Категорія
        Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами (тис грн.) (НДДКР)
Показники
        2014
        діапазон:
        2015
        діапазон:
        2016
        діапазон:
        2017
        діапазон:
        -
        2018
        діапазон:
О`бєкти
        Всього
        - з них за рахунок державного бюджету
        власні кошти
        кошти вітчизняних замовників
        - з них кошти організацій державного сектору
        - з них кошти організацій підприємницького сектору
        кошти іноземних джерел
        за рахунок коштів бюджету
        - з них кошти організації сектору вищої освіти
        - з них кошти приватних некомерційних організацій
        кошти інших джерел
Режим часу:   агр. обєкти:
-