Категорія
      МПС 153
        Бригада 33 омбр
        Бригада 31 омбр
        Бригада 32 омбр
Показники
      МПС
        діапазон:       1. Моральна (духовна, національно-патріотична) налаштованість
        діапазон:         Сформованість цінностей (віра, любов, повага, довіра тощо) та їх вплив на цілі життєдіяльності, служби та засоби їх досягнення.
        діапазон:
        Дотримання Вами моральних принципів і норм в умовах службової, навчальної (навчально-бойової), бойової діяльності.
        діапазон:
        Сформованість моральних якостей і національних переконань (гідність, патріотизм, відданість, доброта, обов’язковість тощо).
        діапазон:
        Ступінь згуртованості, сумісності і злагодженості вашого підрозділу.
        діапазон:
        Задоволеність наявністю традицій, побратимства між різними категоріями військовослужбовців.
        діапазон:
        Рівень довіри до командування командування частини.
        діапазон:
        Рівень довіри і поваги до командира вашого підрозділу.
        діапазон:
      2. Емоційно-вольова налаштованість
        діапазон:         Ступінь прояву позитивних емоцій (інтерес, радість, довіра, любов, віра, ентузіазм тощо).
        діапазон:
        Ступінь прояву нейтральних емоцій (байдужість, провина, сором, тривожність тощо).
        діапазон:
        Ступінь прояву негативних емоцій (горе, зневага, злість, печаль, страх, паніка тощо).
        діапазон:
        Ступінь відповідальності за прийняті рішення та результат своєї діяльності.
        діапазон:
        Сформованість вольових якостей (витримка, наполегливість, рішучість тощо).
        діапазон:
        Рівень психологічної стійкості до впливу негативних чинників бойової (екстремальної) обстановки.
        діапазон:
        РівенОцініть своє вміння управляти діями, із яких складається виконання ваших професійних функцій та обов’язків.
        діапазон:
      3. Мотиваційна готовність
        діапазон:         Розуміння сенсу і мети службової (навчальної, навчально-бойової), бойової діяльності.
        діапазон:
        Рівень справедливості рішень безпосереднього командира.
        діапазон:
        Задоволеність станом військової дисципліни і правопорядку.
        діапазон:
        Рівень згуртованості, сумісності і злагодженості особового складу Вашого підрозділу.
        діапазон:
        Наявність традицій, рівень братерства між військовослужбовцями.
        діапазон:
      4. функціональна готовність
        діапазон:         Самопочуття (комфортність) перебування у військовій частині (підрозділі).
        діапазон:
        Власне фізичне самопочуття за останній місяць.
        діапазон:
        Власне психологічне самопочуття за останній місяць.
        діапазон:
        Задоволеність рівнем організації бойової підготовки у військовій частині (підрозділі).
        діапазон:
        Задоволеність рівнем організації психологічної підготовки у військовій частині (підрозділі).
        діапазон:
        Задоволеність рівнем організації національно-патріотичної підготовки у військовій частині (підрозділі).
        діапазон:
        Здатність і можливість керувати своїми діями та станом у ситуаціях, а також здійснювати вплив на своїх співслужбовців (підлеглих).
        діапазон:
        Рівень адекватного реагування вами на обстановку, що різко змінюється.
        діапазон:
      5. Фахова здатність
        діапазон:         Рівень Ваших знань і уявлень про особливості службової (навчальної, навчально-бойової), бойової діяльності та вимог до неї.
        діапазон:
        Рівень оволодіння Вами фаховими знаннями, сформованості навичок та вмінь, необхідних для вирішення службових (навчальних, навчально-бойових), бойових проблем у межах визначених цілей і завдань.
        діапазон:
        Рівень Вашої фахової підготовленості особового складу виконувати службові (функціональні) обов’язки в бойових (екстремальних) умовах в межах військово-облікової спеціальності.
        діапазон:
        Оцініть рівень передачі бойового досвіду військовослужбовцями Вашого підрозділу.
        діапазон:
      6. Об'єктивні та суб'єктивні чинники
        діапазон:         Задоволеність укомплектованістю особовим складом.
        діапазон:
        Задоволеність станом озброєння і бойової техніки.
        діапазон:
        Рівень впливу тривалості виконання службових (навчальних, навчально-бойових) завдань і ведення бойових дій на психологічний стан військовослужбовців.
        діапазон:
        Рівень впливу випадків загибелі (поранення) військовослужбовців (бойових втрат), аварій, катастроф на Вашу подальшу повсякденну життєдіяльність.
        діапазон:
        Рівень забезпечення речовим майном (своєчасність видачі, наявність необхідних речей).
        діапазон:
        Задоволеність харчуванням (кількість та якість їжі).
        діапазон:
        Рівень медичного забезпечення виконання завдання за призначенням.
        діапазон:
        Задоволеність грошовим забезпеченням (своєчасністю виплат).
        діапазон:
        Задоволеність побутовими умовами проживання.
        діапазон:
        Задоволеність наданням відпусток, відпочинку і дозвілля.
        діапазон:
        Рівень поваги до безпосереднього командира (начальника).
        діапазон:
        Здатність командування (командирів, начальників) до негайного реагування на обстановку, що різко змінюється та ухвалення оптимальних рішень.
        діапазон:
        Підготовленість підрозділу до виконання завдань за призначенням.
        діапазон:
        Рівень впливу погодно-кліматичних умов на виконання завдань за призначенням.
        діапазон:
        Рівень психологічної готовності ваших співслужбовців (підлеглих) до виконання службового (навчального, навчально-бойового), бойового завдання.
        діапазон:
        Рівень стійкості військовослужбовців до негативного інформаційно-психологічного впливу.
        діапазон:
        Своєчасність та актуальність інформації, яку надають командири (начальники).
        діапазон:
        Задоволеність військовослужбовців рівнем соціального захисту.
        діапазон:
        Задоволеність прийнятими військово-політичними рішеннями керівництва держави щодо національної безпеки.
        діапазон:
        gis_point

        48.11752, 37.53067
        48.19722, 37.73254
        48.08083, 37.59796
        48.023, 37.57324
        48.18257, 37.51694
        48.17433, 37.62405
        48.04504, 37.49084
        48.09459, 37.42493
        48.13768, 37.61307
        47.63578, 37.83966
        47.71531, 37.93304
        47.64226, 37.93991
        47.56355, 37.95502
        47.5932, 37.79434
        47.69497, 37.83279
        47.55799, 37.84241
        47.66076, 37.76413
        47.60246, 37.88498
        47.27923, 37.86987
        47.3109, 37.94815
        47.38719, 37.9248
        47.22983, 37.98798
        47.24568, 37.81494
        47.24288, 37.9097
        47.37045, 37.83005
        47.31462, 37.82181
        47.34441, 37.90558
        Тип

        упр
        мб
        тб
        садн
        реадн
        птадн
      Вага
        діапазон:         Важливість підрозділу в балах (1-3)
        діапазон:
        Бойовий потенціал підрозділу в балах (1-3)
        діапазон:
        Кількісьть о/c в балах (1-3)
        діапазон:
        Втрати підрозділу в балах (1-9)
        діапазон:
      1. Щоденна психологічна готовність (Станаг НАТО 2564) у відсотках
        НОРМА - нормальне функціонування, пропонуеться освіта і навчання
        діапазон:
        РЕАКЦІЯ -загальний та реверсний (зворотній) дистрес, потребує зменшення ризику
        діапазон:
        ТРАВМА - серйозні та постійні функціональні порушення, потребує втручання фахівця
        діапазон:
        ХВОРОБА - клінічний розлад, важкі функціональні порушення, потребує лікування і відновлення
        діапазон:
      2. Ступінь виконання щоденних планових заходів МПЗ (у балах)
        Ступінь охоплення особового складу заходами інформаційно-пропагандистського забезпечення
        діапазон:
        Ступінь охоплення особового складу заходами психологічного забезпечення
        діапазон:
        Ступінь виконання заходів організаційної роботи
        діапазон:
        Ступінь охоплення особового складу заходами душпастирської опіки.
        діапазон:
      3. Укомплектованість та фахова здатність сил МПЗ (у балах)
        Укомплектованість та фахова здатність сил МПЗ батальйону (дивізіону)
        діапазон:
        Укомплектованість та фахова здатність сил МПЗ рот (батарей)
        діапазон:
        Сформованість психологічних активів взводів
        діапазон:
        Ступінь технічного забезпечення сил МПЗ
        діапазон:
      4. Інші чинники (у балах)
        Укомплектованість особовим складом
        діапазон:
        Готовність озброєння і бойової техніки
        діапазон:
        Задоволеність станом військової дисципліни і правопорядку
        діапазон:
        Рівень підтримання дій військ (сил) цивільним населенням
        діапазон:
        Ранг
        діапазон:
О`бєкти
      Бригада 31 омбр
        упр|31
        1 мб|31
        2 мб|31
        3 мб|31
        тб|31
        1 садн|31
        2 садн|31
        реадн|31
        птадн|31
      Бригада 32 омбр
        упр|32
        1 мб|32
        2 мб|32
        3 мб|32
        тб|32
        1 садн|32
        2 садн|32
        реадн|32
        птадн|32
      Бригада 33 омбр
        упр|33
        1 мб|33
        2 мб|33
        3 мб|33
        тб|33
        1 садн|33
        2 садн|33
        реадн|33
        птадн|33
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА 1. Моральна (духовна, національно-патріотична) налаштованість Сформованість цінностей (віра, любов, повага, довіра тощо) та їх вплив на цілі життєдіяльності, служ Дотримання Вами моральних принципів і норм в умовах службової, навчальної (навчально-бойової), бойов Сформованість моральних якостей і національних переконань (гідність, патріотизм, відданість, доброта Ступінь згуртованості, сумісності і злагодженості вашого підрозділу. Задоволеність наявністю традицій, побратимства між різними категоріями військовослужбовців. Рівень довіри до командування командування частини. Рівень довіри і поваги до командира вашого підрозділу. 2. Емоційно-вольова налаштованість Ступінь прояву позитивних емоцій (інтерес, радість, довіра, любов, віра, ентузіазм тощо). Ступінь прояву нейтральних емоцій (байдужість, провина, сором, тривожність тощо). Ступінь прояву негативних емоцій (горе, зневага, злість, печаль, страх, паніка тощо). Ступінь відповідальності за прийняті рішення та результат своєї діяльності. Сформованість вольових якостей (витримка, наполегливість, рішучість тощо). Рівень психологічної стійкості до впливу негативних чинників бойової (екстремальної) обстановки. РівенОцініть своє вміння управляти діями, із яких складається виконання ваших професійних функцій та 3. Мотиваційна готовність Розуміння сенсу і мети службової (навчальної, навчально-бойової), бойової діяльності. Рівень справедливості рішень безпосереднього командира. Задоволеність станом військової дисципліни і правопорядку. Рівень згуртованості, сумісності і злагодженості особового складу Вашого підрозділу. Наявність традицій, рівень братерства між військовослужбовцями. 4. функціональна готовність Самопочуття (комфортність) перебування у військовій частині (підрозділі). Власне фізичне самопочуття за останній місяць. Власне психологічне самопочуття за останній місяць. Задоволеність рівнем організації бойової підготовки у військовій частині (підрозділі). Задоволеність рівнем організації психологічної підготовки у військовій частині (підрозділі). Задоволеність рівнем організації національно-патріотичної підготовки у військовій частині (підрозділ Здатність і можливість керувати своїми діями та станом у ситуаціях, а також здійснювати вплив на сво Рівень адекватного реагування вами на обстановку, що різко змінюється. 5. Фахова здатність Рівень Ваших знань і уявлень про особливості службової (навчальної, навчально-бойової), бойової діял Рівень оволодіння Вами фаховими знаннями, сформованості навичок та вмінь, необхідних для вирішення с Рівень Вашої фахової підготовленості особового складу виконувати службові (функціональні) обов’язки Оцініть рівень передачі бойового досвіду військовослужбовцями Вашого підрозділу. 6. Об'єктивні та суб'єктивні чинники Задоволеність укомплектованістю особовим складом. Задоволеність станом озброєння і бойової техніки. Рівень впливу тривалості виконання службових (навчальних, навчально-бойових) завдань і ведення бойов Рівень впливу випадків загибелі (поранення) військовослужбовців (бойових втрат), аварій, катастроф н Рівень забезпечення речовим майном (своєчасність видачі, наявність необхідних речей). Задоволеність харчуванням (кількість та якість їжі). Рівень медичного забезпечення виконання завдання за призначенням. Задоволеність грошовим забезпеченням (своєчасністю виплат). Задоволеність побутовими умовами проживання. Задоволеність наданням відпусток, відпочинку і дозвілля. Рівень поваги до безпосереднього командира (начальника). Здатність командування (командирів, начальників) до негайного реагування на обстановку, що різко змі Підготовленість підрозділу до виконання завдань за призначенням. Рівень впливу погодно-кліматичних умов на виконання завдань за призначенням. Рівень психологічної готовності ваших співслужбовців (підлеглих) до виконання службового (навчальног Рівень стійкості військовослужбовців до негативного інформаційно-психологічного впливу. Своєчасність та актуальність інформації, яку надають командири (начальники). Задоволеність військовослужбовців рівнем соціального захисту. Задоволеність прийнятими військово-політичними рішеннями керівництва держави щодо національної безпе МПС gis_point Вага Важливість підрозділу в балах (1-3) Бойовий потенціал підрозділу в балах (1-3) Кількісьть о/c в балах (1-3) Втрати підрозділу в балах (1-9) Тип Ранг 1. Щоденна психологічна готовність (Станаг НАТО 2564) у відсотках НОРМА - нормальне функціонування, пропонуеться освіта і навчання РЕАКЦІЯ -загальний та реверсний (зворотній) дистрес, потребує зменшення ризику ТРАВМА - серйозні та постійні функціональні порушення, потребує втручання фахівця ХВОРОБА - клінічний розлад, важкі функціональні порушення, потребує лікування і відновлення 2. Ступінь виконання щоденних планових заходів МПЗ (у балах) Ступінь охоплення особового складу заходами інформаційно-пропагандистського забезпечення Ступінь охоплення особового складу заходами психологічного забезпечення Ступінь виконання заходів організаційної роботи Ступінь охоплення особового складу заходами душпастирської опіки. 3. Укомплектованість та фахова здатність сил МПЗ (у балах) Укомплектованість та фахова здатність сил МПЗ батальйону (дивізіону) Укомплектованість та фахова здатність сил МПЗ рот (батарей) Сформованість психологічних активів взводів Ступінь технічного забезпечення сил МПЗ 4. Інші чинники (у балах) Укомплектованість особовим складом Готовність озброєння і бойової техніки Задоволеність станом військової дисципліни і правопорядку Рівень підтримання дій військ (сил) цивільним населенням
1 упр|33
7.782 (Бриг. 33. омбр.)
7.647 (Бриг. 33. омбр.)
8.294 (Бриг. 33. омбр.)
8.529 (Бриг. 33. омбр.)
7.647 (Бриг. 33. омбр.)
6.588 (Бриг. 33. омбр.)
7.765 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
6.908 (Бриг. 33. омбр.)
6.294 (Бриг. 33. омбр.)
5.294 (Бриг. 33. омбр.)
4.412 (Бриг. 33. омбр.)
8.235 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
8.059 (Бриг. 33. омбр.)
8.059 (Бриг. 33. омбр.)
6.953 (Бриг. 33. омбр.)
6.765 (Бриг. 33. омбр.)
7.412 (Бриг. 33. омбр.)
6.412 (Бриг. 33. омбр.)
7.588 (Бриг. 33. омбр.)
6.588 (Бриг. 33. омбр.)
6.757 (Бриг. 33. омбр.)
6.118 (Бриг. 33. омбр.)
6.706 (Бриг. 33. омбр.)
7.118 (Бриг. 33. омбр.)
6.353 (Бриг. 33. омбр.)
6.235 (Бриг. 33. омбр.)
6.235 (Бриг. 33. омбр.)
7.353 (Бриг. 33. омбр.)
7.941 (Бриг. 33. омбр.)
7.059 (Бриг. 33. омбр.)
7.176 (Бриг. 33. омбр.)
7.118 (Бриг. 33. омбр.)
7.235 (Бриг. 33. омбр.)
6.706 (Бриг. 33. омбр.)
6.023 (Бриг. 33. омбр.)
4.824 (Бриг. 33. омбр.)
5.706 (Бриг. 33. омбр.)
4.471 (Бриг. 33. омбр.)
4.647 (Бриг. 33. омбр.)
6.529 (Бриг. 33. омбр.)
5.118 (Бриг. 33. омбр.)
7.471 (Бриг. 33. омбр.)
7 (Бриг. 33. омбр.)
5.059 (Бриг. 33. омбр.)
6.438 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
7.647 (Бриг. 33. омбр.)
7.941 (Бриг. 33. омбр.)
2.882 (Бриг. 33. омбр.)
6.765 (Бриг. 33. омбр.)
6.706 (Бриг. 33. омбр.)
6.941 (Бриг. 33. омбр.)
5.706 (Бриг. 33. омбр.)
4.588 (Бриг. 33. омбр.)
6.914 (Бриг. 33. омбр.)
47.27923, 37.86987 (МПС. 153.)
4 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
0 (МПС. 153.)
1 (МПС. 153.)
1 (МПС. 153.)
упр (МПС. 153.)
4.197 (Бриг. 33. омбр.)
2.116 (МПС. 153.)
2 1 мб|33
8.071 (Бриг. 33. омбр.)
8.2 (Бриг. 33. омбр.)
8.3 (Бриг. 33. омбр.)
8.467 (Бриг. 33. омбр.)
7.8 (Бриг. 33. омбр.)
7.767 (Бриг. 33. омбр.)
7.4 (Бриг. 33. омбр.)
8.567 (Бриг. 33. омбр.)
6.729 (Бриг. 33. омбр.)
7.533 (Бриг. 33. омбр.)
4.4 (Бриг. 33. омбр.)
3.7 (Бриг. 33. омбр.)
8.5 (Бриг. 33. омбр.)
7.733 (Бриг. 33. омбр.)
7.867 (Бриг. 33. омбр.)
7.367 (Бриг. 33. омбр.)
7.44 (Бриг. 33. омбр.)
7.167 (Бриг. 33. омбр.)
7.6 (Бриг. 33. омбр.)
7.033 (Бриг. 33. омбр.)
7.833 (Бриг. 33. омбр.)
7.567 (Бриг. 33. омбр.)
7.671 (Бриг. 33. омбр.)
7.4 (Бриг. 33. омбр.)
8.2 (Бриг. 33. омбр.)
8.167 (Бриг. 33. омбр.)
7.633 (Бриг. 33. омбр.)
7.2 (Бриг. 33. омбр.)
7.5 (Бриг. 33. омбр.)
7.4 (Бриг. 33. омбр.)
7.867 (Бриг. 33. омбр.)
7.55 (Бриг. 33. омбр.)
7.3 (Бриг. 33. омбр.)
7.6 (Бриг. 33. омбр.)
7.6 (Бриг. 33. омбр.)
7.7 (Бриг. 33. омбр.)
6.768 (Бриг. 33. омбр.)
6.267 (Бриг. 33. омбр.)
5.367 (Бриг. 33. омбр.)
3.133 (Бриг. 33. омбр.)
4.867 (Бриг. 33. омбр.)
7.433 (Бриг. 33. омбр.)
7.333 (Бриг. 33. омбр.)
7.333 (Бриг. 33. омбр.)
8.167 (Бриг. 33. омбр.)
7.767 (Бриг. 33. омбр.)
8.267 (Бриг. 33. омбр.)
7.867 (Бриг. 33. омбр.)
7.8 (Бриг. 33. омбр.)
7.5 (Бриг. 33. омбр.)
4.133 (Бриг. 33. омбр.)
7.4 (Бриг. 33. омбр.)
7.533 (Бриг. 33. омбр.)
7.333 (Бриг. 33. омбр.)
6.867 (Бриг. 33. омбр.)
6.233 (Бриг. 33. омбр.)
7.372 (Бриг. 33. омбр.)
47.3109, 37.94815 (МПС. 153.)
15 (МПС. 153.)
3 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
3 (МПС. 153.)
7 (МПС. 153.)
мб (МПС. 153.)
6.795 (Бриг. 33. омбр.)
7.145 (МПС. 153.)
3 2 мб|33
7.627 (Бриг. 33. омбр.)
7.243 (Бриг. 33. омбр.)
7.829 (Бриг. 33. омбр.)
7.957 (Бриг. 33. омбр.)
7.943 (Бриг. 33. омбр.)
7.271 (Бриг. 33. омбр.)
6.986 (Бриг. 33. омбр.)
8.157 (Бриг. 33. омбр.)
6.657 (Бриг. 33. омбр.)
7.6 (Бриг. 33. омбр.)
4.186 (Бриг. 33. омбр.)
4.014 (Бриг. 33. омбр.)
7.557 (Бриг. 33. омбр.)
7.9 (Бриг. 33. омбр.)
7.414 (Бриг. 33. омбр.)
7.929 (Бриг. 33. омбр.)
7.451 (Бриг. 33. омбр.)
7.371 (Бриг. 33. омбр.)
7.729 (Бриг. 33. омбр.)
7.071 (Бриг. 33. омбр.)
7.629 (Бриг. 33. омбр.)
7.457 (Бриг. 33. омбр.)
7.493 (Бриг. 33. омбр.)
7.243 (Бриг. 33. омбр.)
7.786 (Бриг. 33. омбр.)
7.929 (Бриг. 33. омбр.)
7.557 (Бриг. 33. омбр.)
6.629 (Бриг. 33. омбр.)
6.814 (Бриг. 33. омбр.)
7.586 (Бриг. 33. омбр.)
8.4 (Бриг. 33. омбр.)
7.561 (Бриг. 33. омбр.)
7.686 (Бриг. 33. омбр.)
7.414 (Бриг. 33. омбр.)
7.543 (Бриг. 33. омбр.)
7.6 (Бриг. 33. омбр.)
6.345 (Бриг. 33. омбр.)
5.843 (Бриг. 33. омбр.)
5.486 (Бриг. 33. омбр.)
3.757 (Бриг. 33. омбр.)
4.886 (Бриг. 33. омбр.)
5.929 (Бриг. 33. омбр.)
6.971 (Бриг. 33. омбр.)
6.043 (Бриг. 33. омбр.)
7.871 (Бриг. 33. омбр.)
6.243 (Бриг. 33. омбр.)
7.243 (Бриг. 33. омбр.)
7.9 (Бриг. 33. омбр.)
7.8 (Бриг. 33. омбр.)
7.214 (Бриг. 33. омбр.)
3.871 (Бриг. 33. омбр.)
7.071 (Бриг. 33. омбр.)
7.129 (Бриг. 33. омбр.)
7.071 (Бриг. 33. омбр.)
6.714 (Бриг. 33. омбр.)
5.514 (Бриг. 33. омбр.)
7.189 (Бриг. 33. омбр.)
47.38719, 37.9248 (МПС. 153.)
15 (МПС. 153.)
1 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
3 (МПС. 153.)
9 (МПС. 153.)
мб (МПС. 153.)
6.978 (Бриг. 33. омбр.)
6.428 (МПС. 153.)
4 3 мб|33
7.514 (Бриг. 33. омбр.)
7.357 (Бриг. 33. омбр.)
7.81 (Бриг. 33. омбр.)
7.952 (Бриг. 33. омбр.)
6.976 (Бриг. 33. омбр.)
7.119 (Бриг. 33. омбр.)
7.571 (Бриг. 33. омбр.)
7.81 (Бриг. 33. омбр.)
6.918 (Бриг. 33. омбр.)
7.143 (Бриг. 33. омбр.)
6.048 (Бриг. 33. омбр.)
4.786 (Бриг. 33. омбр.)
8.024 (Бриг. 33. омбр.)
7.548 (Бриг. 33. омбр.)
7.405 (Бриг. 33. омбр.)
7.476 (Бриг. 33. омбр.)
7.429 (Бриг. 33. омбр.)
7.452 (Бриг. 33. омбр.)
7.762 (Бриг. 33. омбр.)
7.048 (Бриг. 33. омбр.)
7.333 (Бриг. 33. омбр.)
7.548 (Бриг. 33. омбр.)
7.548 (Бриг. 33. омбр.)
7.738 (Бриг. 33. омбр.)
7.857 (Бриг. 33. омбр.)
7.357 (Бриг. 33. омбр.)
7.857 (Бриг. 33. омбр.)
7.19 (Бриг. 33. омбр.)
7.048 (Бриг. 33. омбр.)
7.738 (Бриг. 33. омбр.)
7.595 (Бриг. 33. омбр.)
7.577 (Бриг. 33. омбр.)
7.143 (Бриг. 33. омбр.)
7.595 (Бриг. 33. омбр.)
7.881 (Бриг. 33. омбр.)
7.69 (Бриг. 33. омбр.)
6.813 (Бриг. 33. омбр.)
6.333 (Бриг. 33. омбр.)
6.119 (Бриг. 33. омбр.)
3.762 (Бриг. 33. омбр.)
4.786 (Бриг. 33. омбр.)
6.786 (Бриг. 33. омбр.)
7.619 (Бриг. 33. омбр.)
7.81 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
7.31 (Бриг. 33. омбр.)
7.548 (Бриг. 33. омбр.)
8.357 (Бриг. 33. омбр.)
7.929 (Бриг. 33. омбр.)
7.452 (Бриг. 33. омбр.)
4.333 (Бриг. 33. омбр.)
7.333 (Бриг. 33. омбр.)
7.31 (Бриг. 33. омбр.)
7.548 (Бриг. 33. омбр.)
6.762 (Бриг. 33. омбр.)
6.357 (Бриг. 33. омбр.)
7.3 (Бриг. 33. омбр.)
47.22983, 37.98798 (МПС. 153.)
15 (МПС. 153.)
1 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
3 (МПС. 153.)
9 (МПС. 153.)
мб (МПС. 153.)
6.867 (Бриг. 33. омбр.)
6.863 (МПС. 153.)
5 тб|33
8.889 (Бриг. 33. омбр.)
9.333 (Бриг. 33. омбр.)
9.111 (Бриг. 33. омбр.)
8.111 (Бриг. 33. омбр.)
9.111 (Бриг. 33. омбр.)
9.111 (Бриг. 33. омбр.)
8.222 (Бриг. 33. омбр.)
9.222 (Бриг. 33. омбр.)
8.079 (Бриг. 33. омбр.)
9.222 (Бриг. 33. омбр.)
6.778 (Бриг. 33. омбр.)
6.556 (Бриг. 33. омбр.)
8.556 (Бриг. 33. омбр.)
8.667 (Бриг. 33. омбр.)
8.556 (Бриг. 33. омбр.)
8.222 (Бриг. 33. омбр.)
7.978 (Бриг. 33. омбр.)
7.889 (Бриг. 33. омбр.)
8.111 (Бриг. 33. омбр.)
7.111 (Бриг. 33. омбр.)
8.556 (Бриг. 33. омбр.)
8.222 (Бриг. 33. омбр.)
7.889 (Бриг. 33. омбр.)
7.444 (Бриг. 33. омбр.)
8.333 (Бриг. 33. омбр.)
7.556 (Бриг. 33. омбр.)
7.889 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
8.333 (Бриг. 33. омбр.)
7.889 (Бриг. 33. омбр.)
7.667 (Бриг. 33. омбр.)
8.028 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
8.111 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
6.842 (Бриг. 33. омбр.)
6.556 (Бриг. 33. омбр.)
6.333 (Бриг. 33. омбр.)
2.667 (Бриг. 33. омбр.)
2.778 (Бриг. 33. омбр.)
8.889 (Бриг. 33. омбр.)
8.222 (Бриг. 33. омбр.)
7.778 (Бриг. 33. омбр.)
7.667 (Бриг. 33. омбр.)
8.333 (Бриг. 33. омбр.)
8.333 (Бриг. 33. омбр.)
8.556 (Бриг. 33. омбр.)
7.778 (Бриг. 33. омбр.)
7.667 (Бриг. 33. омбр.)
2.444 (Бриг. 33. омбр.)
6.556 (Бриг. 33. омбр.)
6.667 (Бриг. 33. омбр.)
8.667 (Бриг. 33. омбр.)
7.667 (Бриг. 33. омбр.)
6.444 (Бриг. 33. омбр.)
7.951 (Бриг. 33. омбр.)
47.24568, 37.81494 (МПС. 153.)
11 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
3 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
4 (МПС. 153.)
тб (МПС. 153.)
5.105 (Бриг. 33. омбр.)
8.235 (МПС. 153.)
6 1 садн|33
7.49 (Бриг. 33. омбр.)
7.878 (Бриг. 33. омбр.)
8.041 (Бриг. 33. омбр.)
7.878 (Бриг. 33. омбр.)
7.143 (Бриг. 33. омбр.)
6.898 (Бриг. 33. омбр.)
6.939 (Бриг. 33. омбр.)
7.653 (Бриг. 33. омбр.)
6.857 (Бриг. 33. омбр.)
7.449 (Бриг. 33. омбр.)
5.49 (Бриг. 33. омбр.)
4.367 (Бриг. 33. омбр.)
7.878 (Бриг. 33. омбр.)
7.49 (Бриг. 33. омбр.)
7.755 (Бриг. 33. омбр.)
7.571 (Бриг. 33. омбр.)
7.608 (Бриг. 33. омбр.)
7.776 (Бриг. 33. омбр.)
8.143 (Бриг. 33. омбр.)
6.98 (Бриг. 33. омбр.)
7.612 (Бриг. 33. омбр.)
7.531 (Бриг. 33. омбр.)
7.52 (Бриг. 33. омбр.)
7.653 (Бриг. 33. омбр.)
7.755 (Бриг. 33. омбр.)
8.061 (Бриг. 33. омбр.)
7.816 (Бриг. 33. омбр.)
7.224 (Бриг. 33. омбр.)
6.837 (Бриг. 33. омбр.)
7.469 (Бриг. 33. омбр.)
7.347 (Бриг. 33. омбр.)
7.255 (Бриг. 33. омбр.)
7.143 (Бриг. 33. омбр.)
6.98 (Бриг. 33. омбр.)
7.388 (Бриг. 33. омбр.)
7.51 (Бриг. 33. омбр.)
6.473 (Бриг. 33. омбр.)
6.163 (Бриг. 33. омбр.)
6.592 (Бриг. 33. омбр.)
3.122 (Бриг. 33. омбр.)
4.735 (Бриг. 33. омбр.)
6.612 (Бриг. 33. омбр.)
7.571 (Бриг. 33. омбр.)
5.816 (Бриг. 33. омбр.)
7.306 (Бриг. 33. омбр.)
7.367 (Бриг. 33. омбр.)
7.122 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
7.918 (Бриг. 33. омбр.)
7.429 (Бриг. 33. омбр.)
3.245 (Бриг. 33. омбр.)
7.224 (Бриг. 33. омбр.)
6.694 (Бриг. 33. омбр.)
7.224 (Бриг. 33. омбр.)
6.796 (Бриг. 33. омбр.)
6.041 (Бриг. 33. омбр.)
7.201 (Бриг. 33. омбр.)
47.24288, 37.9097 (МПС. 153.)
9 (МПС. 153.)
3 (МПС. 153.)
1 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
3 (МПС. 153.)
садн (МПС. 153.)
5.299 (Бриг. 33. омбр.)
4.71 (МПС. 153.)
7 2 садн|33
7.911 (Бриг. 33. омбр.)
7.622 (Бриг. 33. омбр.)
8.297 (Бриг. 33. омбр.)
8.243 (Бриг. 33. омбр.)
7.865 (Бриг. 33. омбр.)
7.703 (Бриг. 33. омбр.)
7.351 (Бриг. 33. омбр.)
8.297 (Бриг. 33. омбр.)
6.969 (Бриг. 33. омбр.)
7.595 (Бриг. 33. омбр.)
4.892 (Бриг. 33. омбр.)
3.892 (Бриг. 33. омбр.)
7.865 (Бриг. 33. омбр.)
8.405 (Бриг. 33. омбр.)
8.054 (Бриг. 33. омбр.)
8.081 (Бриг. 33. омбр.)
7.578 (Бриг. 33. омбр.)
7.27 (Бриг. 33. омбр.)
8.243 (Бриг. 33. омбр.)
6.676 (Бриг. 33. омбр.)
8.027 (Бриг. 33. омбр.)
7.676 (Бриг. 33. омбр.)
7.679 (Бриг. 33. омбр.)
7.514 (Бриг. 33. омбр.)
7.459 (Бриг. 33. омбр.)
7.757 (Бриг. 33. омбр.)
7.811 (Бриг. 33. омбр.)
7.486 (Бриг. 33. омбр.)
7.541 (Бриг. 33. омбр.)
7.757 (Бриг. 33. омбр.)
8.108 (Бриг. 33. омбр.)
7.764 (Бриг. 33. омбр.)
7.892 (Бриг. 33. омбр.)
7.703 (Бриг. 33. омбр.)
7.784 (Бриг. 33. омбр.)
7.676 (Бриг. 33. омбр.)
6.442 (Бриг. 33. омбр.)
5.865 (Бриг. 33. омбр.)
5.351 (Бриг. 33. омбр.)
3.162 (Бриг. 33. омбр.)
4.514 (Бриг. 33. омбр.)
7.108 (Бриг. 33. омбр.)
7.324 (Бриг. 33. омбр.)
6.865 (Бриг. 33. омбр.)
7.135 (Бриг. 33. омбр.)
5.162 (Бриг. 33. омбр.)
6.216 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
8.432 (Бриг. 33. омбр.)
7.892 (Бриг. 33. омбр.)
5.459 (Бриг. 33. омбр.)
6.973 (Бриг. 33. омбр.)
6.892 (Бриг. 33. омбр.)
8.351 (Бриг. 33. омбр.)
6.541 (Бриг. 33. омбр.)
5.162 (Бриг. 33. омбр.)
7.391 (Бриг. 33. омбр.)
47.37045, 37.83005 (МПС. 153.)
11 (МПС. 153.)
1 (МПС. 153.)
1 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
7 (МПС. 153.)
садн (МПС. 153.)
5.665 (Бриг. 33. омбр.)
6.043 (МПС. 153.)
8 реадн|33
7.025 (Бриг. 33. омбр.)
7.765 (Бриг. 33. омбр.)
8.235 (Бриг. 33. омбр.)
8.353 (Бриг. 33. омбр.)
7.118 (Бриг. 33. омбр.)
6.471 (Бриг. 33. омбр.)
5.353 (Бриг. 33. омбр.)
5.882 (Бриг. 33. омбр.)
6.697 (Бриг. 33. омбр.)
7.353 (Бриг. 33. омбр.)
4.706 (Бриг. 33. омбр.)
3.118 (Бриг. 33. омбр.)
8.176 (Бриг. 33. омбр.)
7.882 (Бриг. 33. омбр.)
7.647 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
7.071 (Бриг. 33. омбр.)
8.294 (Бриг. 33. омбр.)
7.176 (Бриг. 33. омбр.)
6.353 (Бриг. 33. омбр.)
6.882 (Бриг. 33. омбр.)
6.647 (Бриг. 33. омбр.)
7.228 (Бриг. 33. омбр.)
7.471 (Бриг. 33. омбр.)
7.882 (Бриг. 33. омбр.)
7.941 (Бриг. 33. омбр.)
7 (Бриг. 33. омбр.)
6.235 (Бриг. 33. омбр.)
6.353 (Бриг. 33. омбр.)
7.353 (Бриг. 33. омбр.)
7.588 (Бриг. 33. омбр.)
7.618 (Бриг. 33. омбр.)
7.471 (Бриг. 33. омбр.)
7.882 (Бриг. 33. омбр.)
7.824 (Бриг. 33. омбр.)
7.294 (Бриг. 33. омбр.)
6.217 (Бриг. 33. омбр.)
4.235 (Бриг. 33. омбр.)
4.647 (Бриг. 33. омбр.)
4.118 (Бриг. 33. омбр.)
5.765 (Бриг. 33. омбр.)
6.765 (Бриг. 33. омбр.)
7.765 (Бриг. 33. омбр.)
6.059 (Бриг. 33. омбр.)
6.882 (Бриг. 33. омбр.)
6.824 (Бриг. 33. омбр.)
7.588 (Бриг. 33. омбр.)
7.941 (Бриг. 33. омбр.)
7 (Бриг. 33. омбр.)
6.941 (Бриг. 33. омбр.)
5.294 (Бриг. 33. омбр.)
7.647 (Бриг. 33. омбр.)
7.471 (Бриг. 33. омбр.)
6.353 (Бриг. 33. омбр.)
5.059 (Бриг. 33. омбр.)
3.765 (Бриг. 33. омбр.)
6.976 (Бриг. 33. омбр.)
47.31462, 37.82181 (МПС. 153.)
15 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
9 (МПС. 153.)
реадн (МПС. 153.)
7.191 (Бриг. 33. омбр.)
5.594 (МПС. 153.)
9 птадн|33
6.143 (Бриг. 33. омбр.)
6.833 (Бриг. 33. омбр.)
7.167 (Бриг. 33. омбр.)
6.333 (Бриг. 33. омбр.)
6.333 (Бриг. 33. омбр.)
6.167 (Бриг. 33. омбр.)
4.333 (Бриг. 33. омбр.)
5.833 (Бриг. 33. омбр.)
6.524 (Бриг. 33. омбр.)
7 (Бриг. 33. омбр.)
3.667 (Бриг. 33. омбр.)
4.167 (Бриг. 33. омбр.)
7.667 (Бриг. 33. омбр.)
7.5 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
7.667 (Бриг. 33. омбр.)
6.567 (Бриг. 33. омбр.)
7.833 (Бриг. 33. омбр.)
6 (Бриг. 33. омбр.)
6 (Бриг. 33. омбр.)
6 (Бриг. 33. омбр.)
7 (Бриг. 33. омбр.)
7.104 (Бриг. 33. омбр.)
6.667 (Бриг. 33. омбр.)
8.5 (Бриг. 33. омбр.)
8.5 (Бриг. 33. омбр.)
7.5 (Бриг. 33. омбр.)
6 (Бриг. 33. омбр.)
6 (Бриг. 33. омбр.)
7.333 (Бриг. 33. омбр.)
6.333 (Бриг. 33. омбр.)
7.125 (Бриг. 33. омбр.)
6.667 (Бриг. 33. омбр.)
6.667 (Бриг. 33. омбр.)
7.667 (Бриг. 33. омбр.)
7.5 (Бриг. 33. омбр.)
6.579 (Бриг. 33. омбр.)
6.5 (Бриг. 33. омбр.)
7.5 (Бриг. 33. омбр.)
3 (Бриг. 33. омбр.)
5.333 (Бриг. 33. омбр.)
8.167 (Бриг. 33. омбр.)
6.5 (Бриг. 33. омбр.)
7.667 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
7.5 (Бриг. 33. омбр.)
8 (Бриг. 33. омбр.)
6.667 (Бриг. 33. омбр.)
6.333 (Бриг. 33. омбр.)
7.167 (Бриг. 33. омбр.)
3.333 (Бриг. 33. омбр.)
6.833 (Бриг. 33. омбр.)
6.833 (Бриг. 33. омбр.)
6.667 (Бриг. 33. омбр.)
7.5 (Бриг. 33. омбр.)
5.5 (Бриг. 33. омбр.)
6.674 (Бриг. 33. омбр.)
47.34441, 37.90558 (МПС. 153.)
9 (МПС. 153.)
1 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
2 (МПС. 153.)
4 (МПС. 153.)
птадн (МПС. 153.)
5.826 (Бриг. 33. омбр.)
2.647 (МПС. 153.)
10 Бригада 33 омбр
7.606 (Бриг. 33. омбр.)
7.764 (Бриг. 33. омбр.)
8.12 (Бриг. 33. омбр.)
7.98 (Бриг. 33. омбр.)
7.548 (Бриг. 33. омбр.)
7.233 (Бриг. 33. омбр.)
6.88 (Бриг. 33. омбр.)
7.714 (Бриг. 33. омбр.)
6.927 (Бриг. 33. омбр.)
7.465 (Бриг. 33. омбр.)
5.051 (Бриг. 33. омбр.)
4.335 (Бриг. 33. омбр.)
8.051 (Бриг. 33. омбр.)
7.903 (Бриг. 33. омбр.)
7.862 (Бриг. 33. омбр.)
7.819 (Бриг. 33. омбр.)
7.342 (Бриг. 33. омбр.)
7.535 (Бриг. 33. омбр.)
7.575 (Бриг. 33. омбр.)
6.743 (Бриг. 33. омбр.)
7.496 (Бриг. 33. омбр.)
7.359 (Бриг. 33. омбр.)
7.432 (Бриг. 33. омбр.)
7.25 (Бриг. 33. омбр.)
7.831 (Бриг. 33. омбр.)
7.821 (Бриг. 33. омбр.)
7.491 (Бриг. 33. омбр.)
6.911 (Бриг. 33. омбр.)
6.962 (Бриг. 33. омбр.)
7.542 (Бриг. 33. омбр.)
7.65 (Бриг. 33. омбр.)
7.504 (Бриг. 33. омбр.)
7.386 (Бриг. 33. омбр.)
7.44 (Бриг. 33. омбр.)
7.67 (Бриг. 33. омбр.)
7.52 (Бриг. 33. омбр.)
6.5 (Бриг. 33. омбр.)
5.843 (Бриг. 33. омбр.)
5.9 (Бриг. 33. омбр.)
3.466 (Бриг. 33. омбр.)
4.701 (Бриг. 33. омбр.)
7.135 (Бриг. 33. омбр.)
7.158 (Бриг. 33. омбр.)
6.982 (Бриг. 33. омбр.)
7.559 (Бриг. 33. омбр.)
6.84 (Бриг. 33. омбр.)
7.417 (Бриг. 33. омбр.)
7.921 (Бриг. 33. омбр.)
7.626 (Бриг. 33. омбр.)
7.467 (Бриг. 33. омбр.)
3.889 (Бриг. 33. омбр.)
7.089 (Бриг. 33. омбр.)
7.026 (Бриг. 33. омбр.)
7.351 (Бриг. 33. омбр.)
6.623 (Бриг. 33. омбр.)
5.512 (Бриг. 33. омбр.)
7.218 (Бриг. 33. омбр.)
0 (МПС. 153.)
2.782 (Бриг. 33. омбр.)
2.13 (МПС. 153.)
11 упр|31
7.782 (Бриг. 31. омбр.)
7.647 (Бриг. 31. омбр.)
8.294 (Бриг. 31. омбр.)
8.529 (Бриг. 31. омбр.)
7.647 (Бриг. 31. омбр.)
6.588 (Бриг. 31. омбр.)
7.765 (Бриг. 31. омбр.)
8 (Бриг. 31. омбр.)
6.908 (Бриг. 31. омбр.)
6.294 (Бриг. 31. омбр.)
5.294 (Бриг. 31. омбр.)
4.412 (Бриг. 31. омбр.)
8.235 (Бриг. 31. омбр.)
8 (Бриг. 31. омбр.)
8.059 (Бриг. 31. омбр.)
8.059 (Бриг. 31. омбр.)
6.953 (Бриг. 31. омбр.)
6.765 (Бриг. 31. омбр.)
7.412 (Бриг. 31. омбр.)
6.412 (Бриг. 31. омбр.)
7.588 (Бриг. 31. омбр.)
6.588 (Бриг. 31. омбр.)
6.757 (Бриг. 31. омбр.)
6.118 (Бриг. 31. омбр.)
6.706 (Бриг. 31. омбр.)
7.118 (Бриг. 31. омбр.)
6.353 (Бриг. 31. омбр.)
6.235 (Бриг. 31. омбр.)
6.235 (Бриг. 31. омбр.)
7.353 (Бриг. 31. омбр.)
7.941 (Бриг. 31. омбр.)
7.059 (Бриг. 31. омбр.)
7.176 (Бриг. 31. омбр.)
7.118 (Бриг. 31. омбр.)
7.235 (Бриг. 31. омбр.)
6.706 (Бриг. 31. омбр.)
6.023 (Бриг. 31. омбр.)
4.824 (Бриг. 31. омбр.)
5.706 (Бриг. 31. омбр.)
4.471 (Бриг. 31. омбр.)
4.647 (Бриг. 31. омбр.)
6.529 (Бриг. 31. омбр.)
5.118 (Бриг. 31. омбр.)
7.471 (Бриг. 31. омбр.)
7 (Бриг. 31. омбр.)
5.059 (Бриг. 31. омбр.)
6.438 (Бриг. 31. омбр.)
8 (Бриг. 31. омбр.)
7.647 (Бриг. 31. омбр.)
7.941 (Бриг. 31. омбр.)
2.882 (Бриг. 31. омбр.)
6.765 (Бриг. 31. омбр.)
6.706 (Бриг. 31. омбр.)
6.941 (Бриг. 31. омбр.)
5.706 (Бриг. 31. омбр.)
4.588 (Бриг. 31. омбр.)
6.914 (Бриг. 31. омбр.)
48.11752, 37.53067 (МПС. 153.)
10 (МПС. 153.)
3 (МПС. 153.)
0 (МПС. 153.)
1 (МПС. 153.)
6 (МПС. 153.)
упр (МПС. 153.)
5.864 (Бриг. 31. омбр.)
3.881 (МПС. 153.)
34.39 (Бриг. 31. омбр.)
0 (Бриг. 31. омбр.)
50 (Бриг. 31. омбр.)
41 (Бриг. 31. омбр.)
9 (Бриг. 31. омбр.)
7 (Бриг. 31. омбр.)
9 (Бриг. 31. омбр.)
8 (Бриг. 31. омбр.)
6 (Бриг. 31. омбр.)
3 (Бриг. 31. омбр.)
7 (Бриг. 31. омбр.)
9 (Бриг. 31. омбр.)
4 (Бриг. 31. омбр.)
9 (Бриг. 31. омбр.)
4 (Бриг. 31. омбр.)
3 (Бриг. 31. омбр.)
3 (Бриг. 31. омбр.)
12