Категорія
        227. Структура і показники хірургічної допомоги в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 роках
Показники
        Абсолютні дані 2018
        діапазон:
        Абсолютні дані 2019
        діапазон:
        На 10 тис. населення 2018
        діапазон:
        На 10 тис. населення 2019
        діапазон:
        Померло після операцій 2018
        діапазон:
        -
        Померло після операцій 2019
        діапазон:
        -
        Післяопераційна летальність (у %) 2018
        діапазон:
        -
        Післяопераційна летальність (у %) 2019
        діапазон:
        -
        Питома вага від загальної кількості операції (%) 2018
        діапазон:
        Питома вага від загальної кількості операції (%) 2019
        діапазон:
О`бєкти
        Кількість оперованих хворих всього
        Кількість операцій всього
        у тому числі: Операції на нервовій системі
        Операції на ендокринній системі
        Операції на органах зору
        Операції на органах вуха, горла, носа
        Операції на органах дихання
        Операції на серці
        Операції на судинах
        Операції на органах травлення та черевної порожнини
        Операції при непухлинних захворюваннях прямої кишки
        Операції на нирках і сечоводах
        Операції на передміхуровій залозі
        Операції на жіночих статевих органах
        Акушерські операції
        Операції на кістково-м’язовій системі
        Операції на молочній залозі
        Операції на шкірі та підшкірній клітковині
        Інші операції
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Абсолютні дані 2018 Абсолютні дані 2019 На 10 тис. населення 2018 На 10 тис. населення 2019 Померло після операцій 2018 Померло після операцій 2019 Післяопераційна летальність (у %) 2018 Післяопераційна летальність (у %) 2019 Питома вага від загальної кількості операції (%) 2018 Питома вага від загальної кількості операції (%) 2019
1 Кількість оперованих хворих всього
144431
146517
490
494.3
1286
1206
0.89
0.82
2 Кількість операцій всього
163418
171908
554.4
580
-
-
-
-
100
100
3 у тому числі: Операції на нервовій системі
1660
1634
5.6
5.5
271
206
16.33
12.61
1
1
4 Операції на ендокринній системі
2067
2067
7
7
0
0
0
0
1.3
1.2
5 Операції на органах зору
18912
19660
64.2
66.3
1
1
0.01
0.01
11.6
11.4
6 Операції на органах вуха, горла, носа
11116
11471
37.7
38.7
1
3
0.01
0.03
6.8
6.7
7 Операції на органах дихання
1823
1801
6.2
6.1
80
71
4.39
3.94
1.1
1.1
8 Операції на серці
1351
2865
4.6
9.7
72
77
5.33
2.69
0.8
1.7
9 Операції на судинах
3719
3980
12.6
13.4
51
62
1.37
1.56
2.3
2.3
10 Операції на органах травлення та черевної порожнини
22603
22737
76.7
76.7
545
489
2.41
2.15
13.8
13.2
11 Операції при непухлинних захворюваннях прямої кишки
2049
2102
7
7.1
5
1
0.24
0.05
1.3
1.2
12 Операції на нирках і сечоводах
4702
5060
16
17.1
12
15
0.26
0.3
2.9
2.9
13 Операції на передміхуровій залозі
1014
1030
3.4
3.5
4
2
0.39
0.19
0.6
0.6
14 Операції на жіночих статевих органах
21870
25308
74.2
85.4
3
7
0.01
0.03
13.4
14.7
15 Акушерські операції
23031
22340
78.1
75.4
1
1
0.004
0.004
14.1
13
16 Операції на кістково-м’язовій системі
22518
23277
76.4
78.5
171
185
0.76
0.79
13.8
13.6
17 Операції на молочній залозі
2365
2300
8
7.8
1
1
0.04
0.04
1.4
1.3
18 Операції на шкірі та підшкірній клітковині
15412
16064
52.3
54.2
60
66
0.39
0.41
9.4
9.3
19 Інші операції
7206
8212
24.4
27.7
8
19
0.11
0.23
4.4
4.8