Категорія
        1.1. Валовий внутрішній продукт (дані державної статистики)
Показники
      В фактичних цінах
      ВВП
        млрд. грн.
        діапазон:
      ВВП у перерахунку на душу населення
        тис. грн
        діапазон:
      Індекси фізичного обсягу
      ВВП
        % до попереднього року
        діапазон:
        1990.

        43.0
        41.7
        40.9
        40.8
        43.2
        47.2
        49.7
        54.4
        61.0
        62.7
        67.3
        72.6
        74.2
        63.3
        66.0
        78.8
        84.4
        87.1
        93.8
        94.6
        95.7
      ВВП у перерахунку на душу населення
        % до попереднього року
        діапазон:
О`бєкти
        2014
        2015
        2016
        1996
        1997
        1998
        1999
        2000
        2001
        2002
        2003
        2004
        2005
        2006
        2007
        2008
        2009
        2010
        2011
        2012
        2013
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА % до попереднього року % до попереднього року 1990. ВВП ВВП ВВП у перерахунку на душу населення ВВП у перерахунку на душу населення млрд. грн. тис. грн
1 1996
90
90.7
43.0
81519
1595
2 1997
97
97.8
41.7
93365
1842
3 1998
98.1
98.8
40.9
102593
2040
4 1999
99.8
100.6
40.8
130442
2614
5 2000
105.9
106.7
43.2
170070
3436
6 2001
109.2
11.1
47.2
204190
4195
7 2002
105.2
106.3
49.7
225810
4685
8 2003
109.6
110.5
54.4
267344
5591
9 2004
112.1
113
61.0
345113
7273
10 2005
102.7
103.5
62.7
441452
9372
11 2006
107.3
108.1
67.3
544153
11630
12 2007
107.9
108.6
72.6
720731
15496
13 2008
102.3
102.9
74.2
948056
20495
14 2009
85.2
85.6
63.3
913345
19832
15 2010
102.1
102.5
66.0
1094607
23767
16 2011
122.8
121.4
78.8
1316600
28851
17 2012
107
107.2
84.4
1408889
30929
18 2013
103.3
103.6
87.1
1454931
32028
19 2014
107.7
113.7
93.8
1566700
36400
20 2015
126.3
129
94.6
1979458
46210
21 2016
102.3
120.3
95.7
2383182
55579