-11.9
-10.2
20 системний червоний вовчак
25
23
19
11
18
0.11
0.1
0.1
0.1
0.1
-9.1
-
21 анкілозуючий спондиліт
38
51
39
15
28
0.16
0.22
0.17
0.1
0.12
-25
20
22 Хвороби сечостатевої системи
180565
187097
184335
182845
183701
780.7
806
789
780.1
778.9
-0.2
-0.2
23 з них хронічний гломерулонефрит
117
76
66
49
37
0.51
0.33
0.28
0.21
0.16
-3,2 р.
-23.8
24 інфекції нирок
5463
5664
5593
4952
3972
23.6
24.4
23.9
21.1
16.8
-28.8
-20.4
25 камені нирок і сечоводів
3349
3432
3404
3122
2976
14.5
14.8
14.6
13.3
12.6
-13.1
-5.3
26 цистит
16159
16030
16183
15821
14781
69.9
69
69.3
67.5
62.7
-10.3
-7.1
27 хвороби передміхурової залози [2]
10105
9784
9910
9990
9637
97
93.9
94.3
95
92.2
-4.9
-2.9
28 в т.ч. гіперплазія передміхурової залози 2
4288
4583
4767
4984
4973
41.2
44
45.4
47.4
47.6
15.5
0.4
29 жіноча безплідність [3]
980
839
724
718
704
7.7
6.6
5.6
5.6
5.4
-29.9
-3.6
30 Вагітність, пологи та післяпологовий період 3
30284
27474
23736
23550
20725
238.2
214.7
184.6
182.3
157.8
-33.8
-13.4
31 Вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення
174
177
212
155
152
0.8
0.8
0.9
0.7
0.6
-25
-14.3
32 Травми та отруєння
158510
161691
154887
142518
140271
684.2
696.5
663
608.1
594.8
-13.1
-2.2