Категорія
        216. Ліжковий фонд та його використання за профілями ліжок в закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я за 2018-
Показники
        2018
        діапазон:
        17. 6
        23. 7
        2019
        діапазон:
        Профіль ліжок
        діапазон:
        2018 2019

        81.4 84.8
        31.8 32.6
        31.7 31.9
        0.0 0.0
        10.6 12.2
        57.7 56.0
        34.7 48.6
        31.3 36.1
        29.3 34.1
        75.1 92.7
        35.6 34.3
        55.4 54.8
        41.7 42.0
        48.9 47.3
        37.9 37.4
        69.7 70.9
        68.2 71.3
        20.5 21.5
        111.3 83.7
        15.7 15.6
        42.5 40.2
        44.3 42.0
        16.2 14.6
        42.1 41.4
        42.3 41.7
        31.8 31.2
        53.1 58.0
        54.4 59.8
        46.3 41.3
        31.6 27.7
        45.6 77.1
        31.7 32.8
        1.8 1.8
        1.1 1.5
        2.3 2.3
        1.6 1.8
        Число ліжок, що

        факт.розгорнуті
        та згорнуті на
        ремонт
        Середнє

        число днів
        роботи
        ліжка
        Середнє число

        Обіг ліжка
        За звітний період

        померло
        Середнє число днів роботи ліжка 2018
        діапазон:
        Середнє число днів роботи ліжка 2019
        діапазон:
        Летальність 2018
        діапазон:
        0. 92
        18 100.00
        Летальність 2019
        діапазон:
        0 .00
        Обіг ліжка 2018
        діапазон:
        13 .4
        17. 6
        Обіг ліжка 2019
        діапазон:
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018
        діапазон:
        . 10
        . 16
        . 70
        . 90
        . 40
        . 25
        . 105
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019
        діапазон:
        За звітний період поступило хворих 2018
        діапазон:
        За звітний період поступило хворих 2019
        діапазон:
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018
        діапазон:
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2019
        діапазон:
        За звітний період виписалось хворих 2018
        діапазон:
        За звітний період виписалось хворих 2019
        діапазон:
        За звітний період померло 2018
        діапазон:
        За звітний період померло 2019
        діапазон:
        18 100.00
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2018
        діапазон:
        10. 7
        18. 7
        7. 5
        Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2019
        діапазон:
        15. 5
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018 2019

        3658 3815
        16485 16160
        13827 13633
        2 0
        340 352
        1447 1397
        869 778
        1951 2157
        3376 3705
        2409 2776
        12815 12392
        1653 1642
        9128 8977
        1564 1405
        2298 2243
        32074 33148
        24588 25655
        477 499
        3351 3179
        633 625
        13928 12848
        13461 12340
        577 508
        25185 24677
        24711 24192
        474 485
        32922 33773
        30675 31209
        1439 1238
        624 556
        184 770
        473 493
        940 865
        25 29
        149 111
        22 17
        За звітний період поступило хворих 2018 2019

        3670 3814
        16297 16312
        13602 13768
        43 0
        343 357
        1439 1407
        870 780
        1934 2186
        3371 3662
        2402 2787
        12762 12485
        1671 1647
        9063 8916
        1567 1436
        2251 2242
        31582 32744
        24509 25648
        71 97
        3332 3185
        623 620
        30144 28968
        29776 28452
        563 516
        8944 8560
        8781 8420
        163 140
        32962 33818
        30706 31252
        1434 1239
        641 554
        181 773
        479 491
        777 736
        26 30
        152 121
        26 19
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018 2019

        0.05 0.10
        0.21 0.26
        0.24 0.30
        0.00 0.00
        0.29 0.00
        0.21 0.08
        1.73 1.66
        0.06 0.07
        0.44 0.22
        1.61 1.55
        0.14 0.12
        87.11 83.19
        0.48 0.96
        0.00 0.19
        0.03 0.02
        0.04 0.02
        0.00 0.08
        18.04 16.17
        3.70 6.25
        За звітний період виписалось хворих 2018 2019

        8.9 8.0
        10.4 9.6
        10.7 9.9
        1.8 0.0
        21.6 23.4
        6.2 5.3
        7.6 5.9
        10.0 8.2
        9.3 8.6
        5.0 3.9
        8.5 8.7
        4.7 4.8
        7.9 8.0
        5.7 5.6
        9.0 9.1
        7.7 7.3
        7.2 6.8
        14.1 13.2
        9.2 9 .3
        35.6 36.4
        5.6 5.4
        4.0 4.0
        6.5 6.5
        8.5 8.0
        6.0 5.4
        5.8 5.3
        6.8 7.3
        11.3 12.8
        3.8 3.0
        5.0 4.7
        109.1 115.4
        213.4 191.2
        71.8 89. 6
        172.9 211.8
        За звітний період померло 2018 2019

        81.4 84.8
        31.8 32.6
        31.7 31.9
        0.0 0.0
        10.6 12.2
        57.7 56.0
        34.7 48.6
        31.3 36.1
        29.3 34.1
        75.1 92.7
        35.6 34.3
        55.4 54.8
        41.7 42.0
        48.9 47.3
        37.9 37.4
        69.7 70.9
        68.2 71.3
        20.5 21.5
        111.3 83.7
        15.7 15.6
        42.5 40.2
        44.3 42.0
        16.2 14.6
        42.1 41.4
        42.3 41.7
        31.8 31.2
        53.1 58.0
        54.4 59.8
        46.3 41.3
        31.6 27.7
        45.6 77.1
        31.7 32.8
        1.8 1.8
        1.1 1.5
        2.3 2.3
        1.6 1.8
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт Число ліжок, що

        факт.розгорнуті
        та згорнуті на
        ремонт
        За звітний період поступило хворих За звітний період

       
        виписалось
        хворих
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх Середнє

        Летальність
        За звітний період виписалось хворих Середнє

        число днів
        роботи
        ліжка
        За звітний період виписалось хворих Середнє число

        днів перебу-
        вання хворого
        на ліжку
        За звітний період померло Середнє число

        Обіг ліжка
        Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт За звітний період

        поступило
        хворих
        За звітний період т.ч.сільських + іногородніх За звітний період

        померло
О`бєкти
        Терапевтичні
        у т.ч.загальнотерапевтичні
        токсикологічні
        невідкладна терапія
        проф.патологія
        сестринського догляду
        госпітальні для інвалідів
        хоспісні
        банк пуповинної крові
        паліативної допомоги
        терапевтичні геріатричні
        Кардіологічні
        з них кардіологічні
        інфарктні
        реабілітаційні кардіолог.
        ІХС
        Кардіоревматологічні дитячі
        Ревматологічні для дорослих
        у т.ч.ревматологічні для дор
        для орфанних захворювань
        Алергологічні для дорослих
        Алергологічні для дітей
        Пульмонологічні для дорослих
        Ендокринологічні для дорослих 290
        у т.ч.ендокринологіч.для дор
        ендокринологіч.реабілітація 85
        Ендокринологічні для дітей
        Гастроентерологічні для дор.
        гепатологічний
        Гастроентерологічні для дітей 80
        Гематологічні для дорослих
        у т.ч.гематологічні для дорос 80
        онкогематологічні для дорос 42
        Нефрологічні для дорослих
        з них нефрологічні для дорос
        Нефрологічні для дітей
        у т.ч.нефрологічні для дітей
        Імунологічні для дорослих
        Інфекційні для дорослих
        у т.ч.інфекційні для дорослих 256
        В гепатит для наркоманів
        для ВІЛ інфікованих
        провізорні
        Інфекційні для дітей
        в т.ч.інфекційні для дітей
        для ВІЛ інфікованих дитячі
        Хірургічні для дорослих
        з них хірургічні для дорослих 770
        ендокринної хірургії
        політравма
        хірургія кісткового мозку
        малоінвазивної хірургії
        пластичної хірургії доросл
        рентгеноевдоваскуляр.хірур
        гемофілії
        зварювальна хірургія
        Хірургічні для дітей
        у т.ч.загальнохірургічні дит
        Нейрохірургічні для дорослих
        Нейрохірургічні для дітей
        Судинної хірургії
        Торакальної хірургії для дор
        у т.ч.торакальної хірург.дор
        політравма(торакальна)
        Торакальної хірургії для діт
        епікові для дорослих
        епікові для дітей
        ертопедичні для дорослих
        у т.ч.ортопедичні для доросл
        реабілітаційні ортопедич.
        Код
        про-
        філю
        Травматологічні для дорослих
        у т.ч.травматологічні д/дор.
        спецтравматологічні
        кістково-гнійні
        травма кісті
        реабілітаційні травматол.
        Травматологічні для дітей
        Стоматологічні для дорослих
        Стоматологічні для дітей
        Гнійна хірургія для дорослих
        Гнійна хірургія для дітей
        Урологічні для дорослих
        у т.ч.урологічні для дорослих 215 209
        Урологічні для дітей
        Проктологічні
        Онкологічні для дорослих
        у т.ч.онкологічні для доросл
        хоспісне відділення
        онкологічні хіміотерапевт
        Онкологічні для дітей
        Для вагітних та породіль
        у т.ч.акушерство фізіологічне 485 485
        акушерство інфекційне
        Патологія вагітності
        у т.ч.патологія вагітності
        медицини плода
        Гінекологічні для дорослих
        у т.ч.гінекологічні для дор.
        репродук.та ендокр.гінекол.
        ендокр.гінек.та план.сім'ї
        ендометріозу та тазов.хірур 10 10
        Гінекологічні для дітей
        Туберкульозні для дорослих
        у т.ч.к/с туберкул.для дорос
        Туберкульозні для дітей
        у т.ч.к/с туберкульоз.дитячі
        Неврологічні для дорослих
        у т.ч.неврологічні для дорос
        нейрореабілітаційні
        церебро-васкуляр.патології
        неврологічні для інвалідів
        неврологічні геріатричні
        Неврологічні для дітей
        Психіатричні для дорослих
        Психіатричні для дітей
        Психосоматичні
        Наркологічні
        у т.ч.наркологічні
        Офтальмологічні для дорослих
        Офтальмологічні для дітей
        Отолярингологічні для дорос.
        Отолярингологічні для дітей
        Дерматологічні для дорослих
        Дерматологічні для дітей
        Педіатричні (соматичні)
        у т.ч.загально педіатричні
        орфанні
        у т.ч. для новонароджених
        Радіологічні та ренгенологіч
        Відновного лікування для дор
        у т.ч.відновн.лікуван.д/дор.
        мультидисциплінарні
        Інші ліжка для дорослих
        у т.ч.променева патологія
        реанімація для дорослих
        детоксикація
        невідкладної мед.допомоги
        Інші ліжка для дітей
Режим часу:   агр. обєкти:
-
      
НАЗВА 2018 2019 За звітний період виписалось хворих 2018 За звітний період виписалось хворих 2019 За звітний період померло 2018 За звітний період померло 2019 За звітний період поступило хворих 2018 За звітний період поступило хворих 2019 За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2018 За звітний період т.ч.сільських + іногородніх 2019 Летальність 2018 Летальність 2019 Обіг ліжка 2018 Обіг ліжка 2019 Профіль ліжок Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2018 Середнє число днів перебу­вання хворого на ліжку 2019 Середнє число днів роботи ліжка 2018 Середнє число днів роботи ліжка 2019 Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2018 Число ліжок, що факт.розгорнуті та згорнуті на ремонт 2019
1 Терапевтичні
43337
40691
1745
1379
43576
40854
4322
4360
3.87
3.28
29.7
30.2
10.7
10
320.1
303.7
1483
1338
2 у т.ч.загальнотерапевтичні
33925
32956
1310
1275
36106
35064
3492
3656
3.72
3.72
35.3
34.6
9.4
9.2
334.4
319.4
1005
980
3 токсикологічні
3208
2757
5
5
1282
1039
558
469
0.16
0.18
86.4
76
2.7
2.9
241.1
222.2
25
25
4 невідкладна терапія
1348
1216
17
22
1058
964
110
126
1.25
1.78
24.2
22
11.1
11.2
268.9
248.6
50
50
5 проф.патологія
90
74
0
0
88
74
13
6
0
0
5.9
4.9
9.5
9.8
56.6
48.5
15
15
6 сестринського догляду
260
390
59
62
319
459
0
0
18.5
13.72
15.9
22.7
17.6
16.7
281.4
380.4
20
20
7 госпітальні для інвалідів
3448
2428
29
6
3485
2402
112
69
0.83
0.25
13 .4
12.4
22
21.4
295.6
265.4
258
168
8 хоспісні
12.3
12.3
1
0
98
99
0
0
0
0
98.99
100
12.3
12.3
21.8
29.4
29.4
365
365
4
4
9 банк пуповинної крові
339
170
0
0
336
169
6
0
0
0
67.5
56.5
6.4
7.6
432.4
434.6
5
0
10 паліативної допомоги
0
8.5
483
0
110
0
528
0
18
0
18.55
0
7.6
0
76.7
47.1
0
362.3
0
75
0
11 терапевтичні геріатричні
0
700
0
9
0
683
0
34
0
1.27
0
11.6
0
23.9
0
277.7
0
80
12 Кардіологічні
27578
26673
284
315
26901
26085
1988
1894
1.02
1.17
33.9
33.4
9.9
9.6
338.5
323.8
790
785
13 з них кардіологічні
17672
17737
115
126
18272
18143
1104
1084
0.65
0.71
36.5
36.4
9.3
9.1
343
332.8
490
485
14 інфарктні
6842
6351
166
183
5776
5690
538
515
2.37
2.8
29.1
29.1
10.8
10.5
316.1
306.2
210
210
15 реабілітаційні кардіолог.
1586
1294
2
1
1384
1004
196
170
0.13
0.08
28
22.9
13.4
13.4
376.5
309.4
50
50
16 ІХС
1478
1291
1
5
1469
1248
150
125
0.07
0.39
35.1
31.8
10.1
10.1
355
323
40
40
17 Кардіоревматологічні дитячі
2888
3036
0
0
2890
2980
259
273
0
0
23.6
25
11.3
11.1
269.8
280.4
120
120
18 Ревматологічні для дорослих
4115
3633
4
7
3928
3517
493
407
0.1
0.19
26.8
27.9
10. 7
11
287.6
308.8
140
119
19 у т.ч.ревматологічні для дор
4037
3593
4
7
3850
3477
493
407
0.1
0.19
26.6
28
10.9
11.1
291.2
313.7
138
117
20 для орфанних захворювань
14.5
10.5
15
10
0
0
14
11
0
0
0
0
14.5
10.5
21.91
22
16.2
319
171
1
1
21 Алергологічні для дорослих
3308
2996
0
0
3324
2964
394
366
0
0
27.6
24.8
13
12.7
360.7
315.5
120
120
22 Алергологічні для дітей
1231
1377
0
0
1191
1330
9
7
0
0
28.1
33.8
12.7
10.5
359.9
355.8
40
40
23 Пульмонологічні для дорослих
6092
5693
87
85
6270
5734
421
350
1.41
1.47
30
27.6
11.7
11.5
354
319.9
205
215
24 Ендокринологічні для дорослих 290
8475
8630
6
8
8382
8563
1381
1422
0.07
0.09
29
29.8
13
12.4
378.5
373.1
280
25 у т.ч.ендокринологіч.для дор
5838
6094
5
8
5811
6079
708
769
0.09
0.13
28.4
29.7
13.4
12.7
381
379.3
205
205
26 ендокринологіч.реабілітація 85
2637
2536
1
0
2571
2484
673
653
0.04
0
30.6
30.2
12.1
11.8
372.3
357.7
75
27 Ендокринологічні для дітей
1033
1078
0
0
1037
1085
5
4
0
0
34.5
36
10.8
10.7
373.1
387.4
30
30
28 Гастроентерологічні для дор.
9427
8214
65
72
9186
7991
769
532
0.68
0.87
21.8
20.6
15
14.7
328.6
303.9
421
380
29 гепатологічний
0
207
0
0
0
194
0
13
0
0
0
15.4
0
13.2
0
204.3
0
30
30 Гастроентерологічні для дітей 80
1679
1743
0
0
1675
1742
2
11
0
0
20.4
21.7
16.3
14.9
333.6
326
80
31 Гематологічні для дорослих
3858
4660
70
46
3992
4762
342
280
1.78
0.98
32.2
38.8
11.2
10.2
360.6
397.5
122
122
32 у т.ч.гематологічні для дорос 80
2139
2034
54
37
2234
2115
209
184
2.46
1.79
27.6
26.1
12.4
15. 5
344.7
407.9
80
33 онкогематологічні для дорос 42
1719
2626
16
9
1758
2647
133
96
0. 92
0.34
40.6
62.8
9.6
6
390.3
377.5
42
34 Нефрологічні для дорослих
1411
533
20
5
1452
552
74
13
1.4
0.93
19.2
7.7
18. 7
14.8
360.5
115.2
70
70
35 з них нефрологічні для дорос
1411
533
20
5
1452
552
74
13
1.4
0.93
19.2
7.7
18.7
14.8
360.5
115.2
70
70
36 Нефрологічні для дітей
2264
2275
0
0
2240
2275
914
745
0
0
30.8
32.5
10.2
9.3
317.4
304.3
70
70
37 у т.ч.нефрологічні для дітей
2264
2275
0
0
2240
2275
914
745
0
0
30.8
32.5
10.2
9.3
317.4
304.3
70
70
38 Імунологічні для дорослих
52
69.3
967
844
61
56
1055
902
74
58
5.93
6.22
52
69.3
19
6.1
4.4
320
310
20
10
39 Інфекційні для дорослих
38.9
34.6
13551
12037
105
99
13887
12269
2323
2288
0.77
0.82
38.9
34.6
21
6.8
6.9
265.1
241.5
352
352
40 у т.ч.інфекційні для дорослих 256
38.5
35.2
9802
8987
5
0
10067
9084
1661
1831
0.05
0
38.5
35.2
21.1
7.2
7.2
280.1
257.1
256
41 В гепатит для наркоманів
84.1
73.1
2528
2173
0
0
2523
2214
356
219
0
0
84.1
73.1
21.3
3.2
3.7
277.2
273.6
30
30
42 для ВІЛ інфікованих
15.4
13.3
598
517
2
0
669
577
135
142
0.33
0
15.4
13.3
21.4
12.9
13.1
199.6
176
41
41
43 провізорні
30.5
18.3
607
350
0
0
614
383
171
96
0
0
30.5
18.3
21.7
5.4
5.8
164.9
106.9
20
20
44 Інфекційні для дітей
42.1
39.5
14811
13612
0
0
14584
13269
421
314
0
0
42.1
39.5
22
5.5
5.5
233.5
219.1
340
340
45 в т.ч.інфекційні для дітей
43.2
40.6
14776
13580
0
0
14549
13237
421
313
0
0
43.2
40.6
22.1
5.5
5.5
239.9
224.9
330
330
46 для ВІЛ інфікованих дитячі
3.5
3.2
35
32
0
0
35
32
0
1
0
0
3.5
3.2
22.4
5
8.7
17.5
28
10
10
47 Хірургічні для дорослих
37.6
38.4
39462
40015
336
275
39385
39555
7205
7588
0.84
0.68
37.6
38.4
23
7.6
7.3
287.5
283.6
1046
1035
48 з них хірургічні для дорослих 770
40.3
40.9
30941
31304
304
242
31075
31156
4777
5117
0.97
0.77
40.3
40.9
23.1
7.2
6.9
293.4
282.3
759
49 ендокринної хірургії
29.1
27
2304
2183
0
0
2356
2205
1324
1233
0
0
29.1
27
23.2
12
12.5
350.9
340.5
80
85
50 політравма
39.9
32.9
2516
2119
11
6
2270
1825
405
367
0.44
0.28
39.9
32.9
23.3
6.6
7.7
265.7
254.9
60
60
1 2 3