Категорія
        140. Кадрова характеристика медичного персоналу в Центрах первинної медико-санітарної допомоги
Показники
        Лікарі 2017
        діапазон:
        Лікарі 2018
        діапазон:
        Лікарі 2019
        діапазон:
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2017
        діапазон:
        -
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2018
        діапазон:
        -
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2019
        діапазон:
        -
О`бєкти
        Штатні посади
        На 10 тис, населення
        Зайняті посади
        % укомплектованості штатних посад зайнятими
        Працює фіз. осіб (без зубних лікарів)
        На 10 тис. населення
        % укомплектованості штатних посад фіз. особами
        % осіб пенсійного віку
        Число середніх мед. працівників на 1 лікаря
        Різниця між штатними посадами та фізичними особами
        Коефіцієнт сумісництва (зайнятих посад на 1 фіз. особу)
        Із загальної кількості працівників осіб пенсійного віку
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Лікарі 2017 Лікарі 2018 Лікарі 2019 Молодші спеціалісти з медичною освітою 2017 Молодші спеціалісти з медичною освітою 2018 Молодші спеціалісти з медичною освітою 2019
1 Штатні посади
3089.5
2786.5
2613.5
4157.5
3643.75
3220.75
2 На 10 тис, населення
10.5
9.5
8.8
14.2
12.4
10.9
3 Зайняті посади
2637.75
2165.25
1978.75
3399.5
2470.25
2271.75
4 % укомплектованості штатних посад зайнятими
85.4
77.7
75.7
81.8
67.8
70.5
5 Працює фіз. осіб (без зубних лікарів)
2301
1998
1890
2849
2246
2078
6 На 10 тис. населення
7.8
6.8
6.5
9.7
7.6
7.1
7 Різниця між штатними посадами та фізичними особами
788.5
788.5
680.5
1308.5
1397.75
1142.75
8 % укомплектованості штатних посад фіз. особами
74.5
71.7
72.3
68.5
61.6
64.5
9 Коефіцієнт сумісництва (зайнятих посад на 1 фіз. особу)
1.15
1.09
1.05
1.2
1.1
1.1
10 Із загальної кількості працівників осіб пенсійного віку
623
510
467
712
558
468
11 % осіб пенсійного віку
27.1
25.5
24.7
25
24.9
22.2
12 Число середніх мед. працівників на 1 лікаря
1.24
1.13
1.1
-
-
-