Категорія
        110. Інвалідність серед дітей (0-17 років) за класами хвороб в м. Києві у 2018-2019 роках
Показники
        Кількість дітей-інвалідів Усього 2018
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів Усього 2019
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2018
        діапазон:
        Кількість дітей-інвалідів у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2019
        діапазон:
        -
        Питома вага 2018
        діапазон:
        Питома вага 2019
        діапазон:
        0J_
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років Усього 2018
        діапазон:
        _ 16_
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років Усього 2019
        діапазон:
        _ 15
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2018
        діапазон:
        _ 0Д_
        На 10 000 дітей у віці 0-17 років у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2019
        діапазон:
        -
        _ 0,2
О`бєкти
        Хвороби системи кровообігу
        Хвороби органів дихання
        Хвороби органів травлення
        Хвороби сечостатевої системи
        Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
        Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
        Новоутворення
        Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
        Усі причини
        з них туберкульоз
        Хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму
        Ендокринні хвороби, розлади харчування, порушення обміну речовин
        Розлади психіки та поведінки
        Хвороби центральної нервової системи
        Хвороби ока та його придаткового апарата
        Хвороби вуха та соскоподібного відростка
        Природжені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні аномалії
        Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Кількість дітей-інвалідів Усього 2018 Кількість дітей-інвалідів Усього 2019 Кількість дітей-інвалідів у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2018 Кількість дітей-інвалідів у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2019 Питома вага 2018 Питома вага 2019 На 10 000 дітей у віці 0-17 років Усього 2018 На 10 000 дітей у віці 0-17 років Усього 2019 На 10 000 дітей у віці 0-17 років у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2018 На 10 000 дітей у віці 0-17 років у т.ч. які вперше в звітному році стали інвалідами 2019
1 Усі причини
11078
11420
1230
1309
100
100
185.5
190.6
20.6
21.9
2 Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
199
188
13
11
1.8
1.7
3.3
3.1
0.2
0.2
3 з них туберкульоз
35
38
1
6
0.4
0.3
0.7
0.6
0.05
0.1
4 Новоутворення
419
437
68
68
3.8
3.8
7
7.3
1.1
1.1
5 Хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму
136
145
15
17
1.2
1.3
2.3
2.4
0.3
0.3
6 Ендокринні хвороби, розлади харчування, порушення обміну речовин
1442
1532
181
200
13
13.4
24.1
25.6
3
3.3
7 Розлади психіки та поведінки
1910
2168
298
403
17.2
19
32
36.2
5
6.7
8 Хвороби центральної нервової системи
1573
1589
132
111
14.2
13.9
26.3
26.5
2.2
1.9
9 Хвороби ока та його придаткового апарата
214
219
26
19
1.9
1.9
3.6
3.7
0.4
0.3
10 Хвороби вуха та соскоподібного відростка
663
655
56
38
6
5.7
11.1
10.9
0.9
0.6
11 Хвороби системи кровообігу
87
78
5
9
0.8
0.7
1.5
1.3
0.1
0.2
12 Хвороби органів дихання
140
121
9
11
1.3
1.1
2.3
2
0.2
0.2
13 Хвороби органів травлення
197
199
33
17
1.8
1.7
3.3
3.3
0.6
0.3
14 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
14
13
4
-
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
-
15 Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
481
507
80
77
4.4
4.5
8.1
8.5
1.3
1.3
16 Хвороби сечостатевої системи
213
206
28
28
1.9
1.8
3.6
3.4
0.5
0.5
17 Природжені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні аномалії
3292
3270
274
287
29.7
28.6
55.1
54.6
4.6
4.8
18 Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
98
91
8
13
0.9
0J_
_ 16_
_ 15
_ 0Д_
_ 0,2