Категорія
        1.8. Техногенний вплив на навколишнє середовище, тис. т (дані державної статистики)
Показники
      Викиди в атмосферу шкідливих речовин
        Усього
        діапазон:
        стаціонарні джерела
        діапазон:
        автотранспорт

        6100
        1800
        1900
        2200
        2600
        2700
        2515
        2547
        2486
        2425
        1996
        1664
        …..
О`бєкти
        2014
        2015
        2016
        2000
        2005
        2006
        2007
        2008
        2009
        2010
        2012
        2013
        1990
        1995
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Викиди в атмосферу шкідливих речовин Усього стаціонарні джерела автотранспорт
1 1990
15500
9400
6100
2 1995
7500
5700
1800
3 2000
5900
4000
1900
4 2005
6600
4400
2200
5 2006
7000
4800
2200
6 2007
7400
4800
2600
7 2008
7200
4500
2700
8 2009
6443
3928
2515
9 2010
6678
4131
2547
10 2012
6821
4335
2486
11 2013
6720
4295
2425
12 2014
5346
3350
1996
13 2015
4521
2857
1664
14 2016
3078
3078
…..