Категорія
        СПО
Показники
        gis_point

        47.4506, 37.5814
        47.8514, 37.7886
        47.7112, 37.4132
        47.6816, 37.3816
        47.5996, 37.5492
        47.6278, 37.7564
        47.8326, 37.786
        47.5614, 37.6218
        47.5468, 37.5184
        47.8754, 37.7128
        47.5136, 37.5256
        47.7068, 37.23
        47.5254, 37.4172
        47.4808, 37.3948
        47.5778, 37.3176
        47.4572, 37.4658
        47.4222, 37.3978
        47.6764, 37.4094
        47.4056, 37.4408
        47.6224, 37.2132
        47.6538, 37.2984
        47.4848, 37.4614
        47.4116, 37.596
        47.6708, 37.4882
        47.8242, 37.7516
        47.512, 37.6726
        47.513, 37.383
        47.8362, 37.7176
        47.827, 37.7194
        47.7504, 37.3006
        47.652, 37.6784
        47.6442, 37.356
        47.6404, 37.69
        47.5626, 37.4018
        47.8412, 37.6904
        47.3852, 37.5882
        47.56, 37.4446
        47.5544, 37.365
        47.7064, 37.594
        47.506, 37.4772
        47.8294, 37.6484
        47.7018, 37.5032
        47.5702, 37.163
        47.8194, 37.7014
        47.7232, 37.515
        47.4422, 37.5242
        47.5282, 37.6662
        47.3776, 37.5156
        47.5586, 37.2326
        47.58, 37.5886
        47.7278, 37.1468
        47.615, 37.1382
        47.5326, 37.5594
        47.5484, 37.6504
        47.586, 37.659
        47.5858, 37.3838
        47.6364, 37.3842
        47.5768, 37.6776
        47.4848, 37.3622
        47.6352, 37.8106
        47.449, 37.1874
        47.5944, 37.5024
        47.732, 37.3832
        47.4754, 37.2028
        47.521, 37.327
        47.6554, 37.4376
        47.489, 37.3234
        47.4302, 37.4436
        47.2436, 37.5792
        47.1644, 37.1706
        47.2082, 37.1178
        47.3238, 37.555
        47.3074, 37.60
        47.355, 37.1392
        47.295, 37.528
        47.4352, 37.2648
        47.3498, 37.6102
        47.2646, 37.5166
        47.334, 37.4734
        47.2734, 37.1818
        47.317, 37.6698
        47.1662, 37.3032
        47.1794, 36.8874
        47.1704, 37.229
        47.3276, 37.1082
        47.1948, 37.2158
        47.3174, 37.1524
        47.2224, 37.174
        47.2904, 37.2666
        47.2756, 37.3454
        47.1958, 37.2444
        47.2882, 37.4076
        47.2692, 37.3826
        47.2582, 37.637
        47.251, 37.1976
        47.19, 36.9352
        47.2734, 37.2114
        47.1152, 37.4202
        47.269, 36.9746
        47.1462, 37.101
        47.237, 37.3882
        47.3334, 36.965
        47.2782, 37.0908
        47.1842, 36.969
        47.1492, 37.7872
        47.202, 37.3128
        47.2018, 37.0578
        47.291, 37.606
        48.2676, 37.6444
        48.1954, 37.6454
        48.1728, 37.7826
        48.124, 37.8322
        48.2498, 37.6836
        48.2062, 37.7262
        48.2632, 37.9154
        48.1432, 37.8258
        48.1506, 37.6856
        48.005, 37.644
        48.185, 37.4938
        48.1008, 37.8352
        48.1024, 37.5494
        48.0608, 37.5762
        48.227, 37.6192
        48.2486, 37.6978
        48.204, 37.5698
        48.262, 38.113
        48.209, 37.7974
        48.1954, 37.532
        48.2458, 37.6022
        48.096, 37.7228
        48.2124, 37.3776
        48.2002, 37.992
        48.0858, 37.614
        48.1656, 38.0474
        48.0636, 37.6786
        48.2846, 37.7722
        48.1804, 37.6296
        48.129, 37.665
        48.161, 37.4934
        48.2316, 37.5536
        48.2246, 37.5974
        48.0826, 37.7708
        48.1402, 37.6382
        48.2598, 37.8578
        48.1532, 37.5594
        48.1808, 37.968
        48.195, 37.9076
        48.063, 37.7218
        48.10, 37.6504
        48.2288, 37.532
        48.0912, 37.8226
        48.136, 37.5462
        48.2062, 37.4454
        тип

        село
        смт.
        селище
        місто
      СПО
        діапазон:       Політичнна обстановка
        діапазон:         Рівень впливу електоральних районів певних політичних партій (сил) на виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень впливу районів зосередження неурядових громадських організацій (об’єднань) на виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень функціонування органів державної влади щодо виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень функціонування органів місцевого самоврядування щодо виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень адміністративної ефективності органів державної влади
        діапазон:
        Рівень адміністративної ефективності органів місцевого самоврядування
        діапазон:
        Рівень легітимності органів державної влади, місцевого самоврядування, довіри населення до їх представників
        діапазон:
        Рівень впливу політичних партій на органи державної влади в районі виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень впливу неурядових громадських організацій (об’єднань) на органи місцевого самоврядування в районі виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень впливу міжнародних організацій на виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність впливових політичних лідерів в районі (регіоні) виконання завдань
        діапазон:
        Діяльність впливових лідерів органів державної влади, місцевого самоврядування, судочинства в районі (регіоні) виконання завдань
        діапазон:
        Корумпованість керівників органів державної влади і місцевого самоврядування
        діапазон:
        Діяльність впливових лідерів неурядових громадських організацій (об’єднань) в районі (регіоні) виконання завдань
        діапазон:
        Відзначення заходів державних свят
        діапазон:
        Засідання органів місцевого самоврядування
        діапазон:
      Економіко-інфраструктурна обстановка
        діапазон:         Рівень економічного розвитку району (регіону, операційної зони)
        діапазон:
        Райони зосередження промислових об’єктів, ринків, торгових центрів
        діапазон:
        Райони зосередження видобутку природних ресурсів і сировини
        діапазон:
        Райони зосередження складів (баз, логістичних центрів)
        діапазон:
        Райони зосередження залізничних вузлів, аеропортів, транспортних розв’язок, терміналів
        діапазон:
        Райони розміщення електростанцій (атомних, гідро-, теплових тощо)
        діапазон:
        Райони розміщення нафтобаз, газосховищ, палевно-мастильних матеріалів тощо
        діапазон:
        Функціонування структур, що забезпечують податковий і тарифний збір
        діапазон:
        Функціонування банківської системи у районі (регіоні, операційній зоні)
        діапазон:
        Функціонування транспортних компаній (автомобільних, залізничних, повітряного сполучення, газотранспортних, нафтопровідних)
        діапазон:
        Функціонування водопостачання
        діапазон:
        Функціонування компаній телефонного (мобільного) зв’язку та Інтернет
        діапазон:
        Функціонування пошти
        діапазон:
        Наявність у районі (регіоні, операційній зоні) ресурсного потенціалу (виробничого, науково-технічного, трудового, природного)
        діапазон:
        Рівень відновлення інфраструктурних об’єктів після пошкоджень
        діапазон:
        Наявність у районі (регіоні, операційній зоні) власних фінансових ресурсів для розв’язання економічних проблем
        діапазон:
        Можливість отримання фінансування, розвитку, відновлення життєзабезпечення населення після наслідків стихійних лих, бойових дій, організації податкового та тарифного збору тощо
        діапазон:
        Рівень використання наявного у районі (регіоні, операційній зоні) ресурсного потенціалу (виробничого, науково-технічного, трудового, природного) в інтересах наших військ (сил)
        діапазон:
        Функціонування промислових підприємств, агрофірм у районі (регіоні, операційній зоні)
        діапазон:
        Функціонування кооперацій (асоціацій) фермерів, будівельників, транспортників, неурядових економічних чи інвестиційних організацій
        діапазон:
        Функціонування компаній житлово-комунального комплексу в районі (регіоні, операційній зоні)
        діапазон:
        Згуртованість бізнес-еліти (представників фінансово-промислових структур, бізнесменів, підприємців тощо) навколо єдності держави, її цілісності, незалежності та суверенітету
        діапазон:
        Рівень протистояння між лідерами бізнес-еліти у районі (регіоні, операційній зоні)
        діапазон:
        Рівень співпраці військового командування з лідерами бізнесу
        діапазон:
        Рівень співпраці з керівниками підприємств і транспортних компаній.
        діапазон:
        Сезон засіву, збір урожаю
        діапазон:
        Комерційні заходи на ринках, базарах, торгових центрах, виставках
        діапазон:
      Соціально-демографічна обстановка
        діапазон:         Місця збору людей, площі міст, парки, тощо
        діапазон:
        Райони проживання етнічних груп, зосередження груп за мовними ознаками
        діапазон:
        Рівень міжетнічних (міжнаціональних) протиріч в районах (населених пунктах) компактного проживання етнічних меншин
        діапазон:
        Райони зосередження груп за професійною діяльністю (шахтарі, фермери тощо)
        діапазон:
        Сконцентрованість мітингів, маніфестацій, страйків, проявів масової непокори тощо в окремих населених пунктах (містах)
        діапазон:
        Функціонування закладів медичного забезпечення і допомоги (лікарні, поліклініки, санаторії тощо)
        діапазон:
        Функціонування закладів освіти (дитячі садки, школи, ВНЗ)
        діапазон:
        Функціонування закладів проведення масових заходів (стадіони, концертні зали тощо)
        діапазон:
        Рівень консолідації суспільства, національної згуртованості населення, ставлення до держави її цілісності та суверенітету
        діапазон:
        Рівень поширення в суспільній свідомості ідей патріотизму, солідарності, спільної історичної мети та історичної долі
        діапазон:
        Рівень протестних настроїв населення у районі (регіоні, операційній зоні)
        діапазон:
        Рівень сприяння з боку населення виконанню нашими військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Можливості спілкування, прояву громадянської ініціативи, активності і впливу громадських організацій, організації відпочинку, дозвілля, тощо
        діапазон:
        Рівень надання гуманітарної допомоги тимчасово переміщених осіб
        діапазон:
        Рівень міграційних процесів (біженці, переселенці, переміщені особи, трудові мігранти тощо) та їх вплив на виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Функціонування неформальних суспільних груп (спільноти, сімейні клани, спортивні фанати, молодіжні організації)
        діапазон:
        Функціонування неурядових громадських організацій і об’єднань
        діапазон:
        Рішення і діяльність лідерів неурядових громадських організацій і об’єднань
        діапазон:
        Вплив знаменитих особистостей, меценатів, волонтерів, авторитетних людей, лідерів суспільної думки
        діапазон:
        Соціальні зібрання щодо волевиявлення людей (мітинги,протести, вибори)
        діапазон:
        Соціальні події (дні пам’яті, весілля, похорони)
        діапазон:
      Культурно-релігійна обстановка
        діапазон:         Райони зосередження культурно-історичних об’єктів в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Райони компактного проживання релігійних громад (об’єднань) та рівень їх сприяння виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Райони міжконфесійних, церковних протиріч та конфліктів, можливість загострення СПО на міжконфесійному підґрунті
        діапазон:
        Діяльність Української православної церкви (Московського патріархату)
        діапазон:
        Діяльність Української православної церкви (Київського патріархату)
        діапазон:
        Діяльність Української автокефальної православної церкви
        діапазон:
        Діяльність Української греко-католицької церкви
        діапазон:
        Діяльність Римо-католицької церкви в Україні
        діапазон:
        Діяльність Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів
        діапазон:
        Діяльність Союзу вільних церков християн євангельської віри України
        діапазон:
        Діяльність Всеукраїнського союзу Церков християн віри євангельської-п’ятидесятників
        діапазон:
        Діяльність Духовного управління мусульман України
        діапазон:
        Діяльність культурних центрів і організацій в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень згуртованості представників релігійних організацій, громад, конфесій та об’єднань (прихожан) навколо державних інституцій, цілісності та суверенітету країни
        діапазон:
        Рівень довіри населення до діяльності церков (релігійних громад, об’єднань) в районі (регіоні, операційній зоні)
        діапазон:
        Рівень підтримки церквами (релігійними громадами, об’єднаннями) виконання військами (силами) завдань за призначенням в районі (регіоні, операційній зоні)
        діапазон:
        Рівень духовної підтримки і задоволення релігійних потреб особового складу військ (сил) під час виконання завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень задоволення культурних, сторичних, релігійних, освітніх, мовних прав етнічних меншин в районі (регіоні, операційній зоні)
        діапазон:
        Рівень задоволення культурних потреб та дозвілля особового складу військ (сил) в районі (регіоні, операційній зоні) під час виконання завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність культурних центрів, національно-патріотичних організацій
        діапазон:
        Діяльність неформальних організацій (фанатів, субкультури)
        діапазон:
        Функціонування національно-патріотичних організацій (об’єднань)
        діапазон:
        Ставлення релігійних (церковних) лідерів до виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність видатних діячів культури, мистецтва в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рішення і діяльність лідерів національно-історичних громадських організацій (об’єднань) до виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Вплив релігійних свят і традицій на виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Вплив хресних ходів, заходів і акцій церков, релігійних громад (об’єднань)
        діапазон:
        Організація культурно-історичних заходів, фестивалів, конкурсів, реконструкцій
        діапазон:
        Організація концертів, спортивних заходів (змагань)
        діапазон:
      Безпекова (криміногенна) обстановка
        діапазон:         Обстановка на ділянках кордону в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Зосередження та порядок утримання засуджених в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень криміногенної обстановки в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Райони зосередження кримінальних анклавів
        діапазон:
        Функціонування структур поліції в районі (регіоні, операційній зоні)
        діапазон:
        Функціонування структур Державної прикордонної служби України
        діапазон:
        Функціонування структур Державної служби з надзвичайних ситуацій України
        діапазон:
        Функціонування структур Служби безпеки України
        діапазон:
        Функціонування структур Національної гвардії України
        діапазон:
        Функціонування структур судочинства
        діапазон:
        Функціонування структур (медичних служб) з надання населенню швидкої медичної допомоги в разі небезпечної (надзвичайної) ситуації
        діапазон:
        Швидкість реакції правоохоронних структур і спеціальних органів щодо запитів населення для забезпечення безпеки
        діапазон:
        Рівень ефективності реагування правоохоронних і спеціальних органів на надзвичайні ситуації і терористичні загрози
        діапазон:
        Організація евакуації населення з небезпечних для населення районів (регіонів, операційних зон)
        діапазон:
        Створення іншими військовими формуваннями і правоохоронними спеціальними органами зони безпеки навколо об’єктів з високим рівнем терористичної загрози (АЕС, ГЕС, ТЕС, дамби, тощо)
        діапазон:
        Створення іншими військовими формуваннями і правоохоронними спеціальними органами зони безпеки навколо аеропортів, залізничних станцій, урядових будівель тощо
        діапазон:
        Діяльність підрозділів територіальної оборони в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність неформальних підрозділів (загонів) самооборони
        діапазон:
        Діяльність кримінальних організацій
        діапазон:
        Рівень довіри населення до рішень і діяльності керівників інших військових формувань і правоохоронних спеціальних органів
        діапазон:
        Діяльність кримінальних авторитетів, лідерів кримінальних організацій, анклавів
        діапазон:
        Рівень корумпованості керівників інших військових формувань і правоохоронних спеціальних органів
        діапазон:
        Рівень корумпованості керівників органів судочинства
        діапазон:
        Забезпечення безпеки на заходах, які потребують виділення додаткових сил і засобів інших військових формувань і правоохоронних спеціальних органів
        діапазон:
        Резонансні кримінальні події (злочини)
        діапазон:
      Інформаційна обстановка
        діапазон:         Зосередженість теле-, радіо ретрансляторів в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Райони покриття сигналом каналів урядового радіомовлення підконтрольних військам (силам) територій
        діапазон:
        Райони покриття сигналом каналів урядового телебачення підконтрольних військам (силам) територій
        діапазон:
        Райони покриття мережею Інтернет підконтрольних військам (силам) територій
        діапазон:
        Ефективність функціонування редакцій каналів телебачення в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Ефективність функціонування редакцій каналів радіомовлення в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Ефективність функціонування редакцій друкованих ЗМІ в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Ефективність функціонування друкарень, видавництв
        діапазон:
        Ефективність функціонування Інтернет провайдерів
        діапазон:
        Ефективність функціонування державних структур щодо протидії інформаційному впливу противника (НЗФ)
        діапазон:
        Діяльність редакцій ТБ каналів в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність редакцій радіомовлення в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність редакцій друкованих та електронних ЗМІ в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Використання друкарень, видавництв в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень поширення ЗМІ інформації щодо рішень і дій військового командування, виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень доступу представників ЗМІ до інформації в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень доступу населення до альтернативних джерел інформації
        діапазон:
        Діяльність медіа-холдингів в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність спілок журналістів в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Рівень співпраці військових ЗМІ з цивільними
        діапазон:
        Діяльність неформальних груп блогерів, соціальних мереж в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність знаменитих журналістів, телерепортерів тощо в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність неформальних лідерів суспільної думки (блогосфери, соціальних мереж) в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність неофіційних експертів у військовій сфері в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням.
        діапазон:
        Діяльність керівників медіа-холдингів в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Діяльність військових керівників (лідерів) в інформаційному просторі в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Анонси початку інформаційних компаній
        діапазон:
        Інформаційне супроводження цивільними ЗМІ виконання військами (силами) завдань за призначенням
        діапазон:
        Висвітлення цивільними ЗМІ інформаційних подій, брифінгів, зустрічей тощо командування військ (сил)
        діапазон:
О`бєкти
      Волноваський район
        Анадоль
        Андріївка
        Благодатне
        Благовіщенка
        Ближнє
        Богданівка
        Червоне
        Чичеріне
        Дмитрівка
        Доля
        Донське
        Єгорівка
        Голубицьке
        Хлібодарівка
        Іванівка
        Калініне
        Кіровське
        Комсомольський
        Краснівка
        Кропивницьке
        Кирилівка
        Лазарівка
        Лідине
        Лісне
        Любівка
        Малогнатівка
        Малинівка
        Малинове
        Молодіжне
        Микільське
        Миколаївка
        Новоандріївка
        Новогнатівка
        Новогригорівка
        Новомиколаївка
        Новоолексіївка
        Новопавлівка
        Новотатарівка
        Новотроїцьке
        Октябрське
        Оленівка
        Ольгинка
        Передове
        Петрівське
        Пільне
        Полкове
        Прохорівка
        Привільне
        Рівнопіль
        Рибинське
        Шевченко
        Степне
        Свободне
        Тарасівка
        Трудівське
        Трудове
        Валер'янівка
        Василівка
        Веселе
        Вікторівка
        Вільне
        Волноваха
        Володимирівка
        Зачатівка
        Затишне
        Зелений гай
        Златоустівка
        Знаменівка
      Володарський район
        Асланове
        Бойове
        Федорівка
        Гранітне
        Кальчик
        Кальчинівка
        Касянівка
        Катеринівка
        Кірове
        Ключове
        Кременівка
        Ксенівка
        Кирилівка
        Лісне
        Лугове
        Малинівка
        Назарівка
        Новогригорівка
        Новокраснівка
        Новороманівка
        Новоянисоль
        Октябрське
        Паннівка
        Перемога
        Первомайське
        Приовражне
        Республіка
        Садове
        Сергіївка
        Шевченко
        Старченкове
        Суженка
        Тополине
        Труженка
        Українка
        Веселе
        Водяне
        Володарське
        Зелений яр
        Зоря
      Ясинуватський район
        Архангельське
        Бердичі
        Кам'янка
        Каштанове
        Керамік
        Красногорівка
        Красний партизан
        Крута балка
        Ласточкине
        Лозове
        Межове
        Мінеральне
        Нетайлове
        Невельське
        Новобахмутівка
        Новокалинове
        Новопокровське
        Новоселівка
        Новоселівка друга
        Новоселівка перша
        Очеретине
        Опитне
        Орлівка
        Пантелеймонівка
        Первомайське
        Петрівське
        Піски
        Розівка
        Семенівка
        Сєверне
        Скучне
        Сокіл
        Соловйове
        Спартак
        Тоненьке
        Троїцьке
        Уманське
        Василівка
        Верхньоторецьке
        Веселе
        Водяне
        Восход
        Яковлівка
        Яснобродівка
        Желанне
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА gis_point тип СПО Політичнна обстановка Економіко-інфраструктурна обстановка Соціально-демографічна обстановка Культурно-релігійна обстановка Безпекова (криміногенна) обстановка Інформаційна обстановка Рівень впливу електоральних районів певних політичних партій (сил) на виконання військами (силами) з Рівень впливу районів зосередження неурядових громадських організацій (об’єднань) на виконання війсь Рівень функціонування органів державної влади щодо виконання військами (силами) завдань за призначен Рівень функціонування органів місцевого самоврядування щодо виконання військами (силами) завдань за Рівень адміністративної ефективності органів державної влади Рівень адміністративної ефективності органів місцевого самоврядування Рівень легітимності органів державної влади, місцевого самоврядування, довіри населення до їх предст Рівень впливу політичних партій на органи державної влади в районі виконання військами (силами) завд Рівень впливу неурядових громадських організацій (об’єднань) на органи місцевого самоврядування в ра Рівень впливу міжнародних організацій на виконання військами (силами) завдань за призначенням Діяльність впливових політичних лідерів в районі (регіоні) виконання завдань Діяльність впливових лідерів органів державної влади, місцевого самоврядування, судочинства в районі Корумпованість керівників органів державної влади і місцевого самоврядування Діяльність впливових лідерів неурядових громадських організацій (об’єднань) в районі (регіоні) викон Відзначення заходів державних свят Засідання органів місцевого самоврядування Рівень економічного розвитку району (регіону, операційної зони) Райони зосередження промислових об’єктів, ринків, торгових центрів Райони зосередження видобутку природних ресурсів і сировини Райони зосередження складів (баз, логістичних центрів) Райони зосередження залізничних вузлів, аеропортів, транспортних розв’язок, терміналів Райони розміщення електростанцій (атомних, гідро-, теплових тощо) Райони розміщення нафтобаз, газосховищ, палевно-мастильних матеріалів тощо Функціонування структур, що забезпечують податковий і тарифний збір Функціонування банківської системи у районі (регіоні, операційній зоні) Функціонування транспортних компаній (автомобільних, залізничних, повітряного сполучення, газотрансп Функціонування водопостачання Функціонування компаній телефонного (мобільного) зв’язку та Інтернет Функціонування пошти Наявність у районі (регіоні, операційній зоні) ресурсного потенціалу (виробничого, науково-технічног Рівень відновлення інфраструктурних об’єктів після пошкоджень Наявність у районі (регіоні, операційній зоні) власних фінансових ресурсів для розв’язання економічн Можливість отримання фінансування, розвитку, відновлення життєзабезпечення населення після наслідків Рівень використання наявного у районі (регіоні, операційній зоні) ресурсного потенціалу (виробничого Функціонування промислових підприємств, агрофірм у районі (регіоні, операційній зоні) Функціонування кооперацій (асоціацій) фермерів, будівельників, транспортників, неурядових економічни Функціонування компаній житлово-комунального комплексу в районі (регіоні, операційній зоні) Згуртованість бізнес-еліти (представників фінансово-промислових структур, бізнесменів, підприємців т Рівень протистояння між лідерами бізнес-еліти у районі (регіоні, операційній зоні) Рівень співпраці військового командування з лідерами бізнесу Рівень співпраці з керівниками підприємств і транспортних компаній. Сезон засіву, збір урожаю Комерційні заходи на ринках, базарах, торгових центрах, виставках Місця збору людей, площі міст, парки, тощо Райони проживання етнічних груп, зосередження груп за мовними ознаками Рівень міжетнічних (міжнаціональних) протиріч в районах (населених пунктах) компактного проживання е Райони зосередження груп за професійною діяльністю (шахтарі, фермери тощо) Сконцентрованість мітингів, маніфестацій, страйків, проявів масової непокори тощо в окремих населени Функціонування закладів медичного забезпечення і допомоги (лікарні, поліклініки, санаторії тощо) Функціонування закладів освіти (дитячі садки, школи, ВНЗ) Функціонування закладів проведення масових заходів (стадіони, концертні зали тощо) Рівень консолідації суспільства, національної згуртованості населення, ставлення до держави її ціліс Рівень поширення в суспільній свідомості ідей патріотизму, солідарності, спільної історичної мети та Рівень протестних настроїв населення у районі (регіоні, операційній зоні) Рівень сприяння з боку населення виконанню нашими військами (силами) завдань за призначенням Можливості спілкування, прояву громадянської ініціативи, активності і впливу громадських організацій Рівень надання гуманітарної допомоги тимчасово переміщених осіб Рівень міграційних процесів (біженці, переселенці, переміщені особи, трудові мігранти тощо) та їх вп Функціонування неформальних суспільних груп (спільноти, сімейні клани, спортивні фанати, молодіжні о Функціонування неурядових громадських організацій і об’єднань Рішення і діяльність лідерів неурядових громадських організацій і об’єднань Вплив знаменитих особистостей, меценатів, волонтерів, авторитетних людей, лідерів суспільної думки Соціальні зібрання щодо волевиявлення людей (мітинги,протести, вибори) Соціальні події (дні пам’яті, весілля, похорони) Райони зосередження культурно-історичних об’єктів в районі (регіоні, операційній зоні) виконання вій Райони компактного проживання релігійних громад (об’єднань) та рівень їх сприяння виконання військам Райони міжконфесійних, церковних протиріч та конфліктів, можливість загострення СПО на міжконфесійно Діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) Діяльність Української православної церкви (Київського патріархату) Діяльність Української автокефальної православної церкви Діяльність Української греко-католицької церкви Діяльність Римо-католицької церкви в Україні Діяльність Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Діяльність Союзу вільних церков християн євангельської віри України Діяльність Всеукраїнського союзу Церков християн віри євангельської-п’ятидесятників Діяльність Духовного управління мусульман України Діяльність культурних центрів і організацій в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами Рівень згуртованості представників релігійних організацій, громад, конфесій та об’єднань (прихожан) Рівень довіри населення до діяльності церков (релігійних громад, об’єднань) в районі (регіоні, опера Рівень підтримки церквами (релігійними громадами, об’єднаннями) виконання військами (силами) завдань Рівень духовної підтримки і задоволення релігійних потреб особового складу військ (сил) під час вико Рівень задоволення культурних, сторичних, релігійних, освітніх, мовних прав етнічних меншин в районі Рівень задоволення культурних потреб та дозвілля особового складу військ (сил) в районі (регіоні, оп Діяльність культурних центрів, національно-патріотичних організацій Діяльність неформальних організацій (фанатів, субкультури) Функціонування національно-патріотичних організацій (об’єднань) Ставлення релігійних (церковних) лідерів до виконання військами (силами) завдань за призначенням Діяльність видатних діячів культури, мистецтва в інтересах виконання військами (силами) завдань за п Рішення і діяльність лідерів національно-історичних громадських організацій (об’єднань) до виконання Вплив релігійних свят і традицій на виконання військами (силами) завдань за призначенням Вплив хресних ходів, заходів і акцій церков, релігійних громад (об’єднань) Організація культурно-історичних заходів, фестивалів, конкурсів, реконструкцій Організація концертів, спортивних заходів (змагань) Обстановка на ділянках кордону в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) зав Зосередження та порядок утримання засуджених в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військам Рівень криміногенної обстановки в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами (силами) за Райони зосередження кримінальних анклавів Функціонування структур поліції в районі (регіоні, операційній зоні) Функціонування структур Державної прикордонної служби України Функціонування структур Державної служби з надзвичайних ситуацій України Функціонування структур Служби безпеки України Функціонування структур Національної гвардії України Функціонування структур судочинства Функціонування структур (медичних служб) з надання населенню швидкої медичної допомоги в разі небезп Швидкість реакції правоохоронних структур і спеціальних органів щодо запитів населення для забезпече Рівень ефективності реагування правоохоронних і спеціальних органів на надзвичайні ситуації і терори Організація евакуації населення з небезпечних для населення районів (регіонів, операційних зон) Створення іншими військовими формуваннями і правоохоронними спеціальними органами зони безпеки навко Створення іншими військовими формуваннями і правоохоронними спеціальними органами зони безпеки навко Діяльність підрозділів територіальної оборони в районі (регіоні, операційній зоні) виконання війська Діяльність неформальних підрозділів (загонів) самооборони Діяльність кримінальних організацій Рівень довіри населення до рішень і діяльності керівників інших військових формувань і правоохоронни Діяльність кримінальних авторитетів, лідерів кримінальних організацій, анклавів Рівень корумпованості керівників інших військових формувань і правоохоронних спеціальних органів Рівень корумпованості керівників органів судочинства Забезпечення безпеки на заходах, які потребують виділення додаткових сил і засобів інших військових Резонансні кримінальні події (злочини) Зосередженість теле-, радіо ретрансляторів в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військами Райони покриття сигналом каналів урядового радіомовлення підконтрольних військам (силам) територій Райони покриття сигналом каналів урядового телебачення підконтрольних військам (силам) територій Райони покриття мережею Інтернет підконтрольних військам (силам) територій Ефективність функціонування редакцій каналів телебачення в районі (регіоні, операційній зоні) викона Ефективність функціонування редакцій каналів радіомовлення в районі (регіоні, операційній зоні) вико Ефективність функціонування редакцій друкованих ЗМІ в районі (регіоні, операційній зоні) виконання в Ефективність функціонування друкарень, видавництв Ефективність функціонування Інтернет провайдерів Ефективність функціонування державних структур щодо протидії інформаційному впливу противника (НЗФ) Діяльність редакцій ТБ каналів в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням Діяльність редакцій радіомовлення в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням Діяльність редакцій друкованих та електронних ЗМІ в інтересах виконання військами (силами) завдань з Використання друкарень, видавництв в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням Рівень поширення ЗМІ інформації щодо рішень і дій військового командування, виконання військами (сил Рівень доступу представників ЗМІ до інформації в районі (регіоні, операційній зоні) виконання військ Рівень доступу населення до альтернативних джерел інформації Діяльність медіа-холдингів в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням Діяльність спілок журналістів в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенням Рівень співпраці військових ЗМІ з цивільними Діяльність неформальних груп блогерів, соціальних мереж в інтересах виконання військами (силами) зав Діяльність знаменитих журналістів, телерепортерів тощо в інтересах виконання військами (силами) завд Діяльність неформальних лідерів суспільної думки (блогосфери, соціальних мереж) в інтересах виконанн Діяльність неофіційних експертів у військовій сфері в інтересах виконання військами (силами) завдань Діяльність керівників медіа-холдингів в інтересах виконання військами (силами) завдань за призначенн Діяльність військових керівників (лідерів) в інформаційному просторі в інтересах виконання військами Анонси початку інформаційних компаній Інформаційне супроводження цивільними ЗМІ виконання військами (силами) завдань за призначенням Висвітлення цивільними ЗМІ інформаційних подій, брифінгів, зустрічей тощо командування військ (сил)
1 Анадоль
47.4506, 37.5814
село
7
5
6
7
9
5
6
10
8
9
5
8
6
9
5
9
4
4
4
5
5
5
8
4
5
4
9
9
7
9
4
5
5
10
4
10
7
4
8
5
7
8
7
8
8
5
5
10
6
5
9
5
5
8
9
10
8
9
9
9
6
5
5
5
6
7
4
10
6
9
10
6
9
7
4
6
10
6
10
8
8
9
5
9
6
8
5
4
8
9
10
5
9
8
5
7
6
5
8
4
10
7
6
4
6
6
8
4
5
6
4
10
8
5
6
4
5
4
6
10
7
9
4
9
9
9
4
7
7
10
9
5
5
6
6
5
8
8
4
5
9
9
5
9
6
4
6
8
9
8
8
5
7
10
2 Андріївка
47.8514, 37.7886
село
10
7
5
9
10
7
8
10
7
6
4
4
9
4
6
9
6
5
6
5
10
9
4
4
6
10
8
5
8
7
5
10
8
9
4
5
8
5
8
4
7
8
8
6
10
5
8
5
9
4
5
10
9
10
5
6
4
4
4
4
9
10
5
10
5
9
6
10
8
8
5
8
4
8
6
8
9
5
10
6
5
10
9
6
4
10
10
4
7
10
9
8
8
9
8
9
7
8
9
8
8
6
5
10
10
7
7
10
8
9
9
8
5
5
7
8
10
6
10
10
6
9
6
9
7
9
5
7
4
8
4
10
9
7
7
6
7
7
10
8
7
8
5
8
10
10
7
5
9
8
8
6
10
5
3 Благодатне
47.7112, 37.4132
смт.
5
6
8
6
5
8
5
9
10
9
7
4
8
8
5
10
8
10
8
5
10
9
5
6
5
4
5
5
5
5
8
5
9
5
7
8
9
9
7
6
6
5
8
8
9
9
7
10
7
4
6
6
8
8
9
6
9
8
10
5
10
7
4
10
6
6
7
9
10
8
5
6
7
4
6
10
9
10
9
6
8
8
8
5
6
4
7
9
6
8
4
8
8
9
4
9
4
5
4
9
10
5
4
6
5
5
5
6
4
5
4
9
6
5
7
9
4
6
8
6
10
9
10
10
4
9
6
7
8
7
10
6
4
5
10
9
8
8
9
9
7
5
6
9
9
5
4
7
7
6
9
4
9
7
4 Благовіщенка
47.6816, 37.3816
село
5
5
8
7
8
5
4
6
10
5
4
7
6
9
10
6
4
8
6
8
4
8
7
10
10
6
4
10
9
6
10
4
10
8
6
8
6
7
8
7
9
7
9
5
9
5
6
9
8
10
7
6
5
6
5
4
5
8
10
7
6
4
5
9
8
9
4
10
10
8
8
9
7
5
10
8
7
6
4
8
10
8
7
4
7
7
10
7
10
4
6
6
4
6
5
10
10
8
9
6
4
10
10
7
7
5
8
8
9
6
9
8
8
6
9
5
9
7
8
7
8
7
10
6
8
9
8
10
10
10
10
4
5
9
6
10
10
7
7
8
8
9
10
10
9
6
4
10
6
10
8
4
8
9
5 Ближнє
47.5996, 37.5492
селище
7
4
4
8
4
6
7
7
8
9
4
7
5
9
4
6
10
8
6
7
5
6
6
9
4
4
7
4
8
6
5
9
6
6
6
4
10
4
5
7
6
9
10
5
9
6
5
5
5
9
5
8
10
6
5
7
6
10
9
5
9
10
6
9
10
5
8
5
8
7
8
5
4
9
8
5
4
5
7
7
10
4
7
6
4
4
10
8
5
5
8
7
6
9
7
10
10
7
10
4
4
10
5
10
8
10
9
5
6
6
8
6
7
5
7
7
9
8
10
4
4
8
8
7
6
10
6
5
9
8
9
7