Категорія
        219. Використання лікарняних ліжок іногородніми та сільськими мешканцями в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 рок
Показники
        2018
        діапазон:
        -
        Середнє число днів роботи ліжка 2018
        діапазон:
        Середнє число днів роботи ліжка 2019
        діапазон:
        Летальність 2018
        діапазон:
        Летальність 2019
        діапазон:
        -
        Обіг ліжка 2018
        діапазон:
        23. 7
        Обіг ліжка 2019
        діапазон:
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018
        діапазон:
        -
        . 1157
        . 130
        . 60
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019
        діапазон:
        За звітний період поступило хворих 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період поступило хворих 2019
        діапазон:
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2019
        діапазон:
        -
        За звітний період виписалось хворих 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період виписалось хворих 2019
        діапазон:
        -
        За звітний період померло 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період померло 2019
        діапазон:
        -
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2018
        діапазон:
        7. 0
        22. 6
        12 .4
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2019
        діапазон:
        Середнє число ліжок у звітному періоді 2018
        діапазон:
        -
        Середнє число ліжок у звітному періоді 2019
        діапазон:
        Вибуло хворих - усього 2018
        діапазон:
        -
        Вибуло хворих - усього 2019
        діапазон:
        у т.ч. іногородніх та сільських мешканців 2018
        діапазон:
        -
        у т.ч. іногородніх та сільських мешканців 2019
        діапазон:
        -
        з них мешканців Київської області 2018
        діапазон:
        -
        з них мешканців Київської області 2019
        діапазон:
        -
        % іногород­ніх та сільсь­ких мешкан­ців до числа вибулих 2018
        діапазон:
        -
        % іногород­ніх та сільсь­ких мешкан­ців до числа вибулих 2019
        діапазон:
        -
        % мешкан­ців Київсь­кої області до числа вибулих 2018
        діапазон:
        -
        % мешкан­ців Київсь­кої області до числа вибулих 2019
        діапазон:
        -
О`бєкти
        Олександрівська клінічна лікарня
        ТМО "Психіатрія"
        ТМО "Дерматовенерологія"
        Міський клінічний онкологічний центр
        Госпіталь "Печерський"
        Міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»
        Міський пологовий будинок № 1
        Міський пологовий будинок № 5
        Міська клінічна лікарня ШМД
        Міський клінічний ендокринологічний центр
        Міський клінічний госпіталь ветеранів війни
        Міський центр радіаційного захисту населення
        Міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня
        Центр трансплантації кісткового мозку
        Міська дитяча клінічна інфекційна лікарня
        Міський центр дитячої нейрохірургії
        паліативної допомоги
        Неврологічні для дорослих
        у т.ч.неврологічні для дорос
        нейрореабілітаційні
        церебро-васкуляр.патології
        неврологічні для інвалідів
        неврологічні геріатричні
        Неврологічні для дітей
        Психіатричні для дорослих
        Психіатричні для дітей
        Психосоматичні
        Наркологічні
        у т.ч.наркологічні
        Офтальмологічні для дорослих
        Офтальмологічні для дітей
        Отолярингологічні для дорос.
        Отолярингологічні для дітей
        Дерматологічні для дорослих
        Дерматологічні для дітей
        Педіатричні (соматичні)
        у т.ч.загально педіатричні
        орфанні
        у т.ч. для новонароджених
        Радіологічні та ренгенологіч
        Відновного лікування для дор
        у т.ч.відновн.лікуван.д/дор.
        мультидисциплінарні
        Інші ліжка для дорослих
        у т.ч.променева патологія
        реанімація для дорослих
        детоксикація
        невідкладної мед.допомоги
        Інші ліжка для дітей
        Міська клінічна лікарня № 1
        Міська клінічна лікарня № 2
        Міська клінічна лікарня № 3
        Міська клінічна лікарня № 4
        Міська клінічна лікарня № 5
        Міська клінічна лікарня № 6
        Міська клінічна лікарня № 7
        Міська клінічна лікарня № 8
        Міська клінічна лікарня № 9
        Міська клінічна лікарня № 10
        Клінічна лікарня №11 Дніпровського р-ну
        Міська клінічна лікарня № 12
        Клінічна лікарня № 15 Подільського р-ну
        Міська клінічна лікарня № 17
        Міська клінічна лікарня № 18
        КНП КМЦ нефрології та діалізу
        Міський протитуберкульозний диспансер № 1
        Міська туберкульозна лікарня № 1
        Міська туберкульозна лікарня № 2
        Міська психоневрологічна лікарня № 2
        Міська психоневрологічна лікарня № 3
        Міський центр судово-псіхиатричної експертизи
        Міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія"
        КНП "Центр спортивної медицини м.Києва"
        Міський пологовий будинок № 2
        Міський пологовий будинок № 3
        Міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
        Міський пологовий будинок № 6
        Перинатальний центр м. Києва
        КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини»
        Міська дитяча клінічна лікарня № 1
        Міська дитяча клінічна лікарня № 2
        Міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня
        Дитяча клінічна лікарня № 3 Солом’янського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом’янського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 5 Святошинського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 8 Шевченківського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського р-у
        м.Київ ДОЗ
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА % іногород­ніх та сільсь­ких мешкан­ців до числа вибулих 2018 % іногород­ніх та сільсь­ких мешкан­ців до числа вибулих 2019 % мешкан­ців Київсь­кої області до числа вибулих 2018 % мешкан­ців Київсь­кої області до числа вибулих 2019 2018 Вибуло хворих - усього 2018 Вибуло хворих - усього 2019 За звітний період виписалось хворих 2018 За звітний період виписалось хворих 2019 За звітний період померло 2018 За звітний період померло 2019 За звітний період поступило хворих 2018 За звітний період поступило хворих 2019 За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018 За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2019 Летальність 2019 Середнє число ліжок у звітному періоді 2018 Середнє число ліжок у звітному періоді 2019 Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018 Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019 з них мешканців Київської області 2018 з них мешканців Київської області 2019 у т.ч. іногородніх та сільських мешканців 2018 у т.ч. іногородніх та сільських мешканців 2019
51 Міська клінічна лікарня № 18
17.2
16.4
4.2
4.1
430
11369
11389
17.2
467
4.2
16.4
1950
11389
478
1871
4.1
430
419
11369
419
478
467
1950
1871
52 Міський клінічний онкологічний центр
13.7
12.6
3.5
3.1
600
32427
34084
13.7
1053
3.5
12.6
4427
34084
1128
4304
3.1
600
600
32427
600
1128
1053
4427
4304
53 Міський клінічний госпіталь ветеранів війни
2.9
3.1
2.6
3.1
500
7166
6464
2.9
198
2.6
3.1
210
6464
185
198
3.1
500
500
7166
500
185
198
210
198
54 Міський центр радіаційного захисту населення
-
-
-
-
273
6894
6828
-
-
-
-
-
6828
-
-
-
273
270
6894
270
-
-
-
-
55 КНП КМЦ нефрології та діалізу
-
1.2
-
0.3
-
-
329
-
1
-
1.2
-
329
-
4
0.3
-
65
-
65
-
1
-
4
56 Міський протитуберкульозний диспансер № 1
17.2
21.2
4.1
4.9
87
244
203
17.2
10
4.1
21.2
42
203
10
43
4.9
87
80
244
80
10
10
42
43
57 Міська туберкульозна лікарня № 1
13.9
19.4
2.6
2.6
110
346
341
13.9
9
2.6
19.4
48
341
9
66
2.6
110
100
346
100
9
9
48
66
58 Міська туберкульозна лікарня № 2
12.6
9.6
6.4
4.2
308
358
334
12.6
14
6.4
9.6
45
334
23
32
4.2
308
290
358
290
23
14
45
32
59 Міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня
5.7
0.7
1.9
0.1
192
3656
3560
5.7
2
1.9
0.7
209
3560
69
25
0.1
192
180
3656
180
69
2
209
25
60 ТМО "Дерматовенерологія"
19.1
14.6
6.1
3.8
120
1882
2028
19.1
78
6.1
14.6
359
2028
114
297
3.8
120
120
1882
120
114
78
359
297
61 ТМО "Психіатрія"
14.7
15.3
5.6
5.4
1292
7995
8041
14.7
432
5.6
15.3
1175
8041
450
1234
5.4
1292
1275
7995
1275
450
432
1175
1234
62 Міська психоневрологічна лікарня № 2
9.4
8.8
3.3
3.2
193
2037
1616
9.4
52
3.3
8.8
191
1616
67
143
3.2
193
168
2037
168
67
52
191
143
63 Міська психоневрологічна лікарня № 3
4.9
5.2
0.6
3.7
232
509
406
4.9
15
0.6
5.2
25
406
3
21
3.7
232
220
509
220
3
15
25
21
64 Міський центр судово-псіхиатричної експертизи
36.5
38.9
10.7
10.8
197
167
35
30
21
18
72
65
65 Міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія"
22.6
25.6
6
5.3
11263
9474
210
210
679
503
2546
2429
66 Міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»
34.3
35.7
12
13.9
11131
11939
182
180
1341
1656
3821
4260
67 Центр трансплантації кісткового мозку
31.5
6.5
4.5
0.7
645
689
24
22
29
5
203
45
68 КНП "Центр спортивної медицини м.Києва"
34.9
35.6
14
16.4
930
1021
30
30
130
167
325
363
69 Госпіталь "Печерський"
-
-
-
-
546
475
46
46
-
-
-
-
70 Міський пологовий будинок № 1
12.4
21.4
11.2
11.6
5676
5994
142
140
635
698
706
1283
71 Міський пологовий будинок № 2
38.9
38.3
11.5
12.7
7374
6417
192
190
851
816
2866
2456
72 Міський пологовий будинок № 3
23.5
21.1
14.2
11.9
10133
10031
193
190
1442
1193
2381
2113
73 Міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
9.6
6.5
2.9
2.1
5203
5180
115
115
153
107
501
336
74 Міський пологовий будинок № 5
38.7
43.2
14.1
15.2
9471
10067
185
180
1339
1535
3664
4350
75 Міський пологовий будинок № 6
18.5
17.3
4.6
5.2
7859
7272
175
175
363
378
1452
1261
76 Перинатальний центр м. Києва
16.1
15.3
14
12.7
9739
10889
200
200
1367
1385
1571
1669
77 КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини»
13.4
14.4
10.8
11.5
9032
9489
188
185
972
1088
1214
1362
78 Міська дитяча клінічна лікарня № 1
11.1
9.7
4
5.5
17836
17793
412
400
712
985
1976
1720
79 Міська дитяча клінічна лікарня № 2
2.5
2.7
1.5
2
16034
14907
417
400
238
301
393
402
80 Міська дитяча клінічна інфекційна лікарня
3.6
2.7
1.9
1.7
2690
2698
95
90
52
46
98
74
81 Міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня
5.3
5.8
5.3
5.8
152
121
63
50
8
7
8
7
82 Дитяча клінічна лікарня № 3 Солом’янського р-ну
-
-
-
-
3262
2808
100
100
-
-
-
-
83 Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом’янського р-ну
-
-
-
-
4842
3807
120
109
-
-
-
-
84 Дитяча клінічна лікарня № 5 Святошинського р-ну
3.8
6.1
3.7
5.7
2731
2406
83
80
101
138
104
146
85 Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського р-ну
0.2
0.2
-
0
3863
3778
120
120
-
1
7
9
86 Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського р-ну
34
30.5
13.2
15.2
5054
5313
103
100
668
805
1717
1622
87 Дитяча клінічна лікарня № 8 Шевченківського р-ну
1.2
1
0.5
0.5
2589
2415
100
100
12
13
31
25
88 Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського р-у
0.4
1
0.1
0.2
3911
3686
145
140
2
6
15
38
89 Міський центр дитячої нейрохірургії
14.3
13.1
9.9
11.2
1366
1237
20
20
135
138
196
162
90 м.Київ ДОЗ
14.2
14.5
5.1
5.3
512250
500540
16174
15857
25895
26398
72664
72666
1 2