Категорія
        143. Кадрова характеристика лікарів, які надають первинну медико-санітарну допомогу
Показники
        Всього лікарі ПМСД 2017
        діапазон:
        Всього лікарі ПМСД 2018
        діапазон:
        Всього лікарі ПМСД 2019
        діапазон:
        в тому числі Лікарі загальної практики 2017
        діапазон:
        в тому числі Лікарі загальної практики 2018
        діапазон:
        в тому числі Лікарі загальної практики 2019
        діапазон:
        в тому числі Терапевти дільничні 2017
        діапазон:
        в тому числі Терапевти дільничні 2018
        діапазон:
        в тому числі Терапевти дільничні 2019
        діапазон:
        в тому числі Педіатри дільничні 2017
        діапазон:
        в тому числі Педіатри дільничні 2018
        діапазон:
        в тому числі Педіатри дільничні 2019
        діапазон:
О`бєкти
        Штатні посади
        Зайняті посади
        На 10 тис. населення
        % укомплектованості штатних посад фіз. особами
        Працює фізичних осіб на зайнятих посадах
        Кількість прикріпленого населення на одну штатну посаду
        Кількість прикріпленого населення на одного лікаря
        Штатних посад медсестер на одну штатну посаду лікаря
        Забезпеченість лікарями на 10 тис. відповідного населення
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Всього лікарі ПМСД 2017 Всього лікарі ПМСД 2018 Всього лікарі ПМСД 2019 в тому числі Лікарі загальної практики 2017 в тому числі Лікарі загальної практики 2018 в тому числі Лікарі загальної практики 2019 в тому числі Терапевти дільничні 2017 в тому числі Терапевти дільничні 2018 в тому числі Терапевти дільничні 2019 в тому числі Педіатри дільничні 2017 в тому числі Педіатри дільничні 2018 в тому числі Педіатри дільничні 2019
1 Штатні посади
2222.25
2279.75
2233.25
1214.25
1261.5
1269.5
387.5
375.75
319
620.5
642.5
644.75
2 На 10 тис. населення
7.58
7.74
7.54
4.14
4.28
4.29
1.66
1.61
1.35
10.5
10.7
10.8
3 Зайняті посади
1897.75
1793.5
1728.25
1029.25
980.25
968.75
330
289.5
233
538.5
523.75
526.5
4 Працює фізичних осіб на зайнятих посадах
1621
1609
1643
899
885
915
264
238
209
458
486
519
5 % укомплектованості штатних посад фіз. особами
73
70.6
73.6
74
70.2
72.1
68.1
63.3
65.5
73.8
75.7
80.5
6 Кількість прикріпленого населення на одну штатну посаду
1320
1293
1398
1489
1632
1686
1595
1613
1532
816
799
806
7 Кількість прикріпленого населення на одного лікаря
1809
1832
1878
2011
2296
2274
2341
2587
2455
1106
1054
1004
8 Штатних посад медсестер на одну штатну посаду лікаря
1.5
1.3
1.2
2.7
2.5
2.1
1.8
1.6
1.4
1.5
1.4
1.2
9 Забезпеченість лікарями на 10 тис. відповідного населення
5.64
5.57
5.57
3.14
3.1
3.19
1.15
1.02
0.83
7.8
8.14
8.56