Категорія
        096. Захворюваність населення м. Києва на соціально значущі хвороби у 2015-2019 роках
Показники
        2015
        діапазон:
        2016
        діапазон:
        2017
        діапазон:
        2018
        діапазон:
        2019
        діапазон:
        923,0 1
        Темп зміни показника (у %) з 2015 до 2019
        діапазон:
        Україна 2018
        діапазон:
О`бєкти
        Злоякісні новоутворення
        Психічні розлади
        Активний туберкульоз (усі форми)
        Розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА 2015 2016 2017 2018 2019 Темп зміни показника (у %) з 2015 до 2019 Україна 2018
1 Активний туберкульоз (усі форми)
62.7
56.2
50.1
46.8
43.3
-30.9
74
2 Психічні розлади
1739.2
1675.9
1611.7
1611.1
1577.4
-9.3
2239.6
3 Розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин
949.4
918.8
913.7
902.2
923,0 1
-2.3
1238.8
4 Злоякісні новоутворення
2765.9
2832.9
2938.1
3091.8
3265.5
18.1
2470.3