Категорія
        1.5. Індекс внутрішніх цін промислової продукції, грудень до грудня попереднього року, % (дані державної статистики)
Показники
      У тому числі
        Енергетика
        діапазон:
        Чорна металургія
        діапазон:
        Машино- будування
        діапазон:
        Промисловість будматеріалів

        290.0
        120.2
        117.2
        127.6
        129.7
        125.1
        104.2
        106.6
        107.6
        100.8
        124.4
        127.9
        112.0
        УСЬОГО
        діапазон:
О`бєкти
        2014
        2015
        2016
        2000
        2005
        2006
        2007
        2008
        2009
        2010
        2012
        2013
        1995
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА УСЬОГО У тому числі Енергетика Чорна металургія Машино- будування Промисловість будматеріалів
1 1995
272
250
230
380
290.0
2 2000
120.8
110
111.6
118.1
120.2
3 2005
109.5
113.1
106.9
105.6
117.2
4 2006
114.1
123.4
118.1
106
127.6
5 2007
123.3
120.9
122.2
111.9
129.7
6 2008
123
142.2
119.2
122
125.1
7 2009
114.3
103.9
117.2
107.7
104.2
8 2010
118.7
112.5
122.7
112.2
106.6
9 2012
100.3
109.1
94.9
100.5
107.6
10 2013
101.7
105.2
97.3
100.1
100.8
11 2014
131.8
128.5
152.7
125.7
124.4
12 2015
125.4
133.2
112.4
121.6
127.9
13 2016
120.5
130.6
120.1
112.7
112.0