Категорія
        2.2. Регіональна структура зварювального виробництва, % (дані відділу №16, 1995 рік)
Показники
        Кількість підпри-ємств
        діапазон:
        Ви-пуск ЗК
        діапазон:
      Робітники
      Звар. спец., усього
        Звар. спец., усього
        діапазон:
      у т.ч. звар-ники
        у т.ч. звар-ники
        діапазон:
      І Т П
      Усього
        Усього
        діапазон:
      у тому числі
        інже-нери
        діапазон:
        тех.-ніки

        100.0
        9.73
        42.18
        30.16
        6.99
        10.94
О`бєкти
        УСЬОГО
        Центральний
        Донецько-Придніпровський
        Східний
        Південний
        Західний
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Кількість підпри-ємств Ви-пуск ЗК Звар. спец., усього Звар. спец., усього у т.ч. звар-ники у т.ч. звар-ники Усього Усього у тому числі інже-нери тех.-ніки
1 УСЬОГО
100
100
100
100
100
100
100.0
2 Центральний
22.4
14.1
16.8
16.7
11.44
12.49
9.73
3 Донецько-Придніпровський
34.4
57
43.5
42.7
44.86
46.52
42.18
4 Східний
12.5
9.7
14.7
14.7
24.02
20.22
30.16
5 Південний
10.6
8
9.5
9.9
8.33
9.16
6.99
6 Західний
20.1
11.2
15.5
16
11.35
11.61
10.94