Категорія
        092. Загальна і первинна захворюваність серед дітей віком 15-17 років в м. Києві в 2019 1 роцi (ВСЬОГО)
Показники
        Абсолютні числа Всього зареєстровано
        діапазон:
        Абсолютні числа У т.ч. вперше виявлені
        діапазон:
        Абсолютні числа Перебувають під диспансерним наглядом
        діапазон:
        Показники Загальна захворюванiсть на 10000 населення
        діапазон:
        Показники Первинна захворюванiсть на 10000 населення
        діапазон:
        Показники Відхилення показника у % від даних попередн. року Загальна захворюванiсть
        діапазон:
        Показники Відхилення показника у % від даних попередн. року Первинна захворюванiсть
        діапазон:
        Показники Відхилення показника у % від середньоміськ.пок-ка Загальна захворюванiсть
        діапазон:
        Показники Відхилення показника у % від середньоміськ.пок-ка Первинна захворюванiсть
        діапазон:
        0. 00
        Показники Відхилення показника у % від Охоплення диспансерним наглядом (у % до зареєст рованих)
        діапазон:
О`бєкти
        Шевченківський
        Дарницький
        Деснянський
        Дніпровський
        Оболонський
        Печерський
        Подільський
        Святошинський
        Солом' янський
        Міські ЗОЗ
        Голосіівський
        КИЇВ (ДОЗ)
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Абсолютні числа Всього зареєстровано Абсолютні числа У т.ч. вперше виявлені Абсолютні числа Перебувають під диспансерним наглядом Показники Загальна захворюванiсть на 10000 населення Показники Первинна захворюванiсть на 10000 населення Показники Відхилення показника у % від даних попередн. року Загальна захворюванiсть Показники Відхилення показника у % від даних попередн. року Первинна захворюванiсть Показники Відхилення показника у % від середньоміськ.пок-ка Загальна захворюванiсть Показники Відхилення показника у % від середньоміськ.пок-ка Первинна захворюванiсть Показники Відхилення показника у % від Охоплення диспансерним наглядом (у % до зареєст рованих)
1 Голосіівський
8767
4663
3694
13397
7125.61
-9.66
-6.35
-17.28
-14.4
42.14
2 Дарницький
16096
8019
4508
14106.92
7028.05
-20.32
-24.57
-12.9
-15.57
28.01
3 Деснянський
17886
9687
6130
17499.27
9477.55
-1.54
-0.32
8.05
13.85
34.27
4 Дніпровський
18877
9965
7772
16349.39
8630.69
-5.96
-7.28
0.95
3.68
41.17
5 Оболонський
17442
7565
8818
20946.32
9084.9
-3.6
-5.3
29.33
9.13
50.56
6 Печерський
6958
3152
2106
19376.22
8777.5
-17.75
-21.35
19.64
5.44
30.27
7 Подільський
10127
5044
4643
16100.16
8019.08
-5.26
5.39
-0.59
-3.67
45.85
8 Святошинський
14393
8342
5256
13484.17
7815.25
-7.43
-5.56
-16.74
-6.12
36.52
9 Солом' янський
14590
6790
6479
16743.17
7792.06
-3.68
-3.59
3.38
-6.4
44.41
10 Шевченківський
14762
8680
5116
16286.41
9576.35
1.82
-0.01
0.56
15.04
34.66
11 Міські ЗОЗ
52153
16869
3266
0
0
0
0
0
0. 00
6.26
12 КИЇВ (ДОЗ)
192051
88776
57788
22233.27
10277.38
-8.09
-8.91
100
100
30.09