Категорія
        216. Ліжковий фонд та його використання за профілями ліжок в закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я за 2018-
Показники
        2018
        діапазон:
        17. 6
        23. 7
        2019
        діапазон:
        Профіль ліжок
        діапазон:
        2018 2019

        81.4 84.8
        31.8 32.6
        31.7 31.9
        0.0 0.0
        10.6 12.2
        57.7 56.0
        34.7 48.6
        31.3 36.1
        29.3 34.1
        75.1 92.7
        35.6 34.3
        55.4 54.8
        41.7 42.0
        48.9 47.3
        37.9 37.4
        69.7 70.9
        68.2 71.3
        20.5 21.5
        111.3 83.7
        15.7 15.6
        42.5 40.2
        44.3 42.0
        16.2 14.6
        42.1 41.4
        42.3 41.7
        31.8 31.2
        53.1 58.0
        54.4 59.8
        46.3 41.3
        31.6 27.7
        45.6 77.1
        31.7 32.8
        1.8 1.8
        1.1 1.5
        2.3 2.3
        1.6 1.8
        Число ліжок, що

        факт.розгорнуті
        та згорнуті на
        ремонт
        Середнє

        число днів
        роботи
        ліжка
        Середнє число

        Обіг ліжка
        За звітний період

        померло
        Середнє число днів роботи ліжка 2018
        діапазон:
        Середнє число днів роботи ліжка 2019
        діапазон:
        Летальність 2018
        діапазон:
        0. 92
        18 100.00
        Летальність 2019
        діапазон:
        0 .00
        Обіг ліжка 2018
        діапазон:
        13 .4
        17. 6
        Обіг ліжка 2019
        діапазон:
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018
        діапазон:
        . 10
        . 16
        . 70
        . 90
        . 40
        . 25
        . 105
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019
        діапазон:
        За звітний період поступило хворих 2018
        діапазон:
        За звітний період поступило хворих 2019
        діапазон:
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018
        діапазон:
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2019
        діапазон:
        За звітний період виписалось хворих 2018
        діапазон:
        За звітний період виписалось хворих 2019
        діапазон:
        За звітний період померло 2018
        діапазон:
        За звітний період померло 2019
        діапазон:
        18 100.00
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2018
        діапазон:
        10. 7
        18. 7
        7. 5
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2019
        діапазон:
        15. 5
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018 2019

        3658 3815
        16485 16160
        13827 13633
        2 0
        340 352
        1447 1397
        869 778
        1951 2157
        3376 3705
        2409 2776
        12815 12392
        1653 1642
        9128 8977
        1564 1405
        2298 2243
        32074 33148
        24588 25655
        477 499
        3351 3179
        633 625
        13928 12848
        13461 12340
        577 508
        25185 24677
        24711 24192
        474 485
        32922 33773
        30675 31209
        1439 1238
        624 556
        184 770
        473 493
        940 865
        25 29
        149 111
        22 17
        За звітний період поступило хворих 2018 2019

        3670 3814
        16297 16312
        13602 13768
        43 0
        343 357
        1439 1407
        870 780
        1934 2186
        3371 3662
        2402 2787
        12762 12485
        1671 1647
        9063 8916
        1567 1436
        2251 2242
        31582 32744
        24509 25648
        71 97
        3332 3185
        623 620
        30144 28968
        29776 28452
        563 516
        8944 8560
        8781 8420
        163 140
        32962 33818
        30706 31252
        1434 1239
        641 554
        181 773
        479 491
        777 736
        26 30
        152 121
        26 19
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018 2019

        0.05 0.10
        0.21 0.26
        0.24 0.30
        0.00 0.00
        0.29 0.00
        0.21 0.08
        1.73 1.66
        0.06 0.07
        0.44 0.22
        1.61 1.55
        0.14 0.12
        87.11 83.19
        0.48 0.96
        0.00 0.19
        0.03 0.02
        0.04 0.02
        0.00 0.08
        18.04 16.17
        3.70 6.25
        За звітний період виписалось хворих 2018 2019

        8.9 8.0
        10.4 9.6
        10.7 9.9
        1.8 0.0
        21.6 23.4
        6.2 5.3
        7.6 5.9
        10.0 8.2
        9.3 8.6
        5.0 3.9
        8.5 8.7
        4.7 4.8
        7.9 8.0
        5.7 5.6
        9.0 9.1
        7.7 7.3
        7.2 6.8
        14.1 13.2
        9.2 9 .3
        35.6 36.4
        5.6 5.4
        4.0 4.0
        6.5 6.5
        8.5 8.0
        6.0 5.4
        5.8 5.3
        6.8 7.3
        11.3 12.8
        3.8 3.0
        5.0 4.7
        109.1 115.4
        213.4 191.2
        71.8 89. 6
        172.9 211.8
        За звітний період померло 2018 2019

        81.4 84.8
        31.8 32.6
        31.7 31.9
        0.0 0.0
        10.6 12.2
        57.7 56.0
        34.7 48.6
        31.3 36.1
        29.3 34.1
        75.1 92.7
        35.6 34.3
        55.4 54.8
        41.7 42.0
        48.9 47.3
        37.9 37.4
        69.7 70.9
        68.2 71.3
        20.5 21.5
        111.3 83.7
        15.7 15.6
        42.5 40.2
        44.3 42.0
        16.2 14.6
        42.1 41.4
        42.3 41.7
        31.8 31.2
        53.1 58.0
        54.4 59.8
        46.3 41.3
        31.6 27.7
        45.6 77.1
        31.7 32.8
        1.8 1.8
        1.1 1.5
        2.3 2.3
        1.6 1.8
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт Число ліжок, що

        факт.розгорнуті
        та згорнуті на
        ремонт
        За звітний період поступило хворих За звітний період

       
        виписалось
        хворих
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх Середнє

        Летальність
        За звітний період виписалось хворих Середнє

        число днів
        роботи
        ліжка
        За звітний період виписалось хворих Середнє число

        днів перебу-
        вання хворого
        на ліжку
        За звітний період померло Середнє число

        Обіг ліжка
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт За звітний період

        поступило
        хворих
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх За звітний період

        померло
О`бєкти
        Терапевтичні
        у т.ч.загальнотерапевтичні
        токсикологічні
        невідкладна терапія
        проф.патологія
        сестринського догляду
        госпітальні для інвалідів
        хоспісні
        банк пуповинної крові
        паліативної допомоги
        терапевтичні геріатричні
        Кардіологічні
        з них кардіологічні
        інфарктні
        реабілітаційні кардіолог.
        ІХС
        Кардіоревматологічні дитячі
        Ревматологічні для дорослих
        у т.ч.ревматологічні для дор
        для орфанних захворювань
        Алергологічні для дорослих
        Алергологічні для дітей
        Пульмонологічні для дорослих
        Ендокринологічні для дорослих 290
        у т.ч.ендокринологіч.для дор
        ендокринологіч.реабілітація 85
        Ендокринологічні для дітей
        Гастроентерологічні для дор.
        гепатологічний
        Гастроентерологічні для дітей 80
        Гематологічні для дорослих
        у т.ч.гематологічні для дорос 80
        онкогематологічні для дорос 42
        Нефрологічні для дорослих
        з них нефрологічні для дорос
        Нефрологічні для дітей
        у т.ч.нефрологічні для дітей
        Імунологічні для дорослих
        Інфекційні для дорослих
        у т.ч.інфекційні для дорослих 256
        В гепатит для наркоманів
        для ВІЛ інфікованих
        провізорні
        Інфекційні для дітей
        в т.ч.інфекційні для дітей
        для ВІЛ інфікованих дитячі
        Хірургічні для дорослих
        з них хірургічні для дорослих 770
        ендокринної хірургії
        політравма
        хірургія кісткового мозку
        малоінвазивної хірургії
        пластичної хірургії доросл
        рентгеноевдоваскуляр.хірур
        гемофілії
        зварювальна хірургія
        Хірургічні для дітей
        у т.ч.загальнохірургічні дит
        Нейрохірургічні для дорослих
        Нейрохірургічні для дітей
        Судинної хірургії
        Торакальної хірургії для дор
        у т.ч.торакальної хірург.дор
        політравма(торакальна)
        Торакальної хірургії для діт
        епікові для дорослих
        епікові для дітей
        ертопедичні для дорослих
        у т.ч.ортопедичні для доросл
        реабілітаційні ортопедич.
        Код
        про-
        філю
        Травматологічні для дорослих
        у т.ч.травматологічні д/дор.
        спецтравматологічні
        кістково-гнійні
        травма кісті
        реабілітаційні травматол.
        Травматологічні для дітей
        Стоматологічні для дорослих
        Стоматологічні для дітей
        Гнійна хірургія для дорослих
        Гнійна хірургія для дітей
        Урологічні для дорослих
        у т.ч.урологічні для дорослих 215 209
        Урологічні для дітей
        Проктологічні
        Онкологічні для дорослих
        у т.ч.онкологічні для доросл
        хоспісне відділення
        онкологічні хіміотерапевт
        Онкологічні для дітей
        Для вагітних та породіль
        у т.ч.акушерство фізіологічне 485 485
        акушерство інфекційне
        Патологія вагітності
        у т.ч.патологія вагітності
        медицини плода
        Гінекологічні для дорослих
        у т.ч.гінекологічні для дор.
        репродук.та ендокр.гінекол.
        ендокр.гінек.та план.сім'ї
        ендометріозу та тазов.хірур 10 10
        Гінекологічні для дітей
        Туберкульозні для дорослих
        у т.ч.к/с туберкул.для дорос
        Туберкульозні для дітей
        у т.ч.к/с туберкульоз.дитячі
        Неврологічні для дорослих
        у т.ч.неврологічні для дорос
        нейрореабілітаційні
        церебро-васкуляр.патології
        неврологічні для інвалідів
        неврологічні геріатричні
        Неврологічні для дітей
        Психіатричні для дорослих
        Психіатричні для дітей
        Психосоматичні
        Наркологічні
        у т.ч.наркологічні
        Офтальмологічні для дорослих
        Офтальмологічні для дітей
        Отолярингологічні для дорос.
        Отолярингологічні для дітей
        Дерматологічні для дорослих
        Дерматологічні для дітей
        Педіатричні (соматичні)
        у т.ч.загально педіатричні
        орфанні
        у т.ч. для новонароджених
        Радіологічні та ренгенологіч
        Відновного лікування для дор
        у т.ч.відновн.лікуван.д/дор.
        мультидисциплінарні
        Інші ліжка для дорослих
        у т.ч.променева патологія
        реанімація для дорослих
        детоксикація
        невідкладної мед.допомоги
        Інші ліжка для дітей
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА 2018 2018 2019 2019 За звітний період За звітний період виписалось хворих 2018 За звітний період виписалось хворих 2018 2019 За звітний період виписалось хворих 2019 За звітний період виписалось хворих Середнє За звітний період виписалось хворих Середнє число За звітний період померло 2018 За звітний період померло 2018 2019 За звітний період померло 2019 За звітний період померло Середнє число За звітний період поступило хворих 2018 За звітний період поступило хворих 2018 2019 За звітний період поступило хворих 2019 За звітний період поступило хворих За звітний період За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018 За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018 2019 За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2019 За звітний період т.ч.сільських + іногородніх За звітний період За звітний період т.ч.сільських + іногородніх Середнє Летальність 2018 Летальність 2019 Обіг ліжка 2018 Обіг ліжка 2019 Профіль ліжок Середнє Середнє число Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2018 Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2019 Середнє число днів роботи ліжка 2018 Середнє число днів роботи ліжка 2019 Число ліжок, що Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018 Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018 2019 Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019 Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт За звітний період Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт Число ліжок, що
51 хірургія кісткового мозку
26.9
29.9
268
300
0
1
270
298
132
29
0
0.33
26.9
29.9
23.4
7. 5
8.6
204.3
258.7
10
10
52 малоінвазивної хірургії
39.7
81.4 84.8
44.8
2699
8.9 8.0
2923
12
81.4 84.8
6
2696
3670 3814
2900
398
0.05 0.10
565
0.44
0.2
39.7
44.8
23.5
7.3
7.1
293
321.6
65
3658 3815
65
53 пластичної хірургії доросл
16.6
18
169
178
0
0
164
183
87
78
0
0 .00
16.6
18
23.6
18.7
16.9
311.5
306.2
. 10
10
54 рентгеноевдоваскуляр.хірур
0.1
21.6
0
521
4
18 100.00
0
502
0
132
18 100.00
3.34
0.1
21.6
23.7
40.5
11.4
5
249
. 16
26
55 гемофілії
16.1
22
324
441
0
2
320
439
32
58
0
0.45
16.1
22
23.9
9.1
5.8
146.7
128.1
20
20
56 зварювальна хірургія
16
15.5
241
46
5
0
234
47
50
9
2.03
0
16
15.5
23.94
14.7
9.2
236.4
144
15
0
57 Хірургічні для дітей
51
55.3
3732
3834
0
0
3828
3910
135
130
0
0
51
55.3
24
4.4
4.4
228
248.5
70
70
58 у т.ч.загальнохірургічні дит
51
55.3
3732
3834
0
0
3828
3910
135
130
0
0
51
55.3
24.1
4.4
4.4
228
248.5
. 70
70
59 Нейрохірургічні для дорослих
29.8
28.1
6244
5786
32
33
6019
5509
1246
1187
0.51
0.57
29.8
28.1
25
8.9
8.8
265.4
250.4
205
200
60 Нейрохірургічні для дітей
68.6
61.5
1365
1236
1
1
1379
1224
197
163
0.07
0.08
68.6
61.5
26
4.3
4
298.7
246.1
20
20
61 Судинної хірургії
29.8
30.3
2246
2262
21
27
2216
2260
463
464
0.93
1.18
29.8
30.3
29
9.5
10
284
303.4
75
75
62 Торакальної хірургії для дор
23.7
24.8
2170
2207
17
12
2233
2259
767
872
0.78
0.54
23.7
24.8
30
11.5
10.5
274.9
263
. 90
90
63 у т.ч.торакальної хірург.дор
13.4
14.9
601
597
2
3
555
596
310
344
0.33
0.5
13.4
14.9
30.1
19.2
17
258.9
255.4
. 40
40
64 політравма(торакальна)
32.6
32.8
1569
1610
15
9
1678
1663
457
528
0.95
0.56
32.6
32.8
30.2
8.8
8.2
288.6
269
50
50
65 Торакальної хірургії для діт
17. 6
18.6
458
465
0
0
460
469
131
133
0
0
17. 6
18.6
31
13.7
12.9
243.1
242.4
. 25
25
66 епікові для дорослих
11.3
11.4
431
442
5
3
468
474
86
95
1.15
0.67
11.3
11.4
32
23.4
20.6
265.2
237.5
40
40
67 епікові для дітей
22.4
20.1
790
706
0
0
783
704
52
98
0
0
22.4
20.1
33
14.1
14.4
317
291.5
35
35
68 ертопедичні для дорослих
27.2
27.3
3770
3695
0
3
3747
3676
864
905
0
0.08
27.2
27.3
34
11.6
11.1
316.9
303.7
135
135
69 у т.ч.ортопедичні для доросл
32.4
32.7
3482
3440
0
3
3463
3424
864
905
0
0.09
32.4
32.7
34.1
11.4
10.8
369.9
354.9
. 105
105
70 реабілітаційні ортопедич.
8.9
8.4
288
255
0
0
284
252
0
0
0
0
8.9
8.4
34.2
14.5
14.7
129.5
124.7
30
30
71 Код
число днів
днів перебу-
Обіг ліжка
Летальність
число днів
Обіг ліжка
факт.розгорнуті
факт.розгорнуті
72 про-
померло
роботи
вання хворого
виписалось
померло
роботи
та згорнуті на
поступило
та згорнуті на
73 філю
ліжка
на ліжку
хворих
ліжка
ремонт
хворих
ремонт
74 Травматологічні для дорослих
31.8 32.6
10.4 9.6
31.8 32.6
16297 16312
0.21 0.26
16485 16160
75 у т.ч.травматологічні д/дор.
31.7 31.9
10.7 9.9
31.7 31.9
13602 13768
0.24 0.30
13827 13633
76 спецтравматологічні
0.0 0.0
1.8 0.0
0.0 0.0
43 0
0.00 0.00
2 0
77 кістково-гнійні
10.6 12.2
21.6 23.4
10.6 12.2
343 357
0.29 0.00
340 352
78 травма кісті
57.7 56.0
6.2 5.3
57.7 56.0
1439 1407
0.00 0.00
1447 1397
79 реабілітаційні травматол.
34.7 48.6
7.6 5.9
34.7 48.6
870 780
0.00 0.00
869 778
80 Травматологічні для дітей
31.3 36.1
10.0 8.2
31.3 36.1
1934 2186
0.00 0.00
1951 2157
81 Стоматологічні для дорослих
29.3 34.1
9.3 8.6
29.3 34.1
3371 3662
0.21 0.08
3376 3705
82 Стоматологічні для дітей
75.1 92.7
5.0 3.9
75.1 92.7
2402 2787
0.00 0.00
2409 2776
83 Гнійна хірургія для дорослих
35.6 34.3
8.5 8.7
35.6 34.3
12762 12485
1.73 1.66
12815 12392
84 Гнійна хірургія для дітей
55.4 54.8
4.7 4.8
55.4 54.8
1671 1647
0.00 0.00
1653 1642
85 Урологічні для дорослих
41.7 42.0
7.9 8.0
41.7 42.0
9063 8916
0.06 0.07
9128 8977
86 у т.ч.урологічні для дорослих 215 209
41.7 42.0
7.9 8.0
41.7 42.0
9063 8916
0.06 0.07
9128 8977
87 Урологічні для дітей
48.9 47.3
5.7 5.6
48.9 47.3
1567 1436
0.00 0.00
1564 1405
88 Проктологічні
37.9 37.4
9.0 9.1
37.9 37.4
2251 2242
0.44 0.22
2298 2243
89 Онкологічні для дорослих
69.7 70.9
7.7 7.3
69.7 70.9
31582 32744
1.61 1.55
32074 33148
90 у т.ч.онкологічні для доросл
68.2 71.3
7.2 6.8
68.2 71.3
24509 25648
0.14 0.12
24588 25655
91 хоспісне відділення
20.5 21.5
14.1 13.2
20.5 21.5
71 97
87.11 83.19
477 499
92 онкологічні хіміотерапевт
111.3 83.7
9.2 9 .3
111.3 83.7
3332 3185
0.00 0.00
3351 3179
93 Онкологічні для дітей
15.7 15.6
35.6 36.4
15.7 15.6
623 620
0.48 0.96
633 625
94 Для вагітних та породіль
42.5 40.2
5.6 5.4
42.5 40.2
30144 28968
0.00 0.00
13928 12848
95 у т.ч.акушерство фізіологічне 485 485
44.3 42.0
5.6 5.4
44.3 42.0
29776 28452
0.00 0.00