Категорія
        102. Травматизм в м. Києві у 2015-2019 роках
Показники
        Кількість випадків травм 2015
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2016
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2017
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2018
        діапазон:
        Кількість випадків травм 2019 1
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2015
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2016
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2017
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2018
        діапазон:
        На 10 000 відповідного населення 2019 1
        діапазон:
        Темп зміни показника з 2015 до 2019
        діапазон:
        Темп зміни показника з 2018 до 2019
        діапазон:
О`бєкти
        Травматизм серед всього населення
        Травматизм серед дорослого населення 18 років і старші
        у т.ч. - пов ’язаний з виробництвом
        з нього: у промисловості
        дорожньо-транспортний
        - не пов ’язаний з виробництвом
        Травматизм серед дітей у віці 0-14 років
        у т.ч. дорожньо-транспортний
        Травматизм серед дітей у віці 15-17 років
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Кількість випадків травм 2015 Кількість випадків травм 2016 Кількість випадків травм 2017 Кількість випадків травм 2018 Кількість випадків травм 2019 1 На 10 000 відповідного населення 2015 На 10 000 відповідного населення 2016 На 10 000 відповідного населення 2017 На 10 000 відповідного населення 2018 На 10 000 відповідного населення 2019 1 Темп зміни показника з 2015 до 2019 Темп зміни показника з 2018 до 2019
1 Травматизм серед всього населення
222837
228101
227296
218063
219200
769.9
784.6
776.5
740.2
741.2
-3.7
0.1
2 Травматизм серед дорослого населення 18 років і старші
158254
161691
154887
142518
140270
684.2
696.5
663
608.1
594.8
-13.1
-2.2
3 у т.ч. - пов ’язаний з виробництвом
527
481
458
373
294
2.3
2.1
2
1.6
1.3
-43.5
-18.8
4 з нього: у промисловості
351
318
340
280
223
1.5
1.4
1.5
1.2
1
-33.3
-16.7
5 дорожньо-транспортний
1997
1946
1939
1833
1791
8.6
8.4
8.3
7.8
7.6
-11.6
-2.6
6 - не пов ’язаний з виробництвом
157727
161210
154429
142145
139976
681.9
694.4
661
606.5
593.5
-13
-2.1
7 Травматизм серед дітей у віці 0-14 років
53385
57357
62193
64479
67485
1077.4
1142.1
1221.2
1253.8
1316.5
22.2
5
8 у т.ч. дорожньо-транспортний
105
121
90
72
95
12.2
14.5
11
8.7
11
-9.8
26.4
9 Травматизм серед дітей у віці 15-17 років
11198
9053
10216
11066
11445
1301.4
1083.6
1251.3
1333.9
1325
1.8
-0.7