Категорія
        098. Показники активного туберкульозу в м.Києві за 2010-2019 роки (на 100 000 населення)
Показники
        Темп зміни показника (у %) з 2010 до 2019
        діапазон:
        -
        -1,8 р.
        -1,9 р.
        Темп зміни показника (у %) з 2018 до 2019
        діапазон:
        Україна 2018
        діапазон:
        н/д
        м. Київ 2010
        діапазон:
        м. Київ 2011
        діапазон:
        м. Київ 2012
        діапазон:
        м. Київ 2013
        діапазон:
        м. Київ 2014
        діапазон:
        м. Київ 2015
        діапазон:
        м. Київ 2016
        діапазон:
        м. Київ 2017
        діапазон:
        м. Київ 2018
        діапазон:
        м. Київ 2019
        діапазон:
О`бєкти
        Контингент хворих на всі форми активного туберкульозу на кінець року
        Захворюваність на всі форми активного туберкульозу
        Захворюваність на активний туберкульоз легень
        Деструктивні форми туберкульозу у вперше виявлених хворих
        Бацилярні форми туберкульозу у вперше виявлених хворих
        Смертність від усіх форм туберкульозу
        Питома вага померлих, які перебували на обліку менше 1 року серед всіх померлих від туберкульозу, що перебували на обліку (у %)
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА м. Київ 2010 м. Київ 2011 м. Київ 2012 м. Київ 2013 м. Київ 2014 м. Київ 2015 м. Київ 2016 м. Київ 2017 м. Київ 2018 м. Київ 2019 Темп зміни показника (у %) з 2010 до 2019 Темп зміни показника (у %) з 2018 до 2019 Україна 2018
1 Контингент хворих на всі форми активного туберкульозу на кінець року
82.7
74.4
59.3
59.6
60.6
62.7
56.2
50.1
46.8
43.3
-1,8 р.
-7.5
74
2 Захворюваність на всі форми активного туберкульозу
34.1
38.2
40.5
51.7
42.6
45.4
46
42.5
38.1
38.9
14.1
2.1
50.5
3 Захворюваність на активний туберкульоз легень
30.5
34.7
37.3
45.7
37.7
39.1
39.9
37.5
34.4
34.7
13.8
0.9
45.2
4 Деструктивні форми туберкульозу у вперше виявлених хворих
15.4
16.7
18.8
21.7
17
17.6
18.2
16.8
16.2
15.4
-
-4.9
19.5
5 Бацилярні форми туберкульозу у вперше виявлених хворих
19.2
21.4
23.1
25.8
21.5
24.8
24.3
24.1
22.6
24.5
27.6
8.4
29.5
6 Смертність від усіх форм туберкульозу
8.9
7.8
8.6
7.4
7.3
5.9
5.6
4.7
4.3
4.65
-1,9 р.
8.1
9.4
7 Питома вага померлих, які перебували на обліку менше 1 року серед всіх померлих від туберкульозу, що перебували на обліку (у %)
16.8
38.3
39.7
31.6
42.8
37.9
39
29.2
41.8
29.3
12.5
12.5
н/д