Категорія
        243. Діяльність діагностичних відділень закладів охорони здоров’я м. Києва за 2015-2019 роки
Показники
        Темп зміни показника (у %) з 2018 до 2019
        діапазон:
        Темп зміни показника (у %) з 2015 до 2019
        діапазон:
        Кількість досліджень 2015
        діапазон:
        Кількість досліджень 2016
        діапазон:
        Кількість досліджень 2017
        діапазон:
        Кількість досліджень 2018
        діапазон:
        Кількість досліджень 2019
        діапазон:
        На 1000 всього населення 2015
        діапазон:
        На 1000 всього населення 2016
        діапазон:
        На 1000 всього населення 2017
        діапазон:
        На 1000 всього населення 2018
        діапазон:
        На 1000 всього населення 2019
        діапазон:
О`бєкти
        Рентгенологічні
        Ультразвукові
        Ендоскопічні
        Лабораторні 1
        Функціональної діагностики
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Кількість досліджень 2015 Кількість досліджень 2016 Кількість досліджень 2017 Кількість досліджень 2018 Кількість досліджень 2019 На 1000 всього населення 2015 На 1000 всього населення 2016 На 1000 всього населення 2017 На 1000 всього населення 2018 На 1000 всього населення 2019 Темп зміни показника (у %) з 2015 до 2019 Темп зміни показника (у %) з 2018 до 2019
1 Рентгенологічні
1272948
1290658
1320854
1306365
1300766
438.8
443.9
450.4
443.2
438.8
0
-1
2 Ультразвукові
1537378
1550869
1574498
1560094
1527587
529.9
533.4
536.9
529.3
515.4
-2.7
-2.6
3 Ендоскопічні
119197
115136
116155
120142
117233
41.1
39.6
39.6
40.8
39.6
-3.6
-2.9
4 Лабораторні 1
40594974
42240851
44501937
46025941
46404699
14
14.5
15.2
15.6
15.7
12.1
0.6
5 Функціональної діагностики
1994122
1989328
1896322
2153580
1902531
687.4
684.2
646.7
730.7
641.9
-6.6
-12.2