Категорія
      МПС 153
        Бригада 33 омбр
        Бригада 31 омбр
        Бригада 32 омбр
        СПО
      STANAG 2564
        Бригада 31 омбр
Показники
      МПС
        діапазон:       1. Моральна (духовна, національно-патріотична) налаштованість
        діапазон:         Сформованість цінностей (віра, любов, повага, довіра тощо) та їх вплив на цілі життєдіяльності, служби та засоби їх досягнення.
        діапазон:
        Дотримання Вами моральних принципів і норм в умовах службової, навчальної (навчально-бойової), бойової діяльності.
        діапазон:
        Сформованість моральних якостей і національних переконань (гідність, патріотизм, відданість, доброта, обов’язковість тощо).
        діапазон:
        Ступінь згуртованості, сумісності і злагодженості вашого підрозділу.
        діапазон:
        Задоволеність наявністю традицій, побратимства між різними категоріями військовослужбовців.
        діапазон:
        Рівень довіри до командування командування частини.
        діапазон:
        Рівень довіри і поваги до командира вашого підрозділу.
        діапазон:
      2. Емоційно-вольова налаштованість
        діапазон:         Ступінь прояву позитивних емоцій (інтерес, радість, довіра, любов, віра, ентузіазм тощо).
        діапазон:
        Ступінь прояву нейтральних емоцій (байдужість, провина, сором, тривожність тощо).
        діапазон:
        Ступінь прояву негативних емоцій (горе, зневага, злість, печаль, страх, паніка тощо).
        діапазон:
        Ступінь відповідальності за прийняті рішення та результат своєї діяльності.
        діапазон:
        Сформованість вольових якостей (витримка, наполегливість, рішучість тощо).
        діапазон:
        Рівень психологічної стійкості до впливу негативних чинників бойової (екстремальної) обстановки.
        діапазон:
        РівенОцініть своє вміння управляти діями, із яких складається виконання ваших професійних функцій та обов’язків.
        діапазон:
      3. Мотиваційна готовність
        діапазон:         Розуміння сенсу і мети службової (навчальної, навчально-бойової), бойової діяльності.
        діапазон:
        Рівень справедливості рішень безпосереднього командира.
        діапазон:
        Задоволеність станом військової дисципліни і правопорядку.
        діапазон:
        Рівень згуртованості, сумісності і злагодженості особового складу Вашого підрозділу.
        діапазон:
        Наявність традицій, рівень братерства між військовослужбовцями.
        діапазон:
      4. функціональна готовність
        діапазон:         Самопочуття (комфортність) перебування у військовій частині (підрозділі).
        діапазон:
        Власне фізичне самопочуття за останній місяць.
        діапазон:
        Власне психологічне самопочуття за останній місяць.
        діапазон:
        Задоволеність рівнем організації бойової підготовки у військовій частині (підрозділі).
        діапазон:
        Задоволеність рівнем організації психологічної підготовки у військовій частині (підрозділі).
        діапазон:
        Задоволеність рівнем організації національно-патріотичної підготовки у військовій частині (підрозділі).
        діапазон:
        Здатність і можливість керувати своїми діями та станом у ситуаціях, а також здійснювати вплив на своїх співслужбовців (підлеглих).
        діапазон:
        Рівень адекватного реагування вами на обстановку, що різко змінюється.
        діапазон:
      5. Фахова здатність
        діапазон:         Рівень Ваших знань і уявлень про особливості службової (навчальної, навчально-бойової), бойової діяльності та вимог до неї.
        діапазон:
        Рівень оволодіння Вами фаховими знаннями, сформованості навичок та вмінь, необхідних для вирішення службових (навчальних, навчально-бойових), бойових проблем у межах визначених цілей і завдань.
        діапазон:
        Рівень Вашої фахової підготовленості особового складу виконувати службові (функціональні) обов’язки в бойових (екстремальних) умовах в межах військово-облікової спеціальності.
        діапазон:
        Оцініть рівень передачі бойового досвіду військовослужбовцями Вашого підрозділу.
        діапазон:
      6. Об'єктивні та суб'єктивні чинники
        діапазон:         Задоволеність укомплектованістю особовим складом.
        діапазон:
        Задоволеність станом озброєння і бойової техніки.
        діапазон:
        Рівень впливу тривалості виконання службових (навчальних, навчально-бойових) завдань і ведення бойових дій на психологічний стан військовослужбовців.
        діапазон:
        Рівень впливу випадків загибелі (поранення) військовослужбовців (бойових втрат), аварій, катастроф на Вашу подальшу повсякденну життєдіяльність.
        діапазон:
        Рівень забезпечення речовим майном (своєчасність видачі, наявність необхідних речей).
        діапазон:
        Задоволеність харчуванням (кількість та якість їжі).
        діапазон:
        Рівень медичного забезпечення виконання завдання за призначенням.
        діапазон:
        Задоволеність грошовим забезпеченням (своєчасністю виплат).
        діапазон:
        Задоволеність побутовими умовами проживання.
        діапазон:
        Задоволеність наданням відпусток, відпочинку і дозвілля.
        діапазон:
        Рівень поваги до безпосереднього командира (начальника).
        діапазон:
        Здатність командування (командирів, начальників) до негайного реагування на обстановку, що різко змінюється та ухвалення оптимальних рішень.
        діапазон:
        Підготовленість підрозділу до виконання завдань за призначенням.
        діапазон:
        Рівень впливу погодно-кліматичних умов на виконання завдань за призначенням.
        діапазон:
        Рівень психологічної готовності ваших співслужбовців (підлеглих) до виконання службового (навчального, навчально-бойового), бойового завдання.
        діапазон:
        Рівень стійкості військовослужбовців до негативного інформаційно-психологічного впливу.
        діапазон:
        Своєчасність та актуальність інформації, яку надають командири (начальники).
        діапазон:
        Задоволеність військовослужбовців рівнем соціального захисту.
        діапазон:
        Задоволеність прийнятими військово-політичними рішеннями керівництва держави щодо національної безпеки.
        діапазон:
        gis_point

        48.11752, 37.53067
        48.19722, 37.73254
        48.08083, 37.59796
        48.023, 37.57324
        48.18257, 37.51694
        48.17433, 37.62405
        48.04504, 37.49084
        48.09459, 37.42493
        48.13768, 37.61307
        47.63578, 37.83966
        47.71531, 37.93304
        47.64226, 37.93991
        47.56355, 37.95502
        47.5932, 37.79434
        47.69497, 37.83279
        47.55799, 37.84241
        47.66076, 37.76413
        47.60246, 37.88498
        47.27923, 37.86987
        47.3109, 37.94815
        47.38719, 37.9248
        47.22983, 37.98798
        47.24568, 37.81494
        47.24288, 37.9097
        47.37045, 37.83005
        47.31462, 37.82181
        47.34441, 37.90558
        47.4506, 37.5814
        47.8514, 37.7886
        47.7112, 37.4132
        47.6816, 37.3816
        47.5996, 37.5492
        47.6278, 37.7564
        47.8326, 37.786
        47.5614, 37.6218
        47.5468, 37.5184
        47.8754, 37.7128
        47.5136, 37.5256
        47.7068, 37.23
        47.5254, 37.4172
        47.4808, 37.3948
        47.5778, 37.3176
        47.4572, 37.4658
        47.4222, 37.3978
        47.6764, 37.4094
        47.4056, 37.4408
        47.6224, 37.2132
        47.6538, 37.2984
        47.4848, 37.4614
        47.4116, 37.596
        47.6708, 37.4882
        47.8242, 37.7516
        47.512, 37.6726
        47.513, 37.383
        47.8362, 37.7176
        47.827, 37.7194
        47.7504, 37.3006
        47.652, 37.6784
        47.6442, 37.356
        47.6404, 37.69
        47.5626, 37.4018
        47.8412, 37.6904
        47.3852, 37.5882
        47.56, 37.4446
        47.5544, 37.365
        47.7064, 37.594
        47.506, 37.4772
        47.8294, 37.6484
        47.7018, 37.5032
        47.5702, 37.163
        47.8194, 37.7014
        47.7232, 37.515
        47.4422, 37.5242
        47.5282, 37.6662
        47.3776, 37.5156
        47.5586, 37.2326
        47.58, 37.5886
        47.7278, 37.1468
        47.615, 37.1382
        47.5326, 37.5594
        47.5484, 37.6504
        47.586, 37.659
        47.5858, 37.3838
        47.6364, 37.3842
        47.5768, 37.6776
        47.4848, 37.3622
        47.6352, 37.8106
        47.449, 37.1874
        47.5944, 37.5024
        47.732, 37.3832
        47.4754, 37.2028
        47.521, 37.327
        47.6554, 37.4376
        47.489, 37.3234
        47.4302, 37.4436
        47.2436, 37.5792
        47.1644, 37.1706
        47.2082, 37.1178
        47.3238, 37.555
        47.3074, 37.60
        47.355, 37.1392
        47.295, 37.528
        47.4352, 37.2648
        47.3498, 37.6102
        47.2646, 37.5166
        47.334, 37.4734
        47.2734, 37.1818
        47.317, 37.6698
        47.1662, 37.3032
        47.1794, 36.8874
        47.1704, 37.229
        47.3276, 37.1082
        47.1948, 37.2158
        47.3174, 37.1524
        47.2224, 37.174
        47.2904, 37.2666
        47.2756, 37.3454
        47.1958, 37.2444
        47.2882, 37.4076
        47.2692, 37.3826
        47.2582, 37.637
        47.251, 37.1976
        47.19, 36.9352
        47.2734, 37.2114
        47.1152, 37.4202
        47.269, 36.9746
        47.1462, 37.101
        47.237, 37.3882
        47.3334, 36.965
        47.2782, 37.0908
        47.1842, 36.969
        47.1492, 37.7872
        47.202, 37.3128
        47.2018, 37.0578
        47.291, 37.606
        48.2676, 37.6444
        48.1954, 37.6454
        48.1728, 37.7826
        48.124, 37.8322
        48.2498, 37.6836
        48.2062, 37.7262
        48.2632, 37.9154
        48.1432, 37.8258
        48.1506, 37.6856
        48.005, 37.644
        48.185, 37.4938
        48.1008, 37.8352
        48.1024, 37.5494
        48.0608, 37.5762
        48.227, 37.6192
        48.2486, 37.6978
        48.204, 37.5698
        48.262, 38.113
        48.209, 37.7974
        48.1954, 37.532
        48.2458, 37.6022
        48.096, 37.7228
        48.2124, 37.3776
        48.2002, 37.992
        48.0858, 37.614
        48.1656, 38.0474
        48.0636, 37.6786
        48.2846, 37.7722
        48.1804, 37.6296
        48.129, 37.665
        48.161, 37.4934
        48.2316, 37.5536
        48.2246, 37.5974
        48.0826, 37.7708
        48.1402, 37.6382
        48.2598, 37.8578
        48.1532, 37.5594
        48.1808, 37.968
        48.195, 37.9076
        48.063, 37.7218
        48.10, 37.6504
        48.2288, 37.532
        48.0912, 37.8226
        48.136, 37.5462
        48.2062, 37.4454
        Тип

        упр
        мб
        тб
        садн
        реадн
        птадн
      Вага
        діапазон:         Важливість підрозділу в балах (1-3)
        діапазон:
        Бойовий потенціал підрозділу в балах (1-3)
        діапазон:
        Кількісьть о/c в балах (1-3)
        діапазон:
        Втрати підрозділу в балах (1-9)
        діапазон:
        тип

        село
        смт.
        селище
        місто
      СПО
        діапазон:         Політичнна обстановка
        діапазон:
        Економіко-інфраструктурна обстановка
        діапазон:
        Соціально-демографічна обстановка
        діапазон:
        Культурно-релігійна обстановка
        діапазон:
        Безпекова (криміногенна) обстановка
        діапазон:
        Інформаційна обстановка
        діапазон:
      1. Щоденна психологічна готовність (Станаг НАТО 2564) у відсотках
        діапазон:         НОРМА - нормальне функціонування, пропонуеться освіта і навчання
        діапазон:
        РЕАКЦІЯ -загальний та реверсний (зворотній) дистрес, потребує зменшення ризику
        діапазон:
        ТРАВМА - серйозні та постійні функціональні порушення, потребує втручання фахівця
        діапазон:
        ХВОРОБА - клінічний розлад, важкі функціональні порушення, потребує лікування і відновлення
        діапазон:
      2. Ступінь виконання щоденних планових заходів МПЗ (у балах)
        Ступінь охоплення особового складу заходами інформаційно-пропагандистського забезпечення
        діапазон:
        Ступінь охоплення особового складу заходами психологічного забезпечення
        діапазон:
        Ступінь виконання заходів організаційної роботи
        діапазон:
        Ступінь охоплення особового складу заходами душпастирської опіки.
        діапазон:
      3. Укомплектованість та фахова здатність сил МПЗ (у балах)
        Укомплектованість та фахова здатність сил МПЗ батальйону (дивізіону)
        діапазон:
        Укомплектованість та фахова здатність сил МПЗ рот (батарей)
        діапазон:
        Сформованість психологічних активів взводів
        діапазон:
        Ступінь технічного забезпечення сил МПЗ
        діапазон:
      4. Інші чинники (у балах)
        Укомплектованість особовим складом
        діапазон:
        Готовність озброєння і бойової техніки
        діапазон:
        Задоволеність станом військової дисципліни і правопорядку
        діапазон:
        Рівень підтримання дій військ (сил) цивільним населенням
        діапазон:
        Ранг
        діапазон:
О`бєкти
      Бригада 31 омбр
        упр|31
        1 мб|31
        2 мб|31
        3 мб|31
        тб|31
        1 садн|31
        2 садн|31
        реадн|31
        птадн|31
      Бригада 32 омбр
        упр|32
        1 мб|32
        2 мб|32
        3 мб|32
        тб|32
        1 садн|32
        2 садн|32
        реадн|32
        птадн|32
      Бригада 33 омбр
        упр|33
        1 мб|33
        2 мб|33
        3 мб|33
        тб|33
        1 садн|33
        2 садн|33
        реадн|33
        птадн|33
      Волноваський район
        Анадоль
        Андріївка
        Благодатне
        Благовіщенка
        Ближнє
        Богданівка
        Червоне
        Чичеріне
        Дмитрівка
        Доля
        Донське
        Єгорівка
        Голубицьке
        Хлібодарівка
        Іванівка
        Калініне
        Кіровське
        Комсомольський
        Краснівка
        Кропивницьке
        Кирилівка
        Лазарівка
        Лідине
        Лісне
        Любівка
        Малогнатівка
        Малинівка
        Малинове
        Молодіжне
        Микільське
        Миколаївка
        Новоандріївка
        Новогнатівка
        Новогригорівка
        Новомиколаївка
        Новоолексіївка
        Новопавлівка
        Новотатарівка
        Новотроїцьке
        Октябрське
        Оленівка
        Ольгинка
        Передове
        Петрівське
        Пільне
        Полкове
        Прохорівка
        Привільне
        Рівнопіль
        Рибинське
        Шевченко
        Степне
        Свободне
        Тарасівка
        Трудівське
        Трудове
        Валер'янівка
        Василівка
        Веселе
        Вікторівка
        Вільне
        Волноваха
        Володимирівка
        Зачатівка
        Затишне
        Зелений гай
        Златоустівка
        Знаменівка
      Володарський район
        Асланове
        Бойове
        Федорівка
        Гранітне
        Кальчик
        Кальчинівка
        Касянівка
        Катеринівка
        Кірове
        Ключове
        Кременівка
        Ксенівка
        Кирилівка
        Лісне
        Лугове
        Малинівка
        Назарівка
        Новогригорівка
        Новокраснівка
        Новороманівка
        Новоянисоль
        Октябрське
        Паннівка
        Перемога
        Первомайське
        Приовражне
        Республіка
        Садове
        Сергіївка
        Шевченко
        Старченкове
        Суженка
        Тополине
        Труженка
        Українка
        Веселе
        Водяне
        Володарське
        Зелений яр
        Зоря
      Ясинуватський район
        Архангельське
        Бердичі
        Кам'янка
        Каштанове
        Керамік
        Красногорівка
        Красний партизан
        Крута балка
        Ласточкине
        Лозове
        Межове
        Мінеральне
        Нетайлове
        Невельське
        Новобахмутівка
        Новокалинове
        Новопокровське
        Новоселівка
        Новоселівка друга
        Новоселівка перша
        Очеретине
        Опитне
        Орлівка
        Пантелеймонівка
        Первомайське
        Петрівське
        Піски
        Розівка
        Семенівка
        Сєверне
        Скучне
        Сокіл
        Соловйове
        Спартак
        Тоненьке
        Троїцьке
        Уманське
        Василівка
        Верхньоторецьке
        Веселе
        Водяне
        Восход
        Яковлівка
        Яснобродівка
        Желанне
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА gis_point тип СПО Політичнна обстановка Економіко-інфраструктурна обстановка Соціально-демографічна обстановка Культурно-релігійна обстановка Безпекова (криміногенна) обстановка Інформаційна обстановка
1 Анадоль
47.4506, 37.5814
село
7
5
6
7
9
5
6
2 Андріївка
47.8514, 37.7886
село
10
7
5
9
10
7
8
3 Благодатне
47.7112, 37.4132
смт.
5
6
8
6
5
8
5
4 Благовіщенка
47.6816, 37.3816
село
5
5
8
7
8
5
4
5 Ближнє
47.5996, 37.5492
селище
7
4
4
8
4
6
7
6 Богданівка
47.6278, 37.7564
село
8
5
7
10
5
5
5
7 Червоне
47.8326, 37.786
село
5
8
7
10
6
10
7
8 Чичеріне
47.5614, 37.6218
село
9
8
8
6
10
9
8
9 Дмитрівка
47.5468, 37.5184
село
9
7
10
4
8
9
9
10 Доля
47.8754, 37.7128
селище
9
9
4
9
8
4
8
11 Донське
47.5136, 37.5256
смт.
9
6
6
9
8
4
4
12 Єгорівка
47.7068, 37.23
село
9
10
7
7
9
10
7
13 Голубицьке
47.5254, 37.4172
село
10
7
9
5
7
9
9
14 Хлібодарівка
47.4808, 37.3948
селище
9
9
10
7
5
7
9
15 Іванівка
47.5778, 37.3176
село
4
10
10
4
9
4
9
16 Калініне
47.4572, 37.4658
село
4
4
10
7
6
6
8
17 Кіровське
47.4222, 37.3978
селище
8
8
5
4
10
9
7
18 Комсомольський
47.6764, 37.4094
смт.
7
5
6
4
9
7
4
19 Краснівка
47.4056, 37.4408
село
6
4
5
4
5
6
5
20 Кропивницьке
47.6224, 37.2132
селище
4
7
4
7
4
4
6
21 Кирилівка
47.6538, 37.2984
село
4
10
4
5
6
10
8
22 Лазарівка
47.4848, 37.4614
село
10
7
4
6
5
10
8
23 Лідине
47.4116, 37.596
село
6
7
8
9
7
4
8
24 Лісне
47.6708, 37.4882
селище
4
7
4
6
8
6
10
25 Любівка
47.8242, 37.7516
село
9
6
7
8
8
4
4
26 Малогнатівка
47.512, 37.6726
село
5
5
6
9
10
8
8
27 Малинівка
47.513, 37.383
село
7
5
9
9
7
10
5
28 Малинове
47.8362, 37.7176
селище
8
7
10
9
6
9
6
29 Молодіжне
47.827, 37.7194
селище
4
6
4
4
7
9
9
30 Микільське
47.7504, 37.3006
село
4
6
10
5
6
4
9
31 Миколаївка
47.652, 37.6784
село
4
9
4
6
8
10
5
32 Новоандріївка
47.6442, 37.356
село
5
10
5
4
6
8
8
33 Новогнатівка
47.6404, 37.69
село
5
4
10
4
5
6
6
34 Новогригорівка
47.5626, 37.4018
село
8
7
7
6
10
7
7
35 Новомиколаївка
47.8412, 37.6904
селище
10
10
6
5
8
10
5
36 Новоолексіївка
47.3852, 37.5882
село
10
10
4
7
8
7
7
37 Новопавлівка
47.56, 37.4446
село
7
8
10
9
6
9
4
38 Новотатарівка
47.5544, 37.365
село
4
9
10
10
10
9
8
39 Новотроїцьке
47.7064, 37.594
смт.
5
9
6
7
5
9
5
40 Октябрське
47.506, 37.4772
село
9
7
7
4
4
8
10
41 Оленівка
47.8294, 37.6484
смт.
5
6
9
4
5
7
4
42 Ольгинка
47.7018, 37.5032
смт.
6
10
8
8
4
6
4
43 Передове
47.5702, 37.163
селище
7
7
5
9
10
6
8
44 Петрівське
47.8194, 37.7014
селище
8
4
4
4
4
7
4
45 Пільне
47.7232, 37.515
селище
5
7
10
8
9
5
10
46 Полкове
47.4422, 37.5242
село
10
8
10
7
4
8
8
47 Прохорівка
47.5282, 37.6662
село
7
10
7
7
8
8
4
48 Привільне
47.3776, 37.5156
селище
9
5
9
10
9
10
6
49 Рівнопіль
47.5586, 37.2326
село
6
8
9
10
4
7
5
50 Рибинське
47.58, 37.5886
село
8
7
4
10
9
5
9
1 2 3 4 5 6