Категорія
        Квартал 3
Показники
        Квартал
        діапазон:
        Рік
        діапазон:
        Статус документу

        Підписано та відправлено на розгляд ВМП
        ID документу
        діапазон:
        Дата змінення

        10/17/2019 16:47
        10/1/2019 11:48
        10/2/2019 14:51
        10/2/2019 15:26
        10/2/2019 15:29
        10/3/2019 14:23
        10/3/2019 10:58
        10/3/2019 14:24
        10/3/2019 12:16
        10/3/2019 12:56
        10/3/2019 12:58
        10/3/2019 13:02
        10/3/2019 15:16
        10/3/2019 14:44
        10/4/2019 13:58
        10/4/2019 11:36
        10/4/2019 12:11
        10/4/2019 12:20
        10/4/2019 12:42
        10/4/2019 15:33
        10/7/2019 15:46
        10/7/2019 15:54
        10/7/2019 16:34
        10/8/2019 11:01
        10/8/2019 13:02
        10/9/2019 9:28
        10/9/2019 12:04
        10/9/2019 12:42
        10/25/2019 18:09
        10/10/2019 15:02
        10/10/2019 15:23
        10/11/2019 12:01
        10/15/2019 11:29
        10/15/2019 15:25
        10/16/2019 11:16
        10/16/2019 12:08
        10/18/2019 15:08
        10/24/2019 10:40
        10/25/2019 9:18
        11/21/2019 12:35
        10/4/2019 13:44
        10/4/2019 17:32
        Дані подано

        10/17/2019 16:47
        10/1/2019 11:48
        10/2/2019 14:51
        10/2/2019 15:26
        10/2/2019 15:29
        10/3/2019 14:23
        10/3/2019 10:58
        10/3/2019 14:24
        10/3/2019 12:16
        10/3/2019 12:56
        10/3/2019 12:58
        10/3/2019 13:02
        10/3/2019 15:16
        10/3/2019 14:44
        10/4/2019 13:58
        10/4/2019 11:36
        10/4/2019 12:11
        10/4/2019 12:20
        10/4/2019 12:42
        10/4/2019 15:33
        10/7/2019 15:46
        10/7/2019 15:54
        10/7/2019 16:34
        10/8/2019 11:01
        10/8/2019 13:02
        10/9/2019 9:28
        10/9/2019 12:04
        10/9/2019 12:42
        10/25/2019 18:09
        10/10/2019 15:02
        10/10/2019 15:23
        10/11/2019 12:01
        10/15/2019 11:29
        10/15/2019 15:25
        10/16/2019 11:16
        10/16/2019 12:08
        10/18/2019 15:08
        10/24/2019 10:40
        10/25/2019 9:18
        11/21/2019 12:35
        10/4/2019 13:44
        10/4/2019 17:32
        Загальна площа будинків та споруд (кв. м.)
        діапазон:
        Кількість працівників (чол.)
        діапазон:
        Макс. Орендна плата за 1 кв.м. офісних приміщень
        діапазон:
        Мін. Орендна плата за 1 кв.м. офісних приміщень
        діапазон:
        Площа майданчиків, що надається в оренду (кв. м.)
        діапазон:
        Площа, що використовується установами НАНУ (кв. м)
        діапазон:
        Площа, що використовується установою (кв. м.)
        діапазон:
        Площа, що надається в оренду бюджетн. (кв. м.)
        діапазон:
        Площа, що надається в оренду іншим уст. (кв. м.)
        діапазон:
        Сума ком. платежів за договорами (грн.)
        діапазон:
        Сума орендної плати за транспорт (грн.)
        діапазон:
        Сума орендної плати майданчиків (грн.)
        діапазон:
        Сума орендної плати обладнання (грн.)
        діапазон:
        Сума орендної плати приміщення
        діапазон:
        Сума орендної плати, використана на ремонт (грн.)
        діапазон:
        Фактично відшкодовано комунальних платежів (грн.)
        діапазон:
        Фактично одержано орендної плати (грн.)
        діапазон:
О`бєкти
        Інститут фізики
        Центр практичної інформатики НАН України
        Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
        Інститут проблем математичних машин та систем
        Радіоастрономічний інститут
        Інститут електронної фізики
        Інститут сцинтиляційних матеріалів
        Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
        Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»
        Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України
        Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України
        Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
        Інститут імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України
        Інститут ядерних досліджень
        Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України
        Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
        Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
        Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України
        Державна установа "Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України"
        Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
        Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка
        Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
        Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
        Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"
        Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря
        Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України
        Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
        Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України
        Інститут сорбції та проблем ендоекології
        Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
        Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
        Інститут монокристалів НАН України
        Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
        Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
        Інститут технічної теплофізики НАН України
        Інститут гідромеханіки НАН України
        Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
        Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
        Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
        Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
        Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
        Інститут електродинаміки
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА Квартал Рік Статус документу ID документу Дата змінення Дані подано Загальна площа будинків та споруд (кв. м.) Кількість працівників (чол.) Макс. Орендна плата за 1 кв.м. офісних приміщень Мін. Орендна плата за 1 кв.м. офісних приміщень Площа майданчиків, що надається в оренду (кв. м.) Площа, що використовується установами НАНУ (кв. м) Площа, що надається в оренду бюджетн. (кв. м.) Площа, що надається в оренду іншим уст. (кв. м.) Сума ком. платежів за договорами (грн.) Сума орендної плати за транспорт (грн.) Сума орендної плати майданчиків (грн.) Сума орендної плати обладнання (грн.) Сума орендної плати приміщення Сума орендної плати, використана на ремонт (грн.) Фактично відшкодовано комунальних платежів (грн.) Фактично одержано орендної плати (грн.) Площа, що використовується установою (кв. м.)
1 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
108
10/17/2019 16:47
10/17/2019 16:47
7758.29
278
1144
61.64
0
0
0
1502.46
2308020.49
0
0
0
5585625.05
971666.67
2420526.48
5603551.23
2 Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
115
10/1/2019 11:48
10/1/2019 11:48
28467.2
193
157.35
79.48
1250
23
0
4289.2
955203.77
0
75391.07
84228.12
2005474.95
40310
1008382.76
2047867.94
3 Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
118
10/2/2019 14:51
10/2/2019 14:51
23934.5
235
1194.88
1
0
0
126.1
2616.62
861649
0
0
0
3309561
58705
829889
3258074
4 Інститут сорбції та проблем ендоекології
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
119
10/2/2019 15:26
10/2/2019 15:26
11267.62
113
95
81
400
0
0
1104.8
105906
0
91155
0
628000
34346
105906
690927
5 Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
120
10/2/2019 15:29
10/2/2019 15:29
2629
40
0
0
0
967.8
0
72.8
41522.53
0
0
0
32536.23
0
41522.53
32536.23
6 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
121
10/3/2019 14:23
10/3/2019 14:23
27926.4
306
129.74
106.33
506.66
0
0
2169.87
611948.3
0
97073.68
178700.71
1495281.06
74509.82
610962.66
1785233.42
7 Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
122
10/3/2019 10:58
10/3/2019 10:58
8310
162
548.24
27.44
0
0
127
649.9
400809.98
0
0
11561.89
546982.04
46490.4
353487.23
472305.47
8 Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
123
10/3/2019 14:24
10/3/2019 14:24
29617.9
538
144.78
120.69
0
637.38
7.8
892.33
265092.21
0
0
0
991712.2
0
265092.21
834768.13
9 Інститут електронної фізики
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
124
10/3/2019 12:16
10/3/2019 12:16
8676.5
100
8.91
16.85
0
386.3
933.2
483.9
129569.83
0
0
0
133163.57
0
117156.32
129783.84
10 Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
125
10/3/2019 12:56
10/3/2019 12:56
14054
194
127.5
9.49
0
0
463.9
2152.1
311676.28
0
0
0
1048310.74
0
602351.74
893362.68
11 Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
126
10/3/2019 12:58
10/3/2019 12:58
7284.7
270
479.47
43.43
0
25
0
785.3
167488.21
0
0
11211.03
886047.66
0
129910.1
792264.45
12 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
127
10/3/2019 13:02
10/3/2019 13:02
12594.33
188
135
110
0
430.2
0
1125.01
202366.69
0
0
0
1074917.45
0
194653.57
1024816.05
13 Інститут проблем математичних машин та систем
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
128
10/3/2019 15:16
10/3/2019 15:16
52271
197
90.24
22.66
140
600
0
10220.39
1272699
0
17535
0
3604509.26
59779
1248872
3553760.49
14 Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
129
10/3/2019 14:44
10/3/2019 14:44
1333.7
87.25
350.32
71.76
0
1022.9
0
310.8
135101.48
0
0
0
700175.91
0
115127.36
693286.11
15 Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
130
10/4/2019 13:58
10/4/2019 13:58
45997.9
473
270.82
27.32
0
0
0
9826.85
3842450
0
0
11919
5637854
542369
3879175
5618861
16 Інститут імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
131
10/4/2019 11:36
10/4/2019 11:36
40357.5
138
174.82
17.59
3688
0
5828
10337.48
423844.48
0
45815.01
0
826119.47
2804.55
419267.64
899239.36
17 Інститут гідромеханіки НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
132
10/4/2019 12:11
10/4/2019 12:11
19867
185
190
39
0
16980
18
2869
717399
0
0
0
2479001
0
702125
2323088
18 Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
133
10/4/2019 12:20
10/4/2019 12:20
13895.9
172
335.68
51.7
0
0
0
2329.97
898553.33
0
0
35316.09
1450050.32
0
908881.53
1492028.65
19 Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
134
10/4/2019 12:42
10/4/2019 12:42
28425.95
314
106.18
22.25
0
3107.5
0
1530.13
1042093.65
0
0
0
547965.45
0
1000802.69
545391.17
20 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
135
10/4/2019 15:33
10/4/2019 15:33
8550.6
108
141.57
107.88
0
0
0
1156.48
515756.58
0
0
0
1414706.94
120150.49
459865.77
1308006.34
21 Інститут технічної теплофізики НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
139
10/7/2019 15:46
10/7/2019 15:46
44513.85
417
137.41
28.41
0
240.77
0
4744.07
1414563
0
0
15955
2464200
36496
1818928
2655645
22 Державна установа "Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України"
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
140
10/7/2019 15:54
10/7/2019 15:54
6267.3
25
150.84
67.76
0
0
0
714
513854.73
0
0
0
751159.82
0
567067.44
783751.79
23 Радіоастрономічний інститут
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
141
10/7/2019 16:34
10/7/2019 16:34
12887.91
265
128.53
128.53
0
329.8
0
285.9
45454
0
0
0
132012
68104
44746
148270.19
24 Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
143
10/8/2019 11:01
10/8/2019 11:01
20250.5
148
133
60
0
1125.8
0
2192.5
496010.28
0
0
0
2438595.15
0
443512.84
2341063.09
25 Інститут ядерних досліджень
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
145
10/8/2019 13:02
10/8/2019 13:02
63910.4
464
287.37
118.21
0
0
0
1006.56
250581.74
0
0
0
1747493.11
0
382793.97
1812208.81
26 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
146
10/9/2019 9:28
10/9/2019 9:28
16720.6
295
126.87
56.61
0
163
109.3
471.2
124449.37
0
0
0
344826.1
0
107973.6
281683.14
27 Інститут монокристалів НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
147
10/9/2019 12:04
10/9/2019 12:04
12205.1
118
96.65
26.55
543.48
55
0
1324.87
576471.59
0
61051.23
2380.1
671919.16
247615.06
577837.13
730930.93
28 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
148
10/9/2019 12:42
10/9/2019 12:42
90840.01
916
71.96
24.05
914.8
4318.23
0
10471.83
5162106.49
0
108967.17
43290.1
3640729.51
0
4032198.24
4087941.73
29 Інститут фізики
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
149
10/25/2019 18:09
10/25/2019 18:09
31877.4
407
252
8
0
705.5
0
1849.49
317148.36
0
0
0
1676592.59
0
309600.62
1359794.44
30 Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
150
10/10/2019 15:02
10/10/2019 15:02
6944
118
99
15
0
0
0
603
23206
0
0
0
213967
92470
23206
213967
31 Інститут сцинтиляційних матеріалів
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
152
10/10/2019 15:23
10/10/2019 15:23
17942.91
271
111.2
16.8
0
1283.17
0
2850.1
1743151
0
0
5346026
1042062
0
1748620
5430358
32 Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
153
10/11/2019 12:01
10/11/2019 12:01
209856.9
2039
319
5
0
2069.8
0
583.65
703404.09
0
0
548.04
275588.82
0
691815.25
273397.24
33 Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
154
10/15/2019 11:29
10/15/2019 11:29
16840.25
158
124.48
106.81
0
1209.35
0
2528.92
813629
0
0
0
2368057
0
809556
2301010
34 Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
156
10/15/2019 15:25
10/15/2019 15:25
8027.8
84
203.88
44.95
253.5
0
0
1494.38
485152
0
28530
0
1004437
40055
445472
1050557
35 Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
157
10/16/2019 11:16
10/16/2019 11:16
4144.1
247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
158
10/16/2019 12:08
10/16/2019 12:08
52246.2
356
172.22
34.99
0
4264.1
0
10881.69
3227976.27
0
0
2579.94
5876946.64
325678.72
3524157.89
5755406.24
37 Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
159
10/18/2019 15:08
10/18/2019 15:08
27079.8
215
44
33
0
105.3
0
354.1
35488
0
0
0
132582
0
35488
132582
38 Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
161
10/24/2019 10:40
10/24/2019 10:40
2147.4
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
162
10/25/2019 9:18
10/25/2019 9:18
19264.1
225
178.94
172.7
0
553.4
0
1648.6
966877.84
0
0
2393.42
1812824.63
0
966332.93
1844960.78
40 Центр практичної інформатики НАН України
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
163
11/21/2019 12:35
11/21/2019 12:35
222
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
41 Інститут електродинаміки
3
2019
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
48
10/4/2019 13:44
10/4/2019 13:44
19849
355
318.29
50.62
0
140.9
0
2725.25
565411
0
0
0
3980481
465339
629498
3925257
16960.05
42 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
3
2017
Підписано та відправлено на розгляд ВМП
136
10/4/2019 17:32
10/4/2019 17:32
8756.2
202.5
115.67
28.25
477.65
966.9
0
1357.68
534414
0
51352
0
955104
20129
530621
927178