Категорія
        219. Використання лікарняних ліжок іногородніми та сільськими мешканцями в закладах охорони здоров’я м. Києва у 2018-2019 рок
Показники
        2018
        діапазон:
        -
        Середнє число днів роботи ліжка 2018
        діапазон:
        Середнє число днів роботи ліжка 2019
        діапазон:
        Летальність 2018
        діапазон:
        Летальність 2019
        діапазон:
        -
        Обіг ліжка 2018
        діапазон:
        23. 7
        Обіг ліжка 2019
        діапазон:
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018
        діапазон:
        -
        . 1157
        . 130
        . 60
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019
        діапазон:
        За звітний період поступило хворих 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період поступило хворих 2019
        діапазон:
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2019
        діапазон:
        -
        За звітний період виписалось хворих 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період виписалось хворих 2019
        діапазон:
        -
        За звітний період померло 2018
        діапазон:
        -
        За звітний період померло 2019
        діапазон:
        -
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2018
        діапазон:
        7. 0
        22. 6
        12 .4
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2019
        діапазон:
        Середнє число ліжок у звітному періоді 2018
        діапазон:
        -
        Середнє число ліжок у звітному періоді 2019
        діапазон:
        Вибуло хворих - усього 2018
        діапазон:
        -
        Вибуло хворих - усього 2019
        діапазон:
        у т.ч. іногородніх та сільських мешканців 2018
        діапазон:
        -
        у т.ч. іногородніх та сільських мешканців 2019
        діапазон:
        -
        з них мешканців Київської області 2018
        діапазон:
        -
        з них мешканців Київської області 2019
        діапазон:
        -
        % іногород­ніх та сільсь­ких мешкан­ців до числа вибулих 2018
        діапазон:
        -
        % іногород­ніх та сільсь­ких мешкан­ців до числа вибулих 2019
        діапазон:
        -
        % мешкан­ців Київсь­кої області до числа вибулих 2018
        діапазон:
        -
        % мешкан­ців Київсь­кої області до числа вибулих 2019
        діапазон:
        -
О`бєкти
        Олександрівська клінічна лікарня
        ТМО "Психіатрія"
        ТМО "Дерматовенерологія"
        Міський клінічний онкологічний центр
        Госпіталь "Печерський"
        Міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»
        Міський пологовий будинок № 1
        Міський пологовий будинок № 5
        Міська клінічна лікарня ШМД
        Міський клінічний ендокринологічний центр
        Міський клінічний госпіталь ветеранів війни
        Міський центр радіаційного захисту населення
        Міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня
        Центр трансплантації кісткового мозку
        Міська дитяча клінічна інфекційна лікарня
        Міський центр дитячої нейрохірургії
        паліативної допомоги
        Неврологічні для дорослих
        у т.ч.неврологічні для дорос
        нейрореабілітаційні
        церебро-васкуляр.патології
        неврологічні для інвалідів
        неврологічні геріатричні
        Неврологічні для дітей
        Психіатричні для дорослих
        Психіатричні для дітей
        Психосоматичні
        Наркологічні
        у т.ч.наркологічні
        Офтальмологічні для дорослих
        Офтальмологічні для дітей
        Отолярингологічні для дорос.
        Отолярингологічні для дітей
        Дерматологічні для дорослих
        Дерматологічні для дітей
        Педіатричні (соматичні)
        у т.ч.загально педіатричні
        орфанні
        у т.ч. для новонароджених
        Радіологічні та ренгенологіч
        Відновного лікування для дор
        у т.ч.відновн.лікуван.д/дор.
        мультидисциплінарні
        Інші ліжка для дорослих
        у т.ч.променева патологія
        реанімація для дорослих
        детоксикація
        невідкладної мед.допомоги
        Інші ліжка для дітей
        Міська клінічна лікарня № 1
        Міська клінічна лікарня № 2
        Міська клінічна лікарня № 3
        Міська клінічна лікарня № 4
        Міська клінічна лікарня № 5
        Міська клінічна лікарня № 6
        Міська клінічна лікарня № 7
        Міська клінічна лікарня № 8
        Міська клінічна лікарня № 9
        Міська клінічна лікарня № 10
        Клінічна лікарня №11 Дніпровського р-ну
        Міська клінічна лікарня № 12
        Клінічна лікарня № 15 Подільського р-ну
        Міська клінічна лікарня № 17
        Міська клінічна лікарня № 18
        КНП КМЦ нефрології та діалізу
        Міський протитуберкульозний диспансер № 1
        Міська туберкульозна лікарня № 1
        Міська туберкульозна лікарня № 2
        Міська психоневрологічна лікарня № 2
        Міська психоневрологічна лікарня № 3
        Міський центр судово-псіхиатричної експертизи
        Міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія"
        КНП "Центр спортивної медицини м.Києва"
        Міський пологовий будинок № 2
        Міський пологовий будинок № 3
        Міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
        Міський пологовий будинок № 6
        Перинатальний центр м. Києва
        КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини»
        Міська дитяча клінічна лікарня № 1
        Міська дитяча клінічна лікарня № 2
        Міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня
        Дитяча клінічна лікарня № 3 Солом’янського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом’янського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 5 Святошинського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 8 Шевченківського р-ну
        Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського р-у
        м.Київ ДОЗ
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА % іногород­ніх та сільсь­ких мешкан­ців до числа вибулих 2018 % іногород­ніх та сільсь­ких мешкан­ців до числа вибулих 2019 % мешкан­ців Київсь­кої області до числа вибулих 2018 % мешкан­ців Київсь­кої області до числа вибулих 2019 2018 Вибуло хворих - усього 2018 Вибуло хворих - усього 2019 За звітний період виписалось хворих 2018 За звітний період виписалось хворих 2019 За звітний період померло 2018 За звітний період померло 2019 За звітний період поступило хворих 2018 За звітний період поступило хворих 2019 За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018 За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2019 Летальність 2018 Летальність 2019 Обіг ліжка 2018 Обіг ліжка 2019 Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2018 Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2019 Середнє число днів роботи ліжка 2018 Середнє число днів роботи ліжка 2019 Середнє число ліжок у звітному періоді 2018 Середнє число ліжок у звітному періоді 2019 Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018 Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019 з них мешканців Київської області 2018 з них мешканців Київської області 2019 у т.ч. іногородніх та сільських мешканців 2018 у т.ч. іногородніх та сільських мешканців 2019
1 Неврологічні для дорослих
41818
41465
1213
1204
42851
42528
3302
3160
2.82
2.82
28.4
27.9
12
11.6
341.8
325
1507
1531
2 у т.ч.неврологічні для дорос
33960
33468
983
939
34911
34196
2617
2517
2.81
2.73
30
29.4
11.4
10.8
343.1
320.7
. 1157
1181
3 нейрореабілітаційні
4423
4267
0
0
4244
4324
478
396
0
0
19.7
19.9
14.8
15.8
291.9
317.5
220
200
4 церебро-васкуляр.патології
2161
2269
227
264
2420
2539
164
165
9.51
10.42
40
42.2
10.2
8.7
410.1
369.1
60
60
5 неврологічні для інвалідів
1274
864
3
1
1276
880
43
49
0.23
0.12
18.2
18.9
22.9
20.8
418.1
394.5
70
40
6 неврологічні геріатричні
0
597
0
0
0
589
0
33
0
0
0
15.6
0
21.6
0
338.1
0
50
7 Неврологічні для дітей
2673
2765
0
0
2645
2761
123
146
0
0
32.4
34.5
7. 0
6.1
228.1
210.5
80
80
8 Психіатричні для дорослих
8764
8676
113
114
8903
8750
1181
1154
1.27
1.3
5.4
5.4
58.7
58.4
319.9
320.1
1600
1600
9 Психіатричні для дітей
1837
1440
0
0
1863
1374
311
255
0
0
15.6
15.1
22. 6
22.3
355
338.7
115
70
10 Психосоматичні
672
778
0
0
688
774
114
123
0
0
11.3
12.9
25.3
26.3
287.4
340.2
60
60
11 Наркологічні
11253
9471
10
3
11275
9457
2546
2429
0.09
0.03
53.6
45
6.3
7.5
342.3
340.6
210
210
12 у т.ч.наркологічні
11253
9471
10
3
11275
9457
2546
2429
0.09
0.03
53.6
45
6.3
7.5
342.3
340.6
210
210
13 Офтальмологічні для дорослих
21489
21356
2
1
21475
21403
4745
5163
0.01
0
58
58.7
4.7
4
272.6
239.1
365
360
14 Офтальмологічні для дітей
2876
2285
0
0
2865
2275
580
663
0
0
47.8
46.5
4.7
3.4
226.9
162.2
60
30
15 Отолярингологічні для дорос.
10129
9683
2
0
10118
9634
2023
2057
0.02
0
40.5
38.6
7.6
7.4
308.3
286.7
250
250
16 Отолярингологічні для дітей
4053
3942
0
0
4024
3872
190
133
0
0
51.1
52
5.9
5.5
303.7
291.1
75
75
17 Дерматологічні для дорослих
4148
4246
1
1
4143
4230
570
349
0.02
0.02
18.4
19.2
18.9
18
349.6
346.8
220
220
18 Дерматологічні для дітей
1940
1829
0
0
1893
1809
70
4
0
0
17.7
18.1
19.9
19.5
354.4
355.7
100
100
19 Педіатричні (соматичні)
20279
19009
0
0
20183
18585
630
788
0
0
32.8
30
8.7
8.6
287.8
259.6
605
630
20 у т.ч.загально педіатричні
17536
15513
0
0
17698
15523
165
202
0
0
35.5
32
8.4
8.7
301.1
278.8
485
485
21 орфанні
267
276
0
0
262
276
3
2
0
0
26.4
27.6
5.7
4.9
153.1
136.5
10
10
22 у т.ч. для новонароджених
2476
3220
0
0
2223
2786
462
584
0
0
21.3
22.9
11.2
8.6
240
197.9
110
135
23 Радіологічні та ренгенологіч
3029
3381
5
2
3135
3382
311
331
0.16
0.06
23. 7
26
23.6
24.4
560.4
636.7
. 130
130
24 Відновного лікування для дор
965
927
1
0
952
938
40
41
0.1
0
15.9
13.9
20.3
18.8
324.7
262.8
. 60
80
25 у т.ч.відновн.лікуван.д/дор.
0
132
0
0
0
137
0
0
0
0
0
19.2
0
9.7
0
186.5
0
20
26 мультидисциплінарні
965
795
1
0
952
801
40
41
0.1
0
15.9
13.3
20.3
20.4
324.7
271.7
60
60
27 Інші ліжка для дорослих
2975
3704
3982
4408
10606
11005
452
620
80
204
28 у т.ч.променева патологія
1490
1492
9
4
1496
1510
0
0
0.6
0.27
28.8
28.3
12 .4
12.5
358.6
356.4
50
60
29 реанімація для дорослих
621
685
3971
3922
8322
7770
230
281
10.37
9.95
0
0
2.2
2.1
0
0
0
7
30 детоксикація
22
0
2
0
27
0
6
0
8.33
0
12.7
0
16.7
0
213.5
0
0
0
31 невідкладної мед.допомоги
842
952
0
1
761
855
216
285
0
0.1
26.7
30.1
8.1
6.9
217.1
209.7
30
30
32 паліативної допомоги
0
575
0
481
0
870
0
54
0
45.55
0
8.5
0
29.5
0
251.8
0
107
33 Інші ліжка для дітей
253
292
56
90
698
999
22
24
1.71
2.37
0
0
2.1
2.6
0
0
0
0
34 Олександрівська клінічна лікарня
19.8
21.6
5.1
6.1
748
28570
25858
19.8
1575
5.1
21.6
5646
25858
1449
5591
6.1
748
719
28570
719
1449
1575
5646
5591
35 Міська клінічна лікарня ШМД
12.3
12.7
4.4
4.6
681
27211
25451
12.3
1178
4.4
12.7
3355
25451
1208
3240
4.6
681
675
27211
675
1208
1178
3355
3240
36 Міська клінічна лікарня № 1
8.6
11.2
3.6
4
605
24207
25120
8.6
1010
3.6
11.2
2071
25120
864
2808
4
605
605
24207
605
864
1010
2071
2808
37 Міська клінічна лікарня № 2
4
4.6
1.9
2.2
283
10726
10254
4
221
1.9
4.6
429
10254
201
468
2.2
283
280
10726
280
201
221
429
468
38 Міська клінічна лікарня № 3
7.6
8.8
2.7
3
812
27007
25882
7.6
774
2.7
8.8
2046
25882
736
2290
3
812
729
27007
729
736
774
2046
2290
39 Міська клінічна лікарня № 4
7.3
7.1
1.7
2.1
635
22748
21325
7.3
451
1.7
7.1
1656
21325
386
1516
2.1
635
635
22748
635
386
451
1656
1516
40 Міська клінічна лікарня № 5
10.7
9.1
4.3
3.4
318
13630
13410
10.7
458
4.3
9.1
1462
13410
583
1227
3.4
318
315
13630
315
583
458
1462
1227
41 Міська клінічна лікарня № 6
15.5
13.9
4.8
4.4
465
17552
17427
15.5
767
4.8
13.9
2713
17427
847
2426
4.4
465
460
17552
460
847
767
2713
2426
42 Міська клінічна лікарня № 7
19.8
21.3
6.4
7.2
249
8370
8172
19.8
585
6.4
21.3
1656
8172
535
1737
7.2
249
245
8370
245
535
585
1656
1737
43 Міська клінічна лікарня № 8
12.8
13.3
3.9
4.1
882
27059
26625
12.8
1088
3.9
13.3
3476
26625
1061
3547
4.1
882
870
27059
870
1061
1088
3476
3547
44 Міська клінічна лікарня № 9
14.8
14.6
4.1
3.2
605
22010
21589
14.8
688
4.1
14.6
3248
21589
907
3157
3.2
605
605
22010
605
907
688
3248
3157
45 Міська клінічна лікарня № 10
13.2
14.4
5.7
6.3
325
7418
7080
13.2
448
5.7
14.4
976
7080
424
1022
6.3
325
315
7418
315
424
448
976
1022
46 Клінічна лікарня №11 Дніпровського р-ну
3.4
3.4
2.2
2.2
145
3521
3470
3.4
77
2.2
3.4
120
3470
79
117
2.2
145
145
3521
145
79
77
120
117
47 Міська клінічна лікарня № 12
22.9
22.2
6.5
6
610
19853
19854
22.9
1190
6.5
22.2
4548
19854
1292
4412
6
610
605
19853
605
1292
1190
4548
4412
48 Клінічна лікарня № 15 Подільського р-ну
9.6
9.7
4.1
4.5
308
10764
10121
9.6
456
4.1
9.7
1035
10121
445
983
4.5
308
300
10764
300
445
456
1035
983
49 Міський клінічний ендокринологічний центр
28.3
28.1
9.1
9.3
300
9222
9177
28.3
850
9.1
28.1
2608
9177
841
2580
9.3
300
300
9222
300
841
850
2608
2580
50 Міська клінічна лікарня № 17
27
27.6
6.3
6.5
171
3970
4029
27
262
6.3
27.6
1071
4029
251
1110
6.5
171
165
3970
165
251
262
1071
1110
1 2