Категорія
        2.1. Основні показники (дані відділу №16, №31)
        2.2. Регіональна структура зварювального виробництва, % (дані відділу №16, 1995 рік)
        2.3. Виробництво зварних конструкцій, млн. т. (дані державної статистики й відділу №16)
        2.4. Динаміка виробництва металевих заготовок, млн. т % до 1990 р. (дані державної статистики й відділу №16)
        2.5. Структура виробництва металевих заготовок, % (дані відділу №16)
Показники
        Кількість

        близько 2*
        39
        25
        6
        2
        64
        27
        2000
        діапазон:
        2005
        діапазон:
        5.40* 38.3
        1990
        діапазон:
        1995
        діапазон:
        Кількість підпри-ємств
        діапазон:
        Ви-пуск ЗК
        діапазон:
      Робітники
      Звар. спец., усього
        Звар. спец., усього
        діапазон:
      у т.ч. звар-ники
        у т.ч. звар-ники
        діапазон:
      І Т П
      Усього
        Усього
        діапазон:
      у тому числі
        інже-нери
        діапазон:
        тех.-ніки

        100.0
        9.73
        42.18
        30.16
        6.99
        10.94
      Готовий металопрокат
        Виробництво
        діапазон:
        Експорт
        діапазон:
        Імпорт
        діапазон:
        Видиме споживання
        діапазон:
        Виробництво зварних конструкцій

        14.1
        3.6
        5.0*
        5.4*
        4.9*
        3.8*
        3.9*
        4.0*
        3.7*
        3.3*
        2.8*
        2008*
        діапазон:
        2010*
        діапазон:
        2012*
        діапазон:
        2013*
        діапазон:
        2014*
        діапазон:
        2015*
        діапазон:
        2016*

        4.3
        100.0
        3.15
        1.00
        0.15
        73.3
        23.3
        3.4
О`бєкти
        у тому числі:
        2014
        2015
        2016
        2000
        2005
        2008
        2010
        2012
        2013
        1990
        1995
        УСЬОГО
        Підприємства – виробники зварних конструкцій (що мають 5 і більше зварників), тис. од.
        Підприємства – виробники устаткування (основні),од.
        Усього
        - зварювального
        -автогенного й плазменного
        -засобів захисту
        -допоміжного та іншого
        Підприємства – виробники матеріалів (основні), од. Усього
        у т.ч. сертифікованих (УкрСЕПРО)
        Центральний
        Донецько-Придніпровський
        Східний
        Південний
        Західний
        Зварні
        Литі
        Поковки із прокату й штамповок
        Поковки з прокату й штамповок
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА 1990 1995 2000 2005 2008* 2010* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* Ви-пуск ЗК Видиме споживання Виробництво Виробництво зварних конструкцій Готовий металопрокат Експорт Звар. спец., усього Звар. спец., усього Імпорт Кількість Кількість підпри-ємств Усього Усього інже-нери тех.-ніки у т.ч. звар-ники у т.ч. звар-ники у тому числі
1 Підприємства – виробники зварних конструкцій (що мають 5 і більше зварників), тис. од.
близько 2* (2. 1. .)
2 Підприємства – виробники устаткування (основні),од.
3 Усього
39 (2. 1. .)
4 у тому числі:
5 - зварювального
25 (2. 1. .)
6 -автогенного й плазменного
6 (2. 1. .)
7 -засобів захисту
2 (2. 1. .)
8 -допоміжного та іншого
6 (2. 1. .)
9 Підприємства – виробники матеріалів (основні), од. Усього
64 (2. 1. .)
10 у т.ч. сертифікованих (УкрСЕПРО)
27 (2. 1. .)
11 УСЬОГО
20.7 (2. 4. .)
100 (2. 5. .)
4.92 (2. 4. .)
100 (2. 5. .)
6.07 (2. 4. .)
100 (2. 5. .)
7 (2. 4. .)
100 (2. 5. .)
6.5 (2. 4. .)
100 (2. 5. .)
5.4 (2. 4. .)
100 (2. 5. .)
5.6 (2. 4. .)
100 (2. 5. .)
5.6 (2. 4. .)
100 (2. 5. .)
5.1 (2. 4. .)
100 (2. 5. .)
4.6 (2. 4. .)
100 (2. 5. .)
4.3 (2. 4. .)
100.0 (2. 5. .)
100 (2. 2. .)
100 (2. 2. .)
100 (2. 2. .)
100 (2. 2. .)
100 (2. 2. .)
100.0 (2. 2. .)
100 (2. 2. .)
12 Центральний
14.1 (2. 2. .)
16.8 (2. 2. .)
22.4 (2. 2. .)
11.44 (2. 2. .)
12.49 (2. 2. .)
9.73 (2. 2. .)
16.7 (2. 2. .)
13 Донецько-Придніпровський
57 (2. 2. .)
43.5 (2. 2. .)
34.4 (2. 2. .)
44.86 (2. 2. .)
46.52 (2. 2. .)
42.18 (2. 2. .)
42.7 (2. 2. .)
14 Східний
9.7 (2. 2. .)
14.7 (2. 2. .)
12.5 (2. 2. .)
24.02 (2. 2. .)
20.22 (2. 2. .)
30.16 (2. 2. .)
14.7 (2. 2. .)
15 Південний
8 (2. 2. .)
9.5 (2. 2. .)
10.6 (2. 2. .)
8.33 (2. 2. .)
9.16 (2. 2. .)
6.99 (2. 2. .)
9.9 (2. 2. .)
16 Західний
11.2 (2. 2. .)
15.5 (2. 2. .)
20.1 (2. 2. .)
11.35 (2. 2. .)
11.61 (2. 2. .)
10.94 (2. 2. .)
16 (2. 2. .)
17 1990
26.1 (2. 3. .)
38.6 (2. 3. .)
14.1 (2. 3. .)
17.5 (2. 3. .)
5 (2. 3. .)
18 1995
7.3 (2. 3. .)
16.6 (2. 3. .)
3.6 (2. 3. .)
9.8 (2. 3. .)
0.5 (2. 3. .)
19 2000
7.5 (2. 3. .)
22.6 (2. 3. .)
5.0* (2. 3. .)
15.7 (2. 3. .)
0.6 (2. 3. .)
20 2005
7.7 (2. 3. .)
32.2 (2. 3. .)
5.4* (2. 3. .)
25.5 (2. 3. .)
1 (2. 3. .)
21 2008
7.3 (2. 3. .)
31.5 (2. 3. .)
4.9* (2. 3. .)
26.5 (2. 3. .)
2.3 (2. 3. .)
22 2010
5.7 (2. 3. .)
29.2 (2. 3. .)
3.8* (2. 3. .)
24.5 (2. 3. .)
1 (2. 3. .)
23 2012
5.9 (2. 3. .)
29.3 (2. 3. .)
3.9* (2. 3. .)
24.8 (2. 3. .)
1.4 (2. 3. .)
24 2013
6 (2. 3. .)
29.1 (2. 3. .)
4.0* (2. 3. .)
24.5 (2. 3. .)
1.4 (2. 3. .)
25 2014
5.5 (2. 3. .)
23.8 (2. 3. .)
3.7* (2. 3. .)
19.4 (2. 3. .)
1.1 (2. 3. .)
26 2015
5 (2. 3. .)
21.3 (2. 3. .)
3.3* (2. 3. .)
17.2 (2. 3. .)
0.9 (2. 3. .)
27 2016
4.2 (2. 3. .)
18.3 (2. 3. .)
2.8* (2. 3. .)
15.1 (2. 3. .)
1 (2. 3. .)
28 Зварні
14.1 (2. 4. .)
68.1 (2. 5. .)
3.6 (2. 4. .)
73.2 (2. 5. .)
5 (2. 4. .)
82.4 (2. 5. .)
5.40* 38.3 (2. 4. .)
77.1 (2. 5. .)
4.9 (2. 4. .)
75.4 (2. 5. .)
3.8 (2. 4. .)
70.4 (2. 5. .)
3.9 (2. 4. .)
69.6 (2. 5. .)
4 (2. 4. .)
71.4 (2. 5. .)
3.7 (2. 4. .)
72.5 (2. 5. .)
3.3 (2. 4. .)
71.7 (2. 5. .)
3.15 (2. 4. .)
73.3 (2. 5. .)
29 Литі
5.4 (2. 4. .)
26.2 (2. 5. .)
1.13 (2. 4. .)
23 (2. 5. .)
0.95 (2. 4. .)
15.6 (2. 5. .)
1.3 (2. 4. .)
18.6 (2. 5. .)
1.3 (2. 4. .)
20 (2. 5. .)
1.3 (2. 4. .)
24.1 (2. 5. .)
1.4 (2. 4. .)
25 (2. 5. .)
1.3 (2. 4. .)
23.2 (2. 5. .)
1.15 (2. 4. .)
22.5 (2. 5. .)
1.1 (2. 4. .)
23.9 (2. 5. .)
1.00 (2. 4. .)
23.3 (2. 5. .)
30 Поковки із прокату й штамповок
1.2 (2. 4. .)
0.19 (2. 4. .)
0.12 (2. 4. .)
0.3 (2. 4. .)
0.3 (2. 4. .)
0.3 (2. 4. .)
0.3 (2. 4. .)
0.3 (2. 4. .)
0.25 (2. 4. .)
0.2 (2. 4. .)
0.15 (2. 4. .)
31 Поковки з прокату й штамповок
5.7 (2. 5. .)
3.8 (2. 5. .)
2 (2. 5. .)
4.3 (2. 5. .)
4.6 (2. 5. .)
5.5 (2. 5. .)
5.4 (2. 5. .)
5.4 (2. 5. .)
5 (2. 5. .)
4.4 (2. 5. .)
3.4 (2. 5. .)