Категорія
        109. Результати первинних оглядів для визначення інвалідності серед дорослого населення в м. Києві у 2015-2019 роках
Показники
        Усього 2015
        діапазон:
        Усього 2016
        діапазон:
        Усього 2017
        діапазон:
        Усього 2018
        діапазон:
        Усього 2019
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2015
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2016
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2017
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2018
        діапазон:
        у тому числі в працездатному віці 2019
        діапазон:
О`бєкти
        Кількість оглянутих осіб для визначення групи інвалідності
        з них визнано інвалідами - усього, (осіб)
        на 10 тисяч дорослого наседення 18 років і старші
        у тому числі - інваліди внаслідок трудового каліцтва
        - інваліди внаслідок загального захворювання
        - інваліди з числа військовослужбовців
        - інваліди з дитинства
        Крім того, інваліди внаслідок аварії на ЧАЄС
        Питома вага визнаних інвалідами з числа оглянутих (у%)
        Питома вага серед визнаних інвалідами (у%) - інвалідів внаслідок трудового каліцтва
        - інвалідів внаслідок загального захворювання
        - інвалідів з числа військовослужбовців
        - інвалідів з дитинства
        Крім того, інвалідів внаслідок аварії на ЧАЄС
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Усього 2015 Усього 2016 Усього 2017 Усього 2018 Усього 2019 у тому числі в працездатному віці 2015 у тому числі в працездатному віці 2016 у тому числі в працездатному віці 2017 у тому числі в працездатному віці 2018 у тому числі в працездатному віці 2019
1 Кількість оглянутих осіб для визначення групи інвалідності
10715
10324
10323
10026
10003
7601
7428
7487
7196
7155
2 з них визнано інвалідами - усього, (осіб)
9526
9316
9143
8985
8794
6434
6439
6330
6182
6055
3 на 10 тисяч дорослого наседення 18 років і старші
41.2
40.2
39
38.3
37.3
39.2
39.5
38.7
37.8
36.8
4 у тому числі - інваліди внаслідок трудового каліцтва
25
28
27
18
15
15
17
21
16
13
5 - інваліди внаслідок загального захворювання
8288
8015
8106
7822
7669
5432
5291
5448
5214
5127
6 - інваліди з числа військовослужбовців
584
727
488
621
572
358
585
339
428
377
7 - інваліди з дитинства
629
546
522
524
538
629
546
522
524
538
8 Крім того, інваліди внаслідок аварії на ЧАЄС
83
93
88
74
64
40
53
29
31
21
9 Питома вага визнаних інвалідами з числа оглянутих (у%)
88.9
90.2
88.6
89.6
87.9
84.6
86.6
84.5
85.9
84.6
10 Питома вага серед визнаних інвалідами (у%) - інвалідів внаслідок трудового каліцтва
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.25
0.2
11 - інвалідів внаслідок загального захворювання
87
86
88.7
87.1
87.2
84.4
82.2
86.1
84.3
84.7
12 - інвалідів з числа військовослужбовців
6.1
7.8
5.3
6.9
6.5
5.6
8.2
5.4
6.9
6.2
13 - інвалідів з дитинства
6.6
5.9
5.7
5.8
6.1
9.8
8.5
8.2
8.5
8.9
14 Крім того, інвалідів внаслідок аварії на ЧАЄС
0.9
1
1
1
0.7
0.6
0.8
0.5
0.5
0.3