Категорія
        Проекти ТГІП НАН України, профінансовані на конкурсній основі за кошти загального фонду державного бюджету (конкурс)
Показники
        Джерело фінансування

        Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541230
        Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541030
        Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541031
        Період виконання

        2018-2019
        2017-2018
        2014-2015
        2018-2018
        2014-2014
        2015-2015
        2015-2019
        2015-2016
        2016-2020
        Сума фінансування (в тис. грн)
        діапазон:
О`бєкти
        Створення когнітивних засобів забезпечення процесів проведення інформаційно-аналітичного аналізу науково-технічних досягнень
        Просторове моделювання та прогнозування антропогенного впливу на локальні геоекосистеми
        Космічний моніторинг геоекологічного стану морських вод і прибережних територій Азово-Чорноморського регіону, комплексна оцінка та прогнозування
        Створення інформацйійних та геолого-еколномічних моделей комплексного та еколого-безпечного використання мінеральної сировини у розвинутих та нових гірничодобувних районах"
        Асиміляційний потенціал геологічного середовища при відновленні гірничовидобувних районів України
        Інформаційні технології управління смиттєзвалищами в забезпеченні сталого регіонального розвитку е
        Оцінка екологічного стану складових природно – заповідного фонду
        Обгрунтування геолого-економічних та еколого-геологічних параметрів безпечного розвитку гірничо-добувних районів України (на прикладі Донбасу та Кривбасу
        Розробка програмно-методичного забезпечення для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт геофізичного приладобудування
        Створення мережецентричної онтографічної інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішення командирами тактичної ланки (взвод, рота, батальйон)
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Джерело фінансування Сума фінансування (в тис. грн) Період виконання
1 Створення когнітивних засобів забезпечення процесів проведення інформаційно-аналітичного аналізу науково-технічних досягнень
Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541230
1926.95
2018-2019
2 Просторове моделювання та прогнозування антропогенного впливу на локальні геоекосистеми
Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541030
75
2017-2018
3 Космічний моніторинг геоекологічного стану морських вод і прибережних територій Азово-Чорноморського регіону, комплексна оцінка та прогнозування
Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541030
180
2014-2015
4 Створення мережецентричної онтографічної інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішення командирами тактичної ланки (взвод, рота, батальйон)
Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541030
960
2018-2018
5 Створення інформацйійних та геолого-еколномічних моделей комплексного та еколого-безпечного використання мінеральної сировини у розвинутих та нових гірничодобувних районах"
Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541030
70
2014-2014
6 Асиміляційний потенціал геологічного середовища при відновленні гірничовидобувних районів України
Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541031
60
2015-2015
7 Інформаційні технології управління смиттєзвалищами в забезпеченні сталого регіонального розвитку е
Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541031
425.2
2015-2019
8 Оцінка екологічного стану складових природно – заповідного фонду
Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541030
45
2015-2016
9 Обгрунтування геолого-економічних та еколого-геологічних параметрів безпечного розвитку гірничо-добувних районів України (на прикладі Донбасу та Кривбасу
Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541030
176
2016-2020
10 Розробка програмно-методичного забезпечення для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт геофізичного приладобудування
Кошти Державного бюджету України.Загальний фонд КЕКВ 6541230
450
2018-2018