Категорія
        112. Кадрова характеристика лікарів (на кінець року)
        125. Кількість лікарів (без зубних)
        140. Кадрова характеристика медичного персоналу в Центрах первинної медико-санітарної допомоги
        141. Кадрова характеристика медичного персоналу в Консультативно-діагностичних центрах районів
        142. Мережа лікарських амбулаторій в складі Центрів первинної медико-санітарної допомоги на кінець 2019 року
        143. Кадрова характеристика лікарів, які надають первинну медико-санітарну допомогу
        152. Медичні кадри, забезпеченість ними населення та їх квалі фі кат ці йні категорії в 2017-2018 роках загальної практики
        157. Посади медичних праттівників та забезпеченість ними населення, укомплектованість штатних посад фізичними особами терапев
        160. Медичні кадри, забезпеченість ними населення та їх квалі фі кат ці йні категорії в 2017-2018 роках терапевти дільничні
        171. Кадрова характеристика середніх медпрацівників (на кінець року)
        186. Середній медичний персонал
        200. Виїзди бригад Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва у 2018-2019 роках (за даними Центру е
        202. Число відвідувань лікарів, включаючи профілактичні, відвідування вдома, на госпрозрахунку та відвідування до стоматологі
        204. Робота денних стаціонарів в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 роках
        206. Робота денних стаціонарів в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 роках
        208. Робота стаціонарів вдома в м. Києві у 2018-2019 роках
        210. Проліковано осіб пенсійного віку в денних стаціонарах та стаціонарах вдома м. Києва у 2018-2019 роках
        212. Профілактичні огляди ветеранів війни за 2019 рік (за даними Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни)
        213. Медична реабілітація ветеранів війни за 2019 рік (за даними Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни)
        214. Ліжковий фонд та його використання в закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я м. Києва за 2018-2019 роки
        216. Ліжковий фонд та його використання за профілями ліжок в закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я за 2018-
        219. Використання лікарняних ліжок іногородніми та сільськими мешканцями в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 рок
        222. Виписано хворих, померло, середня тривалість лікування (в днях) та летальність (у %) за окремими захворюваннями в стаціо
        227. Структура і показники хірургічної допомоги в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 роках
        228. Загальна кількість операцій та післяопераційна летальність в закладах охорони здоров'я м. Києва у 2018-2019 роках
        230. Термінова хірургічна допомога в м. Києві у 2015-2019 роках
        233. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при гострій непрохідності кишок1 у 2018 - 2019 роках
        234. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при гострому апендициті у 2018 - 2019 роках
        235. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при проривній виразці шлунку та 12-палої кишки у 2018 - 2019 р
        236. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при шлунково-кишковій кровотечі1 у 2018 - 2019 роках
        237. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при защемленій грижі у 2018 - 2019 роках
        238. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при гострому холециститі у 2018 - 2019 роках
        239. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при гострому панкреатиті у 2018 - 2019 роках
        240. Основні показники надання термінової хірургічної допомоги при травмах внутрішніх органів у 2018 - 2019 роках
        241. Окремі показники надання акушерської допомоги в пологодопоміжних закладах м.Києва у 2019 році
        242. Кількість проведених абортів та застосованих методів контрацепцій в розрізі районів м. Києва у 2018-2019 роках
        243. Діяльність діагностичних відділень закладів охорони здоров’я м. Києва за 2015-2019 роки
        244. Доступність медичних технологій
Показники
        2018
        діапазон:
        -
        Всього по району
        17. 6
        23. 7
        2019
        діапазон:
        Темп зміни показника (у %) з 2018 до 2019
        діапазон:
        Темп зміни показника (у %) з 2015 до 2019
        діапазон:
        Забезпеченість штатними посадами (на 10 000 насалення>
        діапазон:
        Всього на обліку
        діапазон:
        Профіль ліжок
        діапазон:
        2018 2019

        81.4 84.8
        31.8 32.6
        31.7 31.9
        0.0 0.0
        10.6 12.2
        57.7 56.0
        34.7 48.6
        31.3 36.1
        29.3 34.1
        75.1 92.7
        35.6 34.3
        55.4 54.8
        41.7 42.0
        48.9 47.3
        37.9 37.4
        69.7 70.9
        68.2 71.3
        20.5 21.5
        111.3 83.7
        15.7 15.6
        42.5 40.2
        44.3 42.0
        16.2 14.6
        42.1 41.4
        42.3 41.7
        31.8 31.2
        53.1 58.0
        54.4 59.8
        46.3 41.3
        31.6 27.7
        45.6 77.1
        31.7 32.8
        1.8 1.8
        1.1 1.5
        2.3 2.3
        1.6 1.8
        Число ліжок, що

        факт.розгорнуті
        та згорнуті на
        ремонт
        Середнє

        число днів
        роботи
        ліжка
        Середнє число

        Обіг ліжка
        За звітний період

        померло
        Кількість пологів
        діапазон:
        Кількість померлих вагітних, роділь та породіль в акушерському стаціонарі
        діапазон:
        -
        Система ДОЗ 2018
        діапазон:
        Система ДОЗ 2019
        діапазон:
        Система ДОЗ +(-)
        діапазон:
        -
        м. Київ - територія (система МОЗ) 2018
        діапазон:
        м. Київ - територія (система МОЗ) 2019
        діапазон:
        м. Київ - територія (система МОЗ) +(-)
        діапазон:
        -
        Посади медичних працівників штатні 2018
        діапазон:
        1170. 75
        Посади медичних працівників штатні 2019
        діапазон:
        Посади медичних працівників зайняті 2018
        діапазон:
        Посади медичних працівників зайняті 2019
        діапазон:
        563. 75
        Укомплектованість штатних посад фізичними особами 2018
        діапазон:
        Укомплектованість штатних посад фізичними особами 2019
        діапазон:
        76. 06
        67 .65
        Забезпеченість штатними посадами (на 10 000 населення) 2018
        діапазон:
        Забезпеченість штатними посадами (на 10 000 населення) 2019
        діапазон:
        штатні 2018

        Всього по району
        Всього лікарів (фізичних осіб) 2018
        діапазон:
        Всього лікарів (фізичних осіб) 2019
        діапазон:
        Забезпеченість на 10 000 населення 2018
        діапазон:
        4 .73
        Забезпеченість на 10 000 населення 2019
        діапазон:
        0. 00
        Мають кваліфікаційні категорії Всього
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в тому числі вишу
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в тому числі першу
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в тому числі другу
        діапазон:
        Підлягало атестації 2018
        діапазон:
        3 69
        Підлягало атестації 2019
        діапазон:
        % атестованих до тих, що під­лягали атестації 2018
        діапазон:
        66. 67
        100 .00
        % атестованих до тих, що під­лягали атестації 2019
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в тому числі 222222222 вишу
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в таму числі 222222222 вишу
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в таму числі першу
        діапазон:
        Мають кваліфікаційні категорії в таму числі другу
        діапазон:
        Лікарі 2017
        діапазон:
        Лікарі 2018
        діапазон:
        Лікарі 2019
        діапазон:
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2017
        діапазон:
        -
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2018
        діапазон:
        -
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2019
        діапазон:
        -
        Кількість підрозділів Всього
        діапазон:
        Кількість підрозділів з них сімейної медицини
        діапазон:
        Лікарі штатні посади
        діапазон:
        Лікарі зайняті посади
        діапазон:
        Лікарі фізичні особи
        діапазон:
        Середній медичний персонал штатні посади
        діапазон:
        Середній медичний персонал зайняті посади
        діапазон:
        Середній медичний персонал фізичні особи
        діапазон:
        Всього лікарі ПМСД 2017
        діапазон:
        Всього лікарі ПМСД 2018
        діапазон:
        Всього лікарі ПМСД 2019
        діапазон:
        в тому числі Лікарі загальної практики 2017
        діапазон:
        в тому числі Лікарі загальної практики 2018
        діапазон:
        в тому числі Лікарі загальної практики 2019
        діапазон:
        в тому числі Терапевти дільничні 2017
        діапазон:
        в тому числі Терапевти дільничні 2018
        діапазон:
        в тому числі Терапевти дільничні 2019
        діапазон:
        в тому числі Педіатри дільничні 2017
        діапазон:
        в тому числі Педіатри дільничні 2018
        діапазон:
        в тому числі Педіатри дільничні 2019
        діапазон:
        2018
        діапазон:
        Система ДОЗ + (-)
        діапазон:
        -
        Всього медичних працівників (фізичних осіб) 2018
        діапазон:
        Всього медичних працівників (фізичних осіб) 2019
        діапазон:
        Пі длягало атестації 2018
        діапазон:
        Пі длягало атестації 2019
        діапазон:
        Кількість здійснених виїздів Усього 2018
        діапазон:
        Кількість здійснених виїздів Усього 2019
        діапазон:
        Кількість здійснених виїздів на 1 000 населення 2018
        діапазон:
        Кількість здійснених виїздів на 1 000 населення 2019
        діапазон:
        у тому числі до осіб у віці 18 років і старші усього 2018
        діапазон:
        у тому числі до осіб у віці 18 років і старші усього 2019
        діапазон:
        у тому числі до осіб у віці 18 років і старші на 1 000 населення 2018
        діапазон:
        у тому числі до осіб у віці 18 років і старші на 1 000 населення 2019
        діапазон:
        у тому числі до дітей у віці 0-17 років усього 2018
        діапазон:
        у тому числі до дітей у віці 0-17 років усього 2019
        діапазон:
        у тому числі до дітей у віці 0-17 років на 1 000 населення 2018
        діапазон:
        у тому числі до дітей у віці 0-17 років на 1 000 населення 2019
        діапазон:
        Загальна кількість виїздів з приводу захворювань 2018
        діапазон:
        Загальна кількість виїздів з приводу захворювань 2019
        діапазон:
        на 1 000 населення 2018
        діапазон:
        на 1 000 населення 2019
        діапазон:
        На неекстрені та непрофільні виклики загальна кількість 2018
        діапазон:
        На неекстрені та непрофільні виклики загальна кількість 2019
        діапазон:
        На неекстрені та непрофільні виклики питома вага (%) 2018
        діапазон:
        На неекстрені та непрофільні виклики питома вага (%) 2019
        діапазон:
        з них на непрофільні виклики загальна кількість 2018
        діапазон:
        з них на непрофільні виклики загальна кількість 2019
        діапазон:
        з них на непрофільні виклики питома вага (%) 2018
        діапазон:
        з них на непрофільні виклики питома вага (%) 2019
        діапазон:
        з них на неекстрені виклики загальна кількість 2018
        діапазон:
        з них на неекстрені виклики загальна кількість 2019
        діапазон:
        з них на неекстрені виклики питома вага (%) 2018
        діапазон:
        з них на неекстрені виклики питома вага (%) 2019
        діапазон:
        Число відвідувань - усього 2018
        діапазон:
        Число відвідувань - усього 2019
        діапазон:
        Число відвідувань на 1 мешканця 2018
        діапазон:
        -
        Число відвідувань на 1 мешканця 2019
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок усього 2018
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок усього 2019
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок у т.ч. для дітей 2018
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок у т.ч. для дітей 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих усього 2018
        діапазон:
        Проліковано хворих усього 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих в тому числі дорослих 2018
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих в тому числі дорослих 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих в тому числі у т.ч. дітей 2018
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих в тому числі у т.ч. дітей 2019
        діапазон:
        -
        Іроліковано хворих усього 2019
        діапазон:
        -
        Іроліковано хворих в тому числі дорослих 2018
        діапазон:
        -
        Іроліковано хворих в тому числі дорослих 2019
        діапазон:
        -
        Іроліковано хворих в тому числі у т.ч. дітей 2018
        діапазон:
        -
        Іроліковано хворих в тому числі у т.ч. дітей 2019
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок 2018
        діапазон:
        -
        Кількість ліжок 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих 2018
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих 2019
        діапазон:
        -
        Проведено ліжко-днів 2018
        діапазон:
        -
        Проведено ліжко-днів 2019
        діапазон:
        -
        Середнє число днів роботи ліжка 2018
        діапазон:
        -
        Середнє число днів роботи ліжка 2019
        діапазон:
        -
        Середня тривалість лікування хворого 2018
        діапазон:
        -
        Середня тривалість лікування хворого 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано хворих - усього, осіб 2018
        діапазон:
        Проліковано хворих - усього, осіб 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано дорослих усього 2018
        діапазон:
        Проліковано дорослих усього 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано дорослих на 1000 дорослого населення 2018
        діапазон:
        Проліковано дорослих на 1000 дорослого населення 2019
        діапазон:
        -
        з них осіб пенсійного віку усього 2018
        діапазон:
        з них осіб пенсійного віку усього 2019
        діапазон:
        -
        з них осіб пенсійного віку на 1000 осіб пенсійного віку 2018
        діапазон:
        з них осіб пенсійного віку на 1000 осіб пенсійного віку 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано дітей усього 2018
        діапазон:
        -
        Проліковано дітей усього 2019
        діапазон:
        -
        Проліковано дітей на 1000 дитячого населення 2018
        діапазон:
        -
        Проліковано дітей на 1000 дитячого населення 2019
        діапазон:
        -
        Денні стаціона Проліковано хворих, осіб 2018
        діапазон:
        Денні стаціона Проліковано хворих, осіб 2019
        діапазон:
        -
        Денні стаціона у % до населення відповідного віку 2018
        діапазон:
        Денні стаціона у % до населення відповідного віку 2019
        діапазон:
        -
        ри у % до загальної кількості пролікованих 2018
        діапазон:
        ри у % до загальної кількості пролікованих 2019
        діапазон:
        -
        Стаціонари вдома Проліковано хворих, осіб 2018
        діапазон:
        -
        Стаціонари вдома Проліковано хворих, осіб 2019
        діапазон:
        -
        Стаціонари вдома у % до населення відповідного віку 2018
        діапазон:
        -
        Стаціонари вдома у % до населення відповідного віку 2019
        діапазон:
        -
        Стаціонари вдома у % до загальної кількості пролікованих 2018
        діапазон:
        -
        Стаціонари вдома у % до загальної кількості пролікованих 2019
        діапазон:
        -
        Д Проліковано хворих, осіб 2018
        діапазон:
        -
        Д Проліковано хворих, осіб 2019
        діапазон:
        -
        енні стаціонари у % до населення відповідного віку 2018
        діапазон:
        -
        енні стаціонари у % до населення відповідного віку 2019
        діапазон:
        -
        енні стаціонари у % до загальної кількості пролікованих 2018
        діапазон:
        -
        енні стаціонари у % до загальної кількості пролікованих 2019
        діапазон:
        -
        Проведено профілактичних оглядів спеціалістами Терапевт Абсолютна кількість
        діапазон:
        Проведено профілактичних оглядів спеціалістами Терапевт %
        діапазон:
        Проведено профілактичних оглядів спеціалістами Хірург Абсолютна кількість
        діапазон:
        Проведено профілактичних оглядів спеціалістами Хірург %
        діапазон:
        Проведено профілактичних оглядів спеціалістами Невропатолог Абсолютна кількість
        діапазон:
        Проведено профілактичних оглядів спеціалістами Невропатолог %
        діапазон:
        Проведено профілактичних оглядів спеціалістами Офтальмолог Абсолютна кількість
        діапазон:
        Проведено профілактичних оглядів спеціалістами Офтальмолог %
        діапазон:
        Проведено профілактичних оглядів спеціалістами Стоматолог Абсолютна кількість
        діапазон:
        Проведено профілактичних оглядів спеціалістами Стоматолог %
        діапазон:
        На рівні ПМСД Денні стаціонари Абс. кільк
        діапазон:
        На рівні ПМСД Денні стаціонари %
        діапазон:
        На рівні ПМСД Стаціонари вдома Абс. кільк
        діапазон:
        На рівні ПМСД Стаціонари вдома %
        діапазон:
        Санаторно-курортне лікування Абс. кільк
        діапазон:
        Санаторно-курортне лікування %
        діапазон:
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах Всього Абс. кільк
        діапазон:
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах Всього % до тих. що знаход. на обліку
        діапазон:
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни Абс. кільк
        діапазон:
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни % до всіх проліков. у стац- рах
        діапазон:
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Г оспітальне психо­неврологічне відділення ТМО «ПСИХІАТРІЯ» в м. Києві Абс. кільк
        діапазон:
        -
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Г оспітальне психо­неврологічне відділення ТМО «ПСИХІАТРІЯ» в м. Києві % до всіх проліков. у стац- рах
        діапазон:
        -
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Госпітальні неврологічне та терапевтичне відділення МКЛ №11 Дніпровського району Абс. кільк
        діапазон:
        -
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Госпітальні неврологічне та терапевтичне відділення МКЛ №11 Дніпровського району % до всіх проліков. у стац- рах
        діапазон:
        -
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Госпітальні неврологічне та терапевтичне відділення КМКЛ №10 Абс. кільк
        діапазон:
        -
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Госпітальні неврологічне та терапевтичне відділення КМКЛ №10 % до всіх проліков. у стац- рах
        діапазон:
        -
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Шпиталь Печерський Абс. кільк
        діапазон:
        -
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Шпиталь Печерський % до всіх проліков. у стац- рах
        діапазон:
        -
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Клінічні і спеціалізовані лікарні(палати для ветеранів ВВВ) Абс. кільк
        діапазон:
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Клінічні і спеціалізовані лікарні(палати для ветеранів ВВВ) % до всіх проліков. у стац- рах
        діапазон:
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Інші стаціонарні заклади Абс. Кільк
        діапазон:
        Медична реабілітація в стаціонарних закладах з них Інші стаціонарні заклади % до всіх проліков. у стац- рах
        діапазон:
        Число ліжок, що розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018
        діапазон:
        Число ліжок, що розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019
        діапазон:
        Виписалось 2018
        діапазон:
        Виписалось 2019
        діапазон:
        Померло 2018
        діапазон:
        Померло 2019
        діапазон:
        Ліжко-дні закриття* 2018
        діапазон:
        Ліжко-дні закриття* 2019
        діапазон:
        Летальність 2018
        діапазон:
        0. 92
        18 100.00
        Летальність 2019
        діапазон:
        -
        0 .00
        Середнє число днів перебування хворого на ліжку 2018
        діапазон:
        Середнє число днів перебування хворого на ліжку 2019
        діапазон:
        Обіг ліжка 2018
        діапазон:
        13 .4
        17. 6
        23. 7
        Обіг ліжка 2019
        діапазон:
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018
        діапазон:
        -
        . 10
        . 16
        . 70
        . 90
        . 40
        . 25
        . 105
        . 1157
        . 130
        . 60
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019
        діапазон:
        За звітний період поступило хворих 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період поступило хворих 2019
        діапазон:
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2019
        діапазон:
        -
        За звітний період виписалось хворих 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період виписалось хворих 2019
        діапазон:
        -
        За звітний період померло 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період померло 2019
        діапазон:
        -
        18 100.00
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2018
        діапазон:
        10. 7
        18. 7
        7. 5
        7. 0
        22. 6
        12 .4
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2019
        діапазон:
        15. 5
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018 2019

        3658 3815
        16485 16160
        13827 13633
        2 0
        340 352
        1447 1397
        869 778
        1951 2157
        3376 3705
        2409 2776
        12815 12392
        1653 1642
        9128 8977
        1564 1405
        2298 2243
        32074 33148
        24588 25655
        477 499
        3351 3179
        633 625
        13928 12848
        13461 12340
        577 508
        25185 24677
        24711 24192
        474 485
        32922 33773
        30675 31209
        1439 1238
        624 556
        184 770
        473 493
        940 865
        25 29
        149 111
        22 17
        За звітний період поступило хворих 2018 2019

        3670 3814
        16297 16312
        13602 13768
        43 0
        343 357
        1439 1407
        870 780
        1934 2186
        3371 3662
        2402 2787
        12762 12485
        1671 1647
        9063 8916
        1567 1436
        2251 2242
        31582 32744
        24509 25648
        71 97
        3332 3185
        623 620
        30144 28968
        29776 28452
        563 516
        8944 8560
        8781 8420
        163 140
        32962 33818
        30706 31252
        1434 1239
        641 554
        181 773
        479 491
        777 736
        26 30
        152 121
        26 19
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018 2019

        0.05 0.10
        0.21 0.26
        0.24 0.30
        0.00 0.00
        0.29 0.00
        0.21 0.08
        1.73 1.66
        0.06 0.07
        0.44 0.22
        1.61 1.55
        0.14 0.12
        87.11 83.19
        0.48 0.96
        0.00 0.19
        0.03 0.02
        0.04 0.02
        0.00 0.08
        18.04 16.17
        3.70 6.25
        За звітний період виписалось хворих 2018 2019

        8.9 8.0
        10.4 9.6
        10.7 9.9
        1.8 0.0
        21.6 23.4
        6.2 5.3
        7.6 5.9
        10.0 8.2
        9.3 8.6
        5.0 3.9
        8.5 8.7
        4.7 4.8
        7.9 8.0
        5.7 5.6
        9.0 9.1
        7.7 7.3
        7.2 6.8
        14.1 13.2
        9.2 9 .3
        35.6 36.4
        5.6 5.4
        4.0 4.0
        6.5 6.5
        8.5 8.0
        6.0 5.4
        5.8 5.3
        6.8 7.3
        11.3 12.8
        3.8 3.0
        5.0 4.7
        109.1 115.4
        213.4 191.2
        71.8 89. 6
        172.9 211.8
        За звітний період померло 2018 2019

        81.4 84.8
        31.8 32.6
        31.7 31.9
        0.0 0.0
        10.6 12.2
        57.7 56.0
        34.7 48.6
        31.3 36.1
        29.3 34.1
        75.1 92.7
        35.6 34.3
        55.4 54.8
        41.7 42.0
        48.9 47.3
        37.9 37.4
        69.7 70.9
        68.2 71.3
        20.5 21.5
        111.3 83.7
        15.7 15.6
        42.5 40.2
        44.3 42.0
        16.2 14.6
        42.1 41.4
        42.3 41.7
        31.8 31.2
        53.1 58.0
        54.4 59.8
        46.3 41.3
        31.6 27.7
        45.6 77.1
        31.7 32.8
        1.8 1.8
        1.1 1.5
        2.3 2.3
        1.6 1.8
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт Число ліжок, що

        факт.розгорнуті
        та згорнуті на
        ремонт
        За звітний період поступило хворих За звітний період

       
        виписалось
        хворих
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх Середнє

        Летальність
        За звітний період виписалось хворих Середнє

        число днів
        роботи
        ліжка
        За звітний період виписалось хворих Середнє число

        днів перебу-
        вання хворого
        на ліжку
        За звітний період померло Середнє число

        Обіг ліжка
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт За звітний період

        поступило
        хворих
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх За звітний період

        померло
        Середнє число ліжок у звітному періоді 2018
        діапазон:
        -
        Середнє число ліжок у звітному періоді 2019
        діапазон:
        Вибуло хворих - усього 2018
        діапазон:
        -
        Вибуло хворих - усього 2019
        діапазон:
        у т.ч. іногородніх та сільських мешканців 2018
        діапазон:
        -
        у т.ч. іногородніх та сільських мешканців 2019
        діапазон:
        -
        з них мешканців Київської області 2018
        діапазон:
        -
        з них мешканців Київської області 2019
        діапазон:
        -
        % іногород­ніх та сільсь­ких мешкан­ців до числа вибулих 2018
        діапазон:
        -
        % іногород­ніх та сільсь­ких мешкан­ців до числа вибулих 2019
        діапазон:
        -
        % мешкан­ців Київсь­кої області до числа вибулих 2018
        діапазон:
        -
        % мешкан­ців Київсь­кої області до числа вибулих 2019
        діапазон:
        -
        Цукровий діабет виписано хворих 2018
        діапазон:
        Цукровий діабет виписано хворих 2019
        діапазон:
        Цукровий діабет померло 2018
        діапазон:
        -
        Цукровий діабет померло 2019
        діапазон:
        -
        Цукровий діабет середня тривалість лікування 2018
        діапазон:
        Цукровий діабет середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        Цукровий діабет летальність 2018
        діапазон:
        -
        Цукровий діабет летальність 2019
        діапазон:
        -
        Гіпертонічна хвороба виписано хворих 2018
        діапазон:
        Гіпертонічна хвороба виписано хворих 2019
        діапазон:
        Гіпертонічна хвороба середня тривалість лікування 2018
        діапазон:
        Гіпертонічна хвороба середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        Гострий інфаркт міокарду виписано хворих 2018
        діапазон:
        -
        Гострий інфаркт міокарду виписано хворих 2019
        діапазон:
        -
        Гострий інфаркт міокарду померло 2018
        діапазон:
        -
        Гострий інфаркт міокарду померло 2019
        діапазон:
        -
        Гострий інфаркт міокарду середня тривалість лікування 2018
        діапазон:
        -
        Гострий інфаркт міокарду середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        -
        Гострий інфаркт міокарду летальність 2018
        діапазон:
        -
        4 з 4
        2 з 2
        22 з 24
        1 з 1
        11 з 11
        23 з 26
        21 з 22
        Гострий інфаркт міокарду летальність 2019
        діапазон:
        -
        10з10
        2 з 2
        14з18
        5 з 5
        1 з 1
        14з14
        9з13
        1 з 5
        Інфаркт міокарду з елевацією зубців ST виписано хворих 2018
        діапазон:
        -
        Інфаркт міокарду з елевацією зубців ST виписано хворих 2019
        діапазон:
        -
        Інфаркт міокарду з елевацією зубців ST померло 2018
        діапазон:
        -
        Інфаркт міокарду з елевацією зубців ST померло 2019
        діапазон:
        -
        Інфаркт міокарду з елевацією зубців ST середня тривалість лікування 2018

        -
        н/д
        Інфаркт міокарду з елевацією зубців ST середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        -
        Інфаркт міокарду з елевацією зубців ST летальність 2018
        діапазон:
        -
        2 з 2
        7 з 9
        1 з 1
        19 з 22
        Інфаркт міокарду з елевацією зубців ST летальність 2019
        діапазон:
        -
        4 з 4
        2 з 2
        6 з 6
        5 з 5
        1 з 1
        Інфаркт міокарду без елевації зубців ST виписано хворих 2018
        діапазон:
        -
        Інфаркт міокарду без елевації зубців ST виписано хворих 2019
        діапазон:
        -
        Інфаркт міокарду без елевації зубців ST померло 2018
        діапазон:
        -
        Інфаркт міокарду без елевації зубців ST померло 2019
        діапазон:
        -
        Інфаркт міокарду без елевації зубців ST середня тривалість лікування 2018

        -
        н/д
        Інфаркт міокарду без елевації зубців ST середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        -
        Інфаркт міокарду без елевації зубців ST летальність 2018
        діапазон:
        -
        4 з 4
        2 з 2
        3 з 3
        15 з 15
        9 з 9
        21 з 22
        Інфаркт міокарду без елевації зубців ST летальність 2019
        діапазон:
        -
        2 з 2
        6 з 6
        9 з 13
        3 з 7
        1 з 1
        8 з 8
        14 з 14
        1 з 5
        Цереброваскулярні хвороби виписано хворих 2018
        діапазон:
        Цереброваскулярні хвороби виписано хворих 2019
        діапазон:
        -
        Цереброваскулярні хвороби померло 2018
        діапазон:
        -
        Цереброваскулярні хвороби померло 2019
        діапазон:
        -
        Цереброваскулярні хвороби середня тривалість лікування 2018
        діапазон:
        Цереброваскулярні хвороби середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        -
        Цереброваскулярні хвороби летальність 2018
        діапазон:
        -
        12 з 21
        Цереброваскулярні хвороби летальність 2019
        діапазон:
        -
        5 з 20
        Внутрішньочерепний крововилив виписано хворих 2018
        діапазон:
        -
        Внутрішньочерепний крововилив виписано хворих 2019
        діапазон:
        -
        Внутрішньочерепний крововилив померло 2018
        діапазон:
        -
        Внутрішньочерепний крововилив померло 2019
        діапазон:
        -
        Внутрішньочерепний крововилив середня тривалість лікування 2018
        діапазон:
        -
        Внутрішньочерепний крововилив середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        -
        Внутрішньочерепний крововилив летальність 2018
        діапазон:
        -
        10 з 15
        16 з 32
        14 з 31
        Внутрішньочерепний крововилив летальність 2019
        діапазон:
        -
        20 з 27
        1 з 1
        3 з 10
        15 з 38
        1 з 7
        Інфаркт головного мозку виписано хворих 2018
        діапазон:
        -
        Інфаркт головного мозку виписано хворих 2019
        діапазон:
        -
        Інфаркт головного мозку померло 2018
        діапазон:
        -
        Інфаркт головного мозку померло 2019
        діапазон:
        -
        Інфаркт головного мозку середня тривалість лікування 2018
        діапазон:
        -
        Інфаркт головного мозку середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        -
        Інфаркт головного мозку летальність 2018
        діапазон:
        -
        12 з 12
        2 з 4
        1 з 17
        5 з 10
        Інфаркт головного мозку летальність 2019
        діапазон:
        -
        3 з 3
        2 з 4
        Інсульт, неуточнений як крововилив або інфаркт мозку виписано хворих 2018
        діапазон:
        -
        Інсульт, неуточнений як крововилив або інфаркт мозку виписано хворих 2019
        діапазон:
        -
        Інсульт, неуточнений як крововилив або інфаркт мозку померло 2018
        діапазон:
        -
        Інсульт, неуточнений як крововилив або інфаркт мозку померло 2019
        діапазон:
        -
        Інсульт, неуточнений як крововилив або інфаркт мозку середня тривалість лікування 2018
        діапазон:
        -
        Інсульт, неуточнений як крововилив або інфаркт мозку середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        -
        Інсульт, неуточнений як крововилив або інфаркт мозку летальність 2018
        діапазон:
        -
        2 з 14
        3 з 24
        Інсульт, неуточнений як крововилив або інфаркт мозку летальність 2019
        діапазон:
        -
        2 з 2
        2 з 7
        1 з 1
        2 з 11
        2 з 21
        Пневмонії виписано хворих 2018
        діапазон:
        Пневмонії виписано хворих 2019
        діапазон:
        Пневмонії померло 2018
        діапазон:
        -
        Пневмонії померло 2019
        діапазон:
        -
        Пневмонії середня тривалість лікування 2018
        діапазон:
        Пневмонії середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        Пневмонії летальність 2018
        діапазон:
        -
        Пневмонії летальність 2019
        діапазон:
        -
        1 з 33
        Бронхіальна астма виписано хворих 2018
        діапазон:
        -
        Бронхіальна астма виписано хворих 2019
        діапазон:
        -
        Бронхіальна астма померло 2018
        діапазон:
        -
        Бронхіальна астма померло 2019
        діапазон:
        -
        Бронхіальна астма середня тривалість лікування 2018
        діапазон:
        -
        Бронхіальна астма середня тривалість лікування 2019
        діапазон:
        -
        Бронхіальна астма летальність 2018
        діапазон:
        -
        Бронхіальна астма летальність 2019
        діапазон:
        -
        Абсолютні дані 2018
        діапазон:
        Абсолютні дані 2019
        діапазон:
        На 10 тис. населення 2018
        діапазон:
        На 10 тис. населення 2019
        діапазон:
        Померло після операцій 2018
        діапазон:
        -
        Померло після операцій 2019
        діапазон:
        -
        Післяопераційна летальність (у %) 2018
        діапазон:
        -
        Післяопераційна летальність (у %) 2019
        діапазон:
        -
        Питома вага від загальної кількості операції (%) 2018
        діапазон:
        Питома вага від загальної кількості операції (%) 2019
        діапазон:
        Кількість оперованих 2018
        діапазон:
        -
        Кількість оперованих 2019
        діапазон:
        Кількість операцій 2018
        діапазон:
        -
        Кількість операцій 2019
        діапазон:
        Післяопераційна летальність (%) 2018
        діапазон:
        -
        Післяопераційна летальність (%) 2019
        діапазон:
        Гостра непрохідність кишок 2015
        діапазон:
        Гостра непрохідність кишок 2016
        діапазон:
        Гостра непрохідність кишок 2017
        діапазон:
        Гостра непрохідність кишок 2018
        діапазон:
        Гостра непрохідність кишок 2019
        діапазон:
        Гострий апендицит 2015
        діапазон:
        Гострий апендицит 2016
        діапазон:
        -
        Гострий апендицит 2017
        діапазон:
        -
        Гострий апендицит 2018
        діапазон:
        -
        Гострий апендицит 2019
        діапазон:
        -
        Проривна виразка шлунку та 12-палої кишки 2015
        діапазон:
        Проривна виразка шлунку та 12-палої кишки 2016