Категорія
      1. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ
        1.1. Валовий внутрішній продукт (дані державної статистики)
        1.2. Основні показники економіки України у порівняних цінах, % (дані державної статистики)
        1.3. Частка основних галузей у загальних обсягах промислового виробництва, % (дані державної статистики)
        1.4. Випуск деяких видів промислової продукції (дані державної статистики й відділу №16)
        1.5. Індекс внутрішніх цін промислової продукції, грудень до грудня попереднього року, % (дані державної статистики)
        1.6. Індекс споживчих цін на товари та послуги (грудень до грудня попереднього року, %) (дані державної статистики)
        1.8. Техногенний вплив на навколишнє середовище, тис. т (дані державної статистики)
      2. ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНИ
        2.1. Основні показники (дані відділу №16, №31)
        2.2. Регіональна структура зварювального виробництва, % (дані відділу №16, 1995 рік)
        2.3. Виробництво зварних конструкцій, млн. т. (дані державної статистики й відділу №16)
        2.4. Динаміка виробництва металевих заготовок, млн. т % до 1990 р. (дані державної статистики й відділу №16)
        2.5. Структура виробництва металевих заготовок, % (дані відділу №16)
      3. УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
        3.1. Виробництво зварювальних матеріалів у СРСР і СНД, тис. т (дані відділу №16 й асоціації “Електрод”)
        3.20. Зовнішньоекономічні партнери України в 2016 році (зварювальні матеріали) (дані митної статистики й відділу №16)
        3.21. Видиме споживання матеріалів при зварюванні (тис. т) (дані державної, митної статистики й відділу №16)
        3.4. Структура виробництва зварювальних матеріалів, % (дані відділу №16)
      4. УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
        4.19. Зовнішньоекономічні партнери України в 2016 році (електрозварювальне обладнання),тис. $ (дані митної статистики й відділу №16)
        4.2. Основні виробники зварювального устаткування у 2016 році (дані відділу № 16)
        4.3. Структура виробництва електрозварювального устаткування, % (дані відділу №16)
        4.4. Імпорт-експорт електрозварювального устаткування (дані митної статистики й відділу №16)
        4.5. Український ринок зварювального устаткування (дані відділу №16)
      5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
        5.1. Технологічна собівартість 1 тонни наплавленого металу (на кінець року) (дані відділу №16)
        5.2. Структура технологічної собівартості 1 тонни наплавленого металу (на кінець 2003 року), % (дані відділу №16)
        5.3. Структура технологічної собівартості 1 тонни наплавленого металу (на кінець 2005 року), % (дані відділу №16)
        5.4. Структура технологічної собівартості 1 тонни наплавленого металу (на кінець 2010 року), % (дані відділу №16)
        5.5. Структура технологічної собівартості 1 тонни наплавленого металу (на кінець 2015 року), % (дані відділу №16)
        5.6. Структура технологічної собівартості 1 тонни наплавленого металу (на кінець 2016 року), % (дані відділу №16)
        5.7. Ресурсоємність способів дугового зварювання (на 1 т. наплавленого металу) (дані відділу №16)
        5.9. Технологічна структура способів дугового зварювання, % (за наплавленим металом) (дані відділу №16)
      додатки
        2. Количество ежегодных продаж ПР и общий парк ПР всех типов и назначений в регионах мира в 2010–2016 гг., ед.
        3. Мировой рынок сварочных роботов, 2015
        4. Сопоставление технико-экономических показателей ПР компании KUKA, % (показатели 1980 г. приняты за 100 %)
Показники
        Кількість

        близько 2*
        39
        25
        6
        2
        64
        27
      У тому числі
        Енергетика
        діапазон:
        Чорна металургія
        діапазон:
        Машино- будування
        діапазон:
        Промисловість будматеріалів

        290.0
        120.2
        117.2
        127.6
        129.7
        125.1
        104.2
        106.6
        107.6
        100.8
        124.4
        127.9
        112.0
        2014
        діапазон:
        ...1
        2015
        діапазон:
        ...1
        2016

        65.8
        80.1
        53.4
        66.2
        22.6
        72.1
        20.9
        10.1
        60.9
        38.7
        26.7
        26.1
        6.1
        0.9
        22.1
        164.6
        18.3
        1.0
        0.05
        0.008
        42.9
        4.3
        ...1
        1.8
        100.0
        14.5
        5.8
        1.2
        63.8
        14.7
      Виробництво
        тис.$

        1.50 1.50
        28.41 н/д
        0 н/д
        2.2 2.2
        41.9 н/д
        0.1 0.1
        36.6 н/д
        0.05 0.05
        12.6 н/д
        0.03 н/д
        16.9 н/д
        0.04 н/д
        18.1 н/д
        0.1 н/д
        22.7 н/д
        12.9 н/д
        16.7 н/д
        26.6 н/д
        тис. шт.

        н/д н/д
        н/д 51.24
        н/д 34.91
        н/д 85.5
        н/д 39.6
        н/д 226.1
        н/д 0.11
        н/д 61.9
        н/д 0.07
        н/д 0.4
        н/д 252.5
        н/д 0.1
        н/д 0.7
        н/д 317.8
        н/д 0.09
        н/д 0.6
        н/д 228.9
        н/д 408.3
        н/д 0.5
        н/д 267.6
        н/д 0.2
        н/д 116.2
        н/д 290.7
      СРСР
        1985
        діапазон:
        1990
        діапазон:
        100.0 100.0
      Україна
        1990
        діапазон:
        1995
        діапазон:
        2000
        діапазон:
        2005
        діапазон:
        2009
        діапазон:
        2011
        діапазон:
        2013
        діапазон:
        2014
        діапазон:
        2015
        діапазон:
        2016

        100.0
      Швеція
        діапазон:
        17.5 10.0
      Н/авт. у СО2 ø 1.0 мм

        100.0 100.0
        9.0 55.0
        62.0 27.5
        26.7 17.5 35.3 10.0
        11.0 10.0
        7.2 7.5
        7.5 10.8
        8.0 55.0
        71.0 27.5
        29.1 17.5 41.9 10.0
        8.0 10.0
        5.6 7.5
        7.5 7.4
        14.0 55.0
        67.0 27.5
        32.2 17.5 10.0 10.0
        3.9 7.5
        7.5 5.1
        Н/авт. у СО2 ø 1.0 мм

        100.0
        7.5
        55.0
        27.5
        17.5
        10.0
      Імпорт
        діапазон:
        -
        т
        діапазон:
        -
        тис.$
        діапазон:
        -
        4.67 4.67
        51.24 10512.9
        34.91 8542.4
        0.3 0.3
        85.5 14477.7
        39.6 13947.2
        0.5 0.5
        226.1 27052.8
        0.11 3944.6
        0.09 0.09
        61.9 5413.9
        0.07 1131.5
        0.4 1954.9
        252.5 13413.8
        0.1 2182.1
        0.7 4352.1
        317.8 22466.3
        0.09 3272.6
        0.6 6558.0
        228.9 23862.5
        0.1 2505.7
        0.6 4609.4
        408.3 18512.1
        0.5 3678.9
        0.4 5262.0
        267.6 9608.6
        0.1 2308.2
        0.2 2129.7
        116.2 4763.7
        0.7 3808.8
        0.2 3505.4
        290.7 10851.7
        0.1 2256.8
        тис. грн.
        діапазон:
        тис. $
        діапазон:
        шт.
        діапазон:
        тис. шт.

        5341.1 5341.1
        10512.9 13.39
        8542.4 1.12
        3846.7 3846.7
        14477.7 9.0
        13947.2 3.6
        11684.7 11684.7
        27052.8 10.6
        3944.6 0.03
        1449.0 1449.0
        5413.9 2.2
        1131.5 0.01
        1954.9 0.06
        13413.8 4.1
        2182.1 0.02
        4352.1 0.2
        22466.3 3.0
        3272.6 0.04
        6558.0 0.1
        23862.5 2.7
        2505.7 0.02
        4609.4 0.1
        18512.1 2.5
        3678.9 0.02
        5262.0 0.1
        9608.6 0.7
        2308.2 0.02
        2129.7 0.02
        4763.7 3.5
        3808.8 0.04
        3505.4 0.1
        10851.7 6.6
        2256.8 0.02
      Експорт
        діапазон:
        -
        5742.0
        15423.1
        3504.0
        6262.5
        14102.2
        3498.8
        4745.9
        17614.9
        2684.7
        5202.2
        5087.8
        3331.3
        4673.4
        7781.6
        588.1
        10864.3
        9041.3
        10126.8
        13067.5
        8178.6
        1884.3
        12340.0
        7311.4
        5055.6
        5886.4
        2894.9
        1729.9
        2398.2
        1645.6
        917.1
        4246.0
        1131.1
        389.3
        т
        діапазон:
        -
        тис.$
        діапазон:
        -
        0.14 0.14
        13.39 15423.1
        1.12 3504.0
        0.2 0.2
        9.0 14102.2
        3.6 3498.8
        0.1 0.1
        10.6 17614.9
        0.03 2684.7
        0.09 0.09
        2.2 5087.8
        0.01 3331.3
        0.06 4673.4
        4.1 7781.6
        0.02 588.1
        0.2 10864.3
        3.0 9041.3
        0.04 10126.8
        0.1 13067.5
        2.7 8178.6
        0.02 1884.3
        0.1 12340.0
        2.5 7311.4
        0.02 5055.6
        0.1 5886.4
        0.7 2894.9
        0.02 1729.9
        0.02 2398.2
        3.5 1645.6
        0.04 917.1
        0.1 4246.0
        6.6 1131.1
        0.02 389.3
        тис. грн.
        діапазон:
        тис. $
        діапазон:
        тис. шт.

        5742.0 5742.0
        15423.1 66.26
        3504.0 33.79
        6262.5 6262.5
        14102.2 118.4
        3498.8 36.0
        4745.9 4745.9
        17614.9 246.1
        2684.7 0.07
        5202.2 5202.2
        5087.8 72.3
        3331.3 0.06
        4673.4 0.37
        7781.6 265.3
        588.1 0.08
        10864.3 0.54
        9041.3 332.9
        10126.8 0.05
        13067.5 0.6
        8178.6 248.9
        1884.3 0.08
        12340.0 0.6
        7311.4 423.9
        5055.6 0.48
        5886.4 0.4
        2894.9 279.8
        1729.9 0.08
        2398.2 0.28
        1645.6 129.4
        917.1 0.66
        4246.0 0.2
        1131.1 310.7
        389.3 0.08
        2000
        діапазон:
        2005
        діапазон:
        5.40* 38.3
        2008
        діапазон:
        2010
        діапазон:
        2012
        діапазон:
        2013
        діапазон:
      В фактичних цінах
      ВВП
        млрд. грн.
        діапазон:
      ВВП у перерахунку на душу населення
        тис. грн
        діапазон:
      Індекси фізичного обсягу
      ВВП
        % до попереднього року
        діапазон:
        1990.

        43.0
        41.7
        40.9
        40.8
        43.2
        47.2
        49.7
        54.4
        61.0
        62.7
        67.3
        72.6
        74.2
        63.3
        66.0
        78.8
        84.4
        87.1
        93.8
        94.6
        95.7
      ВВП у перерахунку на душу населення
        % до попереднього року
        діапазон:
        Транспорт
        діапазон:
        1990
        діапазон:
        1991
        діапазон:
        1995
        діапазон:
        УСЬОГО
        діапазон:
        ІСЦ
        діапазон:
        Продукти харчування та безалкогольні напої
        діапазон:
        Алкоголь та тютюн
        діапазон:
        Одяг та взуття
        діапазон:
        Житло, вода, електрика та газ
        діапазон:
        Утримання житла та побутові прилади
        діапазон:
        Медицина
        діапазон:
        Зв’язок
        діапазон:
        Відпочинок та культура
        діапазон:
        Освіта
        діапазон:
        Ресторани та готелі
        діапазон:
        Інше

        101.5
        102.4
        102.3
        106.9
        106.3
        106.8
        111.4
        130.4
        119.1
        108.7
        105.4
        102.2
        102.5
        124.5
        138.6
        105.8
      Викиди в атмосферу шкідливих речовин
        Усього
        діапазон:
        стаціонарні джерела
        діапазон:
        автотранспорт

        6100
        1800
        1900
        2200
        2600
        2700
        2515
        2547
        2486
        2425
        1996
        1664
        …..
        Кількість підпри-ємств
        діапазон:
        Ви-пуск ЗК
        діапазон:
      Робітники
      Звар. спец., усього
        Звар. спец., усього
        діапазон:
      у т.ч. звар-ники
        у т.ч. звар-ники
        діапазон:
      І Т П
      Усього
        Усього
        діапазон:
      у тому числі
        інже-нери
        діапазон:
        тех.-ніки

        100.0
        9.73
        42.18
        30.16
        6.99
        10.94
      Готовий металопрокат
        Виробництво
        діапазон:
        Експорт
        діапазон:
        Імпорт
        діапазон:
        Видиме споживання
        діапазон:
        Виробництво зварних конструкцій

        14.1
        3.6
        5.0*
        5.4*
        4.9*
        3.8*
        3.9*
        4.0*
        3.7*
        3.3*
        2.8*
        2008*
        діапазон:
        2010*
        діапазон:
        2012*
        діапазон:
        2013*
        діапазон:
        2014*
        діапазон:
        2015*
        діапазон:
        2016*

        4.3
        100.0
        3.15
        1.00
        0.15
        73.3
        23.3
        3.4
        Дріт порошковий
        діапазон:
        Електроди зварювальні
        діапазон:
        Флюси зварювальні

        0.9
        3.6
        25.1
        17.2
        2.7
        10.6
        21.7
        15.7
        1.5
        7.5
        19.8
        13.9
        1.6
        13.8
        11.1
        7.8
        0.3
        3.1
        6.3
        5.6
        0.2
      СНД
        1995
        діапазон:
        н/д
        2000
        діапазон:
        н/д
        2005
        діапазон:
        н/д
        2006
        діапазон:
        н/д
        2007
        діапазон:
        н/д
        2011
        діапазон:
        н/д
        2012
        діапазон:
        230.0*
        н/д
        2014

        230.0*
        н/д
      Баланс(+/-)

        5.6
        0.2
        905.0
        674.1
        354.9
        155.3
        135.6
        115.3
        81.4
        58.1
        37.5
        31.3
        23.4
        21.2
        19.4
        19.3
        16.3
        4.5
        4.2
        1.4
        0.6
        0.4
        0.1
        -2.7
        -4.0
        -5.8
        -29.1
        -40.2
        -46.5
        -48.5
        -51.4
        -58.0
        -59.3
        -87.0
        -122.5
        -136.7
        -173.2
        -181.9
        -222.9
        -290.0
        -300.8
        -341.3
        -444.4
        -614.9
        -707.0
        -1359.9
        -1377.4
        -3236.6
        -3566.2
        т
        діапазон:
        тис.$

        0.05
        5018.08
        3613.93
        1198.93
        669.43
        615.23
        411.41
        328.26
        210.69
        112.03
        81.48
        71.63
        69.06
        51.18
        35.27
        22.98
        7.83
        5.14
        4.88
        3.29
        1.61
        1.10
        0.91
        0.48
        0.19
        0.17
        0.13
        0.11
        0.10
        0.06
        0.02
        0.01
        -0.04
        -0.11
        -1.27
        -4.43
        -5.38
        -7.64
        -8.85
        -12.63
        -20.24
        -22.85
        -66.08
        -75.61
        -79.43
        -88.37
        -177.66
        -179.13
        -254.84
        -300.41
        -494.31
        -533.73
        -544.02
        -555.82
        -559.57
        -734.92
        -3188.57
        Дріт зварювальний звичайний
        діапазон:
        -
        Дріт легований
        діапазон:
        Спеціалізація

        Випрямлячі й трансформатори
        Ацетиленові генератори
        Джерела живлення для ручного й машинного плазмового різання
        Устаткування для виробництва покритих електродів
        Устаткування для відновлення зно-шених гребенів вагонних коліс
        Зварювальне устаткування й засоби механізації для будівництва й ремонту нафтогазопроводів, джерела живлення в комплекті для автоматів і напівавтоматів, устаткування для наплавлення
        Устаткування для наплавлення й для нанесення зміцнювальних і захисних покриттів
        Устаткування для газокисневого, плаз-мового і термічного різання металів
        Джерела живлення для дугового й електрошлаковго зварювання, напівавтомати для дугового зварювання
        Напівавтомати для дугового зварювання
        Засоби індивідуального захисту зварника
        Джерела живлення для дугового й електрошлакового зварювання
        Універсальні наплавочні установки, установки автоматичного зварювання повітряних фурм доменних печей, спеціалізовані установки для зварювання-наплавлення певної номенклатури деталей
        Автомати й напівавтомати для ЕДЗ, без джерел живлення
        Устаткування й інструмент для дугового й контактного зварювання, механічне зварювальне устаткування
        Устаткування для попереднього й наступного нагрівання
        Трансформатори, випрямлячі, напівавтомати, автомати, машини для точкового й шовного зварювання, машини й комплекси для стикового зварювання рейок й інше спеціальне устаткування
        Установки MIG-MAG зі східчастим регу-люванням й встроєною мікропроце-сорною програмною технологією
        Устаткування для газового зварювання, для газокисневого, плазмового і термичного різання металів
        Засоби індивідуального захисту звар-ника
        Джерела живлення для дугового зварювання, автомати й напівавтомати для дугового зварювання, устаткування для газокисневого, плазмового і термічного різання металів
        Інше електрозварювальне устаткування
        Устаткування для газокисневого, плазмового і термічного різання металів
        Устаткування для вловлювання зварювальних аерозолів й очищення повітря в зоні зварювання
        Устаткування для вловлювання зварювальних аерозолів й очищення повітря в зоні зварювання, засоби індивідуального захисту зварника
        Джерела живлення для дугового й електрошлакового зварювання, автомати й напівавтомати для дугового зварювання
        Напівавтомати для ЕДЗ, джерела живлення в комплекті для автоматів і напівавтоматів і ручного зварювання, плазмового різання
        Устаткування для спеціальних способів зварювання й термічної обробки
        Джерела живлення, інверторні ви-прямлячі зварювального струму
        Джерела живлення, зварювальні трансформатори
        Зварювальні агрегати
        Напівавтомати для ЕДЗ, без джерел живлення
        Напівавтомати для ЕДЗ, із джерелами живлення
      Найменування

        Машини для контактного зварювання
        Апарати для дугового зварювання
        Інші машини й апарати для зварювання
        Інші машини й апарати для зварювання*
        Митний код

        Машини для контактного зварювання
        Апарати для дугового зварювання
        Інші машини й апарати для зварювання
        Інші машини й апарати для зварювання*
        тис. шт.

        2006 рік Машини для контактного зварювання
        2007 рік Машини для контактного зварювання
        2008 рік Машини для контактного зварювання
        2009 рік Машини для контактного зварювання
        Апарати для дугового зварювання 28.41
        Інші машини й апарати для зварювання 0
        Апарати для дугового зварювання 41.9
        Апарати для дугового зварювання 36.6
        Інші машини й апарати для зварювання* 0
        Апарати для дугового зварювання 12.6
        Машини для контактного зварювання 0.03
        Апарати для дугового зварювання 16.9
        Машини для контактного зварювання 0.04
        Апарати для дугового зварювання 18.1
        Машини для контактного зварювання 0.1
        Апарати для дугового зварювання 22.7
        Апарати для дугового зварювання 12.9
        Апарати для дугового зварювання 16.7
        Апарати для дугового зварювання 26.6
      Митний код
        шт.
        діапазон:
      Український ринок

        н/д
        6.03 н/д
        2.3 н/д
        0.5 н/д
        0.05 н/д
        н/д н/д
        тис.$
        діапазон:
      Спосіб зварювання
      Ручне дугове
        44
        діапазон:
        -
        36.0 -
        38.0 -
        13454
        діапазон:
        -
        24.0 -
        29.0 -
      Н/авт. у СО2 Св-08Г2С ø 1.0 мм
        діапазон:
        39.7 23.3
        45.1 15.9
        33.0 22.0
        51.7 14.3
        52.2 14.8
        Н/авт. у СО2 Св-08Г2С ø 1.0 мм
        діапазон:
        -
        24.0 -
        29.0 -
        23.3 22.0
        33.0 14.3
        35.0 14.8
      .348084
        діапазон:
        26.7 35.3
        29.1 41.9
        32.2 34.8
        42.6 10.0
        42.9 10.0
        .348084
        діапазон:
        0.56
        1.15
        2.44
        8.27
        11.65
        12.88
        24.71
        23.90
        26.56
        31.28
        35.31
        37.42
        38.90
        44.70
        53.63
        67.46
        39.7 23.3
        45.1 15.9
        33.0 34.8
        51.7 25.4
        52.2 25.6
        77.16
        154.32
        1.02
        -
        1.43
        2932.10
        0.50
      Н/авт. у СО2 ø 1.0 мм
        Н/авт. у СО2 ø 1.0 мм
        діапазон:
        26.7 35.3
        29.1 41.9
        32.2 34.8
        Ручне
        діапазон:
        У захисних газах
        діапазон:
        Порошковим дротом
        діапазон:
        Під флюсом

        7.5
        13.8
        14.7
        24.4
        21.3
        20.7
        17.1
        16.7
        16.6
        15.9
        17.8
        25.2
        17.3
        18.8
        16.9
      Ежегодные продажи ПР
        2010
        діапазон:
        2014
        діапазон:
        2015
        діапазон:
        2016
        діапазон:
      Парк ПР
        2010
        діапазон:
        2014
        діапазон:
        2015
        діапазон:
        2016

        1824000
        281000
        908500
        431700
        4900
      Роботы для дуговой сварки
        шт.
        діапазон:
        %

        32,1 60,0 61,8 61,9 56,6 75,7 40,3 54,3 47,3 54,0 49,2 34,8 50,7 47,9
      Роботы для точечной сварки
        шт.
        діапазон:
        %

        67,9 40,0 38,2 38,1 43,4 24,3 59,7 45,7 52,7 46,0 50,8 65,2 49,3 52,1
      Всего
        шт.
        діапазон:
        %

        17,9 0,9 20,7 8,2 10,5 1,7 3,4 7,9 0,9 0,8 1,1 23,3 2,6 100,0
        2010 (серия Quantec)

        20
        40
        15
        30
        300
О`бєкти
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА % до попереднього року % до попереднього року 1990. Алкоголь та тютюн ВВП ВВП ВВП у перерахунку на душу населення ВВП у перерахунку на душу населення Відпочинок та культура Видиме споживання Викиди в атмосферу шкідливих речовин Виробництво Виробництво зварних конструкцій Готовий металопрокат Експорт Енергетика Житло, вода, електрика та газ Зв’язок ІСЦ Імпорт Інше Машино- будування Медицина Одяг та взуття Освіта Продукти харчування та безалкогольні напої Промисловість будматеріалів Ресторани та готелі Транспорт У тому числі УСЬОГО Усього Утримання житла та побутові прилади Чорна металургія автотранспорт млрд. грн. стаціонарні джерела тис. грн
1 1996
90
90.7
43.0
81519
1595
2 1997
97
97.8
41.7
93365
1842
3 1998
98.1
98.8
40.9
102593
2040
4 1999
99.8
100.6
40.8
130442
2614
5 2000
105.9
106.7
43.2
7.5
22.6
5.0*
15.7
110
0.6
118.1
120.2
120.8
5900
111.6
1900
170070
4000
3436
6 2001
109.2
11.1
47.2
102
104.3
104.5
99.2
106.1
101.5
105.6
101.8
110.7
108
112.5
98.5
101.2
204190
4195
7 2002
105.2
106.3
49.7
100.7
102
101.7
109.8
99.4
102.4
103.6
100.7
106
97.6
108.4
106.6
100.7
225810
4685
8 2003
109.6
110.5
54.4
104.3
101.9
106.4
100
108.2
102.3
103.5
100.7
107.1
111.1
108
102.4
102.2
267344
5591
9 2004
112.1
113
61.0
104.6
104.5
107.2
100.1
112.3
106.9
107.1
101.4
109.4
115.2
113
117.7
105.3
345113
7273
10 2005
102.7
103.5
62.7
107.7
102.7
7.7
32.2
5.4*
25.5
113.1
114.6
101.7
110.3
1
106.3
105.6
109.2
102.2
118
110.2
117.2
118.6
119.7
109.5
6600
102.1
106.9
2200
441452
4400
9372
11 2006
107.3
108.1
67.3
105.5
103.7
123.4
166.5
121
111.6
106.8
106
107.3
102.5
115.8
103.2
127.6
114.8
110.4
114.1
7000
102.5
118.1
2200
544153
4800
11630
12 2007
107.9
108.6
72.6
109.5
104.7
120.9
112.3
97.2
116.6
111.4
111.9
113.2
101.9
115.8
123.7
129.7
116.5
114.1
123.3
7400
102.9
122.2
2600
720731
4800
15496
13 2008
102.3
102.9
74.2
122.7
117.1
7.3
31.5
4.9*
26.5
142.2
128.2
105
122.3
2.3
130.4
122
121.9
104.6
129.2
124.5
125.1
127.9
122.5
123
7200
116.2
119.2
2700
948056
4500
20495
14 2009
85.2
85.6
63.3
138.4
111.8
103.9
108.2
104.3
112.3
119.1
107.7
126.3
107.6
115.1
110.9
104.2
110
119.2
114.3
6443
114.3
117.2
2515
913345
3928
19832
15 2010
102.1
102.5
66.0
122.1
102.5
5.7
29.2
3.8*
24.5
112.5
113.8
91.1
109.1
1
108.7
112.2
105.8
102.2
110.3
110.6
106.6
107.4
106.6
118.7
6678
101.2
122.7
2547
1094607
4131
23767
16 2011
122.8
121.4
78.8
108.8
103.2
111
103.5
104.6
105.4
106.4
101
105.7
101.7
107.2
120.9
103.6
1316600
28851
17 2012
107
107.2
84.4
107
100.2
5.9
29.3
3.9*
24.8
109.1
100.7
101.4
99.8
1.4
102.2
100.5
102
97.7
104.4
97.7
107.6
102.8
104.1
100.3
6821
100.5
94.9
2486
1408889
4335
30929
18 2013
103.3
103.6
87.1
110.1
99.7
6
29.1
4.0*
24.5
105.2
100.3
100.7
100.5
1.4
102.5
100.1
103
96.5
102.2
99.3
100.8
101.4
101.3
101.7
6720
99.3
97.3
2425
1454931
4295
32028
19 2014
107.7
113.7
93.8
125.9
124.8
5.5
23.8
3.7*
19.4
128.5
134.3
102.4
124.9
1.1
124.5
125.7
130
114.5
104.7
124.8
124.4
114
141.6
131.8
5346
127.9
152.7
1996
1566700
3350
36400
20 2015
126.3
129
94.6
133.2
142.7
5
21.3
3.3*
17.2
133.2
215.8
105.9
148.7
0.9
138.6
121.6
137.6
133.1
117.9
145.9
127.9
124.3
136.8
125.4
4521
139.1
112.4
1664
1979458
2857
46210
1 2 3 4 5 6 7