Категорія
        Видатки спеціального фонду за кодами економічної класифікації видатків державного бюджету (Витрати)
Показники
        КЕКВ
        діапазон:
        2015 р.
        діапазон:
        2016 р.
        діапазон:
        2017 р.
        діапазон:
        2018 р.
        діапазон:
О`бєкти
        Видатки на відрядження
        Оплата послуг (крім комунальних)
        Заробітна плата
        Нарахування на оплату праці
        Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
        Оплата теплопостачання
        Оплата водопостачання та водовідведення
        Оплата електроенергії
        Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
        Інші поточні видатки (в т.ч. сплата податків)
        Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
        ВСЬОГО:
Режим часу:   агр. обєкти:
-