Категорія
        141. Кадрова характеристика медичного персоналу в Консультативно-діагностичних центрах районів
Показники
        Лікарі 2017
        діапазон:
        Лікарі 2018
        діапазон:
        Лікарі 2019
        діапазон:
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2017
        діапазон:
        -
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2018
        діапазон:
        -
        Молодші спеціалісти з медичною освітою 2019
        діапазон:
        -
О`бєкти
        Штатні посади
        На 10 тис, населення
        Зайняті посади
        % укомплектованості штатних посад зайнятими
        Працює фіз. осіб (без зубних лікарів)
        На 10 тис. населення
        % укомплектованості штатних посад фіз. особами
        % осіб пенсійного віку
        Число середніх мед. працівників на 1 лікаря
        Різниця між штатними посадами та фізичними особами
        Коефіцієнт сумісництва (зайнятих посад на 1 фіз. особу)
        Із загальної кількості працівників осіб пенсійного віку
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Лікарі 2017 Лікарі 2018 Лікарі 2019 Молодші спеціалісти з медичною освітою 2017 Молодші спеціалісти з медичною освітою 2018 Молодші спеціалісти з медичною освітою 2019
1 Штатні посади
3158
3148.25
3065
4439.5
4421.25
4156.75
2 На 10 тис, населення
11.4
12.5
11
15.1
15
14.9
3 Зайняті посади
2794.25
2763.25
2690.5
3848.25
3817.25
3655.25
4 % укомплектованості штатних посад зайнятими
88.5
87.8
87.8
86.7
86.3
87.9
5 Працює фіз. осіб (без зубних лікарів)
2713
2641
2428
3289
3195
2919
6 На 10 тис. населення
9.8
10.5
8.7
11.2
10.8
10.8
7 Різниця між штатними посадами та фізичними особами
445
507.25
483
1550.5
1226.25
1237.75
8 % укомплектованості штатних посад фіз. особами
85.9
83.9
84.2
74.1
72.3
70.2
9 Коефіцієнт сумісництва (зайнятих посад на 1 фіз. особу)
1.03
1.05
1.11
1.17
1.2
1.26
10 Із загальної кількості працівників осіб пенсійного віку
622
625
613
866
869
849
11 % осіб пенсійного віку
22.9
23.7
25.3
26.3
27.2
29.1
12 Число середніх мед. працівників на 1 лікаря
1.22
1.21
1.21
-
-
-