Категорія
        216. Ліжковий фонд та його використання за профілями ліжок в закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я за 2018-
Показники
        2018
        діапазон:
        17. 6
        23. 7
        2019
        діапазон:
        Профіль ліжок
        діапазон:
        2018 2019

        81.4 84.8
        31.8 32.6
        31.7 31.9
        0.0 0.0
        10.6 12.2
        57.7 56.0
        34.7 48.6
        31.3 36.1
        29.3 34.1
        75.1 92.7
        35.6 34.3
        55.4 54.8
        41.7 42.0
        48.9 47.3
        37.9 37.4
        69.7 70.9
        68.2 71.3
        20.5 21.5
        111.3 83.7
        15.7 15.6
        42.5 40.2
        44.3 42.0
        16.2 14.6
        42.1 41.4
        42.3 41.7
        31.8 31.2
        53.1 58.0
        54.4 59.8
        46.3 41.3
        31.6 27.7
        45.6 77.1
        31.7 32.8
        1.8 1.8
        1.1 1.5
        2.3 2.3
        1.6 1.8
        Число ліжок, що

        факт.розгорнуті
        та згорнуті на
        ремонт
        Середнє

        число днів
        роботи
        ліжка
        Середнє число

        Обіг ліжка
        За звітний період

        померло
        Середнє число днів роботи ліжка 2018
        діапазон:
        Середнє число днів роботи ліжка 2019
        діапазон:
        Летальність 2018
        діапазон:
        0. 92
        18 100.00
        Летальність 2019
        діапазон:
        0 .00
        Обіг ліжка 2018
        діапазон:
        13 .4
        17. 6
        Обіг ліжка 2019
        діапазон:
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018
        діапазон:
        . 10
        . 16
        . 70
        . 90
        . 40
        . 25
        . 105
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019
        діапазон:
        За звітний період поступило хворих 2018
        діапазон:
        За звітний період поступило хворих 2019
        діапазон:
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018
        діапазон:
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2019
        діапазон:
        За звітний період виписалось хворих 2018
        діапазон:
        За звітний період виписалось хворих 2019
        діапазон:
        За звітний період померло 2018
        діапазон:
        За звітний період померло 2019
        діапазон:
        18 100.00
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2018
        діапазон:
        10. 7
        18. 7
        7. 5
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2019
        діапазон:
        15. 5
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018 2019

        3658 3815
        16485 16160
        13827 13633
        2 0
        340 352
        1447 1397
        869 778
        1951 2157
        3376 3705
        2409 2776
        12815 12392
        1653 1642
        9128 8977
        1564 1405
        2298 2243
        32074 33148
        24588 25655
        477 499
        3351 3179
        633 625
        13928 12848
        13461 12340
        577 508
        25185 24677
        24711 24192
        474 485
        32922 33773
        30675 31209
        1439 1238
        624 556
        184 770
        473 493
        940 865
        25 29
        149 111
        22 17
        За звітний період поступило хворих 2018 2019

        3670 3814
        16297 16312
        13602 13768
        43 0
        343 357
        1439 1407
        870 780
        1934 2186
        3371 3662
        2402 2787
        12762 12485
        1671 1647
        9063 8916
        1567 1436
        2251 2242
        31582 32744
        24509 25648
        71 97
        3332 3185
        623 620
        30144 28968
        29776 28452
        563 516
        8944 8560
        8781 8420
        163 140
        32962 33818
        30706 31252
        1434 1239
        641 554
        181 773
        479 491
        777 736
        26 30
        152 121
        26 19
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018 2019

        0.05 0.10
        0.21 0.26
        0.24 0.30
        0.00 0.00
        0.29 0.00
        0.21 0.08
        1.73 1.66
        0.06 0.07
        0.44 0.22
        1.61 1.55
        0.14 0.12
        87.11 83.19
        0.48 0.96
        0.00 0.19
        0.03 0.02
        0.04 0.02
        0.00 0.08
        18.04 16.17
        3.70 6.25
        За звітний період виписалось хворих 2018 2019

        8.9 8.0
        10.4 9.6
        10.7 9.9
        1.8 0.0
        21.6 23.4
        6.2 5.3
        7.6 5.9
        10.0 8.2
        9.3 8.6
        5.0 3.9
        8.5 8.7
        4.7 4.8
        7.9 8.0
        5.7 5.6
        9.0 9.1
        7.7 7.3
        7.2 6.8
        14.1 13.2
        9.2 9 .3
        35.6 36.4
        5.6 5.4
        4.0 4.0
        6.5 6.5
        8.5 8.0
        6.0 5.4
        5.8 5.3
        6.8 7.3
        11.3 12.8
        3.8 3.0
        5.0 4.7
        109.1 115.4
        213.4 191.2
        71.8 89. 6
        172.9 211.8
        За звітний період померло 2018 2019

        81.4 84.8
        31.8 32.6
        31.7 31.9
        0.0 0.0
        10.6 12.2
        57.7 56.0
        34.7 48.6
        31.3 36.1
        29.3 34.1
        75.1 92.7
        35.6 34.3
        55.4 54.8
        41.7 42.0
        48.9 47.3
        37.9 37.4
        69.7 70.9
        68.2 71.3
        20.5 21.5
        111.3 83.7
        15.7 15.6
        42.5 40.2
        44.3 42.0
        16.2 14.6
        42.1 41.4
        42.3 41.7
        31.8 31.2
        53.1 58.0
        54.4 59.8
        46.3 41.3
        31.6 27.7
        45.6 77.1
        31.7 32.8
        1.8 1.8
        1.1 1.5
        2.3 2.3
        1.6 1.8
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт Число ліжок, що

        факт.розгорнуті
        та згорнуті на
        ремонт
        За звітний період поступило хворих За звітний період

       
        виписалось
        хворих
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх Середнє

        Летальність
        За звітний період виписалось хворих Середнє

        число днів
        роботи
        ліжка
        За звітний період виписалось хворих Середнє число

        днів перебу-
        вання хворого
        на ліжку
        За звітний період померло Середнє число

        Обіг ліжка
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт За звітний період

        поступило
        хворих
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх За звітний період

        померло
О`бєкти
        Терапевтичні
        у т.ч.загальнотерапевтичні
        токсикологічні
        невідкладна терапія
        проф.патологія
        сестринського догляду
        госпітальні для інвалідів
        хоспісні
        банк пуповинної крові
        паліативної допомоги
        терапевтичні геріатричні
        Кардіологічні
        з них кардіологічні
        інфарктні
        реабілітаційні кардіолог.
        ІХС
        Кардіоревматологічні дитячі
        Ревматологічні для дорослих
        у т.ч.ревматологічні для дор
        для орфанних захворювань
        Алергологічні для дорослих
        Алергологічні для дітей
        Пульмонологічні для дорослих
        Ендокринологічні для дорослих 290
        у т.ч.ендокринологіч.для дор
        ендокринологіч.реабілітація 85
        Ендокринологічні для дітей
        Гастроентерологічні для дор.
        гепатологічний
        Гастроентерологічні для дітей 80
        Гематологічні для дорослих
        у т.ч.гематологічні для дорос 80
        онкогематологічні для дорос 42
        Нефрологічні для дорослих
        з них нефрологічні для дорос
        Нефрологічні для дітей
        у т.ч.нефрологічні для дітей
        Імунологічні для дорослих
        Інфекційні для дорослих
        у т.ч.інфекційні для дорослих 256
        В гепатит для наркоманів
        для ВІЛ інфікованих
        провізорні
        Інфекційні для дітей
        в т.ч.інфекційні для дітей
        для ВІЛ інфікованих дитячі
        Хірургічні для дорослих
        з них хірургічні для дорослих 770
        ендокринної хірургії
        політравма
        хірургія кісткового мозку
        малоінвазивної хірургії
        пластичної хірургії доросл
        рентгеноевдоваскуляр.хірур
        гемофілії
        зварювальна хірургія
        Хірургічні для дітей
        у т.ч.загальнохірургічні дит
        Нейрохірургічні для дорослих
        Нейрохірургічні для дітей
        Судинної хірургії
        Торакальної хірургії для дор
        у т.ч.торакальної хірург.дор
        політравма(торакальна)
        Торакальної хірургії для діт
        епікові для дорослих
        епікові для дітей
        ертопедичні для дорослих
        у т.ч.ортопедичні для доросл
        реабілітаційні ортопедич.
        Код
        про-
        філю
        Травматологічні для дорослих
        у т.ч.травматологічні д/дор.
        спецтравматологічні
        кістково-гнійні
        травма кісті
        реабілітаційні травматол.
        Травматологічні для дітей
        Стоматологічні для дорослих
        Стоматологічні для дітей
        Гнійна хірургія для дорослих
        Гнійна хірургія для дітей
        Урологічні для дорослих
        у т.ч.урологічні для дорослих 215 209
        Урологічні для дітей
        Проктологічні
        Онкологічні для дорослих
        у т.ч.онкологічні для доросл
        хоспісне відділення
        онкологічні хіміотерапевт
        Онкологічні для дітей
        Для вагітних та породіль
        у т.ч.акушерство фізіологічне 485 485
        акушерство інфекційне
        Патологія вагітності
        у т.ч.патологія вагітності
        медицини плода
        Гінекологічні для дорослих
        у т.ч.гінекологічні для дор.
        репродук.та ендокр.гінекол.
        ендокр.гінек.та план.сім'ї
        ендометріозу та тазов.хірур 10 10
        Гінекологічні для дітей
        Туберкульозні для дорослих
        у т.ч.к/с туберкул.для дорос
        Туберкульозні для дітей
        у т.ч.к/с туберкульоз.дитячі
        Неврологічні для дорослих
        у т.ч.неврологічні для дорос
        нейрореабілітаційні
        церебро-васкуляр.патології
        неврологічні для інвалідів
        неврологічні геріатричні
        Неврологічні для дітей
        Психіатричні для дорослих
        Психіатричні для дітей
        Психосоматичні
        Наркологічні
        у т.ч.наркологічні
        Офтальмологічні для дорослих
        Офтальмологічні для дітей
        Отолярингологічні для дорос.
        Отолярингологічні для дітей
        Дерматологічні для дорослих
        Дерматологічні для дітей
        Педіатричні (соматичні)
        у т.ч.загально педіатричні
        орфанні
        у т.ч. для новонароджених
        Радіологічні та ренгенологіч
        Відновного лікування для дор
        у т.ч.відновн.лікуван.д/дор.
        мультидисциплінарні
        Інші ліжка для дорослих
        у т.ч.променева патологія
        реанімація для дорослих
        детоксикація
        невідкладної мед.допомоги
        Інші ліжка для дітей
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА 2018 2018 2019 2019 За звітний період виписалось хворих 2018 2019 За звітний період померло 2018 2019 За звітний період поступило хворих 2018 2019 За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018 2019 Профіль ліжок Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018 2019
101 у т.ч.гінекологічні для дор.
54.4 59.8
5.8 5.3
54.4 59.8
30706 31252
0.04 0.02
30675 31209
102 репродук.та ендокр.гінекол.
46.3 41.3
6.8 7.3
46.3 41.3
1434 1239
0.00 0.08
1439 1238
103 ендокр.гінек.та план.сім'ї
31.6 27.7
11.3 12.8
31.6 27.7
641 554
0.00 0.00
624 556
104 ендометріозу та тазов.хірур 10 10
45.6 77.1
3.8 3.0
45.6 77.1
181 773
0.00 0.00
184 770
105 Гінекологічні для дітей
31.7 32.8
5.0 4.7
31.7 32.8
479 491
0.00 0.00
473 493
106 Туберкульозні для дорослих
1.8 1.8
109.1 115.4
1.8 1.8
777 736
18.04 16.17
940 865
107 у т.ч.к/с туберкул.для дорос
1.1 1.5
213.4 191.2
1.1 1.5
26 30
3.70 6.25
25 29
108 Туберкульозні для дітей
2.3 2.3
71.8 89. 6
2.3 2.3
152 121
0.00 0.00
149 111
109 у т.ч.к/с туберкульоз.дитячі
1.6 1.8
172.9 211.8
1.6 1.8
26 19
0.00 0.00
22 17
110 Неврологічні для дорослих
28.4
27.9
57
111 у т.ч.неврологічні для дорос
30
29.4
57.1
112 нейрореабілітаційні
19.7
19.9
57.2
113 церебро-васкуляр.патології
40
42.2
57.3
114 неврологічні для інвалідів
18.2
18.9
57.4
115 неврологічні геріатричні
0
15.6
57.5
116 Неврологічні для дітей
32.4
34.5
58
117 Психіатричні для дорослих
5.4
5.4
59
118 Психіатричні для дітей
15.6
15.1
60
119 Психосоматичні
11.3
12.9
61
120 Наркологічні
53.6
45
62
121 у т.ч.наркологічні
53.6
45
62.1
122 Офтальмологічні для дорослих
58
58.7
64
123 Офтальмологічні для дітей
47.8
46.5
65
124 Отолярингологічні для дорос.
40.5
38.6
66
125 Отолярингологічні для дітей
51.1
52
67
126 Дерматологічні для дорослих
18.4
19.2
68
127 Дерматологічні для дітей
17.7
18.1
69
128 Педіатричні (соматичні)
32.8
30
70
129 у т.ч.загально педіатричні
35.5
32
70.1
130 орфанні
26.4
27.6
70.4
131 у т.ч. для новонароджених
21.3
22.9
71
132 Радіологічні та ренгенологіч
23. 7
26
73
133 Відновного лікування для дор
15.9
13.9
74
134 у т.ч.відновн.лікуван.д/дор.
0
19.2
74.1
135 мультидисциплінарні
15.9
13.3
74.2
136 Інші ліжка для дорослих
76
137 у т.ч.променева патологія
28.8
28.3
76.1
138 реанімація для дорослих
0
0
76.2
139 детоксикація
12.7
0
76.3
140 невідкладної мед.допомоги
26.7
30.1
76.6
141 Інші ліжка для дітей
0
0
77
1 2 3