Категорія
      4. УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
        4.19. Зовнішньоекономічні партнери України в 2016 році (електрозварювальне обладнання),тис. $ (дані митної статистики й відділу №16)
        4.2. Основні виробники зварювального устаткування у 2016 році (дані відділу № 16)
        4.3. Структура виробництва електрозварювального устаткування, % (дані відділу №16)
        4.4. Імпорт-експорт електрозварювального устаткування (дані митної статистики й відділу №16)
        4.5. Український ринок зварювального устаткування (дані відділу №16)
      4.21. Зовнішньоторговельний баланс, + млн. $ (дані митної статистики й відділу №16)
        2005
        2006
        2007
        2008
        2009
        2010
        2011
        2012
        2013
        2014
        2015
        2016
      Географія імпорту-експорту електрозварювального устаткування
        2005
        2006
        2007
        2008
        2009
        2010
        2011
        2012
        2013
        2014
        2015
        2016
Показники
      Виробництво
        тис.$

        1.50 1.50
        28.41 н/д
        0 н/д
        2.2 2.2
        41.9 н/д
        0.1 0.1
        36.6 н/д
        0.05 0.05
        12.6 н/д
        0.03 н/д
        16.9 н/д
        0.04 н/д
        18.1 н/д
        0.1 н/д
        22.7 н/д
        12.9 н/д
        16.7 н/д
        26.6 н/д
        тис. шт.

        н/д н/д
        н/д 51.24
        н/д 34.91
        н/д 85.5
        н/д 39.6
        н/д 226.1
        н/д 0.11
        н/д 61.9
        н/д 0.07
        н/д 0.4
        н/д 252.5
        н/д 0.1
        н/д 0.7
        н/д 317.8
        н/д 0.09
        н/д 0.6
        н/д 228.9
        н/д 408.3
        н/д 0.5
        н/д 267.6
        н/д 0.2
        н/д 116.2
        н/д 290.7
      СРСР
        1990

        100.0 100.0
      Україна
        1990
        діапазон:
        1995
        діапазон:
        2000
        діапазон:
        2005
        діапазон:
        2009
        діапазон:
        2011
        діапазон:
        2013
        діапазон:
        2014
        діапазон:
        2015
        діапазон:
        2016

        100.0
      Імпорт
        діапазон:
        -
        Країни
        Усього
        діапазон:
        Країна
        тис.$

        4.67 4.67
        51.24 10512.9
        34.91 8542.4
        0.3 0.3
        85.5 14477.7
        39.6 13947.2
        0.5 0.5
        226.1 27052.8
        0.11 3944.6
        0.09 0.09
        61.9 5413.9
        0.07 1131.5
        0.4 1954.9
        252.5 13413.8
        0.1 2182.1
        0.7 4352.1
        317.8 22466.3
        0.09 3272.6
        0.6 6558.0
        228.9 23862.5
        0.1 2505.7
        0.6 4609.4
        408.3 18512.1
        0.5 3678.9
        0.4 5262.0
        267.6 9608.6
        0.1 2308.2
        0.2 2129.7
        116.2 4763.7
        0.7 3808.8
        0.2 3505.4
        290.7 10851.7
        0.1 2256.8
        РФ
        діапазон:
        Німеччина
        діапазон:
        Угорщина
        діапазон:
        Польща
        діапазон:
        Китай
        діапазон:
        Великобританія
        діапазон:
        США
        діапазон:
        Швеція
        діапазон:
        Австрія
        діапазон:
        інші
        діапазон:
        Франція
        діапазон:
        Туреччина
        діапазон:
        Данія
        діапазон:
        Тайвань
        діапазон:
        Італія
        діапазон:
        Іспанія
        діапазон:
        Білорусь
        діапазон:
        Румунія
        діапазон:
        Кіпр
        діапазон:
        Уругвай
        діапазон:
        Чехія
        діапазон:
        Нідерланди
        діапазон:
        Панама
        діапазон:
        Бельгія
        діапазон:
        Гонконг
        діапазон:
        Словаччина
        діапазон:
        Корея
        діапазон:
        Литва
        діапазон:
        Нова Зеландія
        діапазон:
        Словенія
        діапазон:
        Спол.Корол.
        діапазон:
        Швейцарія
        діапазон:
        Канада
        діапазон:
        Болгарія
        діапазон:
        Чеська Республіка
        діапазон:
        тис. грн.
        діапазон:
        тис. $
        діапазон:
        шт.
        діапазон:
        тис. шт.

        5341.1 5341.1
        10512.9 13.39
        8542.4 1.12
        3846.7 3846.7
        14477.7 9.0
        13947.2 3.6
        11684.7 11684.7
        27052.8 10.6
        3944.6 0.03
        1449.0 1449.0
        5413.9 2.2
        1131.5 0.01
        1954.9 0.06
        13413.8 4.1
        2182.1 0.02
        4352.1 0.2
        22466.3 3.0
        3272.6 0.04
        6558.0 0.1
        23862.5 2.7
        2505.7 0.02
        4609.4 0.1
        18512.1 2.5
        3678.9 0.02
        5262.0 0.1
        9608.6 0.7
        2308.2 0.02
        2129.7 0.02
        4763.7 3.5
        3808.8 0.04
        3505.4 0.1
        10851.7 6.6
        2256.8 0.02
        Домініка
        діапазон:
        Фінляндія
        діапазон:
        Ліхтенштейн
        діапазон:
        Сан

        Маріно-110.9
        Вірг. о

        ви-65.1
        ОАЕ
        діапазон:
        ПАР
        діапазон:
        Норвегія
        діапазон:
        Японія
        діапазон:
        Спол.Штати
        діапазон:
        Ліван
        діапазон:
        Молдова
        діапазон:
        Автрія
        діапазон:
        Хорватія
        діапазон:
        Португалія
        діапазон:
        Сінгапур
        діапазон:
      Експорт
        діапазон:
        -
        5742.0
        15423.1
        3504.0
        6262.5
        14102.2
        3498.8
        4745.9
        17614.9
        2684.7
        5202.2
        5087.8
        3331.3
        4673.4
        7781.6
        588.1
        10864.3
        9041.3
        10126.8
        13067.5
        8178.6
        1884.3
        12340.0
        7311.4
        5055.6
        5886.4
        2894.9
        1729.9
        2398.2
        1645.6
        917.1
        4246.0
        1131.1
        389.3
        Країни
        Усього
        діапазон:
        Країна
        тис.$

        0.14 0.14
        13.39 15423.1
        1.12 3504.0
        0.2 0.2
        9.0 14102.2
        3.6 3498.8
        0.1 0.1
        10.6 17614.9
        0.03 2684.7
        0.09 0.09
        2.2 5087.8
        0.01 3331.3
        0.06 4673.4
        4.1 7781.6
        0.02 588.1
        0.2 10864.3
        3.0 9041.3
        0.04 10126.8
        0.1 13067.5
        2.7 8178.6
        0.02 1884.3
        0.1 12340.0
        2.5 7311.4
        0.02 5055.6
        0.1 5886.4
        0.7 2894.9
        0.02 1729.9
        0.02 2398.2
        3.5 1645.6
        0.04 917.1
        0.1 4246.0
        6.6 1131.1
        0.02 389.3
        Білорусь
        діапазон:
        США
        діапазон:
        Великобританія
        діапазон:
        РФ
        діапазон:
        Казахстан
        діапазон:
        14.5
        Молдова
        діапазон:
        44.1
        Угорщина
        діапазон:
        Швейцарія
        діапазон:
        Венесуела
        діапазон:
        інші
        діапазон:
        Азербайджан
        діапазон:
        Вірменія
        діапазон:
        ОАЕ
        діапазон:
        Латвія
        діапазон:
        Туркменістан
        діапазон:
        Грузія
        діапазон:
        Німеччина
        діапазон:
        Польща
        діапазон:
        69.8
        Румунія
        діапазон:
        Узбекистан
        діапазон:
        Панама
        діапазон:
        Литва
        діапазон:
        44.7
        Беліз
        діапазон:
        Нідерланди
        діапазон:
        Спол.Корол.
        діапазон:
        Чехія
        діапазон:
        37.1
        Франція
        діапазон:
        Індія
        діапазон:
        Узбекістан
        діапазон:
        Австрія
        діапазон:
        1014.2 130.1
        Естонія
        діапазон:
        Екваторіальна Гвінея
        діапазон:
        Словаччина
        діапазон:
        74.0
        тис. грн.
        діапазон:
        тис. $
        діапазон:
        тис. шт.

        5742.0 5742.0
        15423.1 66.26
        3504.0 33.79
        6262.5 6262.5
        14102.2 118.4
        3498.8 36.0
        4745.9 4745.9
        17614.9 246.1
        2684.7 0.07
        5202.2 5202.2
        5087.8 72.3
        3331.3 0.06
        4673.4 0.37
        7781.6 265.3
        588.1 0.08
        10864.3 0.54
        9041.3 332.9
        10126.8 0.05
        13067.5 0.6
        8178.6 248.9
        1884.3 0.08
        12340.0 0.6
        7311.4 423.9
        5055.6 0.48
        5886.4 0.4
        2894.9 279.8
        1729.9 0.08
        2398.2 0.28
        1645.6 129.4
        917.1 0.66
        4246.0 0.2
        1131.1 310.7
        389.3 0.08
        Гонконг
        діапазон:
        Канада
        діапазон:
        Китай
        діапазон:
        Півд.Корея
        діапазон:
        Мароко
        діапазон:
        35.5
        Сінгапур
        діапазон:
        Півд. Корея
        діапазон:
        Японія
        діапазон:
        Віргін. о

        ви-364.6
        ви-400.0
        Корея
        діапазон:
        449
        289.5
        Лівія
        діапазон:
        6.5
        Ефіопія
        діапазон:
        107.2
        Мозамбік
        діапазон:
        Ірландія
        діапазон:
        Італія
        діапазон:
        Спол.Корол
        діапазон:
        Чеська Республіка
        діапазон:
        Австралія
        діапазон:
        Македонія
        діапазон:
        Мексика
        діапазон:
        31.3
        Баланс(+/-)

        5.6
        0.2
        905.0
        674.1
        354.9
        155.3
        135.6
        115.3
        81.4
        58.1
        37.5
        31.3
        23.4
        21.2
        19.4
        19.3
        16.3
        4.5
        4.2
        1.4
        0.6
        0.4
        0.1
        -2.7
        -4.0
        -5.8
        -29.1
        -40.2
        -46.5
        -48.5
        -51.4
        -58.0
        -59.3
        -87.0
        -122.5
        -136.7
        -173.2
        -181.9
        -222.9
        -290.0
        -300.8
        -341.3
        -444.4
        -614.9
        -707.0
        -1359.9
        -1377.4
        -3236.6
        -3566.2
        Спеціалізація

        Випрямлячі й трансформатори
        Ацетиленові генератори
        Джерела живлення для ручного й машинного плазмового різання
        Устаткування для виробництва покритих електродів
        Устаткування для відновлення зно-шених гребенів вагонних коліс
        Зварювальне устаткування й засоби механізації для будівництва й ремонту нафтогазопроводів, джерела живлення в комплекті для автоматів і напівавтоматів, устаткування для наплавлення
        Устаткування для наплавлення й для нанесення зміцнювальних і захисних покриттів
        Устаткування для газокисневого, плаз-мового і термічного різання металів
        Джерела живлення для дугового й електрошлаковго зварювання, напівавтомати для дугового зварювання
        Напівавтомати для дугового зварювання
        Засоби індивідуального захисту зварника
        Джерела живлення для дугового й електрошлакового зварювання
        Універсальні наплавочні установки, установки автоматичного зварювання повітряних фурм доменних печей, спеціалізовані установки для зварювання-наплавлення певної номенклатури деталей
        Автомати й напівавтомати для ЕДЗ, без джерел живлення
        Устаткування й інструмент для дугового й контактного зварювання, механічне зварювальне устаткування
        Устаткування для попереднього й наступного нагрівання
        Трансформатори, випрямлячі, напівавтомати, автомати, машини для точкового й шовного зварювання, машини й комплекси для стикового зварювання рейок й інше спеціальне устаткування
        Установки MIG-MAG зі східчастим регу-люванням й встроєною мікропроце-сорною програмною технологією
        Устаткування для газового зварювання, для газокисневого, плазмового і термичного різання металів
        Засоби індивідуального захисту звар-ника
        Джерела живлення для дугового зварювання, автомати й напівавтомати для дугового зварювання, устаткування для газокисневого, плазмового і термічного різання металів
        Інше електрозварювальне устаткування
        Устаткування для газокисневого, плазмового і термічного різання металів
        Устаткування для вловлювання зварювальних аерозолів й очищення повітря в зоні зварювання
        Устаткування для вловлювання зварювальних аерозолів й очищення повітря в зоні зварювання, засоби індивідуального захисту зварника
        Джерела живлення для дугового й електрошлакового зварювання, автомати й напівавтомати для дугового зварювання
        Напівавтомати для ЕДЗ, джерела живлення в комплекті для автоматів і напівавтоматів і ручного зварювання, плазмового різання
        Устаткування для спеціальних способів зварювання й термічної обробки
        Джерела живлення, інверторні ви-прямлячі зварювального струму
        Джерела живлення, зварювальні трансформатори
        Зварювальні агрегати
        Напівавтомати для ЕДЗ, без джерел живлення
        Напівавтомати для ЕДЗ, із джерелами живлення
        Баланс
        діапазон:
        10.1
        0.3
        5.6
        8.7
        4.5
        18.7
        8.6
        9.5
        9.2
        -1.4
        7.0
        -8.4
        -15.2
        2.5
        -17.7
        6.9
        1.3
        -4.6
        4.4
        -0.1
        2.0
        11.8
        -9.8
        6.6
        -2.1
        -0.7
        6.0
        -6.7
        2.2
        7.9
        -5.7
        -6.2
        4.6
        -10.8
      Найменування

        Машини для контактного зварювання
        Апарати для дугового зварювання
        Інші машини й апарати для зварювання
        Інші машини й апарати для зварювання*
        Митний код

        Машини для контактного зварювання
        Апарати для дугового зварювання
        Інші машини й апарати для зварювання
        Інші машини й апарати для зварювання*
        тис. шт.

        2006 рік Машини для контактного зварювання
        2007 рік Машини для контактного зварювання
        2008 рік Машини для контактного зварювання
        2009 рік Машини для контактного зварювання
        Апарати для дугового зварювання 28.41
        Інші машини й апарати для зварювання 0
        Апарати для дугового зварювання 41.9
        Апарати для дугового зварювання 36.6
        Інші машини й апарати для зварювання* 0
        Апарати для дугового зварювання 12.6
        Машини для контактного зварювання 0.03
        Апарати для дугового зварювання 16.9
        Машини для контактного зварювання 0.04
        Апарати для дугового зварювання 18.1
        Машини для контактного зварювання 0.1
        Апарати для дугового зварювання 22.7
        Апарати для дугового зварювання 12.9
        Апарати для дугового зварювання 16.7
        Апарати для дугового зварювання 26.6
      Митний код
        шт.
        діапазон:
      Український ринок

        н/д
        6.03 н/д
        2.3 н/д
        0.5 н/д
        0.05 н/д
        н/д н/д
        тис.$
        діапазон:
О`бєкти
        Ліберія
        Афганістан
        Молдова
        США
        Румунія
        Данія
        Усього, в т.ч.
        Машини для контактного зварювання
        Італія
        Туреччина
        РФ
        Китай
        Німеччина
        Швейцарія
        Велика Британія
        Австрія
        Гонконг
        Латвія
        Угорщина
        Білорусь
        Апарати для дугового зварювання
        Тайвань
        Литва
        Фінляндія
        Чехія
        Швеція
        Польща
        Казахстан
        Узбекистан
        Грузія
        Інші машини й апарати для зварювання
        Франція
        Словаччина
        Нідерланди
        Південна Корея
        Азербайджан
        Сінгапур
        Інші машини й апарати для зварювання*
        Іспанія
        Словенія
        Вірменія
        Панама
        Болгарія
        4.14. Географія імпорту-експорту зварювального устаткування за економічними регіонами (2012 рік)
        Бельгія
        Естонія
        Австралія
        Македонія
        Хорватія
        Португалія
        Мексика
        УСЬОГО
        Усього
        Маршаллові о-ви
        Ісландія
        Іран
        Конго, ДР
        Люксембург
        Сан-Маріно
        Дослідний завод зварювального устаткування ІЕЗ ім. Є. О. Патона тел.(044)522-8410
        ТОВ “ЕЛКОН”, м. Київ, тел. (044)257-8164
        Завод “Генератор”, м. Київ, тел. (044)417-1735
        Науково-виробнича фірма НАВКО-ТЕХ, м. Київ, тел. (044)456-4020
        ТОВ “АГОРА”, м. Київ, тел. (044)360-1987
        ТОВ “Велма”, м. Київ, тел. (044)257-4044
        ЗАТ “ВІЛТРАС”, м. Київ
        ТОВ “ЕПІС“, м. Київ, тел. (044)261-5102
        ЗАТ Київський експериментальний механічний завод “Зварювання”, тел.(044)426-8300
        НВФ “Плазма-Майстер”, м. Київ, тел.(044)403-0052
        НВФ “Плазмотрон”, м. Київ, тел.(044)456-2336
        ВАТ “УкрІСП”, м. Київ, тел.(044)241-9769
        ВАТ Завод “Елміс”, м. Київ, тел.(044)566-8782
        ДАКХ “Артем” м. Київ, тел. (044)486-7814
        ВАТ “Світоч”, м. Артемівськ, тел.(06274)6-0607
        АТ “Маяк”, м. Вінниця, тел. (0432)43-9014
        ТОВ НПП “РЕММАШ”, м. Дніпропетровськ, тел.(0562)34-7009
        ВАТ “Завод “Автопромзварювання”, м. Запоріжжя, тел. (0612)34-3073
        Ільницький завод механічного зварювального устаткування, Закарпатська обл., сел. Іршава, тел. (03144)2-1736
        ТОВ “Велдотерм-Україна”, Івано-Франковська обл., м. Калуш (філія Weldoterm Gmb, Essen), тел. (03472)6-0330
        Каховський завод електрозварювального устаткування, тел. (05536)4-1041
        ТОВ “Фроніус-Україна”, Київська обл., Броварський район, с. Княжичі, тел. (04494)6-2767
        Завод автогенного устаткування “Донмет”, м. Краматорськ, тел. (0626)44-2685
        МакПКО “Спецодяг”, м. Макіївка, тел. (06232)6-1450
        ВАТ Миколаївський дослідний завод “Кристал”, тел. (0512)47-7017
        Миколаївське ДП експериментальне виробництво Інституту імпульсних процесів і технологій, тел. (0512)24-4090
        АТ “Кислородмаш”, м. Одеса, тел.(0482)23-5317
        НВФ НП “Джміль”, м. Одеса, тел.(0482)37-4346
        ВАТ “Парасоль” (торговельна марка “Автогенмаш”), м. Одеса, тел. (0482)47-1737
        ФХІНС і Л, м. Одеса, тел. (0482)23-1116
        Полтавський турбомеханічний завод, тел. (05322)2-9448
        ВАТ “Електромашинобудівний завод “Фірма СЕЛМА”,м. Сімферополь, тел. (0652)48-1973
        ВАТ “Сімферопольський моторний завод”, тел. (0652)48-6123
        ЗАТ Selmi, м. Суми, тел. (054)222-1414
        ДНВО “Комунар”, м. Харків, тел.(057)770-0172
        АКЗТ Харківський завод “Проммонтажелектроніка”, тел. (057)212-5783
        ТОВ “Південний меридіан”, м. Херсон, тел. (0552)43-6539
        Шепетівське ВАТ “Пульсар”, тел.(03840)5-2754
        ВАТ “Щорський електромеханічний завод”, тел. (04654)2-2075
        Зварювальні матеріали
        Зварювальне устаткування
        2006 рік Машини для контактного зварювання
        2006 рік Апарати для дугового зварювання
        2006 рік Інші машини й апарати для зварювання
        2007 рік Машини для контактного зварювання
        2007 рік Апарати для дугового зварювання
        2007 рік Інші машини й апарати для зварювання
        2008 рік Машини для контактного зварювання
        2008 рік Апарати для дугового зварювання
        2008 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2009 рік Машини для контактного зварювання
        2009 рік Апарати для дугового зварювання
        2009 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2010 рік Машини для контактного зварювання
        2010 рік Апарати для дугового зварювання
        2010 рік Інші машини й апарати для зварювання
        2011 рік Машини для контактного зварювання
        2011 рік Апарати для дугового зварювання
        2011 рік Інші машини й апарати для зварювання
        2012 рік Машини для контактного зварювання
        2012 рік Апарати для дугового зварювання
        2012 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2013 рік Машини для контактного зварювання
        2013 рік Апарати для дугового зварювання
        2013 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2014 рік Машини для контактного зварювання
        2014 рік Апарати для дугового зварювання
        2014 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2015 рік Машини для контактного зварювання
        2015 рік Апарати для дугового зварювання
        2015 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2016 рік Машини для контактного зварювання
        2016 рік Апарати для дугового зварювання
        2016 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2006 рік 2006 рік
        2007 рік 2007 рік
        2008 рік 2008 рік
        2009 рік 2009 рік
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Імпорт Експорт Баланс(+/-)
1 Австралія
-
905
905.0
2 Іран
-
674.1
674.1
3 Литва
13.1
368
354.9
4 Польща
411.1
566.4
155.3
5 Грузія
2.4
138
135.6
6 США
1287.2
1402.5
115.3
7 Білорусь
18.5
99.9
81.4
8 Македонія
-
58.1
58.1
9 Південна Корея
-
37.5
37.5
10 Мексика
-
31.3
31.3
11 РФ
333
356.4
23.4
12 Казахстан
0.1
21.3
21.2
13 Естонія
-
19.4
19.4
14 Молдова
-
21.6
19.3
15 Панама
-
16.3
16.3
16 Ліберія
-
5.6
5.6
17 Маршаллові о-ви
-
4.5
4.5
18 Узбекистан
-
4.2
4.2
19 Ісландія
-
1.4
1.4
20 Азербайджан
-
0.6
0.6
21 Вірменія
-
0.4
0.4
22 Афганістан
-
0.2
0.2
23 Латвія
-
0.2
0.2
24 Конго, ДР
-
0.1
0.1
25 Словаччина
2.7
-
-2.7
26 Нідерланди
4
-
-4.0
27 Словенія
4
-
-4.0
28 Болгарія
7.4
1.6
-5.8
29 Велика Британія
29.1
-
-29.1
30 Бельгія
40.2
-
-40.2
31 Люксембург
46.5
-
-46.5
32 Сан-Маріно
48.5
-
-48.5
33 Данія
51.4
-
-51.4
34 Швеція
58
-
-58.0
35 Швейцарія
59.3
-
-59.3
36 Румунія
87
-
-87.0
37 Сінгапур
122.5
-
-122.5
38 Франція
136.7
-
-136.7
39 Іспанія
173.2
-
-173.2
40 Гонконг
181.9
-
-181.9
41 Тайвань
222.9
-
-222.9
42 Фінляндія
290
-
-290.0
43 Португалія
300.8
-
-300.8
44 Італія
341.6
0.3
-341.3
45 Угорщина
553.5
109.1
-444.4
46 Австрія
614.9
-
-614.9
47 Чехія
793.5
86.5
-707.0
48 Туреччина
1359.9
-
-1359.9
49 Хорватія
1377.4
-
-1377.4
50 Німеччина
3287.5
50.9
-3236.6
1 2 3 4 5