Категорія
        Звіт про майно НАНУ
Показники
        gis_point
        2014
        діапазон:
        2015
        діапазон:
        8306
        діапазон:
        2032
        діапазон:
        8301
        діапазон:
        1998
        діапазон:
        1999
        діапазон:
        2000
        діапазон:
        2007
        діапазон:
        2008
        діапазон:
        2009
        діапазон:
        2010
        діапазон:
        2011
        діапазон:
        2012
        діапазон:
        2013
        діапазон:
        1991
        діапазон:
        1456
        діапазон:
        1457
        діапазон:
        1993
        діапазон:
        1994
        діапазон:
        2027
        діапазон:
        2028
        діапазон:
        2029
        діапазон:
        2030
        діапазон:
        2031
        діапазон:
        2033
        діапазон:
        2034
        діапазон:
        2035
        діапазон:
        2036
        діапазон:
        2037
        діапазон:
        2038
        діапазон:
        2039
        діапазон:
        2040
        діапазон:
        2041
        діапазон:
        2042
        діапазон:
        2043
        діапазон:
        2044
        діапазон:
        2045
        діапазон:
        2046
        діапазон:
        2047
        діапазон:
        2048
        діапазон:
        2049
        діапазон:
        2050
        діапазон:
        2051
        діапазон:
        2052
        діапазон:
        2053
        діапазон:
        2054
        діапазон:
        2055
        діапазон:
        2056
        діапазон:
        2057
        діапазон:
        2058
        діапазон:
        2059
        діапазон:
        2061
        діапазон:
        2062
        діапазон:
        2067
        діапазон:
        2068
        діапазон:
        2069
        діапазон:
        2071
        діапазон:
        2073
        діапазон:
        2074
        діапазон:
        2075
        діапазон:
        2076
        діапазон:
        2078
        діапазон:
        2090
        діапазон:
        2091
        діапазон:
        2092
        діапазон:
        2093
        діапазон:
        2094
        діапазон:
        2095
        діапазон:
        2096
        діапазон:
        2101
        діапазон:
        2102
        діапазон:
        2103
        діапазон:
        2104
        діапазон:
        2105
        діапазон:
        2106
        діапазон:
        2107
        діапазон:
        2108
        діапазон:
        2109
        діапазон:
        2110
        діапазон:
        2111
        діапазон:
        2112
        діапазон:
        2113
        діапазон:
        2128
        діапазон:
        2129
        діапазон:
        2130
        діапазон:
        2131
        діапазон:
        2132
        діапазон:
        2133
        діапазон:
        2134
        діапазон:
        2135
        діапазон:
        2148
        діапазон:
        2149
        діапазон:
        3741
        діапазон:
        3742
        діапазон:
        3743
        діапазон:
        3744
        діапазон:
        3745
        діапазон:
        3756
        діапазон:
        3757
        діапазон:
        3770
        діапазон:
        4057
        діапазон:
        4058
        діапазон:
        4059
        діапазон:
        4060
        діапазон:
        4061
        діапазон:
        4086
        діапазон:
        4425
        діапазон:
        4426
        діапазон:
        4427
        діапазон:
        4428
        діапазон:
        4429
        діапазон:
        4430
        діапазон:
        4431
        діапазон:
        4433
        діапазон:
        4443
        діапазон:
        4445
        діапазон:
        4446
        діапазон:
        7318
        діапазон:
        7319
        діапазон:
        7455
        діапазон:
        7456
        діапазон:
        7457
        діапазон:
        7458
        діапазон:
        7459
        діапазон:
        7460
        діапазон:
        7461
        діапазон:
        7462
        діапазон:
        7463
        діапазон:
        8299
        діапазон:
        8300
        діапазон:
        8302
        діапазон:
        8303
        діапазон:
        8304
        діапазон:
        8305
        діапазон:
        8307
        діапазон:
        8308
        діапазон:
        8309
        діапазон:
        8310
        діапазон:
        8311
        діапазон:
        nodeColor

        #55FF00
        #0000FF
        #00FF00
        #FF0000
        #FFFF00
        #CCCC00
        #0000BB
        #000088
        Ідентифікаційний код ЄДРПОУ бансоутримувача
        діапазон:
        Повне найменування бансоутримувача

        НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ЦЕНТР ГІРНИЧОЇ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМЕНІ З.І. НЕКРАСОВА
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСТИТУТУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ.З.І.НЕКРАСОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДП ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ"
        ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ
        Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ФЕОФАНІЯ"
        ДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ І МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАКІЇВСЬКЕ ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО (МАКОКТБ) З ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.М.ФРАНЦЕВИЧА
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ІНСТИТУТУ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І НАФТОХІМІЇ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ НТК "ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "СУШКА" ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "ЛЬВІВАНТИКОР" ФІЗИКО-МЕХАНІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМ.Г.В.КАРПЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ГЕНОМІКИ
        ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД СПЕЦЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА"
        РАДІОАСТРОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ІНСТИТУТІ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В.М.ГЛУШКОВА НАН УКРАЇНИ ТА НКА УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ.О.О.ЧУЙКА НАН УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІЕЗ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ"
        ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ВУГЛЕХІМІЇ ІМЕНІ Л.М. ЛИТВИНЕНКА
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО З ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ ТА КРІОМЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ ІМ. А. М. ПІДГОРНОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ І НКА УКРАЇНИ
        КАРДІОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ВОРЗЕЛЬ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАНСІОНАТ "БОРЕЙ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДИНОК ТВОРЧОСТІ ВЧЕНИХ "КАЦІВЕЛІ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДОСЛІДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ
        ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ
        НСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ІМЕНІ О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        КАРАДАЗЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО МОРСЬКОГО ГІДРОФІЗИЧНОГО ІНСТИТУТУ
        МОРСЬКИЙ ГIДРОФIЗИЧНИЙ IНСТИТУТ НАН УКРАIНИ
        ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМ.Я.С.ПІДСТРИГАЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ ПРИРОДОЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І. КРИП'ЯКЕВИЧА
        Фізико-механічний інститут НАН України
        ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МОРСЬКОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ"
        ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ О.В. БОГАТСЬКОГО
        ПОЛТАВСЬКА ГРАВІМЕТРИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИКИ ІМЕНІ С.І. СУББОТІНА
        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ ІМЕНІ А.М. ПІДГОРНОГО
        Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної Академії Наук України
        Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна Національної академії наук України
        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ
        ЧОРНОМОРСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК
        НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК "СОФІЇВКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ТРОСТЯНЕЦЬ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ОДЕСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ
        СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИКИ ІМЕНІ С.І.СУББОТІНА
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "РЕАКТИВЕЛЕКТРОН" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ ІМ. В.П. КУХАРЯ НАН УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
        НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
        Державна установа " Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Націоналної академії наук України"
        КРИМСЬКА ЛАЗЕРНА ОБСЕРВАТОРІЯ ГОЛОВНОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ НАНУ
        ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ ФІЗИКИ І БІОФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ
        ІНСТИТУТ БІОКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ Ф.Д.ОВЧАРЕНКА НАН УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ІНСТИТУТУ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ ІТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМЕНІ М.С.ПОЛЯКОВА
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ІНСТИТУТУ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С.ПОЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О.ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.М. ФРАНЦЕВИЧА
        ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ ІМЕНІ Р.Є. КАВЕЦЬКОГО
        ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМЕНІ В.Є.ЛАШКАРЬОВА
        ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМЕНІ І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА
        ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМ. О.О.ПОТЕБНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. М. Т. РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
        ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ГАЗУ
        ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
        ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ, МІНЕРАЛОГІЇ ТА РУДОУТВОРЕННЯ ІМЕНІ М.П.СЕМЕНЕНКА
        ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМЕНІ С.П.ТИМОШЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМЕНІ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО
        ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ
        ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ІМЕНІ М.М. БОГОЛЮБОВА
        ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М.КОРЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В.М.ГЛУШКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
        ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М.Г. ХОЛОДНОГО
        Інститут математики НАН України
        ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ Л.В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО
        НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ М. М. ГРИШКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        НСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ
        Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
        РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМЕНІ О.В. ПАЛЛАДІНА
        ІНСТИТУТ ФІЗИКИ
        НСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМЕНІ Г.С. ПИСАРЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
        ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМЕНІ Г.В. КУРДЮМОВА
        ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМЕНІ А.В. ДУМАНСЬКОГО
        ІНСТИТУТ ГІДРОМЕХАНІКИ
        ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
        ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМЕНІ В.М.БАКУЛЯ НАН України
        ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМЕНІ Г.С. ПИСАРЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ
        АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ЕКСПЕДИЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ
        Державне управління матеріально-технічного забезпечення Національної академії наук України
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЦТВО "НАУКОВА ДУМКА" НАН УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ"
        ПАНСІОНАТ "РУСАНІВКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О.ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДП"Дослідне виробництво інституту механіки ім. С.П.Тимошенко НАНУ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРГАНІЧНА ХІМІЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ІНСТИТУТУ ГІДРОМЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РАДІАЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ МАТЕРІАЛІВ "РАДМА" ІНСТИТУТУ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ Л.В.ПИСАРЖЕВСЬКОГО
        ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКИЙ СТЕПОВИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК
        ДОНЕЦЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ.О.О. ГАЛКІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ ІМ. Л.М.ЛИТВИНЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА "
        ПІЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ
        ДЕРЖАВНЕ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є.КАВЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
        ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕНТР ІНСТИТУТУ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ ІМ. А.М. ПІДГОРНОГО" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ЛУГАНСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ПАНСІОНАТ "АГАРСЬКИЙ МИС" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМЕНІ Г.Є.ПУХОВА
        ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ І ДЕРЖАВНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
        ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М.І.ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ
        ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ
        Державна установа "Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України"
        ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МОРСЬКОГО ГІДРОФІЗИЧНОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.М. ФРАНЦЕВИЧА
        ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КРИВОРІЗЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        Інститут проблем природокористування та екології
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
        ІНСТИТУТ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" НАН УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЖАНКОЙСЬКО-СИВАСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМЕНІ О.О. ЧУЙКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЛУСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ
        НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "МАТЕРІАЛООБРОБКА ВИБУХОМ" ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА
        КИЇВСЬКИЙ БУДИНОК ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ФЕОФАНІЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДУНАЙСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО З ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ О.В. БОГАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. В.К.МАМУТОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ.Г.Є.ПУХОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМ. Г.М.ДОБРОВА НАН УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР РАДІОГІДРОГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПОЛІГОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" НАН УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        КАРПАТСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИКИ ІМ.С.І.СУББОТІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ІВАНА ФРАНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "ТЕХНО-РЕСУРС"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МІКРОПРИЛАДІВ" НТК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ"
        НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ "ДОНЕЦЬ"
        НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ НТК "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" НАН УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОФІЗИКИ І РАДІАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ЗВАРЮВАННЯ" ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.ПАТОНА
        ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А.Ю. КРИМСЬКОГО
        ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І.Ф. Кураса
        МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "САДОВО-ПАРКОВИЙ КОМПЛЕКС НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ШЕЛЬФУ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        КРИМСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А. Ю. КРИМСЬКОГО
        НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ПЛАЗМОТРОН" ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є. О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ЦЕНТР МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМ.Я.С. ПІДСТРИГАЧА НАН УКРАЇНИ
        ЗАХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН УКРАЇНИ ТА МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "ЦЕНТР ПРОБЛЕМ МОРСЬКОЇ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА ОСАДОВОГО РУДОУТВОРЕННЯ НАН УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА
        ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
        УЖГОРОДСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІАЛІВ ОПТИЧНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР З ПЛАЗМОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ "ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О.ПАТОНА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ОЛЬВІЯ"
        САНАТОРНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ГІЛЕЯ" НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ "ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА"
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ВІДДІЛЕННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ ДІАГНОСТИКИ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ НАН УКРАЇНИ"
        НСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        Державна установа "Інститут всесвітньої історіі НАН України"
        МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ОПТИКИ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        Інститут вугільних енерготехнологій
        РОЗПЛІДНИК ДОСЛІДНИХ ТВАРИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА
        ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУБІН" НАН УКРАЇНИ
        ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "АКАДЕМПЕРІОДИКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДРЕМСЕРВІС"
        ІНСТИТУТ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ МАГНЕТИЗМУ НАН УКРАЇНИ ТА МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АЛМАЗНИЙ КОНЦЕРН "АЛКОН"
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ТИТАН" ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О.ПАТОНА НАН УКРАЇНИ"
        ІНСТИТУТ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
        КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        НСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        Державна наукова установа "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ"
        ЕКСПОЗИЦІЙНИЙ ЦЕНТР "НАУКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        МАГАЗИН "АКАДЕМКНИГА" № 7
        ІНСТИТУТ ФІЗИКИ ГІРНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ "СЛАВУТИЧ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛКОН-ДІАМАНТ" НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО АЛМАЗНОГО КОНЦЕРНУ "АЛКОН" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ ТА МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        КРИМСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН УКРАЇНИ І МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ НАН,АМН ТА МОЗ УКРАЇНИ
        ДУ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ"
        ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ КЛІТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДРЕМКОМПЛЕКТ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "КАШТАН" НТК "ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О.ПАТОНА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ВПРОВАДЖЕННЯ І КОНСТРУЮВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НАН УКРАЇНИ (ДП ВКЗЗБС)
        МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР АСТРОНОМІЧНИХ ТА МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ХЕРСОНСЬКА ГІДРОБІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ
        ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М.В.ПТУХИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛКОН-ТВЕРДОСПЛАВ" НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО АЛМАЗНОГО КОНЦЕРНУ "АЛКОН" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛМАЗІНСТРУМЕНТ"
        НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О.ПАТОНА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЧНА І ДОСЛІДНИЦЬКА МЕРЕЖА" ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖГАЛУЗЕВИЙ УЧБОВО-АТЕСТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О.ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКАДЕМСЕРВІС-ЛЬВІВ" ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМЕНІ Я.С.ПІДСТРИГАЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ОКЕАНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР"
        ДЕРЖАВНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛКОН-АВТО"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД " НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО АЛМАЗНОГО КОНЦЕРНУ "АЛКОН" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВІДНОВЛЕННЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ "АКАДЕМВТОРРЕСУРС" НАН УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ І ТЕХНОЛОГІЙ "ТЕХНОЛУЧ" ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.М.ФРАНЦЕВИЧА"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ І НАПЛАВЛЕННЯ НТК "ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О.ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР "МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ НАДР І СПОРУД ПРИ УКРНДМІ НАН УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ІЕЗ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "БАЗАЛЬТОВОЛОКНИСТІ МАТЕРІАЛИ" ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.М.ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ"
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        Місцезнаходження балансоутримувача

        1601 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, БУД. 54
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, БУЛ.ВЕРНАДСЬКОГО, БУД. 34 Б
        49050 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ПЛОЩА АКАДЕМІКА СТАРОДУБОВА, 1
        49050 М.ДНІПРО, СОБОРНИЙ Р-Н, ПЛОЩА АКАДЕМІКА СТАРОДУБОВА, БУД. 1-А
        61166 М.ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.НАУКИ, БУД. 25
        61072 М.ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.НАУКИ, БУД. 60
        61106 М.ХАРКІВ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, 19
        3143 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МЕТРОЛОГІЧНА, БУД. 14-Б
        85300 ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ПОКРОВСЬК, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, БУД. 2
        65044 М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ПРОВ.УДІЛЬНИЙ, БУД. 6
        86105 ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАКІЇВКА, КІРОВСЬКИЙ Р-Н, ПЛОЩА ВЛКСМ, БУД. 5
        2099 М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЗРОШУВАЛЬНА, БУД. 15-А
        3680 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.РАКЕТНА, БУД. 26
        3164 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, БУД. 2
        79060 М.ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.НАУКОВА, БУД. 5
        1021 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ШОВКОВИЧНА, БУД. 12
        4123 М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ОСИПОВСЬКОГО, БУД. 2-А
        4070 М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ПОКРОВСЬКА, БУД. 13
        3028 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.РАКЕТНА, БУД. 24
        61002 М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МИСТЕЦТВ, БУД. 4
        79044 М.ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ГОРБАЧЕВСЬКОГО, БУД. 19
        3164 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, БУД. 17
        3028 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.РАКЕТНА, БУД. 24 А
        83114 М.ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, БУД. 70
        61093 М.ХАРКІВ, ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.СКОРОХОДА, БУД. 4
        61068 М.ХАРКІВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ПРОВ.МЕХАНІЧНИЙ, БУД. 4
        49600 М.ДНІПРО, СОБОРНИЙ Р-Н, ВУЛ.ЛЕШКО-ПОПЕЛЯ, БУД. 15
        8296 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ІРПІНЬ, СМТ ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ.КЛЕНОВА, БУД. 1
        65037 М.ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.СВОБОДИ, БУД. 107
        98688 АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.ЯЛТА, СМТ КАЦІВЕЛІ, ВУЛ.ШУЛЕЙКІНА, БУД. 13
        8631 КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛЕВАХА, ВУЛ.БОТАНІЧНА, БУД. 13
        9100 КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА, , -13
        99011 М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.НАХІМОВА, БУД. 2
        98188 АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.ФЕОДОСІЯ, СМТ КУРОРТНЕ, ВУЛ.НАУКИ, БУД. 24
        99011 М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЛЕНІНА, БУД. 28
        99011 М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.КАПІТАНСЬКА, БУД. 2
        79060 М.ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.НАУКОВА, БУД. 3А
        79019 М.ЛЬВІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ТКАЦЬКА, БУД. 9
        79060 М.ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.НАУКОВА, БУД. 3Б
        79008 М.ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ТЕАТРАЛЬНА, БУД. 18
        79000 М.ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.СВОБОДИ, БУД. 15
        79026 М.ЛЬВІВ, СИХІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.КОЗЕЛЬНИЦЬКА, БУД. 4
        79053 М.ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, 5
        54018 М.МИКОЛАЇВ, ІНГУЛЬСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ, БУД. 43-А
        65011 М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ПУШКІНСЬКА, БУД. 37
        65080 М.ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, БУД. 86
        М.ПОЛТАВА, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ М'ЯСОЄДОВА, 27/29
        61046 М.ХАРКІВ, НЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ПОЖАРСЬКОГО, БУД. 2/10
        61085 М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, 12
        М.ХАРКІВ, ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 47
        61016 М.ХАРКІВ, ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, БУД. 23
        75600 ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М.ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ.ЛЕРМОНТОВА, БУД. 1
        20300 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М.УМАНЬ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, 12А
        16742 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ІЧНЯНСЬКИЙ Р-Н, С-ЩЕ ТРОСТЯНЕЦЬ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 1
        65026 М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЛАНЖЕРОНІВСЬКА, БУД. 4
        1054 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 63-Б
        83049 М.ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БАКИНСЬКИХ КОМІСАРІВ, БУД. 17А
        2094 М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МУРМАНСЬКА, БУД. 1
        3113 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МИКОЛИ ШПАКА, БУД. 2
        1010 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЛАВРСЬКА, БУД. 9, КОРП. 19
        3150 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АНТОНОВИЧА, БУД. 172
        3143 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУД. 148
        М.КИЇВ, ВУЛ. ГОНЧАРА, 55-Б
        98688 АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.ЯЛТА, СМТ КАЦІВЕЛІ, ВУЛ.АКАДЕМІКА В.В. ШУЛЕЙКІНА, БУД. 19
        3164 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, БУД. 13
        3680 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВАСИЛЯ СТЕПАНЧЕНКА, БУД. 3
        40000 М.СУМИ, ЗАРІЧНИЙ Р-Н, ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, БУД. 58
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, БУЛ.АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, БУД. 42
        54055 М.МИКОЛАЇВ, ІНГУЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЧКАЛОВА, БУД. 197
        49005 М.ДНІПРО, СОБОРНИЙ Р-Н, ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, БУД. 2 А
        49000 М.ДНІПРО, СОБОРНИЙ Р-Н, ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, БУД. 2 А
        3150 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, БУД. 11
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.КРЖИЖАНІВСЬКОГО, БУД. 3
        3022 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУД. 45
        3028 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.НАУКИ, БУД. 41
        1030 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 15
        1001 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО, БУД. 4
        1001 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД. 4
        4210 М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУД. 12
        3113 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, БУД. 39
        2160 М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. 48
        3039 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, БУД. 3
        3680 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, БУД. 34
        3057 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ НЕСТЕРОВА, 3
        М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, 154
        1024 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, БУД. 4
        3143 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУД. 150
        3057 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МАРІЇ КАПНІСТ, БУД. 2-А
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, БУЛ.ВЕРНАДСЬКОГО, БУД. 34/1
        3187 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, БУД. 40
        1601 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУД. 55-Б
        1601 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, БУД. 2
        1601 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, БУД. 3
        3028 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.НАУКИ, БУД. 31
        1014 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ТИМІРЯЗЄВСЬКА, БУД. 1
        3680 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУД. 56
        3022 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУД. 31/17
        3680 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, БУД. 32
        1032 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, БУЛ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, БУД. 60
        1030 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЛЕОНТОВИЧА, БУД. 9
        3680 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.НАУКИ, БУД. 46
        1014 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ТИМІРЯЗЄВСЬКА, БУД. 2
        2094 М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МУРМАНСЬКА, БУД. 5
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСЬКОГО, 36
        3680 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, БУЛ.АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, БУД. 42
        3680 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЖЕЛЯБОВА, БУД. 8/4
        3143 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО, БУД. 27
        4074 М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКА, БУД. 2
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, БУД. 32/34
        3187 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.ГЛУШКОВА, БУД. 42
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.СТЕПАНЧЕНКА, БУД. 5
        4053 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, БУД. 22
        2002 М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.САДОВА, 17
        2160 М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. 48
        3150 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ГОРЬКОГО, БУД. 56
        2660 М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, БУД. 60
        3057 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЖЕЛЯБОВА, БУД. 8/4
        3680 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.НАУКИ, БУД. 31
        50089 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.КРИВИЙ РІГ, ТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МАРШАКА, БУД. 16А
        71001 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., БІЛЬМАЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БІЛЬМАК, ВУЛ.ЗАПОРІЗЬКА, БУД. 30
        3057 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МАРІЇ КАПНІСТ, БУД. 2
        83048 М.ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.УНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД. 77
        84100 ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, БУД. 1
        2160 М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. 50
        1030 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЛЕОНТОВИЧА, БУД. 5
        4112 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, БУД. 2
        8811 КИЇВСЬКА ОБЛ., МИРОНІВСЬКИЙ Р-Н, С.ПІЇ, ВУЛ.1 ТРАВНЯ, БУД. 1
        79060 М.ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, 5А
        61046 М.ХАРКІВ, НЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІКА ФІЛІППОВА, БУД. 9/17
        93602 ЛУГАНСЬКА ОБЛ., СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ВУЛ.РУБІЖНА, БУД. 95
        71100 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М.БЕРДЯНСЬК, ВУЛ.МАКАРОВА, БУД. 12
        3164 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, БУД. 15
        49005 М.ДНІПРО, СОБОРНИЙ Р-Н, ВУЛ.ЛЕШКО-ПОПЕЛЯ, БУД. 15
        65044 М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, БУЛ.ФРАНЦУЗЬКИЙ, БУД. 29
        88000 М.УЖГОРОД, ВУЛ.УНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД. 21
        79011 М.ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.СВЄНЦІЦЬКОГО, БУД. 1
        М.ОДЕСА, ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 3
        98688 АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.ЯЛТА, СМТ КАЦІВЕЛІ, ВУЛ.ШУЛЕЙКІНА, БУД. 9
        58001 М.ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.ВІЛЬДЕ, БУД. 5
        50089 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.КРИВИЙ РІГ, ТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МАРШАКА, БУД. 50
        49000 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 6
        3028 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЛИСОГІРСЬКА, БУД. 12
        3187 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, БУД. 40, КОРП. 5
        63002 ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ВАЛКІВСЬКИЙ Р-Н, М.ВАЛКИ, ВУЛ.1 ТРАВНЯ, БУД. 49
        75574 ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ГЕНІЧЕСЬКИЙ Р-Н, С-ЩЕ СИВАШ
        77308 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М.КАЛУШ, , А-8
        8631 КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛЕВАХА, ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 5
        1034 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, БУД. 45-А
        3143 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЛЕБЕДЄВА, БУД. 31
        68355 ОДЕСЬКА ОБЛ., КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, М.ВИЛКОВЕ, ВУЛ.ТАТАРБУНАРСЬКОГО ПОВСТАННЯ, БУД. 132 А
        1030 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, БУД. 44
        1032 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, БУД. 60
        10008 М.ЖИТОМИР, КОРОЛЬОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ПУШКІНСЬКА, БУД. 44
        7270 КИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, М.ЧОРНОБИЛЬ, ВУЛ.КІРОВА, БУД. 36 А
        79060 М.ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.НАУКОВА, БУД. 3 Б
        79005 М.ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, БУД. 18
        1030 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, БУД. 55
        4136 М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, БУД. 3
        61108 М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІЧНА, 1
        91033 М.ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЗВЕЙНЕКА, БУД. 145Ж
        95000 М.СІМФЕРОПОЛЬ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н, ВУЛ.КАРЛА МАРКСА, БУД. 60
        61024 М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ГУДАНОВА, БУД. 13
        3028 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.РАКЕТНА, БУД. 26
        1011 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, БУД. 8
        1024 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОГОМОЛЬЦЯ, БУД. 4
        3143 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЛЕБЕДЄВА, БУД. 32
        3067 М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВ.МАШИНОБУДІВНИЙ, БУД. 28
        95007 М.СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, БУД. 4
        1601 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 15
        3057 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЕЖЕНА ПОТЬЄ, БУД. 9-А
        79005 М.ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДЖОХАРА ДУДАЄВА, БУД. 15
        79007 М.ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МАТЕЙКА, БУД. 4
        М.ХАРКІВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 8
        1054 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУД. 55 Б
        3150 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, 68
        49005 М.ДНІПРО, СОБОРНИЙ Р-Н, ВУЛ.ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУД. 5
        88000 М.УЖГОРОД, ВУЛ.ЗАМКОВІ СХОДИ, БУД. 4 А
        3187 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, БУД. 42
        69068 М.ЗАПОРІЖЖЯ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.УРАЛЬСЬКА, БУД. 3
        57540 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., ОЧАКІВСЬКИЙ Р-Н, С.ПАРУТИНЕ, ВУЛ.ОЛЬВІЙСЬКА, БУД. 47
        75722 ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., СКАДОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЛАЗУРНЕ
        3028 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.НАУКИ, БУД. 42/1
        4053 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, БУД. 10-Г
        4070 М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АНДРІЇВСЬКА, БУД. 19
        8631 КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛЕВАХА, ВУЛ.БОТАНІЧНА, БУД. 3
        79000 М.ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СТЕФАНИКА, 2
        61108 М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІЧНА, БУД. 1
        1004 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, БУД. 4
        3040 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЛОМОНОСОВА, БУД. 8-Б
        3187 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, БУД. 40, КОРП. 4/1
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, БУЛ.АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, БУД. 36-Б
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, БУД. 34-А
        3028 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.НАУКИ, БУД. 47
        3680 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, БУД. 1, КОРП. 23
        1025 М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.СТРІТЕНСЬКА, БУД. 17
        49600 М.ДНІПРО, СОБОРНИЙ Р-Н, ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, БУД. 2А
        4075 М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, БУД. 38
        3680 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, БУД. 40
        95007 М.СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ПРОСП.ВЕРНАДСЬКОГО, БУД. 2
        61015 М.ХАРКІВ, ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, БУД. 23
        1011 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, 26
        79005 М.ЛЬВІВ, ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, БУД. 14/16
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, БУЛ.ВЕРНАДСЬКОГО, БУД. 36-В
        8711 КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЗИН, ОБУХІВСЬКЕ ШОСЕ
        84601 ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ГОРЛІВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА, БУД. 22
        3680 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУД. 27
        3186 М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУЛ.ЧОКОЛІВСЬКИЙ, БУД. 13
        73000 М.ХЕРСОН, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ МАРІЇ ФОРТУС, 87
        2068 М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, БУД. 17
        3150 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АНТОНОВИЧА, БУД. 56
        3150 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АНТОНОВИЧА, БУД. 124-128
        2094 М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ГНАТА ХОТКЕВИЧА, БУД. 20-А
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, БУЛ.АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, БУД. 34-Б
        3150 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОЖЕНКА, БУД. 13
        3142 М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.КРЖИЖАНОВСЬКОГО, БУД. 3
        3680 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.БОЖЕНКА, БУД. 11
        1021 М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУД. 8
        83004 М.ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.ЧЕЛЮСКІНЦІВ, БУД. 291
        3143 М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЛЕБЕДЄВА, БУД. 37
        2660 М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.КАХОВСЬКА, БУД. 64
        Код ОДУ
        діапазон:
        Назва ОДУ

        НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
        Код та назва структурної компоненти відповідно до класифікації структурних компонентів

        109 - Об'єкти освіти та науки
        101 - Об'єкти житлового фонду
        700 - Земельні ділянки
        103 - Об'єкти відпочинку та туризму
        401 - Майнові комплекси промислового виробництва
        299 - Інші об'єкти інженерної інфраструктури
        499 - Інші об'єкти виробничого та господарського призначення
        403 - Об'єкти господарського та невиробничого призначення
        102 - Об'єкти охорони здоров'я
        199 - Інші об'єкти соціальної сфери
        999 - Інші об'єкти
        201 - Об'єкти інфраструктури автомобільного транспорту
        108 - Об'єкти фізичної культури та спорту
        204 - Об'єкти інфраструктури морського та річкового транспорту
        107 - Об'єкти історії, культури та мистецтва
        206 - Об'єкти інфраструктури зв'язку
        Назва компоненти

        Радіоастрономічний інститут
        Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
        Інститут технічної теплофізики НАН України
        Президії НАН України
        Дитячий садок № 510
        Житловий фонд
        Земельні ділянки в Російській Федерації
        Селекційно-тепличний комплекс
        Майданчик №1
        Майновий комплекс УкрНДМІ НАН України
        База відпочинку "Азимут"
        Інститут чорної металургії З. І. НЕКРАСОВА
        База відпочинку "Лісна"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСТИТУТУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ.З.І.НЕКРАСОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        Завод хімічних рективів науково-технологічного комплексу Інститут монокристалів"
        Інститут монокристалів НАН України
        Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму НАН України"
        Готельний комплекс на вул. Євгенії Мірошниченко, 6/11
        Готельний комплекс Феофанія
        Майновий комплекс Донецького НЦ
        ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН УКРАЇНИ ТА МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        Майновий комплекс ОКТБ
        Майновий комплекс
        Майновий комплекс ДП"ІЦЗТ НТК "ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ"
        Майновий комплекс ІЦ "Сушка"
        ДІЦ "Львівантикор" ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України
        Інститут соціології НАНУ
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ГЕНОМІКИ
        ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
        ДП"ДЗ СЕМ ІЕЗ ім.Є.О.ПАТОНА НАНУ"
        Гараж
        Майновий комплекс науково-дослідного центру
        Майно Iнститут хiмiї повеpхнi основне
        Майно Iнститут хiмiї повеpхнi Метрологічна
        Майно Iнститут хiмiї повеpхнi Михайлівска
        Майно Iнститут хiмiї повеpхнi с. Рацево
        Майно Iнститут хiмiї повеpхнi с. Кийлів
        Майно Iнститут хiмiї повеpхнi Веселє
        майно Подол
        Майновий комплекс по вул. Ракетній
        Водно-спортивна база
        Майновий комплекс Державно підприємства Дослідне виробництво Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії
        майновий комплекс СКТБ з ДВ ІПК та К
        Майновий комплекс Дослідного виробництва інституту проблем машинобудування
        Огорожа та ворота
        Кардіологічний санаторій "Ворзель"
        Нерухоме майно ДП "Пансіонату"Борей" НАН України"
        ДП "Будинок творчості вчених "Кацівелі" НАН України"
        ДОСЛІДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ
        Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України
        НАУЧНАЯ БАЗА
        ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
        Карадазький природний заповідник НАНУ
        Карадазький природній заповідник НАНУ
        Спеціальне конструкторсько -технологічне бюро Морського гідрофізичного інституту НАН України
        МОРСЬКИЙ ГIДРОФIЗИЧНИЙ IНСТИТУТ НАН УКРАIНИ ВУЛ .ЛЕНIНА .28
        МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАН УКРАИНЫ УЛ.КАПИТАНСКАЯ .2..4
        МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАН УКРАИНЫ БАЗА (БАЗА МТС)
        МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАН УКРАИНЫ ПР. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
        МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАН УКРАИНЫ ФЛОТ
        Інститут геології та геохімії горючих копалин
        Дослідно - виробнича база
        Філія дослідно - виробничої бази
        Лабораторія геотермічних досліджень
        Житловий фонд інституту
        Майновий комплекс Львівського дослідного заводу
        Інститут прикладних проблем механіки та математики
        Майновий комплекс Театральна
        Майновий комплекс Судова
        Інститут народознавства
        Інститут українознавства ім.І.Крип'якевича
        База відпочинку в с.м.т. Славське
        База в Шацьку
        Майновий комплекс інституту
        Інститут імпульсних процесів і технологій
        ДУ "Інститут морської біології НАН України"
        Майновий комплекс ФХІ ім.О.В.Богатського НАН України
        Житлові будинки
        Полтавська гравіметрична обсерваторія
        Радіотелескоп УРАН-2
        Контрольна нахиломірна станція "Судіївка"
        Шурф "Вапнярка"
        Нахиломірна станція "Владичінь"
        Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАНУ
        Технічна школа
        ІРЕ ім. О. Я. Усикова НАН України
        Науково-технічний комплекс ФТІНТ НАН України
        База відпочинку ФТІНТ НАН України
        Майновий комплекс ІПКіК НАН України
        Майновий комплекс Чорноморського біосферного заповідника
        Музей
        Національний дендропарк "Софіївка" НАН України
        База відпочинку в с.Сичавка
        Державний дендрологічний парк "Тростянець"
        СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИКИ ІМЕНІ С.І. СУББОТІНА
        Майновий комплеск НТЦ "Реактивелектрон" НАН України
        Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, земельна ділянка №1
        Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, земельна ділянка №2
        Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, земельна ділянка №3
        Майновий комплекс ІПРІ НАНУ
        Автомобіль ГАЗ 2705-434
        Національний музей народної архітектури та побуту України
        ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
        Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ
        Мукачівський розплідник рослин флори України і Карпат
        Державна установа НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
        Кримська лазерна обсерваторія
        Жилой фонд
        ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ
        Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАНУ
        Майновий комплекс Інституту прикладної фізики на вул.Петропавлівській
        Майновий комплекс Інституту прикладної фізики на вул.Р-Корсакова
        Виробниче приміщення науково-дослідного центру
        ІНСТИТУТ БІОКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ Ф.Д.ОВЧАРЕНКА
        Виробничий комплекс ДП"Дослідний завод ІІПТ НАН України"
        База відпочинку "Наука"
        Житловий комплекс
        ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМЕНІ М.С.ПОЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ
        База відпочинку "Оріль"
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО ІНСТИТУТУ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМЕНІ М.С.ПОЛЯКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        Майновий комплекс ІЕЗ ім.Є.О.Патона
        ОЗСЕМ
        Заготовельна-складська база
        База відпочинку
        інститут ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України "Кржижановського"
        інститут ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України "Геліоцентр"
        інститут ІПМ ім. І.М. Францевича НАНУ "Глеваха"
        інститут ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України "Наумова"
        інститут ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України "Переяслав-Хмельницький"
        Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича "автомобільні транспортні засоби"
        інститут ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України " Степанченка Василя "
        Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецькогоь НАН України
        Інститут фізики напівпровідників НАН України
        Херсонський відділ ІФН НАН України
        Майновий комплекс за адресою вул. Б. Хмельницького, 15
        Майновий комплекс по вул. Академіка Лєбедєва, 36
        Майновий комплекс за адресою вул. Академіка Лєбедєва, 43
        Майновий комплекс за адресою вул. Академіка Глушкова, 65
        Майновий комплекс Інституту історії
        Автотранспорт
        ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛЬОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М.Т.РИЛЬСЬКОГО
        Майновий комплекс Інституту філософії
        Лабораторний корпус Інституту
        Лютізька гідробіологічна станція
        База експедиційного флоту
        Білоцерківська експерементальна гідробіологічна станція
        Науково-дослідні судна Інституту гідробіології
        Інститут газу, ділянка по вул. Дегтярівській, 39
        Інститут газу, ділянка по вул. Івана Гонти, 1
        Інститут газу, база відпочинку "Бузова"
        Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
        Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
        Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України
        Майновий комплекс Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка
        Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України
        Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
        Інститут молекулярної біології та генетики
        Теоретична школа по підготовці кадрів
        Комплекс інституту теоретичної фізики НАН України
        ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М.КОРЕЦЬКОГО
        ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ
        Майновий комплекс Інституту археології НАН України
        Майновий комплекс Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова
        Інституту геологічних наук НАНУ
        Інститут ботаніки ім М.Г. Холодного НАН України
        Майновий комплекс інституту математики
        Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського
        Майновий комплекс Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка
        Інститут електродинаміки НАНУ
        Корпус стендів і моделів
        Майновий комплекс Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
        Селекційно-тепличний комплекс Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
        Житловий комплекс Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
        Інститут Геофізики ім. Субботіна НАНУ - Київ
        АР Крим відділ сейсмології
        Магнітна станція "Демидів"
        Геомагнітна обсерваторія "Димер"
        Сейсмостанція "Сквира"
        Обсерваторія "Одеса"
        Геомагнітна станція "Корець"
        Інститут геофізики смт Глеваха
        Відділ сейсмічності Карпатського регіону
        Відділ сейсмічності карпатського регіону м.Львів
        Майновий комплекс Ради по вивченню продуктивних сил України
        Маіновий коплекс Інституту біохімії ім О.В. Палладіна
        Інститут фізики НАНУ
        Інститут проблем міцності ім,г,с,Писаренка НАН України
        ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
        Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
        інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
        дослідне виробництво
        Інститут гідромеханіки НАНУ
        Головна астрономічна обсерваторія
        Житлові будівлі
        Майновий комплекс науково-виробничих споруд
        Транспортні засоби
        Земельні ділянки
        Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАНУ
        Державне підприємство "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інстутуту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка Національної академії наук України"
        Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
        Майновий комплекс ДУМТЗ НАН України
        Торговий центр
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЦТВО "НАУКОВА ДУМКА" НАН УКРАЇНИ"
        ДНУ "Центр іноваційних медичних технологій НАН України"
        Майновий комплекс Пансіонату
        Адміністрація Пансіонату
        ДП "ДВ ІХВС НАНУ"
        Експериментальне виробництво
        Державне піприємство "Органічна хімія" НАН України"
        СКТБ Інституту гідромеханіки НАН У
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РАДІАЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ МАТЕРІАЛІВ "РАДМА" ІНСТИТУТУ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ Л.В.ПИСАРЖЕВСЬКОГО
        Майновий комплекс Донецького ботанічного саду
        Український степовий природний заповідник
        Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна
        Адміністративний корпус інституту
        Будинок пансіоната, модуля, підстанція, гараж,башта
        2 корпус інституту
        0бщежитие аспирантов и молодых специалистов Донецкого научного центра НАН Украины
        Майновий комплекс Інституту
        Майновий комплекс Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії
        Майновий комплекс Інституту світової економікі міжнародних відносин
        Державне підприємство "ДЗЗМ ІЕЗ ім.Є.О.Патона "
        Пиївський експерементально-механічний завод ІТТФ НАН України
        Майновий комплекс ДКВ при ІЕПОР НАНУ
        Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України
        Державне підприємство "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту Проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного"НАН України
        Майновий комплекс Луганського природного заповідника, Станично-Луганське відділення
        Майновий комплекс Луганського природного заповідника, відділення Провальский степ
        Майновий комплекс Луганського природного заповідника, відділення Стрільцівський степ
        Майновий комплекс Луганський природний заповідник, відділення "Трьохізбенська степ"
        Пансіонат "Агарський мис"
        Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ
        Майновий комплекс № 1
        Майновий комплекс № 2
        ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України"
        Майновий комплекс Інститут електронної фізики НАН України
        Інститут фізики конденсованих систем НАН України
        ДУ" Відділення гідроакустики ІГФ НАН України"
        Експериментальне відділення МГІ НАН України
        Об'экти житлового фонду
        Автомобільні транспортні засоби
        Морські судна
        ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.М. ФРАНЦЕВИЧА
        Майновий комплекс Інституту екології Карпат НАН України
        Ботанічний сад
        Майновий комплекс Інститут проблем природокористування та екології
        ДП СКТБ ІПБ АЕС НАН України
        Інститут програмних систем
        Майновий комплекс підприємства
        Очисні споруди
        Сиваський завод ДС ДЕЗ Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України
        Аеродромний комплекс "Веселе"
        Транспортно-складська база
        Державне підприємство"Калуський дослідно-експериментальний завод ІХП НАНУкраїни"
        НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "МАТЕРІАЛООБРОБКА ВИБУХОМ" ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА
        КИЇВСЬКИЙ БУДИНОК ВЧЕНИХ
        Оздоровчий табір Вимпел
        Санаторій "Феофанія"
        Оздоровчий табір "Ясний"
        База відпочинку "Урочище "Виграївські дачі"
        Дунайський біосферний заповідник НАН України
        Майновий комплекс УМІФу
        Державна організація "Інститут географії"
        Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Физіко-хімічного інституту Национальної академії наук України (СКТБ з ДВ ФХІ НАНУ)
        ІЕПД НАН України
        ДП СКТБ ІПМЕ ім.Г.Є.Пухова НАНУ
        ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМЕНІ Г.М.ДОБРОВА
        ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР РАДІОГІДРОГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПОЛІГОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" НАН УКРАЇНИ
        Лабораторія фізичного моделювання
        Режимна геофізична станція "Нижнє Селище"
        Режимна геофізична станція "Тросник"
        Режимна геофізична станція "Мукачеве"
        Режимна геофізична станція "Берегове"
        ДПІЦ "Техно-Ресурс"
        Великий конференц-зал НАН України
        Науково-дослідний інститут мікроприладів
        Пансіонат "Кристал"
        База відпочинку "Рось"
        Полігон
        Майданчик №2
        База відпочинку "Мрія"
        База відпочинку "Евріка"
        Оздоровчий комплекс
        Майновий комплекс конструктурського бюро машинобудування "Донець"
        Майданчик № 1
        Майданчик № 2
        Майданчик № 3
        Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
        Інженерний центр електронно-променевого зварювання ІЕЗ ім.Є.О.Патона
        Майновий комплекс Інституту сходознавства імені А.Ю.Кримського
        Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ
        Міжнародний науковий центр молекулярної фізіології
        Парк -пам'ятка садово-паркового мистецтва "Феофанія"
        НТЦ "Шельф" НАНУ
        Майновий комплекс ДП НТЦ НТ НАНУ
        КРИМСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А.Ю. КРИМСЬКОГО
        Національний науково-природничий музей
        Майновий комплекс НВМДП "Плазматрон"
        Школа механіки і математики
        Будинок-офіс
        Майновий комплекс Західного наукового центру
        Квартира № 160
        Північно-Східний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України
        Відділ охорони надр
        Керченська база
        Науково-виробничий комплекс
        Майновий комплекс дослідно-експериментального полігону
        УЖГОРОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ І СТРУКТУР ОПТОІНФОРМАТИКИ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
        ДУ "Науковий гідрофізичний центр НАН України"
        ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР З ПЛАЗМОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ "ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О.ПАТОНА"
        Заповідник "Ольвія"
        Санаторно-оздоровчий комплекс "Гілея"
        Дослідно-експериментальний завод
        Майновий комплекс Державного житлово-комунального підприємства НАН України
        Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України"
        МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ОПТИКИ"
        Інститут вугільних енерготехнологій
        Розплідник дослідних тварин
        Майно ЛННБУ імені В.Стефаника
        ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУБІН"
        ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "АКАДЕМПЕРІОДИКА"
        ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДРЕМСЕРВІС"
        ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДРЕМСЕРВІС" (Склади)
        Дитяча оздоровча установа ДВП "Будремсервіс"
        Інститут космічних досліджень НАН та НКА України
        Інститут магнетизму НАН і МО України
        Майновий комплекс концерну Алкон
        Майновий комплекс пансіонату "АЛМАЗ"
        Майновий комплекс ДУ "Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України "
        ДП "НВЦ "Титан" ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ
        Майновий комплекс Інституту ядерних досліджень НАН України
        Майновий комплекс Київського університету права НАН України
        Інститут сцинтилляційних матеріалів НАН України
        ДНУ "НТК"Інститут монокристалів" НАНУ
        Експозиційний центр"Наука"
        Частина нежитлових приміщень № 47 на першому поверсі житлового будинку
        ІНСТИТУТ ФІЗИКИ ГІРНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
        Майновий комплекс санаторію-профілакторію
        Майновий комплекс виробничих споруд
        Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
        Фізико-математична школа
        КРИМСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН УКРАЇНИ
        Частина адміністративно-лабораторного корпусу №1
        ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
        База
        ДЗ ДОТ "КАШТАН"
        Майстерні
        Об"єкти освіти і науки
        Об"єкти господарські невиробничого призначення
        Майновий комплекс Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору
        Майновий комплекс гідробіологічної станції
        Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України
        ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
        Корпус водневої станції № 26
        Майновий комплекс виробничо-господарських корпусів
        Майновий комплекс НТК "ІЕЗ ім.Є.О.Патона"
        Глеваха
        Державне підприємство науково-телекомунікаційний центр "Українська академічна і дослідницька мережа" ІФКС НАНУ
        МУАЦ ІЕЗ ім. Є.О. Патона
        ДП "Академсервіс-Львів" ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України"
        Океанологічний центр НАНУ
        Майновий комплекс ІВЦ
        Майновий комплекс автотранспортного підприємства "АЛКОН-АВТО"
        Майновий комплекс ДЕМЗ
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
        Майновий комплекс ДП "Академвторресурс"
        НВЦ ЕКТ "Технолуч"
        ДП "Техноком ІПМ НАН України"
        ДП "НІЦ матеріалів для зварювання і наплавлення"
        Учбово-рекреаційний центр "Міжнародний центр дитячої наукової творчості" НЦ "Мала академія наук України
        ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ НАДР І СПОРУД ПРИ УКРНДМІ НАН УКРАЇНИ"
        ДП НТЦ "Перспективні технології"
        Комплекс будівель та споруд Державної установи "Інститут еволюційної екології" НАН України
        Державне підприємство "Науково-технологічний центр "Базальтоволокнисті матеріали" ІПМ НАН України
        Реєстровий номер майна
        Інвентарний номер майна
        діапазон:
        -
        4045Р
        Б/Н
        б/н
        1/1
        2/1
        10803065-10803066
        10803069-10803070
        10803646-10803650
        10803651-10803653
        10803827-10803829
        000481/1
        000481/2
        з
        32а, 120822
        42АМИ
        103/1
        103/2
        103-1-0003
        103-1-0004
        103-1-0005
        103-1-0006
        103-1-0007
        103-1-0008
        103-1-0009
        103-1-0010
        103-1-0011
        немає
        403-01
        10310001а
        10310002а
        10310002б
        10330135а
        1-050057
        0102 / 04
        0102 / 01
        0102 / 02
        0102 / 05
        0102 / 06
        0102 / 03.1
        0102 / 03
        0300 / 1
        0300 / 2
        0300 / 3
        106.1.800
        106.1.799
        10000-010001
        10003-010002
        20341-01001
        24183-24185
        24320-24322
        24323-24325
        10001-10003
        10322057/1
        05-1
        05-3
        05-2
        06-8
        06-9
        05-14
        05-5
        05-12
        05-15
        05-13
        05-11
        05-8
        05-9
        06-1
        06-3
        06-4
        06-7
        06-13
        06-14
        05-4
        05-10
        05-7
        06-6
        05-6
        06-2
        06-16
        06-17
        06-18
        06-19
        05-45
        05-44
        05-43
        01-1948
        1-1949
        05-16
        05-17
        05-18
        05-19
        05-20
        05-21
        05-22
        05-23
        05-24
        05-25
        05-26
        05-27
        05-28
        05-29
        05-30
        05-31
        05-32
        05-33
        05-34
        05-35
        05-38
        05-39
        05-40
        05-36
        06-11
        06-12
        05-37
        06-15
        06-10
        05-41
        05-42
        06-20
        10430853/1
        001-1
        001-2
        2/2
        10330000В
        10310061б
        10310061а
        12201006-24
        1/8012
        4/8010
        3/8011
        103/110034
        103/110012
        104/122016
        104/122013
        104/122015
        104/122014
       
        01100003-14
        01100016-17
        335/1
        335/3
        335/4
        01 А
        01 Б
        10301003/а
        10301003/б
        10301006/а
        10301006/б
        5302-1
        10100-10103
        3023/2008
        10411075-84
        10631871-80
        10631941-45,10631881-90
        10631817-26
        10631827-28
        10632199-207
        10632208-214
        10632156-58
        10622095-96
        10632159-63
        10632164-93
        10631814-15
        10632103-04,07-10
        10632115-24
        10632111-12
        10632098-99
        10631911-33
        10622034-41
        10621830-31
        1211004-09
        12110010-56
        1131055-63
        1131068-71
        1131076-77
        1131078-79
        1131081-82
        1131090-94
        1131128,24,19,21
        1131127,22,07
        1131123,17,06,11
        10411984-93
        10810061-69
        10810050-52,10810059
        115-1-0002
        115-1-0003
        115-1-0004
        115-1-0005
        115-1-0006
        115-1-0007
        115-1-0008
        115-1-0009
        115-1-0010
        115-1-0011
        115-1-0013
        115-1-0014
        115-1-0015
        115-1-0016
        115-1-0001
        115-1-0018
        115-1-0012
        115-1-019
        228-1
        АХ 12 - 28 АМ
        АХ8132ВХ
        АХ1231АМ
        6196ХБ
        8576ХБ
        АХ 3491 ВВ
        1013.1.001
        1013.1.002
        1013.2.003
        1013.2.004/1
        1013.2.004/2
        1013.2.005
        1013.2.006/1
        1013.2.006/2
        1013.2.007/1
        1013.2.007/2
        1013.2.007/3
        1013.2.016
        1013.2.008
        1013.2.009
        1013.3.012/1
        1013.3.012/2
        1013.3.012/3
        1013.3.012/4
        1013.3.013
        1013.2.014
        1013.2.018/1
        103.2.0018/2
        1013.2.019
        105/2
        105/3
        99705а
        1500/1
        10010/1
        10131140, 10131111, 10131122, 10131120
        3-А
        4-А
        Літера Б
        Літера В
        Літера Г
        Літера И
        Літера Н
        Літера З
        Літера Д
        Літера Е
        Літера Ж
        Літера К
        Літера Л
        Літера М
        ЗД190
        ЗД195
        ЗД200
        ЗД205
        ЗД300
        ЗД305
        ЗД310
        ЗД315
        ЗД320
        ЗД325
        ЗД330
        ЗД335
        ЗД340
        ЗД345
        СЖ-082
        1/2
        1/3
        1/4
        1013.210110075/1
        42АГ
        42АМ
        13АМ
        ЗД 159/3
        ЗД 150/1
        ЗД 151/2
        ЗД 184/5
        ЗД 169/6
        ЗД 174/7
        ЗД 179/81
        НС01
        ЗД046
        СЖ011
        СЖ019
        СЖ023
        СЖ021
        СЖ022
        СЖ020
        СЖ018
        СЖ150
        103.2.0001
        103.2.0002
        2-400
        25-363
        ЗД 032
        СЖ 25
        СЖ 024
        ІІ-103-1г
        ІІ-103-4г
        ІІ-103-3г
        ІІ-103-5г
        ІІ-103-6г
        ІІ-103-2г
        І-103-5ж
        І-103-6ж
        І-103-2ж
        І-103-3ж
        І-103-4ж
        І-103-1ж
        V-103-1к
        V-103-2к
        ІІ-103-7г
        ІІІ-103-1с
        ІІІ-103-2с
        ІІІ-103-3с
        4-103-1пр
        ІІ-103-8г
        ІІІ-103-4с
        ІІІ-103-5с
        ІІІ-103-6с
        ІІІ-103-7с
        ІІІ-103-8с
        ІІІ-103-9с
        ІІІ-103-10с
        ІІІ-103-11с
        ІІІ-103-12с
        ІІІ-103-13с
        ІІІ-103-14с
        ІІІ-103-15с
        ІІІ-103-16с
        ІІІ-103-17с
        ІІІ-103-18с
        ІІІ-103-19с
        ІІІ-103-20с
        ІІІ-103-21с
        ІІІ-103-22с
        ІІ-103-9г
        4-103-2пр
        4-103-3 пр
        4-103- 4 пр
        4-103- 5 пр
        4-103-- 6 пр
        4-103-7пр
        1 (забалансовий рахунок)
        22а
        АА4240АЕ
        АА4237АЕ
        АА4238АЕ
        АА4239АЕ
        067-58КА
        034-77КА
        067-61КА
        067-59КА
        АА4234АЕ
        7599АЕ
        АА4236АЕ
        АА1563ВХ
        АА4235АЕ
        зд-15
        зд-48
        зд-49
        10170001-10170300
        Код та назва майна відповідно до класифікатора державного майна

        1274.6 Господарські будівлі
        3100.2 Землі житлової та громадської забудови
        2421.1 Огородження
        1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів
        1999.9 Інші будівлі
        3199.9 Землі іншого призначення
        3102.1 Землі промисловості
        8300.1 Зелені насадження у межах населених пунктів
        5000.2 Морські та річкові судна
        5000.5 Автомобільні транспортні засоби
        3100.5 Землі рекреаційного призначення
        2999.9 Інші інженерні споруди
        6000.2 Морські, річкові судна та інші плавучі засоби
        6000.5 Автомобільні транспортні засоби
        2420.8 Захисні споруди цивільного захисту
        2153.9 Споруди зрошувального та осушувального господарства, штучних водойм інші
        2420.9 Споруди автозаправних станцій
        3100.4 Землі оздоровчого призначення
        3100.1 Землі сільськогосподарського призначення
        3101.0 Землі водного фонду та водні об'єкти
        1262.1 Музеї, виставки та художні галереї
        2152.5 Дамби, греблі, загати та інші водозахисні насипні споруди
        3101.2 Землі, зайняті водними об'єктами (водосховищем, ставком, каналом, іншими водоймами)
        3101.3 Землі, зайняті прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, береговими смугами водних шляхів
        3100.3 Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення
        4109.9 Будівлі невиробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані інші
        3100.6 Землі історико-культурного призначення
        8399.9 Інші зелені насадження
        7120.6 Обладнання та устаткування інфраструктури зв'язку
        8300.6 Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей
        3101.9 Інші землі водного фонду
        3101.1 Землі, зайняті водними об'єктами (морями, річками, озерами, болотами, а також островами)
        5000.7 Сільськогосподарська техніка
        4999.9 Інші об'єкти незавершеного будівництва
        4200.2 Споруди виробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані
        4100.1 Будівлі виробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані
        9999.9 ІНШЕ МАЙНО
        2111.9 Автомобільні дороги інші
        7160.1 Прилади та пристрої для вимірювання
        2211.4 Насосні станції на магістральних нафто - та газопроводах
        7110.9 Обладнання та устаткування освіти та науки
        7200.2 Господарський інвентар, меблі, офісне обладнання (шафи, дивани, столи, стільці, шафи і ящики, друкарські машинки, розмножувальні апарати, килими тощо)
        7110.5 Обладнання та устаткування побутового обслуговування
        7199.9 Інше обладнання та устаткування (у тому числі прилади і машини)
        7110.4 Обладнання та устаткування торгівлі та громадського харчування
        6000.7 Сільськогосподарська техніка
        7200.1 Виробничий інвентар, прилади, інструменти (верстаки, прилавки, вентилятори, електропечі, замки, запори тощо)
        7120.1 Обладнання та устаткування інфраструктури автомобільного транспорту
        7110.8 Обладнання та устаткування фізичної культури та спорту
        7299.9 Інші малоцінні та швидкозношувані предмети
        8401.2 Корисні моделі
        8403.1 Сорти рослин
        8401.1 Винаходи
        3299.9 Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі
        5999.9 Інші речі (майно), права на які підлягають державній реєстрації
        4100.2 Будівлі житлового фонду, що перебувають у недобудованому стані
        2211.5 Споруди зв'язку на магістральних нафто - та газопроводах
        2111.8 Районні автомобільні дороги місцевого значення
        4209.9 Споруди невиробничого призначення, що перебувають у недобудованому стані інші
        1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління
        2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони
        2222.1 Місцеві водопровідні мережі
        2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі
        2222.2 Місцеві теплові мережі
        2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші
        2112.8 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах
        1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
        1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші
        1252.9 Склади та сховища інші
        1242.1 Гаражі наземні
        1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ
        1212.3 Центри та будинки відпочинку
        2221.2 Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем
        2214.9 Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші
        2223.3 Установки для перероблення стічних вод
        1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
        2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі
        2212.2 Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах
        2224.1 Місцеві електросилові мережі
        2142.9 Тунелі та подібні споруди інші
        2212.1 Водоводи магістральні та відводи від них
        1252.7 Складські майданчики
        2213.1 Лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку
        1212.1 Туристичні бази та гірські притулки
        2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші
        1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості
        2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств
        1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств
        1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості
        1252.5 Склади спеціальні товарні
        2302.9 Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші
        2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж
        1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне
        1252.8 Склади універсальні
        1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.
        1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб
        2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети
        2214.1 Магістральні лінії електропередачі кабельні - КЛЕП високої напруги
        2224.9 Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші
        2222.3 Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря
        2221.1 Місцеві трубопроводи для транспортування газу
        2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії
        1242.2 Гаражі підземні
        1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови
        1211.1 Готелі
        1252.2 Резервуари та ємності інші
        2122.4 Залізничні колії промислових підприємств
        1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу
        2122.5 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
        1273.1 Пам'ятки історії та архітектури
        2222.5 Водонапірні башти, фонтани
        2304.9 Споруди підприємств металургійної промисловості інші
        2213.9 Споруди телекомунікацій інші
        2214.3 Лінії електричні розподільні середньої напруги
        2112.2 Позаміські, об'їзні та окружні дороги
        1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування
        1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій
        2223.2 Колектори каналізаційні
        1252.6 Холодильники
        2130.9 Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші
        2130.2 Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів
        2411.1 Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі
        1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості
        2412.1 Споруди для мореплавних видів спорту та відпочинку
        2303.9 Споруди підприємств хімічної промисловості інші
        1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації
        1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші
        1211.4 Пансіонати
        2141.6 Мости пішохідні
        1211.5 Ресторани та бари
        2112.7 Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств
        1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів
        1271.3 Будівлі для зберігання зерна
        1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші
        1271.4 Будівлі силосні та сінажні
        1271.1 Будівлі для тваринництва
        1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини
        2112.6 Польові дороги
        1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї
        1271.6 Будівлі тепличного господарства
        2153.3 Споруди систем водозабезпечення землеробства
        2412.6 Споруди зоологічних та ботанічних садів
        1230.9 Будівлі торговельні інші
        2151.1 Портові споруди морські
        2112.1 Вулиці та дороги міст і населених пунктів
        2111.2 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на автострадах
        1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови
        1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців
        1130.9 Будинки для колективного проживання інші
        2142.7 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро
        1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі
        1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг
        2213.3 Споруди та системи радіозв'язку
        1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування
        1242.3 Стоянки автомобільні криті
        1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші
        2151.2 Портові споруди річкові
        1274.4 Будівлі лазень та пралень
        7149.9 Інше обладнання та устаткування виробничого призначення
        1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
        1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва
        2151.9 Портові та судноплавні споруди інші
        2151.4 Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах
        2153.5 Споруди зливових мереж
        1110.4 Будинки дачні та садові
        1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів
        2214.2 Магістральні лінії електропередачі повітряні - ЛЕП високої напруги
        1261.9 Будівлі для публічних виступів інші
        1122.3 Будинки житлові готельного типу
        2121.1 Залізничні колії магістральні
        1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту
        1271.7 Будівлі рибного господарства
        1262.2 Бібліотеки, книгосховища
        1242.4 Навіси для велосипедів
        1110.3 Будинки садибного типу
        2153.4 Споруди осушувальних систем
        1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін.
        1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
        2141.9 Мости та естакади інші
        1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів
        1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів
        7140.2 Обладнання та устаткування сільського господарського призначення, лісівництва та рибного господарства
        2302.2 Електростанції теплові
        2141.1 Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні
        1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.
        2211.2 Газопроводи магістральні
        2224.5 Місцеві телевізійні кабельні мережі
        1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації
        2420.3 Військові інженерні фортифікаційні споруди
        1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки
        1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку
        1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали
        1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки
        1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів
        1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів
        1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів
        1265.5 Тири
        1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків
        2111.1 Дороги автомобільні магістральні
        2411.3 Споруди для занять водним спортом
        1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості
        1220.2 Будівлі фінансового обслуговування
        1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності
        2211.1 Нафтопроводи магістральні
        2412.5 Громадські сади та парки для розваг і відпочинку
        2121.3 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
        2142.6 Переходи підземні
        1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів
        1265.2 Басейни криті для плавання
        2301.1 Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості
        Назва майна
        Первісна вартість, тис.грн.
        Залишкова/ інвесторська вартість, тис.грн.
        Дата останньої індексації основних фондів

        31/12/09
        31/12/19
        31/12/11
        01/01/10
        01/02/06
        01/11/12
        01/01/08
        01/02/08
        31/12/00
        01/01/96
        01/11/19
        01/11/96
        25/06/18
        18/05/09
        18/09/09
        01/12/17
        31/12/12
        01/01/01
        01/01/11
        31/12/13
        01/11/18
        01/12/18
        01/02/14
        01/01/18
        01/03/10
        01/11/10
        01/11/15
        01/01/97
        01/01/07
        01/09/96
        01/09/99
        20/12/02
        02/09/05
        01/02/05
        02/09/96
        30/10/15
        01/11/17
        21/02/07
        01/04/08
        01/01/15
        01/07/16
        01/01/16
        01/12/10
        30/01/09
        15/01/10
        01/04/96
        12/05/06
        01/03/11
        02/02/11
        01/08/18
        01/07/18
        01/02/10
        29/04/09
        01/09/20
        13/06/12
        25/02/15
        03/12/18
        01/06/10
        15/06/18
        28/09/01
        10/02/10
        06.04.1009 00:00:00
        31/12/17
        01/06/96
        01/12/20
        01/07/96
        18/06/12
        01/04/10
        01/08/08
        01/05/10
        01/08/11
        01/04/11
        01/11/93
        01/07/08
        10/06/10
        03/02/15
        26/11/10
        26/10/10
        01/12/07
        10/12/12
        01/01/19
        30/04/12
        01/05/07
        01/10/10
        30/06/10
        31/10/11
        30/11/12
        01/01/09
        19/01/10
        30/12/98
        01/04/13
        01/05/20
        14/11/96
        01/03/96
        01/07/09
        28/02/10
        01/08/05
        01/05/12
        01/06/11
        01/03/09
        30/12/09
        01/03/18
        31/12/10
        27/05/10
        15/02/10
        12/02/10
        01/10/13
        01/08/07
        31/03/08
        01/03/08
        01/07/10
        30/01/10
        01/10/17
        30/01/08
        07/11/06
        01/10/07
        29/02/12
        13/09/10
        01/12/99
        01/05/11
        11/05/11
        01/01/99
        10/05/16
        05/05/17
        01/04/19
        11/01/10
        11/10/10
        26/06/08
        25/12/10
        01/10/12
        01/01/12
        01/04/07
        01/04/17
        01/01/95
        15/03/10
        19/02/09
        23/05/07
        19/02/00
        25/01/10
        27/02/09
        01/10/93
        29/01/10
        31/07/12
        31/10/10
        01/04/05
        29/05/96
        25/09/96
        02/12/09
        02/12/99
        01/02/11
        31/12/02
        31/12/06
        31/05/08
        01/07/15
        31/12/99
        31/05/16
        14/02/13
        02/06/10
        20/01/15
        01/01/00
        01/06/07
        01/02/17
        30/06/96
        20/01/07
        01/01/05
        09/03/17
        22/06/15
        31/03/15
        07/10/99
        27/12/10
        11/07/18
        10/01/02
        01/06/18
        30/11/09
        01/06/05
        20/04/10
        26/06/18
        14/10/10
        05/10/11
        05/01/12
        31/12/14
        01/04/14
        31/05/11
        01/03/07
        01/03/17
        01/11/02
        01/01/03
        01/12/05
        28/07/03
        16/12/04
        29/04/15
        05/10/15
        25/12/12
        Дата проведення інвентаризації основних фондів

        10/10/19
        31/12/09
        14/12/18
        31/10/17
        31/12/19
        01/11/14
        31/12/11
        15/12/13
        31/08/20
        01/01/10
        01/11/13
        01/11/06
        01/11/11
        01/11/12
        01/01/08
        01/11/08
        31/12/20
        30/12/20
        30/12/19
        30/12/16
        01/11/19
        01/12/17
        31/12/12
        01/01/11
        19/12/11
        31/12/16
        31/12/18
        31/12/13
        01/06/19
        31/08/17
        01/11/18
        01/12/18
        01/10/18
        01/12/19
        18/04/20
        01/01/20
        01/01/18
        01/11/16
        31/12/07
        01/11/10
        01/11/15
        18/11/06
        29/10/08
        31/05/20
        30/10/15
        01/11/17
        10/10/13
        01/01/15
        01/10/19
        08/11/17
        01/11/07
        01/12/10
        01/01/14
        01/12/12
        01/11/09
        27/11/19
        30/11/18
        01/11/20
        03/12/18
        02/12/13
        28/12/20
        01/10/20
        08/11/20
        31/12/17
        30/09/20
        26/01/18
        01/07/20
        31/03/17
        03/07/17
        30/06/17
        25/10/18
        15/02/19
        25/07/18
        01/12/20
        01/02/20
        01/10/15
        01/07/08
        11/11/10
        20/01/11
        31/01/19
        01/12/07
        01/12/08
        01/01/19
        01/01/09
        30/12/17
        28/09/18
        27/09/18
        31/10/19
        26/11/08
        06/11/09
        31/10/20
        30/10/19
        01/04/13
        06/01/20
        01/05/20
        09/01/20
        02/10/17
        30/09/19
        31/12/10
        12/09/19
        01/10/13
        26.11.0197 00:00:00
        07/11/07
        01/11/05
        18/11/16
        29/05/17
        01/10/17
        30/12/18
        03/11/14
        26/01/09
        28/09/12
        04/11/19
        01/04/19
        31/05/10
        31/03/18
        26/01/16
        04/03/16
        02/07/15
        29/09/17
        31/03/16
        17/03/14
        02/03/16
        15/07/16
        14/09/16
        03/03/16
        25/03/16
        17/02/17
        22/07/16
        21/01/13
        19/09/14
        01/01/12
        31/03/14
        07/04/17
        15/03/16
        30/06/16
        25/02/16
        12/03/16
        14/03/16
        01/01/17
        21/09/16
        16/01/18
        03/08/17
        19/01/18
        14/09/17
        02/02/18
        01/01/21
        01/10/21
        01/04/17
        31/10/09
        01/10/16
        01/08/16
        04/12/08
        03/12/08
        27/11/08
        23/11/08
        28/11/08
        29/11/08
        30/11/08
        20/11/08
        07/12/08
        12/11/08
        18/11/08
        06/12/08
        24/11/08
        26/11/07
        22/11/08
        17/11/08
        14/11/08
        05/12/08
        21/11/08
        31/12/15
        31/10/10
        05/11/13
        26/09/06
        26/06/09
        10/01/19
        31/10/06
        08/12/14
        20/11/18
        20/12/16
        25/12/20
        30/11/17
        09/11/19
        05/11/19
        02/07/14
        01/10/11
        01/07/07
        08/12/10
        02/10/12
        01/07/19
        25/10/17
        02/02/19
        04/10/13
        30/09/10
        15/11/19
        27/12/18
        31/12/14
        21/08/07
        23/03/05
        29/12/20
        30/11/15
        24/12/19
        02/11/20
        30/06/19
        30/11/16
        30/12/14
        01/04/09
        30/12/12
        31/10/18
        29/12/17
        Розмір земельної ділянки / площа забудови , кв.м
        діапазон:
        Розмір / площа об'єкта, пог.м / куб.м / кв.м
        Ознака
        діапазон:
       
        2, 2ч
        2ч, 6ч
        Дані про державну реєстрацію на право власності (назва документа)

        Інші
        Свідоцтво
        Витяг
        Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
        Не підлягає державній реєстрації
        не підлягає державній реєстрації
        Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
        Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден.
        Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
        Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
        Державний акт на право постійного користування землю
        Свідоцтво на право власності на базу відпочинку "Азимут"
        Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень
        Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обмежень
        Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
        Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
        Свідоцтво на право власності
        Свідоцтво на право власності на нерухоме майно
        Не дідлягає державній реєстрації
        Свідоцтво про право власності
        свідоцтво про право власності
        Технічний паспорт
        Витяг про державну реєстрацію прав
        Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
        Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
        Державний акт на право власності на землю
        Державний акт на право власності на земельну ділянку
        Не підлягає державній реєстрації речових прав
        Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
        Розпорядження НАНУ №477 від 06.07.2015
        Розпорядження №477 від 06.07.2015 р.
        Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно
        Витяг з ДРРП
        Інші (договір оренди)
        Витяг про Державну реєстрацію прав
        інформація з Державного реєстру речоіих прав на нерухоме майно
        не підлягають державній реєстрації
        витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно
        Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права
        Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
        Свидотство
        Свідотство
        Свідотство про право власності на нерухоме майно
        Свідоцтво про право власності на нерухоме
        Свідоцтво про право власності на нерух.майно
        Свідоцтво по право власності
        Свідоцтво про право властності
        Свiдоцтво про реэстрацiю транспортного засобу
        Свiдоцтво про реэстрацiю транспортного засоба
        Свiдство про реэстрацiю транспортного засоба
        ОПРИХОДОВ.ПРИ ПРОВЕРКЕ КРУ
        Витяг з Державного реєстру речовихправ на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        витяг
        ордер на квартиру
        Свідоцтво про реєсрацію ТЗ
        Технічний талон ТЗ
        Свідоцтво про реєстрацію ТЗ
        висновок про визначення реальних часток
        Свідоцтво про право власності на судно
        Витяг про реєстрацїю права власності на нерухоме майно
        витяг про державну реєстрацію прав
        витяг про реєстрацію права власності
        Витяг про реєстрацію право власності на нерух.майно
        підлягає державній реєстрації
        Судовий квіток
        підлягає реєстрації
        не підлягає реєстрації
        Свідоцтво про реєстрацію машини
        Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №4131689
        Інформаційна довідка з Держ.реєстру речових прав на нерухоме майно
        Витяг з Держ.реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Інформаційна довідка з Держ.реєстра речових прав на нерухоме майно
        Не підлягають державній реєстрації
        Інформаційна довідка з Держ.реєстру речових прав нерухомого майна
        Інформаційна довідка з Держ.реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно..
        Cвідоцтво на право державної власності
        Свідоцтво на право державної власності
        свідоцтво про реєстрацію
        Інформаційна довідка з Держ.реєстра речових прав нерухомого майна
        Не підлягає державні реєстрації
        Судновий білет
        Не підлягаєдержавній реєстрації
        Не підлягає держ.реєстрації
        Витяг з Держ.реєстру речових пра на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Розпорядження
        Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
        Не пілдягає державній реєстрації
        Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
        Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу
        Свідоцтво про реєстрацію машин
        Свідоцтва про реєстрацію машин
        Свідоцтво про реєстрацію манини
        Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно
        Витяг зДержавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Свіоцтво про реєсрацію транспортного засобу
        Свідоцтво про реєстрацію
        Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Витяг з Державного реєстру речових рав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        технічний паспорт
        Техпаспорт
        техпаспорт
        Свідотство на право власності
        Свідотство про право власноті
        Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно
        Витягз Державного реєстру речових прав нерухомого майна
        Вигяг
        не підлягіє Державній реєстрації
        Свідоцтво про реєстрацію
        витяг з Держ.реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстраію прав власності
        Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності
        Рішення
        Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень
        Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень
        Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
        Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майноВитяг
        Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
        Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстрацію права власності
        не підлягає державні реєстрації
        не підлягає держаній реєстрації
        не підлягаєдержавній реєстрації
        не підлягає держреєстрації
        не підлягає державній рестрації
        ий реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права аласності
        свідоцтво на право власності
        не підлягає державній регістрації
        Свідоцтво про реєстрацію транспортного засоб
        витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
        Висновок №57
        право власності на майно не підлягає реєстрації
        Витяг про реєстрацію права власності
        не підлягає державній реестрації
        Інформаційна довідка
        Пам'ятка історії та архітектури
        Док. в роботі на отрим. свід. на право власності
        Док.в роботі на отрим. свід.на право власності
        Док. в роботі на отрим.свід.на право власності
        Док.в роботі на отрим. свід. на право власності
        Док. в роботі на отрим. свід.на право власності
        Не підлягає державнійреєстрації
        Док. в роботі на отрим. сід. на право власності
        Док.в роботі на отрим.свід.на право власності
        Док. в роботі на отрим.свід. на право власності
        Вмтяг
        Не підлягає дердавній реєстрації
        Не підлягає деравній реєстрації
        Витяг про реєстрацію іншого речового права
        Інформаційний довідник
        Не підлягає реєстрації
        Не підлягає реєстрації
        В процесі реєстрації
        Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності
        Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        не підлягяє державній реєстрації
        не підлягає рержавній реєстрації
        СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
        СВІДЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
        СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
        СВДІЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
        Довідка з Держ. реєстру речов.прав на нерух.май
        свідоцтво про реєстрацію ТЗ
        Державний акт на право приватної власності на землю
        Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
        Акт технічної інвентаризації
        Регістраційне свідотство
        Витяг, серія ССІ № 064859
        ВИТЯГ, серія ССІ, №064856
        ВИТЯГ, серія ССІ №064860
        ВИТЯГ, серія ССІ № 064857
        Витяг, серія ССІ № 064858
        ВИТЯГ, ССІ № 064855
        Рішення про реєстраціяю права власності на нерухоме майно
        Реєстрації не підлягає
        реєстрації не підлягають
        Ордер на квартиру
        Витяг з Державного земельного кадастру
        Технічний талон
        виконавчий комітет Оноківської сільради, Свідотцтво про право власності на нерухоме майно
        Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, Виконавчий комітет Оноківської сільради, Ужгородського р-ну, Закарпатської обл.
        Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Виконавчий комітет Оноківської сільради, Ужгородського р-ну, Закарпатської обл.
        Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, Закарпатської області
        Відомості з Державного реєстру речових прав ина нерухоме майно, реєстраційний номер 905211021101, номер запису про право власності 14220107, 13.04.2016 р.
        Свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України
        Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
        Свідотство про право власності
        витяг з Держ.реєстру речових прав на нерух.майно
        Витяг з Державного реэстру речових прав на нерухоме майно про реэстрацію права власності
        реєстрації не підлягає
        С-во про реєстрацію
        Свідоцтво на право власності на нерухоме майноСвідоцтво на право власності на нерухоме майно
        ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
        Знаходиться у володінні ПАТ "Квазар" на праві власності з 1994 року
        витяг №27844673
        витяг № 33863011
        витяг № 24401786
        витяг №33866295
        витяг №29394552
        ВИТЯГ №29989901
        витяг № 29436119
        витяг №29836274
        витяг №29989901
        витяг №25302743
        витяг № 29783851
        витяг № 30385187
        витяг 329846668
        витяг №29355700
        витяг №29401513
        витяг №29834575
        витяг №29843502
        витяг №29790746
        витяг№29788556
        витяг №29489292
        Витяг №28432919
        Витяг №28434483
        витяг № 24756622
        витяг №25714772
        витяг №25747203
        витяг № 3376697
        витяг № 5257202
        Витяг № 23425558
        ВИТЯГ №33866583
        не підлягає держ.реєстраціїї
        не підлягає держ реєстрації
        не підлягає державної реєстрації
        Витяг №10697599
        не підлягає держ. реєстрації
        Витяг №27939949
        Витяг №2793949
        Витяг № 27939949
        Свідоцтво на право власності
        Свідоцтво на право власності
        Свідоцтво на право власності
        Реєстраційне посвідчення
        Судовий білет
        Свідотство про реєстрацію транспортного засобу
        Свідоцтво про право вдасності
        Не підлягае державній реєстрації
        Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права
        Свідоцтво про право власн.на нерух.майно
        Свідотство про право власн.на нерух.майна
        Свідоцтво про право вл. на нерух.майно
        Свідотство на право власн.на нерух.майно
        свідоцтво про право власності № 1083-В
        свідоцтво про право власності №1083-В
        ВИТЯГ з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права
        свідоцтво про реєстраціютранспортного засобу
        Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо іншого речового права
        Втяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права
        Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прореєстрацію права власності
        Свидетельство о праве собственности на общежитие на стадии оформления
        Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно
        Не підляглягає державній реєстрації
        Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прореєстрацію іншого речового права
        Власність

        державна
        комунальна
        приватна
        Управлінське рішення
        діапазон:
        Дата прийняття управлінського рішення

        12/28/19
        12/24/19
        10/10/19
        11/14/19
        04/13/18
        12/31/09
        08/30/12
        01/01/10
        10/29/07
        08/20/12
        09/01/09
        12/31/17
        04/04/16
        01/01/11
        02/07/02
        05/29/17
        04/01/18
        01/11/18
        02/19/18
        01/13/20
        09/28/12
        02/02/09
        04/29/10
        09/08/16
        04/06/12
        06/21/10
        06/22/10
        09/01/18
        11/01/17
        03/01/18
        12/01/17
        03/23/20
        06/01/09
        12/31/06
        01/01/15
        12/01/07
        03/31/09
        08/11/17
        06/29/15
        08/30/16
        05/21/15
        11/06/17
        06/09/17
        06/30/16
        03/24/17
        06/02/17
        12/08/97
        10/08/09
        01/31/08
        <