Категорія
        4.5. Український ринок зварювального устаткування (дані відділу №16)
Показники
      Виробництво
        тис.$

        1.50 1.50
        28.41 н/д
        0 н/д
        2.2 2.2
        41.9 н/д
        0.1 0.1
        36.6 н/д
        0.05 0.05
        12.6 н/д
        0.03 н/д
        16.9 н/д
        0.04 н/д
        18.1 н/д
        0.1 н/д
        22.7 н/д
        12.9 н/д
        16.7 н/д
        26.6 н/д
        тис. шт.

        н/д н/д
        н/д 51.24
        н/д 34.91
        н/д 85.5
        н/д 39.6
        н/д 226.1
        н/д 0.11
        н/д 61.9
        н/д 0.07
        н/д 0.4
        н/д 252.5
        н/д 0.1
        н/д 0.7
        н/д 317.8
        н/д 0.09
        н/д 0.6
        н/д 228.9
        н/д 408.3
        н/д 0.5
        н/д 267.6
        н/д 0.2
        н/д 116.2
        н/д 290.7
      Імпорт
        тис.$

        4.67 4.67
        51.24 10512.9
        34.91 8542.4
        0.3 0.3
        85.5 14477.7
        39.6 13947.2
        0.5 0.5
        226.1 27052.8
        0.11 3944.6
        0.09 0.09
        61.9 5413.9
        0.07 1131.5
        0.4 1954.9
        252.5 13413.8
        0.1 2182.1
        0.7 4352.1
        317.8 22466.3
        0.09 3272.6
        0.6 6558.0
        228.9 23862.5
        0.1 2505.7
        0.6 4609.4
        408.3 18512.1
        0.5 3678.9
        0.4 5262.0
        267.6 9608.6
        0.1 2308.2
        0.2 2129.7
        116.2 4763.7
        0.7 3808.8
        0.2 3505.4
        290.7 10851.7
        0.1 2256.8
        тис. шт.

        5341.1 5341.1
        10512.9 13.39
        8542.4 1.12
        3846.7 3846.7
        14477.7 9.0
        13947.2 3.6
        11684.7 11684.7
        27052.8 10.6
        3944.6 0.03
        1449.0 1449.0
        5413.9 2.2
        1131.5 0.01
        1954.9 0.06
        13413.8 4.1
        2182.1 0.02
        4352.1 0.2
        22466.3 3.0
        3272.6 0.04
        6558.0 0.1
        23862.5 2.7
        2505.7 0.02
        4609.4 0.1
        18512.1 2.5
        3678.9 0.02
        5262.0 0.1
        9608.6 0.7
        2308.2 0.02
        2129.7 0.02
        4763.7 3.5
        3808.8 0.04
        3505.4 0.1
        10851.7 6.6
        2256.8 0.02
      Експорт
        тис.$

        0.14 0.14
        13.39 15423.1
        1.12 3504.0
        0.2 0.2
        9.0 14102.2
        3.6 3498.8
        0.1 0.1
        10.6 17614.9
        0.03 2684.7
        0.09 0.09
        2.2 5087.8
        0.01 3331.3
        0.06 4673.4
        4.1 7781.6
        0.02 588.1
        0.2 10864.3
        3.0 9041.3
        0.04 10126.8
        0.1 13067.5
        2.7 8178.6
        0.02 1884.3
        0.1 12340.0
        2.5 7311.4
        0.02 5055.6
        0.1 5886.4
        0.7 2894.9
        0.02 1729.9
        0.02 2398.2
        3.5 1645.6
        0.04 917.1
        0.1 4246.0
        6.6 1131.1
        0.02 389.3
        тис. шт.

        5742.0 5742.0
        15423.1 66.26
        3504.0 33.79
        6262.5 6262.5
        14102.2 118.4
        3498.8 36.0
        4745.9 4745.9
        17614.9 246.1
        2684.7 0.07
        5202.2 5202.2
        5087.8 72.3
        3331.3 0.06
        4673.4 0.37
        7781.6 265.3
        588.1 0.08
        10864.3 0.54
        9041.3 332.9
        10126.8 0.05
        13067.5 0.6
        8178.6 248.9
        1884.3 0.08
        12340.0 0.6
        7311.4 423.9
        5055.6 0.48
        5886.4 0.4
        2894.9 279.8
        1729.9 0.08
        2398.2 0.28
        1645.6 129.4
        917.1 0.66
        4246.0 0.2
        1131.1 310.7
        389.3 0.08
      Найменування

        Машини для контактного зварювання
        Апарати для дугового зварювання
        Інші машини й апарати для зварювання
        Інші машини й апарати для зварювання*
        тис. шт.

        2006 рік Машини для контактного зварювання
        2007 рік Машини для контактного зварювання
        2008 рік Машини для контактного зварювання
        2009 рік Машини для контактного зварювання
        Апарати для дугового зварювання 28.41
        Інші машини й апарати для зварювання 0
        Апарати для дугового зварювання 41.9
        Апарати для дугового зварювання 36.6
        Інші машини й апарати для зварювання* 0
        Апарати для дугового зварювання 12.6
        Машини для контактного зварювання 0.03
        Апарати для дугового зварювання 16.9
        Машини для контактного зварювання 0.04
        Апарати для дугового зварювання 18.1
        Машини для контактного зварювання 0.1
        Апарати для дугового зварювання 22.7
        Апарати для дугового зварювання 12.9
        Апарати для дугового зварювання 16.7
        Апарати для дугового зварювання 26.6
      Український ринок

        н/д
        6.03 н/д
        2.3 н/д
        0.5 н/д
        0.05 н/д
        н/д н/д
        тис.$
        діапазон:
О`бєкти
        2006 рік Апарати для дугового зварювання
        2006 рік Інші машини й апарати для зварювання
        2007 рік Апарати для дугового зварювання
        2007 рік Інші машини й апарати для зварювання
        2008 рік Апарати для дугового зварювання
        2008 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2009 рік Апарати для дугового зварювання
        2009 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2010 рік Машини для контактного зварювання
        2010 рік Апарати для дугового зварювання
        2010 рік Інші машини й апарати для зварювання
        2011 рік Машини для контактного зварювання
        2011 рік Апарати для дугового зварювання
        2011 рік Інші машини й апарати для зварювання
        2012 рік Машини для контактного зварювання
        2012 рік Апарати для дугового зварювання
        2012 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2013 рік Машини для контактного зварювання
        2013 рік Апарати для дугового зварювання
        2013 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2014 рік Машини для контактного зварювання
        2014 рік Апарати для дугового зварювання
        2014 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2015 рік Машини для контактного зварювання
        2015 рік Апарати для дугового зварювання
        2015 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2016 рік Машини для контактного зварювання
        2016 рік Апарати для дугового зварювання
        2016 рік Інші машини й апарати для зварювання*
        2006 рік 2006 рік
        2007 рік 2007 рік
        2008 рік 2008 рік
        2009 рік 2009 рік
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА тис. шт. Найменування Виробництво тис.$ тис. шт. Імпорт тис.$ тис. шт. Експорт тис.$ тис. шт. тис.$ Український ринок
1 2006 рік 2006 рік
2006 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання
1.50 1.50
н/д н/д
4.67 4.67
5341.1 5341.1
0.14 0.14
5742.0 5742.0
6.03
6.03 н/д
2 2006 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 28.41
Апарати для дугового зварювання
28.41 н/д
н/д 51.24
51.24 10512.9
10512.9 13.39
13.39 15423.1
15423.1 66.26
66.26
н/д
3 2006 рік Інші машини й апарати для зварювання
Інші машини й апарати для зварювання 0
Інші машини й апарати для зварювання
0 н/д
н/д 34.91
34.91 8542.4
8542.4 1.12
1.12 3504.0
3504.0 33.79
33.79
н/д
4 2007 рік 2007 рік
2007 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання
2.2 2.2
н/д н/д
0.3 0.3
3846.7 3846.7
0.2 0.2
6262.5 6262.5
2.3
2.3 н/д
5 2007 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 41.9
Апарати для дугового зварювання
41.9 н/д
н/д 85.5
85.5 14477.7
14477.7 9.0
9.0 14102.2
14102.2 118.4
118.4
н/д
6 2007 рік Інші машини й апарати для зварювання
Інші машини й апарати для зварювання 0
Інші машини й апарати для зварювання
0 н/д
н/д 39.6
39.6 13947.2
13947.2 3.6
3.6 3498.8
3498.8 36.0
36
н/д
7 2008 рік 2008 рік
2008 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання
0.1 0.1
н/д н/д
0.5 0.5
11684.7 11684.7
0.1 0.1
4745.9 4745.9
0.5
0.5 н/д
8 2008 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 36.6
Апарати для дугового зварювання
36.6 н/д
н/д 226.1
226.1 27052.8
27052.8 10.6
10.6 17614.9
17614.9 246.1
246.1
н/д
9 2008 рік Інші машини й апарати для зварювання*
Інші машини й апарати для зварювання* 0
Інші машини й апарати для зварювання*
0 н/д
н/д 0.11
0.11 3944.6
3944.6 0.03
0.03 2684.7
2684.7 0.07
0.07
н/д
10 2009 рік 2009 рік
2009 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання
0.05 0.05
н/д н/д
0.09 0.09
1449.0 1449.0
0.09 0.09
5202.2 5202.2
0.05
0.05 н/д
11 2009 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 12.6
Апарати для дугового зварювання
12.6 н/д
н/д 61.9
61.9 5413.9
5413.9 2.2
2.2 5087.8
5087.8 72.3
72.3
н/д
12 2009 рік Інші машини й апарати для зварювання*
Інші машини й апарати для зварювання* 0
Інші машини й апарати для зварювання*
0 н/д
н/д 0.07
0.07 1131.5
1131.5 0.01
0.01 3331.3
3331.3 0.06
0.06
н/д
13 2010 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання 0.03
Машини для контактного зварювання
0.03 н/д
н/д 0.4
0.4 1954.9
1954.9 0.06
0.06 4673.4
4673.4 0.37
0.37
н/д н/д
14 2010 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 16.9
Апарати для дугового зварювання
16.9 н/д
н/д 252.5
252.5 13413.8
13413.8 4.1
4.1 7781.6
7781.6 265.3
265.3
н/д н/д
15 2010 рік Інші машини й апарати для зварювання
Інші машини й апарати для зварювання 0
Інші машини й апарати для зварювання
0 н/д
н/д 0.1
0.1 2182.1
2182.1 0.02
0.02 588.1
588.1 0.08
0.08
н/д н/д
16 2011 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання 0.04
Машини для контактного зварювання
0.04 н/д
н/д 0.7
0.7 4352.1
4352.1 0.2
0.2 10864.3
10864.3 0.54
0.54
н/д н/д
17 2011 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 18.1
Апарати для дугового зварювання
18.1 н/д
н/д 317.8
317.8 22466.3
22466.3 3.0
3.0 9041.3
9041.3 332.9
332.9
н/д н/д
18 2011 рік Інші машини й апарати для зварювання
Інші машини й апарати для зварювання 0
Інші машини й апарати для зварювання
0 н/д
н/д 0.09
0.09 3272.6
3272.6 0.04
0.04 10126.8
10126.8 0.05
0.05
н/д н/д
19 2012 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання 0.1
Машини для контактного зварювання
0.1 н/д
н/д 0.6
0.6 6558.0
6558.0 0.1
0.1 13067.5
13067.5 0.6
0.6
н/д н/д
20 2012 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 22.7
Апарати для дугового зварювання
22.7 н/д
н/д 228.9
228.9 23862.5
23862.5 2.7
2.7 8178.6
8178.6 248.9
248.9
н/д н/д
21 2012 рік Інші машини й апарати для зварювання*
Інші машини й апарати для зварювання* 0
Інші машини й апарати для зварювання*
0 н/д
н/д 0.1
0.1 2505.7
2505.7 0.02
0.02 1884.3
1884.3 0.08
0.08
н/д н/д
22 2013 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання 0.1
Машини для контактного зварювання
0.1 н/д
н/д 0.6
0.6 4609.4
4609.4 0.1
0.1 12340.0
12340.0 0.6
0.6
н/д н/д
23 2013 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 18.1
Апарати для дугового зварювання
18.1 н/д
н/д 408.3
408.3 18512.1
18512.1 2.5
2.5 7311.4
7311.4 423.9
423.9
н/д н/д
24 2013 рік Інші машини й апарати для зварювання*
Інші машини й апарати для зварювання* 0
Інші машини й апарати для зварювання*
0 н/д
н/д 0.5
0.5 3678.9
3678.9 0.02
0.02 5055.6
5055.6 0.48
0.48
н/д н/д
25 2014 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання 0.1
Машини для контактного зварювання
0.1 н/д
н/д 0.4
0.4 5262.0
5262.0 0.1
0.1 5886.4
5886.4 0.4
0.4
н/д н/д
26 2014 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 12.9
Апарати для дугового зварювання
12.9 н/д
н/д 267.6
267.6 9608.6
9608.6 0.7
0.7 2894.9
2894.9 279.8
279.8
н/д н/д
27 2014 рік Інші машини й апарати для зварювання*
Інші машини й апарати для зварювання* 0
Інші машини й апарати для зварювання*
0 н/д
н/д 0.1
0.1 2308.2
2308.2 0.02
0.02 1729.9
1729.9 0.08
0.08
н/д н/д
28 2015 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання 0.1
Машини для контактного зварювання
0.1 н/д
н/д 0.2
0.2 2129.7
2129.7 0.02
0.02 2398.2
2398.2 0.28
0.28
н/д н/д
29 2015 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 16.7
Апарати для дугового зварювання
16.7 н/д
н/д 116.2
116.2 4763.7
4763.7 3.5
3.5 1645.6
1645.6 129.4
129.4
н/д н/д
30 2015 рік Інші машини й апарати для зварювання*
Інші машини й апарати для зварювання* 0
Інші машини й апарати для зварювання*
0 н/д
н/д 0.7
0.7 3808.8
3808.8 0.04
0.04 917.1
917.1 0.66
0.66
н/д н/д
31 2016 рік Машини для контактного зварювання
Машини для контактного зварювання 0.1
Машини для контактного зварювання
0.1 н/д
н/д 0.2
0.2 3505.4
3505.4 0.1
0.1 4246.0
4246.0 0.2
0.2
н/д н/д
32 2016 рік Апарати для дугового зварювання
Апарати для дугового зварювання 26.6
Апарати для дугового зварювання
26.6 н/д
н/д 290.7
290.7 10851.7
10851.7 6.6
6.6 1131.1
1131.1 310.7
310.7
н/д н/д
33 2016 рік Інші машини й апарати для зварювання*
Інші машини й апарати для зварювання* 0
Інші машини й апарати для зварювання*
0 н/д
н/д 0.1
0.1 2256.8
2256.8 0.02
0.02 389.3
389.3 0.08
0.08
н/д н/д