Категорія
        2011
Показники
      Імпорт
        Усього
        діапазон:
        н/д
        Країна

       
        РФ
        діапазон:
        Німеччина
        діапазон:
        Угорщина
        діапазон:
        Польща
        діапазон:
        Китай
        діапазон:
        США
        діапазон:
        Швеція
        діапазон:
        Австрія
        діапазон:
        Франція
        діапазон:
        Туреччина
        діапазон:
        Тайвань
        діапазон:
        Італія
        діапазон:
        Чехія
        діапазон:
        Панама
        діапазон:
        Бельгія
        діапазон:
        Гонконг
        діапазон:
        Корея
        діапазон:
        Литва
        діапазон:
        Словенія
        діапазон:
        27.4
        Спол.Корол.
        діапазон:
        Швейцарія
        діапазон:
        Рф
        діапазон:
      Експорт
        Усього
        діапазон:
        н/д
        Країна

       
        Білорусь
        діапазон:
        РФ
        діапазон:
        Казахстан
        діапазон:
        Молдова
        діапазон:
        Болгарія
        діапазон:
        Азербайджан
        діапазон:
        Латвія
        діапазон:
        Туркменістан
        діапазон:
        Грузія
        діапазон:
        Німеччина
        діапазон:
        Польща
        діапазон:
        Спол.Корол.
        діапазон:
        Вірг.о

        в-92.1
        Чехія
        діапазон:
        Узбекістан
        діапазон:
О`бєкти
        Усього, в т.ч.
        Дріт зварювальний легований
        Електроди зварювальні
        Флюси зварювальні
        Дріт зварювальний звичайний
        Дріт зварювальний порошковий
        Матеріали для пайки
        Допоміжні матеріали
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Імпорт Усього Країна Експорт Усього Країна Китай Туреччина Швейцарія Корея Польща Спол.Корол. Німеччина Панама РФ Італія США Бельгія Гонконг РФ Казахстан Білорусь Узбекістан Болгарія Молдова Грузія Спол.Корол. Рф Австрія Латвія Франція Туркменістан Вірг.о Польща Угорщина Швеція Чехія Тайвань Німеччина Азербайджан Чехія Литва Словенія
1 Усього, в т.ч.
10999.7
28746.6
3240.8
902.2
2141.6
400.7
353.5
534.8
474.6
170.6
455.1
1311.6
95.7
150.7
61.7
17430.3
1341.9
2563
1283.9
51
539.81
201.3
4666.9
44.6
367.1
12.8
12
326.9
в-92.1
211.1
53.4
3.1
2.7
1.5
0.3
0.1
0.09
56.3
27.4
2 Дріт зварювальний звичайний
н/д
н/д
3 Дріт зварювальний легований
6398.6
2218
3240.8
826.2
572.7
400.7
229.4
205.7
192.9
170.6
120.9
119.1
89.5
73.9
61.7
780
709.4
427.9
102.4
51
42
31.1
22.9
4 Дріт зварювальний порошковий
562
577
37.3
57.7
213.8
69.1
100
408.9
6.1
37.4
9.5
98.6
44.6
38.9
12.8
5 Електроди зварювальні
1059.3
8079.2
76
105.5
36.7
115.3
71.9
300.3
4990.1
435
928.8
944
470.7
170.2
90.3
325.8
12
326.9
в-92.1
6 Флюси зварювальні
2683.8
17243.4
1426.1
27.1
61
1083
69.5
11251
191.4
559.2
237.5
4455.1
211.1
7 Матеріали для пайки
106.3
0.8
2.6
12.1
4.5
6.2
6.2
7.3
0.3
0.01
2.4
53.4
3.1
2.7
1.5
0.3
0.1
0.09
8 Допоміжні матеріали
189.7
628.2
67.6
29.4
3.3
609.7
17.6
56.3
27.4