Категорія
        1.2. Основні показники економіки України у порівняних цінах, % (дані державної статистики)
Показники
        2014
        діапазон:
        2015
        діапазон:
        2016

        65.8
        80.1
        53.4
        66.2
        22.6
        72.1
        20.9
        10.1
        60.9
        38.7
        2000
        діапазон:
        2005
        діапазон:
        2008
        діапазон:
        2010
        діапазон:
        2012
        діапазон:
        1990
        діапазон:
        1991
        діапазон:
        1995
        діапазон:
О`бєкти
        Машинобудування
        Валовий внутрішній продукт
        Продукція промисловості, у цілому
        Чорна металургія
        Енергетика
        Промисловість будматеріалів
        Чисельність працівників в промисловості*
        Будівництво
        у т.ч. житлове
        Транспорт
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА 1990 1991 1995 2000 2005 2008 2010 2012 2014 2015 2016
1 Валовий внутрішній продукт
100
91.3
47.8
43.2
62.7
74.2
66
69.5
64.8
64.3
65.8
2 Продукція промисловості, у цілому
100
95.2
52.4
57.8
94.9
107.7
93.5
100.1
89.5
77.9
80.1
3 Чорна металургія
100
88.3
41.3
60
82.3
86.7
71.4
74.4
59.8
50.2
53.4
4 Енергетика
100
96
69.5
65
71
76.2
74.1
79.6
73.4
64.6
66.2
5 Промисловість будматеріалів
100
101.5
37.7
22.8
28
38.5
25.7
24.9
22.4
20.9
22.6
6 Машинобудування
100
104.2
50
36.7
90.4
141.2
105.9
120
82.3
70.7
72.1
7 Чисельність працівників в промисловості*
100
98
74.4
52.6
33.4
29.9
26.9
26
22.7
20.2
20.9
8 Будівництво
100
94
27.4
14.6
21
22.4
11
12.3
9.8
8.6
10.1
9 у т.ч. житлове
100
82.7
50
38.5
64.3
74.3
47.6
51
52.3
51.7
60.9
10 Транспорт
100
95
39
24
29.2
54.8
46.4
52.6
46.2
39.3
38.7